Berichten

Ego versus Zelf

Ego versus Zelf

Het ego zorgt altijd voor problemen en is nooit tevreden en nooit dankbaar.
Het ego is hebzuchtig en komt altijd tekort, problemen dus met meer dingen verwerven. Het ego gaat de competitie aan in plaats van samenwerking met alle problemen van die, zie verder het schema:

Zelf en attentie

Attention shapes the self and is, in turn shaped by it.

Bron: Flow by Mihaly Csikszentmihaly

Attentie in de zin van opmerkzaamheid en aandacht creëert het zelf en het zelf creërt op zijn beurt de attentie: dat waar je op let, wat je focus is.

Als je aandacht uitgaat naar liefde, zul je veel liefde opmerken en dat vormt je tot een liefdevol wezen/zelf.

Je bent en wordt wat je waarneemt, waar je op let, wat je aandacht en interesse heeft!

Een rationele mens heeft vooral aandacht voor zijn denken, feiten, cijfers en statistieken en dat vormt en versterkt zijn rationaliteit!

Een mens wordt dus gecontroleerd door zijn aandachtspunten en ook door zijn zelf, de twee vormen een symbiotische relatie en zijn dus wederkerig afhankelijk van elkaar.

Donker en licht

Je moet niet vechten tegen het donker, maar het licht aandoen.
Door tegen het donker te vechten, geef je het aandacht, en daardoor groeit het juist. Het licht ofwel je liefde, waarheid Zelf en bewustzijn lost het donker op, het kan niet bestaan in het licht. Het donker is gebaseerd op angst, leugens, ego, onwetendheid en onbewustheid.

Het reële ik, ideaal ik en geïdealiseerde ik

De meeste mensen zijn vervreemd van hun reële ik, en hebben een ideaal ik opgebouwd, en/of een geïdealiseerd ik.

Een ideaal ik is samengesteld op basis van berekenend en pleasend gedrag. Dat ik heeft de bedoeling om bij de ander in de smaak te vallen, ook al moet je jeZelf daarvoor in allerlei bochten wringen. Het is een onecht ik dat de ander probeert te misleiden en manipuleren.

Het geïdealiseerde ik komen we onder andere tegen bij narcisten, die zichzelf grandioos vinden en alleen maar goed en puur. Ik sprak ooit zo’n narcist die verkering kreeg en toen zei dat hij zoveel liefde beleefde dat ik het niet zou kunnen snappen, zo hemels was het en de partner was ook hemels. Dan ging de verkering uit, na een paar maanden en zei de narcist dat de ex van geen kanten deugde dat hij alleen maar liefdevol, puur en echt was geweest.
Het geïdealiiseerde ik vind zichzelf super geweldig en kan niet tegen kritiek.

Het reële ik is het enige echte het ware Zelf, en daar weten we zo weinig van, dat we er niet mee naar buiten durven komen, we houden het voor onszelf en de ander verborgen en dat is jammer. Shakespeare zei al dat hij in zijn leven vele rollen speelde en dat geen enkele rol de kern raakte. Een waar woord, we leven liever in de illusie en de leugen dan in waarheid

Nietsche zei al:’Hoeveel waarheid kan en mens verdragen en hoeveel waarheid waagt hij zich’

De mensen kiezen liever voor de vleiende leugen dan voor de confronterende waarheid.

Zo blijven we met leugens leven. Fleetwood mac zong het al: ‘Tell me lies sweet little lies!’

Benieuwd hoe je tot waarheid komt en tot je reële ik, bel dan 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

Ego versus Zelf

De definitie van Charles Whitfield van codependentie beschrijft dat we ons leven afhankelijk maken van ons ego en van anderen. Ik was ook een ego-mannetje en weet het dus heel goed, gaandeweg heb ik me verder ontwikkeld naar m’n ware Zelf en weet dat niks menselijks me vreemd is en schakel flexibel van codependentie naar independentie naar intradependentie naar counterdependentie en interdependentie, dat alles omvat ook het ego dat nu dienstverlenend in plaats van heersend is. Ik zit niet vast in één hokje maar ben flexibel en dynamisch en ontwikkel me nog steeds in de wetenschap dat het bewuste oneindig is en het levenswerk is waar ik veel van geniet.

Nietzsche zei heel mooi: ‘Overal waar ik ga word ik gevolgd door een hond genaamd ego’ en zo is het. Je doet het ego er aan de voordeur uit en aan de achterdeur komt hij weer binnen. Je komt er niet vanaf en dat hoeft ook niet. Je moet er alleen maar voor zorgen dat je ego niet de baas over je speelt, maar een gewillige dienaar wordt

Het ego kent alleen aspecten van het ego. Het Zelf kent de aspecten van het Zelf maar ook die van het ego en weet dus ook hoe het niet moet.

Als je wilt weten waar je nu staat kun je de volgende inventarisatie van aspecten van het ego en het Zelf eens nalopen en kijken hoe vaak je op beiden scoort.

