Verandering

  1. IMG_0543

Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering.

We zijn vaak bang voor verandering, we weten wat we nu hebben, en houden daaraan vast, zelfs als het ons kwelt.

Ik had een crisis nodig, om te veranderen, om in te zien dat ik fout zal, in een illusie leefde, die ik voor de waarheid hield.

Een professor gaf een lezing, en werd toen verweten dat hij iets anders zei dan er in zijn boek stond, waarop de professor antwoordde dat hij van gedachten was veranderd.

Als je nooit verandert in een veranderende wereld, ga je al snel achterlopen en krijg je ook steeds dezelfde resultaten, alles blijft dan bij het oude.

Iedereen wil verandering, maar wil zelf niet veranderen uit angst voor het onbekende.

Socrates zei: ‘het geheim van verandering is, om al je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het bouwen van het nieuwe’.

Jezus zei: ‘zie ik maak alle dingen nieuw!’.

Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren, en andere windmolens – Chinees gezegde.

Ik vind het sereniteitsgebed heel mooi, te weten:
‘God geef mij de moed om te veranderen, wat ik kan veranderen, en geef me de sereniteit om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, en geef me de wijsheid, om het verschil tussen de twee te zien’.

Wees de verandering, die je in de wereld wilt zien – Gandhi.

Als iets niet lukt, verander dan je aanpak net zolang, tot het wel lukt, Edison had 2000 pogingen nodig om de gloeilamp uit te vinden. Dat lukte hem alleen, door zijn aanpak steeds te veranderen!.

Er is niets dat voortduurt, behalve verandering – Heraclitus.

Gewoonten maken je oud. Jong blijf je, door de bereidheid tot verandering – Attila Höbiger.

Een verandering voltrekt zich, omdat gewone mensen, buitengewone dingen doen – Barack Obama.

Mijn levenservaring is, dat als jij verandert, je hele wereld om je heen verandert. Mensen, die je dwars zaten, verdwijnen uit je leven, en er verschijnen mensen in je leven die een bijdrage leveren aan jouw groei en ontwikkeling. Je omgeving is de spiegel van jezelf!.

Het Chinese teken voor crisis is zowel gevaar als keerpunt, dus verandering.

Verandert jouw filosofie jou?. Zo niet, verander dan van filosofie. Ik heb dat ook gedaan. Toen ik trouwde op mijn twintigste levensjaar, waren we arm, ik besloot om avondstudies te gaan volgen, en dat deed me positiever over mezelf denken. Dat viel mijn werkgever op, die me de ene promotie na de andere bezorgde, waardoor ik weldra overvloed kende, omdat ik veranderd was.

I’m not where I need to be, but thank God I’m not where I used to be.

Bron: Boek Betekenisvol leven, komt eind oktober 2017 uit

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter