Berichten

De ander willen veranderen

Veel relaties lopen stuk op de veranderzucht van de partners ze willen elkaar, naar hun beeld, veranderen. Ze houden niet van hun partner, alleen van het beeld dat ze van hem gemaakt hebben.

Mijn ex, wilde mij ook altijd veranderen, door commentaar en kritiek te leveren en me niet te accepteren en waarderen om wie ik ben. Ze joeg me, met haar gedrag en haar jaloezie het huis uit en dat leidde een scheiding in.

De Bijbel zegt: ‘Maak van Mij geen beeld’ en we doen niet anders dan beelden van God en elkaar maken, waar de ander aan moet voldoen.

Als je iemand tot vijand wil maken, moet je proberen hem te veranderen.

Zie in, dat je de ander niet kunt veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen en dat is al moeilijk genoeg.

In plaats van veranderen kun je de ander beter inspireren, motiveren, stimuleren, enthousiasmeren, bemoedigen en activeren, dat levert meer op.

Door middel van kritiek en woede proberen we de ander te manipuleren en veranderen. Een heilloze weg die nergens toe leidt.

Er is vaak angst en weerzin tegen verandering, we houden liever vast aan het oude vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt.

Een kind van acht werd mishandeld door haar moeder, die het kind met geweld probeerde te veranderen en dus het kind niet accepteerde. De kinderbescherming kwam het kind ophalen en toen ze dat deden strekte het kind de armen verlangend uit naar de wrede moeder, zozeer zijn we gehecht aan het oude, vertrouwde.

Als jij verandert, dan verandert je hele wereld om je heen, is mijn ervaring. Mensen die je dwarszaten, verdwijnen uit je leven en er verschijnen nieuwe mensen, die goed voor je zijn, en die bijdragen aan je groei en ontwikkeling.

Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering!.

Verandering

  1. IMG_0543

Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering.

We zijn vaak bang voor verandering, we weten wat we nu hebben, en houden daaraan vast, zelfs als het ons kwelt.

Ik had een crisis nodig, om te veranderen, om in te zien dat ik fout zal, in een illusie leefde, die ik voor de waarheid hield.

Een professor gaf een lezing, en werd toen verweten dat hij iets anders zei dan er in zijn boek stond, waarop de professor antwoordde dat hij van gedachten was veranderd.

Als je nooit verandert in een veranderende wereld, ga je al snel achterlopen en krijg je ook steeds dezelfde resultaten, alles blijft dan bij het oude.

Iedereen wil verandering, maar wil zelf niet veranderen uit angst voor het onbekende.

Socrates zei: ‘het geheim van verandering is, om al je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het bouwen van het nieuwe’.

Jezus zei: ‘zie ik maak alle dingen nieuw!’.

Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren, en andere windmolens – Chinees gezegde.

Ik vind het sereniteitsgebed heel mooi, te weten:
‘God geef mij de moed om te veranderen, wat ik kan veranderen, en geef me de sereniteit om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, en geef me de wijsheid, om het verschil tussen de twee te zien’.

Wees de verandering, die je in de wereld wilt zien – Gandhi.

Als iets niet lukt, verander dan je aanpak net zolang, tot het wel lukt, Edison had 2000 pogingen nodig om de gloeilamp uit te vinden. Dat lukte hem alleen, door zijn aanpak steeds te veranderen!.

Er is niets dat voortduurt, behalve verandering – Heraclitus.

Gewoonten maken je oud. Jong blijf je, door de bereidheid tot verandering – Attila Höbiger.

Een verandering voltrekt zich, omdat gewone mensen, buitengewone dingen doen – Barack Obama.

Mijn levenservaring is, dat als jij verandert, je hele wereld om je heen verandert. Mensen, die je dwars zaten, verdwijnen uit je leven, en er verschijnen mensen in je leven die een bijdrage leveren aan jouw groei en ontwikkeling. Je omgeving is de spiegel van jezelf!.

