Berichten

Letten op wat er fout is

Met de beste bedoelingen letten we vaak op wat er fout is in onze partner, namelijk met de bedoeling om die fout te verbeteren. Het werkt echt contraproductief en levert problemen op. Als jij je partner of vriend wil veranderen maak je een vijand van hem of haar.

Alles wat je aandacht geeft dat groeit dat betekent dat als je aandacht geeft aan de fouten van de ander die fouten toe zullen nemen. Ik meen dat het Cats was die zei: “Als je iemand gispt, stijf je hem er slechts in!” 

Hoe meer commentaar je levert op de ander hoe meer hij of zij zich zal verzetten! 

De indianen bevelen ons aan om vooral te letten op het goede in de ander, een intelligent advies, want als je aandacht geeft aan het goede groeit dat ook en neemt dat toe en dat moet wel ten koste gaan van het slechte! 

Dus niet tegen het donker vechten, maar het licht aandoen! 

Je eigen vijand

Om tot ware vriendschap te komen met onsZelf, mogen we ons eerst bewust worden van, de vaak onbewuste, vijandschap. We leren de dingen kennen door hun tegendeel. Toen ik ontdekte dat ik een vijand van mezelf was begon ik meZelf lief te hebben. De Bijbel zegt niet voor niets: “Heb uw vijanden lief!”

Als je de vijand buiten je ziet denk dan maar aan de vijand in je die gespiegeld wordt in 90% van de gevallen. Vaak denk, voel en doe je codependent. Zie mijn boek ‘Anderenwaarde, over codependentie’.

Als codependent ben je meestal, zonder je daar bewust van te zijn, je eigen vijand. M’n vriend Peter de Kock zei: ‘Codependentie is in oorlog zijn met jezelf’, je eigen vijand dus en hij staat daarin niet alleen, vele auteurs steunen hem in die gedachte en visie. Laat die vijandschap los en kies voor vrede en harmonie en bewustheid!

Als codependent vind je de mening van anderen over jou overdreven belangrijk, zelfs nog belangrijker dan je eigen mening over jezelf, je doet er dan alles aan om de gedachten, gevoelens en handelingen van die ander te controleren en alles wat je probeert te controleren, controleert jou en dan ben je weer het slachtoffer van je eigen oorlog. Laat de mening van anderen los: ze kennen zichzelf niet eens, en jou dus helemaal niet!

Je lage gevoelens van eigenwaarde zorgen voor een innerlijke criticus die je vertelt dat je niet oké bent, niet goed genoeg bent, niet deugt, de liefde van de ander niet verdient, dat de ander je zal afwijzen op het moment dat hij of zij je echt zal leren kennen, dat je jezelf moet wegcijferen voor de ander,etc. Laat ook die innerlijke criticus los, stuur hem of haar met pensioen.

Wij kijken vaak naar de ander om onszelf te leren kennen, en kijken dus in de spiegel.

Hier volgen enkele uitspraken van auteurs over je eigen vijand zijn, de bewustwording daarvan is al meer dan de helft van de oplossing en genezing en het herstel naar vrede en liefde in je hart en wezen en naar interdependentie.

“Our greatest enemies, the ones we must fight most often, are within.” – Thomas Paine, statesman

Mary J Blige: The enemy was me!!!

Rumi:’Hij die in zichzelf geen gebreken ontdekt is z’n grootste vijand

Ik was op zoek naar m’n grootste vijand en toen ik in de spiegel keek zag ik hem!

De vijand die je van buiten ziet is een spiegel van jezelf….

Als je jezelf niet kent ben je je grootste vijand en je daar niet van bewust.

