Berichten

De ander willen veranderen

Veel relaties lopen stuk op de veranderzucht van de partners ze willen elkaar, naar hun beeld, veranderen. Ze houden niet van hun partner, alleen van het beeld dat ze van hem gemaakt hebben.

Mijn ex, wilde mij ook altijd veranderen, door commentaar en kritiek te leveren en me niet te accepteren en waarderen om wie ik ben. Ze joeg me, met haar gedrag en haar jaloezie het huis uit en dat leidde een scheiding in.

De Bijbel zegt: ‘Maak van Mij geen beeld’ en we doen niet anders dan beelden van God en elkaar maken, waar de ander aan moet voldoen.

Als je iemand tot vijand wil maken, moet je proberen hem te veranderen.

Zie in, dat je de ander niet kunt veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen en dat is al moeilijk genoeg.

In plaats van veranderen kun je de ander beter inspireren, motiveren, stimuleren, enthousiasmeren, bemoedigen en activeren, dat levert meer op.

Door middel van kritiek en woede proberen we de ander te manipuleren en veranderen. Een heilloze weg die nergens toe leidt.

Er is vaak angst en weerzin tegen verandering, we houden liever vast aan het oude vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt.

Een kind van acht werd mishandeld door haar moeder, die het kind met geweld probeerde te veranderen en dus het kind niet accepteerde. De kinderbescherming kwam het kind ophalen en toen ze dat deden strekte het kind de armen verlangend uit naar de wrede moeder, zozeer zijn we gehecht aan het oude, vertrouwde.

Als jij verandert, dan verandert je hele wereld om je heen, is mijn ervaring. Mensen die je dwarszaten, verdwijnen uit je leven en er verschijnen nieuwe mensen, die goed voor je zijn, en die bijdragen aan je groei en ontwikkeling.

Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering!.

De ander willen veranderen

Veel relaties lopen stuk op de veranderzucht van de partners ze willen elkaar, naar hun beeld, veranderen. Ze houden niet van hun partner, alleen van het beeld dat ze van hem gemaakt hebben.

Mijn ex, wilde mij ook altijd veranderen, door commentaar en kritiek te leveren en me niet te accepteren en waarderen om wie ik ben. Ze joeg me, met haar gedrag en haar jaloezie het huis uit en dat leidde tot een scheiding in.

De Bijbel zegt: ‘Maak van Mij geen beeld’ en we doen niet anders dan beelden van God en elkaar maken, waar de ander aan moet voldoen.

Als je iemand tot vijand wil maken, moet je proberen hem te veranderen.

Zie in, dat je de ander niet kunt veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen en dat is al moeilijk genoeg.

In plaats van veranderen kun je de ander beter inspireren, motiveren, stimuleren, enthousiasmeren, bemoedigen en activeren, dat levert meer op.

Door middel van kritiek en woede proberen we de ander te manipuleren en veranderen. Een heilloze weg die nergens toe leidt.

Er is vaak angst en weerzin tegen verandering, we houden liever vast aan het oude vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt.

Een kind van acht werd mishandeld door haar moeder, die het kind met geweld probeerde te veranderen en dus het kind niet accepteerde. De kinderbescherming kwam het kind ophalen en toen ze dat deden strekte het kind de armen verlangend uit naar de wrede moeder, zozeer zijn we gehecht aan het oude, vertrouwde.

Als jij verandert, dan verandert je hele wereld om je heen, is mijn ervaring. Mensen die je dwarszaten, verdwijnen uit je leven en er verschijnen nieuwe mensen, die goed voor je zijn, en die bijdragen aan je groei en ontwikkeling.

Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering!.

Wil je ook veranderen en jezelf verbeteren, maar je weet niet hoe, bel 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

Hoe we vasthouden aan het oude!

Ik sprak ooit met frater Co van de abdij de Slangenburg in Doetinchem. Hij balde zijn vuisten en zei: ‘Kijk Henny, de mensen doen dit: ze houden vast aan het oude vertrouwde’. Toen zei hij: ‘Maar zo kun je niet vangen, je moet dit doen’ en toen maakt hij een kommetje van zijn handen, het was een wijze les voor me.

Na mijn crisis die voor een enorme transformatie had gezorgd verscheen ik weer op mijn werk en zei een collega: ‘Zo Henny, alweer de oude?!’. Ik zei toen: ‘Nee en dat wil ik ook nooit meer worden, ik ben nu de nieuwe’. Hij haalde zijn schouders op en begreep er niks van hij wilde dat alles bij het oude was gebleven…

De Bijbel zegt: ‘Maak van mij geen beeld!’, en we doen niet anders dan van elkaar gefixeerde beelden maken, dat we niet wensen te veranderen of aan te passen. Nietzsche wees daar al op toen hij zei: ‘Niets wordt je zozeer kwalijk genomen dan dat men zijn beeld ten aanzien van jou moet veranderen’.

In een onderzoek werd aan de mensen gevraagd om negatieve, beschadigende informatie over een bekende politicus te lezen. Hun houding ten aanzien van deze politicus werd gemeten voor en nadat ze de informatie hadden gelezen., na lezing waren ze negatief over deze politicus waar ze voor die tijd neutraal of zelfs positief waren. Toen werd ze verteld dat de informatie een fout was, dat het niet over deze politicus ging maar was verzonnen. De houding van de mensen ten aanzien van de politicus werd weer gemeten na deze nieuwe informatie en het bleek dat de mensen bleven bij hun mening en nog steeds negatief waren over de politicus.

We kunnen beïnvloed worden door ideeën die fout, misleidend en ingebeeld zijn en onze overtuigingen blijven hetzelfde zelfs als aangetoond is dat ze onjuist en fout zijn(!!).

Veel mensen houden vast aan het oude vertrouwde want dat geeft ze een gevoel van zekerheid, zelfs als dat oude hen kwelt. Vernon Howard zei: ‘Er is een fijne nieuwe wereld, maar het oude leven toont nog niet eens de interesse om het zelfs maar te onderzoeken!’.

Dat we veel bij het oude, vertrouwde laten blijkt wel uit een uitspraak van Lao Tse 500 jaar voor Christus, hij zei: ‘Plan uw hele dagen vol en er is geen enkele kans op leven’, het is nog steeds heel actueel er is niets veranderd alles bleef bij het oude alleen hebben we nu nieuw speelgoed met auto’s, vliegtuigen en computers. De Fransen zeggen: ‘L’histoire se repète’, ofwel de geschiedenis herhaalt zich en Freud noemde dat herhalingsdwang.

Van Edward de Bono leerde ik Lateraal denken, dat is uit de oude, vastgeroeste patronen stappen en vrij en creatief denken, hij zei ook dat de mensen de neiging hebben om nieuwe informatie in oude hersenpatronen onder te brengen en zo gaat het nieuwe aan ze voorbij. Door zijn vernieuwende aanpak wist de Bono van de Olympische spelen ook een commercieel succes te maken en werden er vele nieuwe dingen uitgevonden.

De angst voor verandering is heel groot men zegt vaak: Elke verandering is nog geen verbetering’ en vergeet te bedenken dat elke verbetering wel een verandering is!.

Veel mensen doen steeds hetzelfde en verwachten dan andere, betere resultaten, dat is heel dwaas gedrag dat alleen maar tot grote teleurstellingen leidt.

Een vrouw met wie ik een tijdje optrok vroeg me hoe haar toekomst eruit zou zien. Ik zei dat ik normaal grsproken niet aan toekomstvoorspellingen doe, maar in haar geval een uitzondering maakte omdat het zo evident was hoe haar toekomst zou zijn namelijk: ‘Meer van hetzelfde!’. Ze nam namelijk totaal geen nieuwe informatie en inzichten op…

Het gezegde: ‘De appel valt niet ver van de boom’ klopt, we imiteren namelijk precies het gedrag van onze ouders en blijven dat voor de rest van ons leven herhalen, Amerikanen noemen dat reenactment. De jongens trouwen met een meisje dat op hun moeder lijkt ook al had hij een hekel aan zijn moeder dat is vertrouwd, en het meisje trouwt met een jongen die op haar vader lijkt.

Er was eens een kind dat werd misbruikt en mishandeld door haar moeder, de kinderbescherming haalde het meisje daar weg en het meisje stak huilend de handen uit naar haar moeder daar wilde ze blijven bij het oude vertrouwde ook al was dat een hel.

Shopenhauer zei: ‘De wijzen hebben eeuw na eeuw altijd hetzelfde gezegd en de mensen hebben eeuw na eeuw altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde gedaan’ en zo is het. De wijzen wezen op zelfkennis, creatief zijn, vernieuwen, etc en men doet het tegendeel.

Ik hoorde ooit de uitspraak dat oude mensen met hun rug naar de toekomst staan en met hun gezicht naar het verleden.

Van Peter Jan hoorde ik dat je waarheid alleen kunt vinden en zien als je vrij bent en niet gebonden bent aan het oude. Nietzsche zei: ‘Hoeveel waarheid kan een mens verdragen, aan hoeveel waarheid waagt hij zich?!’ We leven liever in de oude illusie dan de zich steeds vernieuwende waarheid en realiteit, die onzekerheid kunnen we niet aan denken we tenminste.

Het je ooit een moment meegemaakt dat niet voorbij ging?!. Laat het verleden los en verwerk het en laat het niet je leven bepalen, het verleden, het oude is de slipstream en heeft geen aandrijvingskracht.

Vaak is er een crisis nodig om de mensen wakker te schudden en tot inkeer en verandering te brengen, het Chinese teken voor crisis is het zelfde als het teken voor verandering en kans. Ik had ook een harde kop en deed veel van hetzelfde net als vrijwel iedereen om me heen dus viel het mij niet op, het was normaal. Toen wist ik nog niet dat wie helemaal normaal is niet helemaal normaal is. Maslow noemde normaal de psychopathologie van de gemiddelde mens. Stel je niet langer tevreden met je 6-je of 7 voor je levenskwaliteit maak er een 9 of 10 van en durf te veranderen en verbeteren.

Ik had een telefoongesprek met een man die me vertelde dat hij het zo vreselijk vond dat vroeger bij hem thuis een goed gesprek werd afgebroken omdat moeder met het eten kwam en er gegeten moest worden, hij prees zijn schoonvader die als hij in gesprek was met deze man het gesprek doorzette en afrondde en tegen zijn vrouw zei dat het eten wel kon wachten, en nu komt het: Toen zei hij tegen mij dat hij ons gesprek moest afbreken want zijn vrouw kwam met het eten!!, hij was weer bij het oude vertrouwde van vroeger thuis waar hij zo’n hehel aan had(-)

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself – Rumi

Ook bereid om jezelf te veranderen en jeZelf te worden met meer levenskwaliteit bel: 0314-343821 of mail: hennybos@xs4all.nl

 

Waarom word je niet zoals ik?

Veel mensen proberen de ander te veranderen naar hun beeld, ze spelen voor God, die ook de mensen schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. Ze beseffen niet dat als je vijanden wilt maken je moet proberen om de ander te veranderen.

Een Amerikaanse actrice zei: ‘Vrouwen veranderen hun partner net zo lang, tot ze hem niet meer moeten’, het is tragikomisch.

John is een vegetariër en vindt dat iedereen moet stoppen met het eten van vlees, hij vindt het wreed en dom om vlees te eten en komt dan met allerlei argumenten om zijn gelijk aan te tonen.

Annemieke is van de blauwe knoop en doet haar best om haar partners van de drank af te krijgen, ze jaagt ze daarmee steeds de deur uit en vraagt zich niet af waarom ze steeds mannen aantrekt die veel drinken, of dat soms iets over haar onderbewuste kan zeggen…

De pacifist zegt: ‘Ik ben pacifist en iedereen die het niet met me eens is sla ik voor z’n kop..’

Een vrouw die zichzelf als heel bewust, wijs en spiritueel ziet, was vegetarisch en dronk niet en rookte niet. Ze werd verliefd op een man die een vleeseter was dronk en rookte en een stoere motorrijdende rocker was. Ze deed haar best om hem te veranderen naar haar ideaalbeeld, toen haar dat niet lukte maakte ze het uit. Haar partner zei toen:’Ik hou van je onvoorwaardelijk om wie je bent en accepteer je helemaal en zal op je wachten tot je gaat inzien wat dat waard is’. Ze dacht na over z’n woorden en begreep toen dat niet zij de wijze leraar was geweest, dat zij voorwaardelijke liefde had gegeven, dat haar partner haar liet zien wat onvoorwaardelijke liefde was en dus haar leraar was en ze maakte het weer aan en ze werden heel gelukkig.

Ik ken een man die ook steeds sleutelde aan z’n vriendinnen om ze veranderen en zelf niet veranderde, als ze het (daardoor) dan uitmaakten gaf hij altijd de ander de schuld, hij zag zichzelf als liefdevol en puur en stond niet open voor zelfreflectie en projecteerde z’n onbewuste ellende op z’n vriendinnen die hij beschuldigde, hij leerde er dus niets van. In 5 jaar tijd versleet hij zo vele tientallen vriendinnen en nog trok hij geen conclusies daaruit naar z’n eigen gedrag!.

Je kunt uiteindelijk alleen jezelf veranderen en groeien en je ontwikkelen. Gandhi zei:’Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’

Ik belde m’n vriend Peter de Kock om hem te bedanken voor de inspiratie die hij me gaf, waaronder het idee om dit artikel te schrijven. Ik zei hem dat ik ‘Waarom word je niet zoals ik’ had geschreven en toen zei hij heel leuk: ‘Dat had je allang moeten doen, want dan zijn we allemaal gelijk en is er geen probleem meer!’. Ik vond het wel grappig.

In ho’oponopono houden ze het ook bij zichzelf, door zelf te veranderen blijkt dat ook de cliënten veranderen, heel apart is dat. Het is ook mijn ervaring dat als jij verandert, je hele wereld om je heel verandert. mensen die je slecht behandelden verdwijnen uit je leven of behandelen je nu goed, heel opvallend is dat, wonderbaarlijk ook.

Hoe moet ik veranderen?

Hoe moet ik veranderen?

Deze vraag wordt me regelmatig gesteld door mensen die onder andere met hun codependentie te kampen hebben. Mijn antwoord op deze vraag is heel paradoxaal namelijk dat je pas kunt veranderen als je eerst jezelf volledig accepteert met al je zwakke, negatieve, slechte en foute kanten.

Zie voor de rest van dit interessante artikel het codependentie-netwerk, je vindt de link hier rechts naast, veel lees- en leerplezier!