 

Ego                                                Zelf

________________________________________________

neurose                                         geestelijk gezond

competitie                                     samenwerking

afgescheiden                                verbonden

opscheppen                                  nederigheid

superieur voelen                          spirituele waarde

arrogantie                                     spirituele eigenwaarde

kwetsen                                          helpen

slopen                                             bouwen

kent zichzelf niet                         zelfkennis en -inzicht

doet zich goed voor                     is zichzelf

geïdealiseerd zelfbeeld               realistisch zelfbeeld

Ideaal ik                                         reëel ik

negatief                                          positief

denkt slecht over mensen         denkt goed over mensen

wantrouwen                                 vertrouwen

onbewust                                       bewust

weet niet dat hij onwetend is   weet dit wel

rigide                                               flexibel

onderzoekt niet                            onderzoekt

werkt niet aan zichzelf              groeit, ontwikkelt zichzelf

illusie                                             werkelijkheid

materialistisch                            spiritueel

leeft niet in het NU                     leeft in het NU

angst voor ontmaskering         wil gezien worden

dwaas                                             wijs

hebzucht, nemen                         vrijgeving, delen, geven

niet-liefde                                       liefde

afgunst, jaloezie                           medeleven/dogen

agressie, geweld                           vredelievend

angst                                                liefde

dominant                                        aimabel

macht over anderen                     macht over zichzelf

veel praten                                      kan ook zwijgen

lawaai                                              stilte

onbalans                                         evenwicht

ziet kritiek als aanval                  kritiek is gratis advies

ruzie sub-personen                      harmonie sub-personen

opvliegend                                      sereen

vechten                                            overgave

leest anderen de les                      accepteert anderen

egoïsme                                            altruïsme

kiest voor z’n gelijk                       kiest voor z’n geluk

woede                                                mededogen

narcisme                                          spirituele eigenwaarde

druk                                                   relaxed

kwantiteit                                        kwaliteit

tamas,rajas*                                   sattva*

gebonden                                         verbonden

eigen wil doordrijven                   Uw wil geschiede

slecht                                                goed

belerend                                           lerend voorbeeld

aanmatigend                                  reëel

autoritair                                         humanistisch

doen                                                  zijn

linker hersenhelft                         beide hersenhelften

onzuiver                                           zuiver

dualitei                                             eenheid, synthese

nemen                                              geven

eist aandacht                                 geeft aandacht

snel beledigd                                  leert van belediging

conflict                                            vrede, harmonie

ongeduld                                         geduld

inspanning                                    ontspanning

leugen                                              waarheid

onzuiver                                           zuiver

emoties                                            gevoelens

veroordelen                                    vergeven

entropie                                           syntropie

doen                                                 doen door niet-doen

wil beter zijn dan de ander        verbetert zichzelf

status                                               eigenwaarde intrinsiek

demonisch                                      goddelijk

complexiteit                                    eenvoud

gesloten                                           open

denken zien,                                   gewaarzijn

sluw                                                  slim

kritiek                                               acceptatie

denken is de baas                         denken is dienaar

onvrijheid                                       vrijheid

identificatie                                    disidentificatie

extreem                                            gematigd

deel                                                   geheel

tegen                                                 voor

of/of                                                  en/en

verleden, toekomst                        heden, het NU

what is in it for me?                     what is in it for us?

ik                                                       wij

schaarste                                        overvloed

eros                                                   agape

kennis, intellect                            wijsheid

straf                                                  rehabilitatie

winst,verlies                                   win-win

wraak                                               het goed maken

rancune                                           vergeving

beheersen                                        vrijheid

anderen gebruiken                       respect voor anderen

ontevreden                                      tevreden

zwart/wit                                        full colour

projecterend                                   zuiver waarnemen

geconditioneerd                            getransformeerd

 

*sattva: zekerheid,helderheid,hartmonie

*rajas: hartstocht, energie, aktiviteit

*tamas: passivitieti,weerstand,duisternis

Zolang je nog veel bij ego scoort heb je een probleem en dat heeft te maken met loslaten, disindentificeren, steeds leger worden. Je hebt gedachten maar bent niet je gedachten, je hebt een lichaam maar bent niet je lichaam, je hebt gevoelens maar bent niet je gevoelens. Als je doordenkt en voelt en je ego overstijgt zul je ontdekken dat het vals, onecht is

Er was eens een monnik die op de troon ging zitten en de hovelingen vroegen hem: ‘Ben je soms de minister’, ‘Nee, ik ben meer dan dat’ antwoordde de monnik. ‘Ben je dan de premier?’ vroegen ze. De monnik antwoordde weer dat hij meer dan dat was.’ ‘ Ben je dan de koning?’ Opnieuw zei de monnik dat hij meer was. ‘Ben je dan soms God?!’ zeiden de hovelingen. ‘Nee, ik ben meer dan dat’ zei de monnik, waarop de hovelingen zeiden: ‘Niets is meer dan God’ en de monnik antwoordde: ‘Ik ben dat niets’

Hier volgen nog wat quotes over ego versus zelf:

Osho: ‘Het is jouw projectie omdat jouw ego een niet-ego niet kan zien. Alleen dingen die gelijk zijn kunnen elkaar herkennen’

Debbie Ford: ‘Wij zijn aleen maar bang voor feedback wanneer we weten dat we op een bepaald punt tegen onszelf liegen’ (en dat doet het ego continu).

Jampolsky: ‘De geest die heel is, is vol liefde en laat geen ruimte aan het ego’

Jampolsky: ‘Het aangetrokken zijn van ons ego tot schuld zorgt ervoor dat we bang zijn voor liefde’

Jampolsky: ‘Teveel praten, niet luisteren en voortdurend anderen in de rede vallen zijn een paar van de meer algemene trekjes van het luisteren naar het ego’.

Wayne Dyer: ‘Het ego is de baas van veel conflicten en onenigheid omdat het je ertoe aanzet het ongelijk van de ander aan te tonen’

Wayne Dyer: ‘De wanorde, disharmonie en ziekten van deze wereld worden gecreëerd door het egobewustzijn

Hoe groter het ego, hoe kleiner de wereld.