Berichten

Jij en de ander (een gewaarschuwd mens telt voor twee!)

Gooi je parels niet voor de zwijnen – De Bijbel

Breng je goud niet naar de honden – De Bijbel

Don’t try to please the unpleasable

Sudesh Sukkray zei tegen mij: ‘In de Bhagavad Gita staat dat het een zonde is om tijd, energie en aandacht te geven aan mensen die daar niks mee doen, want dat betekent dat je diezelfde tijd, energie en aandacht onthoudt aan mensen die er heel dankbaar voor zouden zijn en veel mee zouden doen.

Stop planting flowers in peoples yards who aren’t going to water them

Besteed niet teveel aandacht aan de mensen die geen enkele aandacht aan jou schenken

It’s against spiritual law to help you when you won’t help yourself – Vernon Howard

Forget the ones that forgot you…

Schopenhauer zei: ‘Je toont je intelligentie door met dwazen, idioten en domkoppen niks te maken te willen hebben…’

When you start seeing your worth you’ll find it harder to stay around people who don’t

Hoed je voor de ‘goeden’ want het zijn de giftigste vliegen die steken – Nietzsche

Mooie ogen en vleiende woorden komen u duur te staan  – De Bijbel

Al te goed is buurmans gek

Blijf weg van mensen die de raad van de wijzen niet opvolgen, in de waan dat ze het zelf beter weten, ze zijn niet meer te helpen en onverbeterlijk

Seek the company of those who seek heaven not hell  – Guy Finley

Let meer op de handelingen van mensen en je zult minder snel misleid worden door hun woorden

Als iemand indruk op je probeert te maken.. ,is hij of zij onder de indruk van jou..

Wat Peter zegt over Paul , zegt meer over Peter dan over Paul

The key to happiness is to say ‘fuck off’ sometimes

Losers have excuses,, winners have reasons

99% of the faillures comes from people, who have the habit of making excuses – George W. Carve

Iemand die overdreven blij of vriendelijk is toont wellicht reactieformatie, ofwel in overdreven vorm het tegendeel laat zien van wat er in werkelijkheid is…

Als de vos de passie preekt boer pas op je ganzen, (een huichelaar is niet te vertrouwen, komt zijn woorden niet na)

De grootste verspilling

De grootste verspilling in de wereld is het verschil tussen wat we nu zijn en kunnen worden

Dat zei Ben Herbster en hij heeft gelijk

Als je zou weten wat je kunt worden zou je ademloos zijn en versteld staan

We gebruiken nu maar 5% van ons potentieel

wat zou het betekenen als dat 50% of meer werd!!

Bel voor meer informatie: 0314 – 34 38 21

of 06 – 10 42 16 46

of mail naar hennybos@xs4all.nl