Berichten

Waardering

Waarderen is niet alleen iets op prijs stellen maar ook op waarde schatten. Je kunt een aap een staaf puur goud geven en hij zal dat niet op waarde schatten en wegwerpen en kiezen voor een banaan. Zo zal een dwaas waarheid en wijsheid niet kunnen waarderen omdat het een bedreiging vormt voor z’n eigen gedachten, ideeën en concepten die hij voor de juiste houdt.

Schatten we het leven zoals het nu is wel op juiste waarde in? en weten we het wel te waarderen?. Gezien het vele geklaag van veel mensen is dat bij velen niet het geval en willen ze wat anders, maar doen er niks aan om dat te creëren en kunnen dan blijven klagen.

Ik maak nog wel eens de fout dat ik tijd, aandacht en energie geef aan mensen die daar niks mee doen en het niet kunnen waarderen. De Bijbel waarschuwde me al om geen parels voor de zwijnen te werpen en het goud niet naar de honden te brengen. Ik weet het en toch trap ik er steeds weer in.

Ik heb een grote waardering voor de vele schrijvers die op m’n weg komen en hun wijze inzichten met me willen delen en genereus zijn dat ze al dat werk willen doen voor anderen en zichzelf. Ik leer er veel van en geef het weer door op mijn eigen manier. Een leerling zei tegen z’n meester: ‘Hoe kan ik ooit m’n waardering tot uitdrukking brengen voor alles wat ik van u geleerd heb?’. De meester antwoordde: ‘Door door te geven wat je van mij hebt geleerd’, en dat doe ik ook en soms stoot dat op afwijzing en ondankbaarheid, maar ik tel m’n zegeningen er zijn ook mensen die het wel weten te waarderen.

Toen ik bij Audet tijdschriften in Nijmegen ging werken als commercieel manager keek ik eerst eens rond hoe de sfeer daar was, wat me opviel was een tekst die luidde:’Hard en goed werken voor dit bedrijf is net als plassen in in donker pak, het geeft een warm gevoel, maar niemand ziet er wat van’. Duidelijk was me toen dat werknemers te weinig gewaardeerd werden door m’n voorganger, zoals zo vaak was er wel commentaar, maar bleven complimenten en waardering uit, dat bleek ook te kloppen in gesprekken die ik met de medewerkers had.

Ik moest denken aan m’n jeugd toen ik thuiskwam met een rapport met zevens en achten en één vijfje, er was geen waardering voor de goede cijfers, alleen commentaar op dat ene vijfje, zo gaat het vaak..

Maar weinig mensen hebben voldoende waardering voor hun essentie, ze doen niet erg hun best om die essentie te leren kennen en kiezen liever voor drama. Kijk maar naar de media, de kranten, tijdschriften en TV het is vooral drama en de media bieden wat de mensen willen, dat is marketing. Dat drama zorgt ervoor dat mensen kunnen ontsnappen aan hun eigen drama, als ze de drama’s zien denken ze dat het met hen nog wel meevalt.

Geld die ik ook als een vorm van waadering en niet als het slijk der aarde. Je geeft je geld uit aan dingen die je waardeert en door te betalen voor de diensten en produkten druk je je waardering uit in geld.

Meer mensen zouden kritiek als gratis advies moeten zien en waarderen, want juist door kritiek kom je verder op je weg. Als je dit artikel niet kon waarderen hoor ik dat graag van je en als je het wel waardeert geef het dan door aan anderen en vertel ze over m’n site www.hennybos.com. Alvast dank voor je inspanning

Hier nog wat quotes over waardering die ik mooi vind

Er bestaat maar één beletsel voor het tot stand komen van wederzijds begrip en waardering der volken: de domheid. – Jan Greshoff

De hoogste graad der waardering van iemands deugden bestaat hierin, dat men zijn gebreken begrijpt. – Peter Sirius

Alleen de enorme inspanningen die het leven van ons vergt leren ons de goede dingen ervan waarderen. – Johann Wolfgang von Goethe

Mensen waarderen een goede daad niet tenzij deze een beloning oplevert. – Ovidius 

Een woord van waardering kan een hart voor je openen – Henny Bos

Op internet vond ik nog de volgende tekst die me aanspreekt:

Waardering is het goede in het leven zien. Je herkent de geschenken van het leven en daar ben je dankbaar voor. Door anderen je waardering te tonen, weerspiegel je de deugden die je in hen ziet. Je ziet hun positieve bedoelingen en erkent die door je dank te tonen. Liefde groeit samen met waardering. Je vertrouwdheid met iemand groeit, als je voelt dat je elkaar opmerkt en waardeert. Als je het spirituele werk doet dat het leven je opdraagt, is het belangrijk je eigen inspanningen en je vooruitgang te waarderen. Je blijft niet hangen in de nare dingen van het leven. Je waardeert zelfs pijnlijke leermomenten. Je geniet met volle teugen van het leven en je verspilt geen dag.