“De enige duivels in deze wereld, zijn die in ons eigen hart. Dat is waar al onze strijd zou moeten gestreden worden.” – Mahatma Gandhi

                     

Het stripfiguur Pogo zei: ‘We have met the enemy and it is us’

Het gezicht van de vijand ontstemt mij omdat ik zie hoezeer het op het mijne lijkt – Stanislaw Jerzy Lec

De wijsheid van een mens is zijn beste vriend, dwaasheid zijn ergste vijand – William Temple

Als je een vriend wordt van jezelf heb je je ergste vijand verslagen

De vijandschap met jezelf projecteer je vaak op een ander

Als er geen vijand in je zit, kan een vijand van buiten je niet kwetsen – Afrikaans gezegde

Het is de eigen geest van de mens, niet de vijand of de tegenstander, die hem verlokt het slechte te doen – Boeddha

Gedachtenloos gewoontegedrag is de vijand van innovatie – Rosabeth Moss Kanter

Jij bent het ergste, dat je ooit is overkomen – Vernon Howard

Je geïdealiseerde ik is de grootste vijand van je reële ik

We willen het goede, maar doen het slechte – De Bijbel

Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen – Jezus

Chronisch woedende mensen zijn hun eigen ergste vijand – Peter Favaro

Dr.Cloud en Dr.Townsend: ‘We are our own worst enemies’

Verlaine Crawford schreef het boek:’Ending the battle within’.

Chris de Burgh zingt over the battle between the head and the heart

Als je hart zuiver wordt, wordt je vijand je vriend, of nog sterker, je leraar. Je ergste vijanden zijn je grootste leraren…, Wayne Dyer

Pat Benatar zingt ‘Love is a battlefield’, ze doelt m.i. daarmee op de voorwaardelijke liefde waar ook een Nederlandse zangeres over zingt, ze zingt: als je helemaal voor me gaat, als je…als je..etc.etc. dan ben ik van jou, over voorwaardelijke liefde gesproken….dat is zakendoen en geen liefde al wordt het wel zo genoemd.

De Bijbel zegt: ‘Heb uw vijanden lief’, daar zit veel in, want zij wijzen je op je zwakke plekken, je oude pijn en dan kun je je daar bewust van worden en er wat aan doen en het transformeren en je bevrijden van oude pijn en conditioneringen. Dus ook de vijand in jezelf kan je grootste leraar worden als je hem omarmt en niet op anderen projecteert.

Tsultrim Allione zegt:’Ieder mens vecht tegen z’n eigen demonen’ en schreef het boek ‘Bevrijd je demonen’, over het omarmen van je demonen als deel van je schaduwkant dat getransformeerd mag worden.

M’n vriend Peter de Kock zei:’ Codependentie is in oorlog zijn met jezelf’ en ik geef hem gelijk.

Aardig zijn naar jezelf houdt in dat je helder ziet in welke mate we onszelf kwetsen met meedogenloze zelfkritiek en dan een einde maken aan de innerlijke oorlog – Kristin Neff Ph.D.

Ofschoon alle mensen geluk nastreven behandelen ze in onwetendheid hun geluk als was het hun grootste vijand – Shantideva.

Zelfafwijzing is de bril waardoor we alle andere aspecten van ons zelfbeeld bekijken en waardoor we in een permanente strijd met onszelf terecht zijn gekomen – Jan Geurtz.

Freud ging er ook van uit dat we onze eigen vijand zijn

(Freud saw that man is at war with himself and often unable to tolerate too much reality, and he pronounced that dreams are the contraband representations of the beast within man which are smuggled into awareness during sleep.)

  En de allergrootste vijand van het ego is natuurlijk het huidige moment, dat wil zeggen, het leven zelf. ” – Eckhart Tolle.

‘War in my mind’ song van Beth Hart

Gerald Jampolsky schrijft: ‘Dan is het heel begrijpelijk waarom het ego geluk, liefde en vrede als zijn vijanden ziet, want in een dergelijke gemoedstoestand ervaren we onze spirituele essentie’.

‘Alleen vergeving kan ons geven wat we zoeken. En dat is de reden dat wijzelf moeten ophouden met het recyclen van de woede, de pijn, de verbittering en de narigheid van zowel de innerlijke als de uiterlijke oorlog’ – Gerald Jampolsky.