Het Chinese teken voor crisis is zowel gevaar als keerpunt, dus verandering.

Verandert jouw filosofie jou?. Zo niet, verander dan van filosofie. Ik heb dat ook gedaan. Toen ik trouwde op mijn twintigste levensjaar, waren we arm, ik besloot om avondstudies te gaan volgen, en dat deed me positiever over mezelf denken. Dat viel mijn werkgever op, die me de ene promotie na de andere bezorgde, waardoor ik weldra overvloed kende, omdat ik veranderd was.

I’m not where I need to be, but thank God I’m not where I used to be.

Bron: Boek Betekenisvol leven, komt eind oktober 2017 uit

De verandering

I’m not where I need to be, but thank God I’m not where I used to be.

Je popeye-moment!!

Als omstandigheden geleidelijk aan slechter worden merk je er niks van en ga je geestelijk dood, word je een zombie, zonder het in de gaten te hebben. Ik leerde het begrip ‘Popeye-moment’ van mijn goede en begaafde vriend Geert Huisman. Dat is het moment waarop je zegt: ‘Nu is het genoeg geweest, ik ga NU veranderen en neem actie!!’, dan neemt Popeye zijn spinazie en pakt de zaken aan!.

Als we niks doen vergaat het ons net als de kikker in koud water. Er waren twee kikkers, de ene werd in een pan met heet water gegooid en die kikker sprong er meteen uit, wetend dat het dodelijk was. De andere kikker werd in een pan met koud water op een vuur gezet, het water kwam heel geleidelijk aan aan de kook en je raad wat er gebeurde: de kikker kookte dood!!, en dat kan je overkomen als je het Popeye-moment mist.

De winter is de tijd van inkeer en bezinning dus ga je gang, wil je wat hulp en ondersteuning bel me dan 0314-343821, kom uit je comfortzone waarin het naar je idee niet echt slecht gaat maar ook niet echt goed, neem actie!!, omarm je popeye-moment!!

Ik wens je fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en succesvol nieuwjaar!!

If you spot it, you got it!!

Zodra je je bewust wordt van je probleem is dat al de helft van de oplossing, want dan weet je dat je er wat aan kunt doen. Zolang je probleem onbewust voortwoekert heeft het de macht over je want het onbewuste is 9x sterker dan het bewuste.bewustzijn

When du ein Problem erkannt hast und nichts zur Lösung beiträgst, wirst du selbst ein Teil des Problems – Alte Indianerweisheit

99% of the failures comes from people who have the habit of making excuses – George W. Carve (welk excuus heb jij om mij niet te bellen?)

Vaak zijn we onopmerkzaam van onze eigen onopmerkzaamheid en gaat het leven ‘zijn gangetje’ en is het dus niet zo geweldig maar heel middelmatig, geen reden tot klagen(al zou je dat maar wat graag doen!), je leven is niks bijzonders en wat saai en kleurloos, maar je houdt er aan vast want dat is vertrouwd en bekend

Je gaat er wellicht van uit dat elke verandering nog geen verbetering is, maar vergeet dat elke verbetering wel een verandering is!!

Ik heb een artikel geschreven over hoe we de neiging hebben om alles bij het oude te laten, ik stuur je dat graag toe tegen kostprijs. De Fransen zeggn: L’histoire se repete’, Freud heeft het over herhalingsdwang en Amerikanen hebben het over reenactment, het is allemaal nieuwe wijn in oude zakken, waar Jezus zeu: Ik maak alle dingen nieuw’, luistern we daar niet naar en herhalen alleen maar wat er al was en verwachten dan nieuwe resultaten. Als je steeds hetzelfde doet, denkt en voelt krijg je ook steeds dezelfde resultaten en de wereld en het leven ontwikkelt zich en je gaat dus steeds verder achter lopen…

Neem NU aktie en bel 0314-343821 voor meesterschap over je leven