Tantrisch denken

Wat is tantrisch denken? Tantrisch denken is een manier van denken die alles accepteert en goedkeurt zoals in het nu wordt ervaren, precies zoals het is, zonder oordeel of mening. Tantrisch denken staat boven ‘goed’ of ‘slecht’, ‘mag en mag niet’, ‘positief’ of ‘negatief’. Het ziet en erkent de nuttigheid juistheid van alles en kan profiteren en leren van alles. Het ziet alles zoals het is, oordeelloos.

Als ik me verdrietig voel accepteer ik de boodschap: ‘Het is oké om me verdrietig te voelen’, ik keur het goed: En als mijn verdriet wordt geaccepteerd door mijn manier van denken, word ik gelukkig. Mijn verdriet mag er zijn! Ein­delijk hoeven mijn gedachten over mijn verdriet (hoeft mijn verdriet) zich niet schuldig te voelen voor wat ze zijn.

Dit is een groot tantrisch geheim. Alles dat mag zijn, en dus volledig wordt geaccepteerd, wordt bijna automatisch ervaren als gelukkig. Als ik me verdrietig voel laat ik mezelf toe dit volledig te voelen. Door volledig mijn verdriet te mogen ervaren word ik gelukkig. Ik forceer me niet om me gelukkig te voelen. Ik geef mezelf de toestemming om me ook ongelukkig te voelen. Beide accepteer ik als juist: gelukkig of niet gelukkig.

Wanneer wij onze gedachten, emoties; gevoelens en daden accepteren, dan leven wij in eenheid met ons­zelf en tonen wij geen weerstand tegen hoe wij zijn. Wij stoppen agressief te zijn tegen onszelf, wij stoppen te vechten tegen onszelf.

De uitgangspunten van de tantrische manier van denken:

  1. Já zeggen tegen alle gebeurtenissen in het leven en alle verschijningen van het leven.
  2. Gedachten, emoties, woorden en daden zijn neutraal. Wij oordelen ze tot ‘goed’, ‘slecht’, ‘aangenaam’ of’ ‘vervelend’.
  3. Alles en iedereen in ons leven is bedoeld om van te leren en te ontwikkelen. Daarom is alles en iedereen welkom in ons leven.
  4. Het maakt niet uit wat wij denken of voelen. Wij hebben sowieso gelijk.

Bron: Koorddanser 2015

Ik heb deze manier van denken toegepast zonder te weten dat het om tantrisch denken ging. Ik had het aforisme bedacht: ‘In de aanvaarding ligt de sleutel tot transformatie’ en verzette mij toen niet langer tegen mijn depressie maar aanvaardde die als een boodschap van mijn hogere Zelf, ik zei tegen mezelf: ‘Ik heb nu een depressie, aanvaard dat en hou toch van me, alles is goed, het is om van te houden en als dat niet lukt om van te leren en dat deed ik en doe ik nog steeds.

Ten aanzien van uitgangspunt 4 van het tantrische denken maak ik bezwaar omdat we ongelijk kunnen hebben en onjuist, onzuiver kunnen denken en dan moeten we de moed hebben om onszelf te corrigeren. Ik moet daarbij aan een uitspraak van Nietzsche denken die zei: ‘Van de wijzen verwacht men dat ze geen dwaasheden begaan, wat een schending van de mensenrechten!’

Rumi zei: ‘Hij die zijn zwakheden, beperkingen en tekortkomingen niet erkent is zijn eigen vijand’

Uitganspunt 4 gaat wel op bij de uitspraak van Henry Ford die zei: ‘Zij die denken te kunnen en zij die denken niet te kunnen hebben allebei gelijk’

Bij tantrisch denken zegen je alles wat op je weg komt is alles goed en denk je dat het bijdraagt aan je groei en ontwikkeling. Je schuwt de pijn van het leven noiet en weet: ‘No pain , no gain’. Nisargadatta heeft daar een mooi gedicht van

dat ik hier laat volgen

Tussen de oevers van pijn en plezier,

stroomt de rivier.

Alleen wanneer denken en voelen

stranden op één van de oevers

en niet met de stroom meegaan,

ontstaat alle ellende

Nisargadatta

Aanvaarding is geen laffe berusting of bij de pakken neerzitten of alles aan het lot overlaten. Je kunt een situatie aanvaarden en dat zul je juist merken dat de grootste veranderingen plaatsvinden omdat er geen verzet meer is, geen vasthouden meer aan het oude, vertrouwde, je zult dan juist verder groeien en je ontwikkelen..

De Taoïstische boer is een mooi voorbeeld van tantrisch denken en – bewustzijn ik laat het verhaal hier volgen:

De Taoïstische boer

Er was eens een arme boer, hij had alleen een zoon en een oud paard en verder geen bezittingen

Op zekere dag loopt z’n oude paard weg en z’n buren komen hun medeleven betuigen dat het zo vreselijk is en de boer zegt tot hun verbazing:’Het zal goed zijn’

Een week later komt het oude paard met een hele kudde wilde paarden aanlopen en de buren komen de boer feliciteren dat ie nu een rijk man is met zoveel paarden en de boer zegt weer:’Het zal goed zijn’

De zoon berijdt een van de wilde paarden en valt eraf en breekt z’n been, de buren komen weer hun medeleven betuigen en de boer zegt weer:’Het zal goed zijn’

De oorlog breekt uit en de zoon hoeft nu met z’n gebroken been niet in dienst en de buren komen de boer weer feliciteren en de boer zegt weer:’Het zal goed zijn’

De boer neemt het leven zoals het komt en verzet zich er niet tegen waar de buren nog in de dualiteit zitten tussen ellende en plezier

De boer heeft het tantrische bewustzijn en -denken van de volledige aanvaarding die leidt tot transformatie en vrede en harmonie

De boer beseft dat als je in overgave bent je weet dat alles uiteindelijk ten goede voor je zieleheil zal zijn, juist tegenslagen maken onze ziel mooier

Al het lijden is verwarring, verwarring is je verzetten tegen wat is. Als je volmaakt helder bent is wart er is wat je wilt. Dus als je iets anders wilt dan er is kun je weten dat je verward bent – Byron Katie

Willen wat je hebt en bent is het juiste, waar de meeste mensen willen wat ze niet zijn en niet hebben en precies het omgekeerde doen van wat wijsheid is, Schopenhauer wees daar al op.

 

Elke ontmoeting en elke omstandigheid is iets om van te houden of van te leren en niet om je tegen te verzetten en het af te wijzen

On this day of your life,

Dear Friend I believe God wants you to know…

…that nothing is ever as bleak as it looks.

Everything, in fact, is a blessing.

I know, I know… that is sometimes very hard

to believe. How can a sudden, calamitous event in one’s life

be a blessing? It takes a longer view, I know,

to see this wonderful truth. Even a diagnosis

of a terminal illness could be seen as another gift

from life when experienced from a particular perspective.

It is an opportunity for us to express once again,

at the next highest level, Who We Really Are.

And, if it turns out that, at the Soul level, we have

indeed decided to leave our present physicality

in this particular way and time, that, too,

would be an expression of our Highest Self.

And so, all “calamities” are blessings, not yet

understood by the Mind. God knew this was a good day

for you to hear this…

Love,  Your Friend

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter