Berichten

Gevoelens & waarheid

Er zijn mensen die beweren dat gevoelens de waarheid vertellen, maar ik denk en voel daar toch wat genuanceerder over. Gevoelens kunnen de waarheid vertellen maar ook liegen.

Neem bijvoorbeeld gevoelens van minderwaardigheid. Als je die gevoelens hebt wil dat dan ook zeggen dat je minderwaardig bent? Ik meen van niet. De waarheid is voor mij dat je een kind van God bent en naar Zijn evenbeeld geschapen bent en dat je dus spiritueel waardig bent en waardevol bent.

Onderzocht is dat 75% van de  ‘professionele’ hulpverleners zich superieur voelt en de grote vraag is of dat de waarheid is, zijn ze ook echt superieur of stellen ze zich alleen maar zo op uit angst en onzekerheid, is het arrogantie waar minderwaardigheid achter schuilt, is die arrogantie een overcompensatie van minderwaardigheid, bij mij was dat zeker het geval. Zowel arrogantie als minderwaardigheid zijn pathologisch. Als je een spirituele waardigheid voelt dan voel je je niet meer maar ook niet minder dan een ander, dan voel je je één en verbonden en dat komt meer overeen met waarheid.

80% van de mensen denkt dat ze een bovengemiddelde intelligentie hebben, dat zegt al genoeg! Het leidt vaak tot autoritair gedrag en gevoelens van het weten te hebben. Hoe minder mensen weten hoe meer ze denken te weten.

Charles L. Whitfield heeft het in z’n prachtige boek:’Co-dependence, healing the human condition’ over het feit dat 95%(!) van de mensen in meer of mindere mate codependent is. Codependent ben je als je in een disfunctioneel gezin ben grootgebracht met weinig of geen liefde, warmte en koestering en waar over (negatieve) gevoelens niet werd gesproken en die dus verdrongen moesten worden. Voor je gevoelens van eigenwaarde ben je dan afhankelijk van externe bronnen, van anderen het is dus meer anderenwaarde dan eigenwaarde en dan is je gevoel niet jou waarheid.

Whitfield heeft het over het 12 stappen programma en zegt dat ons ware Zelf in orde is en gezond, maar dat we zijn afgedwaald van ons ware Zelf door vervormde overtuigingen, gedachten, gevoelens en keuzes. Hij spreekt dus ook over vervormde gevoelens en die vertellen ons dus leugens in plaats van de waarheid.

Veel mensen hebben het gevoel dat hun perceptie de realitieit is, waar is, en dat is ook al niet juist. Goethe zag dat goed toen hij zei:’Als we geen voorstelling hebben van het geheel, beseffen we niet hoe fragmentarisch onze kennis en waarnemening is’

Gevoelens zijn in zoverre echt en waar dat je ze kunt voelen maar de oefening is om je af te vragen of die gevoelens een waarheid verkondigen en bijdragen aan je ontwaken of je in slaap houden..

Als je gelooft in een straffende God zul je je een zondaar voelen en schuldig en kun je schaamte voelen en de grote vraag is of dat terecht is en waarheid. Ik geloof in een liefdevolle God en voel veel liefde en dat is voor mij helemaal waar en komt mij en de ander alleen maar ten goede.

Velen van ons hebben het gevoel dat bepaalde emoties negatief zijn zoals: woede, haat, jaloezie, afgunst, irritatie, ergernis,etc. Door ze als negatief te ervaren onderdrukken we ze vaak en kunnen we ze zelfs verdringen, waardoor we de waardevolle boodschappen die ze kunnen geven volledig missen. Achter boosheid kan een behoefte schuilgaan waar je je van bewust kunt worden, het kan de behoefte aan erkenning, waardering zijn die je niet kreeg, waardoor je boos werd en dan mag je om die erkenning en waardering leren vragen in plaats van boos(manipulatief) te worden. Als je terugkeert naar de oorzaak: je onvervulde behoefte ofwel onverwerkte pijn uit het verleden kun je dat alsnog een plaats geven en helen en transformeren en dan ben je bevrijd.

Ik hoorde ooit een man zeggen: ‘Ik zet mijn woede op de plank’ Deze man ‘lachte’ alles weg en klaagde erover dat hij niet begrepen werd. Hij durfde z’n authentieke gevoelens niet te laten zien en onderdrukte alles en verweet anderen dat ze hem niet begrepen waar hij zichzelf niet begreep, het was weer projectie zoals zo vaak.

Als een ander je boos, verdrietig of ongelukkig kan maken dan stel je je op als slachtoffer en laat je je gevoel bepalen door een ander en ben je afhankelijk van de ander hoe jij je voelt. De ander is alleen maar een trigger naar jouw gevoel, jouw onverwerkte pijn, jouw behoeften, jouw wensen. De uitdaging is om dat alsnog te onderzoeken en te helen en transformeren. De ander drukt dan niet langer jouw ‘gevoelsknoppen’ in maar dat doe je dan zelf en je zult gevoelens van vrede en harmonie kennen en als je al een keer boos wordt dat is die boosheid een instrument om je grenzen aan te geven en is die boosheid niet de baas over jou maar ben jij de baas over je boosheid. Dan ontstaat meesterschap en dat gun ik iedereen al weet ik dat het voor de weinigen is weggelegd die bereid zijn om de weg naar binnen te gaan.

De grote Soefi meester Inayat Khan deed dat ook toen hij zei dat hij nu echt wilde zien, denken en voelen en dus merkte dat ie onecht was een vals zelf had en echt wilde worden. Hij zag in dat je denkbeelden en gevoelens vals kunnen zijn als je een vals zelf(ego) volgt en niet Zelf de baas bent en authentiek, uniek, vrij, bewust, ontwaakt en meesterlijk.

 

Waarheid

Neale Donald Walsch schreef:’We worden geleid naar de waarheid waarvoor we openstaan’ en ik geef hem groot gelijk, dat is een waarheid voor me. Materialisten geloven niet in het spirituele en wijzen dat af en onderzoeken het zelfs niet. Ze ontkennen wat ze niet kennen…

Confucius zei dat je de waarheid niet naar de mensen kunt brengen, maar dat je de mensen naar de waarheid moet voeren. Ik zie dat ook zo. De waarheid is voor mij als een stromende rivier, dynamisch, zich steeds vernieuwend en die kun je ook niet naar de mensen brengen.

Op het moment dat je de waarheid in een systeem probeert te persen is het al onwaarheid geworden, het volgende verhaal gaat daar over:

Hazrat liep op samen met de duivel en voor zich zagen ze een man die heel blij steeds iets van de grond opraapte. Hazrat vroeg aan de duivel;’Wat vindt die man toch steeds, waar hij zo blij mee is’ ‘O dat is de waarheid’ antwoordde de duivel’ ‘Daar zult u wel niet zo blij mee zijn’ zei Hazrat. ‘O toch wel’ zei de duivel:’Ik zorg er wel voor dat hij er een systeem en een organisatie van maakt’…

De waarheid kun je alleen leven en niet in woorden vatten. Je kunt liefde zijn en zult dat ook zijn als je bij je kern, bij je essentie komt en dan zul je de waarheid leven en geven en delen met je wezen.

Ken Wilber werd gevraagd hoe hij nou weet wat waarheid is, hij antwoordde:’That what hits!’. Dat wat je raakt in hart en ziel en dan voel je met heel je wezen dat het waarheid is.

Hoed je voor de mensen die zeggen de waarheid te kennen en te verkondigen, het zijn charlatans, bedriegers, misleiders die de macht over je willen hebben. Luister naar degenen die oprecht naar de waarheid willen zoeken en onderweg zijn en genieten van hun reis en liefdevol, mededogend, hartelijk en vriendelijk zijn.

