Wat heb ik geleerd in 2021?

Wat heb ik geleerd in 2021 : Lankmoedigheid

Bescheidener zijn
Minder oordelen, meer observeren en zien
Wil van God doen is liefde, begrip, compassie en wijsheid!
Blijven coachen en bellen, schrijven en publiceren is dienstbaarheid.
Lankmoedig zijn: is barmhartig, verdraagzaam, geduldig, edelmoedig en goedertieren is liefdadigheid, mededogen en vriendelijkheid, ontferming, goedheid, lijdzaam is zonder morren lijden ondergaan….

Met Lao tse zeg ik: ‘Misschien ben ik wel het enige warhoofd, want iedereen is altijd zo zeker van zijn zaak!’

-Woede met liefde tegemoet treden en ook met begrip en empathie
-Kaizen kleine stapjes vooruit
-Ware vriendschap is de echte rijkdom
-De kwade, stugge, rationele persoon heeft de liefde het meest nodig…
-The way you see people, is the way you treat them – Zig Zigglar
-Je behandelt de ander zoals jij jezelf behandelt
-If they don’t show it they don’t know it

Minder snel kritiek leveren het goede bekrachtigen