Uitgangspunten ho’oponopono en meer

Uitgangspunten ho’oponopono en meer…

-1- I Don’t Know, So Let Go!
-2- I Can’t Control Reality
-3- Total Responsibility or 100% Responsibility
-4- Transmutation By Surrendering To Divinity
-5- I Remember My Authentic Loving Self
-6- Beoefen ho’oponopono en meditatie zonder verwachtingen
-7- Omarm en koester je innerlijke kind, die heeft de route naar het Goddelijke.
-8- Geheugen is vol foute data en trash dus delete!
-9- Pas Tonglen toe is het inhaleren van het negatieve, dat cleanen en transmuteren en het positieve naar buiten brengen. Daardoor maak je de ander en je omgeving positiever en liefdevoller…
-10- Blessing a go, denk en voel bij problemen met een ander aan diens positieve eigenschappen.
-11- Exploreer je schaduwzijden en transmuteer ze met ho’oponopono
-12- Stel de vraag: ‘Wat is er in mij, dat ik deze (nare) ervaring meemaak, wat leer ik hiervan over mijzelf.
-13- Heb empathie en begrip, verplaats je in de ander denk en voel en handel als de ander en kijk vandaar uit naar jezelf.
-14- Afleren is vaak moeilijker dan leren en ook belangrijker. Loslaten van oude conditioneringen en gewoonten, handelen op de automatische piloot en mechanisch handelen.
-15- Wees je bewust van Aka cords het is de verbinding die we met alles en iedereen hebben in plaats van de afscheiding, die we vaak voelen.
-16- Open je voor contact met de geestelijke en Goddelijke wereld, God, Jezus, de meesters, engelen, gidsen en spirits, die wachten op jouw uitnodiging om je te helpen.
-17- Maak sfeer met wierook of salie en meditatieve muziek en drink water uit een fles van blauw glas met water. De fles met water zet je in de zon of onder een lamp.

Ad -1- : Laat de controle van het denken los. Gedachten zijn als wolken aan de hemel, veranderlijk en ze drijven voorbij. Achter de wolken is de staalblauwe hemel van je waarden, die mogen de controle hebben, waarden als liefde, compassie, begrip, empathie, humor, etc.

Ad -2- Het deel kan het geheel niet controleren, hou daar dus mee op, het is grootheidswaan van het deel.

Ad -3- Jezelf niet de schuld geven of schuldig voelen, maar de verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt, voelt, doet en bent en ook beseffen dat je verantwoordelijkheid hebt richting de ander. Dat jouw houding voor een groot deel bepaalt hoe de ander, hoe je omgeving is, want dat is de spiegel van jezelf. Zie mijn boek Gespiegeld worden!

Ad -4- In de overgave ligt de grootste overwinning. Omarm je innerlijke kind, heb het lief en koester het en wees het toegewijd. Het is de route naar de Goddelijkheid en de zegen. De Bijbel zegt: ‘Word als de kinderen en je zult het Koninkrijk Gods binnengaan. Klopt!

Ad -5- Zelfrealisatie is ook een weg naar het Goddelijke en de hoogste behoefte in de piramide van Maslow. Als je sterft laat jij je lichaam achter en je familie en vrienden en je bezittingen, alleen je geestelijke- en spirituele ontwikkeling neem je met je mee, besteed daar dus de meeste aandacht aan!

Ad -6- Verwachtingen creëren kwetsingen en teleurstellingen, heb alleen verwachtingen van jezelf, en laat je gedachten en gevoelens niet door anderen bepalen en controleren.

Ad -7- De Bijbel stelt ook dat je mag worden als de kinderen en dan zul je het koninkrijk Gods binnengaan. Het innerlijke kind zorgt voor de liefde en verbinding in plaats van angst en afscheiding.

Ad -8- Geheugen is misvormd door foute info. Cleansen is dan de opdracht. Met de mantra: I love you, thank you, I’m sorry, please forgive me! En innerlijk kind werk! En je intuïtie raadplegen of je data leugens zijn of waarheid!

Ad -9- Tonglen is net het omgekeerde van veel meditaties. Bij tonglen begin je bij jezelf, dan je familie en vrienden, dan je straat en dan je stad, etc etc. Je invloed is groter dan je denkt!

Ad -10- De aartsengel Jophiel beveelt ook aan op het goede en mooie in de ander te denken en dat aandacht te geven en te bekrachtigen, dan zal het goede toenemen, en dat moet wel ten koste van het kwade en slechte gaan. We doen vaak het omgekeerde en letten op wat er mis is en fout is in de ander.
Ook indianen bevelen aan juist op het goede en mooie te letten.

Ad -11- Vaak projecteren onze schaduwzijden op anderen. We ontdekken onze schaduwzijden, door vast te stellen wat ons irriteert, waar we ons aan ergeren en waar we een hekel aan hebben in de ander, dat zijn onze schaduwzijden, de bewustwording daarvan is al meer dan de helft van de oplossing. Als we de onvolkomenheden in de ander zien, mogen weer eerst denken aan onze eigen onvolkomenheden en daaraan werken!

Ad -12- Je omgeving is de spiegel van jezelf, dus alles wat je meemaakt draagt bij aan je ziele-ontwikkeling en zegen het dus en pas Upekkha toe de gelijkmoedigheid van de Taoïstische boer!

Ad -13- Mijn leermeester Hazrat Inayat Khan, de Soefi meester zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben’.

Ad -14- Ook Hazrat Inayat Khan heeft het over ontleren. Daarvoor is zelfreflectie en zelfinzicht, zelfbesef en zelfkennis nodig. Ook onderscheidend vermogen.
Gurdjieff wees erop dat de meeste mensen mechanisch handelen, dat mogen we afleren!

Ad -15- Wij zijn geen afzonderlijke wezens met af en toe een spirituele ervaring. Het is omgekeerd: we zijn spirituele wezens, in verbinding met elkaar, met een menselijke ervaring.

Ad -16- Een eenvoudige methode om in contact te komen met de geestelijke- en Goddelijke wereld is via je dromen. We dromen ca 3 keer per nacht, maar vergeten het weet omdat we er niet op letten. Leg dus pen en papier op je nachtkastje en ga op de rand van je bed zitten en stel je vraag. Ga dan slapen met de intentie om wakker te worden als je de droom hebt gehad, om die dan meteen op te schrijven. Als duiden een probleem is in verband met de symbolen taal van de droom, kun je me bellen voor een duiding, ik ben expert in Droomduiding.

Ad -17- Hazrat Inayat Khan noemde muziek de Goddelijke wetenschap. Aromatherapie is zeer aan te bevelen vooral smudgen met salie en het branden van lavendel wierook, dat is goed voor al je chakra’s. Ook edelstenen kunnen helpen, je kunt er ook elixers mee maken.

Mijn ervaringen met ho’oponopono en meer zijn wonderbaarlijk, alles gaat nog beter. Ik was al een geluksbaasje, zoals mijn moeder zei. Maar nu gaat het supergoed! Ik kan het van harte aanbevelen, de kans is groot dat het bij jou ook zijn onverwachte vruchten afwerpt!