Zelfs de Boeddha zei dat je z’n woorden niet blindelings moet geloven en voor waarheid moet aannemen, maar mag onderzoeken, leren en ervaren en dan weet je of het waarheid is.

Zelfs de ergste dingen die mensen over je zeggen bevatten een kern van waarheid…namelijk over hen..! Als je iemand boos wil maken lieg dan. Als je iemand razend wil maken, zeg hem dan de waarheid,las ik ooit ergens en het is opvallend dat als iemand zegt dat hij jou de waarheid wel eens even zal vertellen het meestal negatief is.

Waarheid is dat het universum zich dagelijks nog met miljarden kilometers uitbreidt en dus groeit, alles is dus in ontwikkeling en dynamisch.

Lang werd aangenomen dat de wereld plat was en het centrum van het universum dat was voor de kerk en velen met de kerk de waarheid, ik las ooit dat zij die nooit hun mening wijzigen meer van zichzelf houden dan van de waarheid. en ook: De waarheid reist om de wereld. Ze moet, want ze wordt overal afgewezen.

Een andere uitspraak die kenmerkend is kwam ik tegen op internet:The truth that makes men free is for the most part the truth which men prefer not to hear.-Herbert Agar. Ook in de Bijbel staat dat de waarheid je vrij zal maken, maar hoeveel interesse hebben we in de waarheid?

Nietzsche zei: ‘Hoeveel waarheid kan een mens verdragen aan hoeveel waarheid waagt hij zich?!’, we leven inderdaad vaak liever met een leugen en een illusie namelijk dat we al bewust en ontwaakt zijn, waar we slapen en dromen dat we wakker zijn. Als dit een desillusie voor je is is dat mooi, want elke desillusie is een stap dichter naar de waarheid……

Hier nog wat quotes over waarheid:

“De mensen struikelen nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets was gebeurd.” – Winston Churchill Engels staatsman 1874-1965

Zij die nooit hun mening wijzigen houden meer van zichzelf dan van de waarheid. – Joubert

Elke desillusie is een stap dichter naar de waarheid – Henny Bos

Geloof hen die de waarheid zoeken; twijfel aan degenen die ze gevonden hebben. – A.Gide

“Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.” – Boeddha

“Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde.” – Anton van Duinkerken

“Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.” – Johann Wolfgang von Goethe

“Wie nooit ongelijk erkent bemint zichzelf meer dan de waarheid.” – Joseph Joubert

“Hoeveel waarde kan een geest verdragen, hoeveel waarheid kan een een geest trotseren? Dat werd voor mij meer en meer de werkelijke meting van waarde.” – Friedrich Nietzsche

Waarheid is als een rivier, die zich steeds vernieuwt en gevoed wordt door de bron en vele andere rivieren die erop uitkomen en door de regen die erop neerdaalt als een zegen van boven – Henny Bos

Schoonheid is waarheid en waarheid is schoonheid – Keats

Als je lang genoeg in een leugen leeft ga je geloven dat het de waarheid is – Henny Bos

Niemand kent DE waarheid, we nemen er namelijk maar een heel klein deel van waar – Henny Bos

Als iemand je de waarheid gaat vertellen is dat meestal negatief commentaar dat je krijgt en daar kun je ook je voordeel mee doen- Henny Bos

De waarheid zal je vrijmaken, maar eerst meestal woedend maken – Henny Bos

Mooie woorden zijn vaak niet waar en ware woorden zijn vaak niet mooi – Lao tse

Als mensen moeten kiezen tussen een vervelende waarheid of een vleiende leugen, kiezen ze vaak voor de leugen – Henny Bos

Een waarheid is dat je niks minder, maar ook niks meer bent dan een ander – Henny Bos

Wat is je waarheid waard als je er niet verder door komt en je je niet verder ontwikkelt en stil blijft staan – Henny Bos

Waarheid is verandering, dynamisch en laat zich niet in een geloof of methode persen – Henny Bos