Zodra we bewust ons eigen aandeel leveren in de vorm van aandacht en intentie, laten we toe dat de gewaar-wordingen van pijn en ongemak hun vereiste loop nemen. Elke andere benadering is een terugkeer naar het vijandige gedrag van verdoving en controle – Michael Brown in ‘Het Presence proces’.

 

Moraal:

Transformeer de vijandschap voor jezelf in vriendschap voor jeZelf, door je er bewust van te worden, door het onbewuste bewust te maken! Diep van binnen ben je Liefde, dat is je essentie, dus ook vriendschap met jeZelf en de ander.

Bron: Boek: Wat is ware vriendschap (ook met jezelf) – Henny Bos

Wat is ware vriendschap

Tekst achterpagina boek Wat is ware vriendschap (ook met jezelf)

Wie vriendschap heeft geleerd, heeft de ware geestelijke kennis bereikt, wie vriendschap heeft geleerd kent de ware religie (is verbinding), wie vriendschap heeft geleerd heeft wijsheid bereikt, wie vriendschap heeft geleerd hoeft weinig meer te leren – Hazrat Inayat Khan

Ik ben het met Hazrat eens, ook voor mij is vriendschap heel belangrijk en vormt het de ware rijkdom ook, de geestelijke rijkdom.

In dit boek treft u veel ins en outs aan over vriendschap, om daar een nog betere vorm aan te geven en om tot meer diepgang te komen

Ik heb het boek met liefde en toewijding geschreven en hoop dat dat bij u binnenkomt

Henny Bos
www.hennybos.com

Iemand met kritiek kan je beste vriend blijken te zijn

Geïnspireerd door een artikel van Vernon Howard over je beste vriend, schrijf ik dit artikel.

Je denkt namelijk dat je de beste vriend van jezelf bent en dat je ‘goed’ bent en het goede doet en zoekt vrienden die dat geïdealiseerde zelfbeeld van je bevestigen. Door je onbewustheid en onwetendheid(die je ontkent) doe je eerder het kwade dan het goede en je zogenaamde vrienden doen vrolijk mee en corrigeren je niet. De Bijbel zegt het ook: ‘We willen het goede maar doen het kwade!’..

We zoeken adhesie, bevestiging voor hoe we nu zijn en willen dat in stand houden, alles bij het oude, vertrouwde houden en je vrienden houden je ziekte in stand. Je hebt echt iemand nodig die je wijst op je fouten, misvattingen, onbewustheid, illusies om wakker te kunnen worden…

truth cry coelho

Iemand die genoeg van je houdt om een eventueel confict met je aan te willen gaan, geen persoon die meehuilt met de wolven in het bos, geen slijmbal. Je zogenaamde vrienden zijn vaak vijanden voor je ware, spirituele Zelf, doordat ze je ego complimenteren en steunen en bekrachtigen. Ze belemmeren je daardoor in je groei en ontwikkeling en vinden het mooi dat je nog steeds dezelfde bent, waar het leven juist verandering is en dynamisch. Alles wat niet groeit is dood zei ik altijd als manager

In mijn leven heb ik het meest gehad aan de enkelingen die mij op mijn fouten durfden te wijzen en heb ik het meeste te danken aan kritische omstandigheden zoals mijn crisis met depersonalisatie, dan raak je echt de bodem is is de enige weg nog naar boven..Mijn depressie bleek een ware vriend te zijn in plaats van een vijand, hij bracht me naar mijn ware Zelf

Je zoekte vrienden die je bevestigen omdat je onzeker bent, geen vaste waarde hebt. Als je bevestiging nodig hebt dan twijfel je, ben je onzeker. En vrienden die je alleen maar bevestigen zullen je verachten en minachten en het spelletje meespelen. Je speelt vaak het spel dat Eric Berne in zijn boek ‘Games people play’ noemt: Kijk-Eens-Hoe-Goed-Ik-Ben’

Zoek een vriend of coach die je durft te confronteren en genoeg om je geeft om dat te doen om je naar je Ware Zelf te brengen, je moet vaak door de duistere nacht van de ziel, je negatieve en schaduwkanten gaan erkennen, exploreren en integreren en transformeren. Vaak is dat een hel waar je doorheen moet om in de hemel te komen.

Iemand met een waarheid aan het huilen brengen is inderdaad beter dan een leugen vertellen en daarmee iemand aan het lachen te maken Coelho heeft gelijk.

Een vrouw zei: ‘Ik heb het geluk gehad dat er één man in mijn leven was, genoeg om me gaf om me te wijzen op mijn waandenkbeelden en illusies, die waarheid durfde te vertellen, hij zorgde ervoor dat ik een echt, uniek en authentiek mens werd, een levenskunstenaar

Bedenk dat de mensen die je een desillusie bezorgen door hun kritiek je helpen, omdat een desillusie een stap dichter naar de waarheid is!!

Wayne Dyer zei: ‘Your soulmate is the person you can’t stand’. Dat klopt want dan pas zie je en merk je of je in vrede en harmonie bent of dat het verstoord kan worden. Dan voel je je onwaardig en gekwetst. Je bent dan nog geen meester over jezelf, zolang een ander je knoppen nog kan indrukken is hij of zij een meester voor jou!.

Het ego-deel van ons wil altijd gelijk hebben en wil geen andere meester aanvaarden. De Dalai Lama is wat meer ontwikkeld en zei zelfs dat de Chinese leider Mao die opdracht gaf of Tibet binnen tevallen, zijn grootste leermeester is(!).

A Course in miracles zegt: ‘Beware of the temptation to see yourself treated unfairly’. Klopt want je krijgt de behandeling die je nodig hebt. Net als de laatste regels van ‘Een beantwoord gebed’ luiden: ‘Ik kreeg niets waarom ik vroeg, ik kreeg alles wat ik nodig had!’

Oude wonden houden van medelijden en aandacht, die oude wonden worden getriggerd door de criticasters en dan word je je er bewust van en kun je ze helen..

De verantwoordelijkheid voor je leven nemen en weten dat je dat aantrekt wat je nodig hebt is verstandig en wijs.

Nelson Mandela zei het heel mooi, zie de afbeelding:

prison mandela

Nelson heeft gelijk hij zou anders gevangene blijven van zijn bitterheid en haat die hem in hun macht zouden houden en zijn denken, voelen en handelen zouden bepalen en dan zou hij ipv meester een slachtoffer zijn.

Ik zeg vaak: ‘Alles is goed!!’. Alles is bedoeld om mij bij mijn ware zelf te brengen en mijn potentieel verder te ontwikkelen, als ik tenminste wil luisteren naar de signalen en ik bereid ben om het oude los te laten. Het oude wordt aangevallen door de criticaster en dat is dus maar goed ook wat dan moet verdwijnen om plaats te malken voor het nieuwe. Zoals Jezus zei: ‘Zie ik maak alle dingen nieuw!’

Guy Finley zei: ‘The only way to be free of troublesomre people is to be free of the part of you that’s out looking for trouble’.

Ook dit klopt naar mijn mening weer. Toen ik slecht was voor mezelf werd ik gespiegeld en waren mensen ook slecht voor mij en kon ik hen wel de schuld geven, maar dan verandert er niets aan de situatie, ik zal dus zelf moeten veranderen en vriendjes met mezelf moeten worden besloot ik, nu word ik weer gespiegeld en zijn de mensen goed voor me.

 

Bron: Boek” ‘Verrijkende Inzichten’ – Henny Bos (verschijnt juni 2016 bij uitgeverij Boekenbent)

Meer dan 400 pagina’s voor 27,50, als u nu bestelt betaal ik de verzendkosten