Berichten

Hoe we vasthouden aan het oude!

Ik sprak ooit met frater Co van de abdij de Slangenburg in Doetinchem. Hij balde zijn vuisten en zei: ‘Kijk Henny, de mensen doen dit: ze houden vast aan het oude vertrouwde’. Toen zei hij: ‘Maar zo kun je niet vangen, je moet dit doen’ en toen maakt hij een kommetje van zijn handen, het was een wijze les voor me.

Na mijn crisis die voor een enorme transformatie had gezorgd verscheen ik weer op mijn werk en zei een collega: ‘Zo Henny, alweer de oude?!’. Ik zei toen: ‘Nee en dat wil ik ook nooit meer worden, ik ben nu de nieuwe’. Hij haalde zijn schouders op en begreep er niks van hij wilde dat alles bij het oude was gebleven…

De Bijbel zegt: ‘Maak van mij geen beeld!’, en we doen niet anders dan van elkaar gefixeerde beelden maken, dat we niet wensen te veranderen of aan te passen. Nietzsche wees daar al op toen hij zei: ‘Niets wordt je zozeer kwalijk genomen dan dat men zijn beeld ten aanzien van jou moet veranderen’.

In een onderzoek werd aan de mensen gevraagd om negatieve, beschadigende informatie over een bekende politicus te lezen. Hun houding ten aanzien van deze politicus werd gemeten voor en nadat ze de informatie hadden gelezen., na lezing waren ze negatief over deze politicus waar ze voor die tijd neutraal of zelfs positief waren. Toen werd ze verteld dat de informatie een fout was, dat het niet over deze politicus ging maar was verzonnen. De houding van de mensen ten aanzien van de politicus werd weer gemeten na deze nieuwe informatie en het bleek dat de mensen bleven bij hun mening en nog steeds negatief waren over de politicus.

We kunnen beïnvloed worden door ideeën die fout, misleidend en ingebeeld zijn en onze overtuigingen blijven hetzelfde zelfs als aangetoond is dat ze onjuist en fout zijn(!!).

Veel mensen houden vast aan het oude vertrouwde want dat geeft ze een gevoel van zekerheid, zelfs als dat oude hen kwelt. Vernon Howard zei: ‘Er is een fijne nieuwe wereld, maar het oude leven toont nog niet eens de interesse om het zelfs maar te onderzoeken!’.

Dat we veel bij het oude, vertrouwde laten blijkt wel uit een uitspraak van Lao Tse 500 jaar voor Christus, hij zei: ‘Plan uw hele dagen vol en er is geen enkele kans op leven’, het is nog steeds heel actueel er is niets veranderd alles bleef bij het oude alleen hebben we nu nieuw speelgoed met auto’s, vliegtuigen en computers. De Fransen zeggen: ‘L’histoire se repète’, ofwel de geschiedenis herhaalt zich en Freud noemde dat herhalingsdwang.

Van Edward de Bono leerde ik Lateraal denken, dat is uit de oude, vastgeroeste patronen stappen en vrij en creatief denken, hij zei ook dat de mensen de neiging hebben om nieuwe informatie in oude hersenpatronen onder te brengen en zo gaat het nieuwe aan ze voorbij. Door zijn vernieuwende aanpak wist de Bono van de Olympische spelen ook een commercieel succes te maken en werden er vele nieuwe dingen uitgevonden.

De angst voor verandering is heel groot men zegt vaak: Elke verandering is nog geen verbetering’ en vergeet te bedenken dat elke verbetering wel een verandering is!.

Veel mensen doen steeds hetzelfde en verwachten dan andere, betere resultaten, dat is heel dwaas gedrag dat alleen maar tot grote teleurstellingen leidt.

Een vrouw met wie ik een tijdje optrok vroeg me hoe haar toekomst eruit zou zien. Ik zei dat ik normaal grsproken niet aan toekomstvoorspellingen doe, maar in haar geval een uitzondering maakte omdat het zo evident was hoe haar toekomst zou zijn namelijk: ‘Meer van hetzelfde!’. Ze nam namelijk totaal geen nieuwe informatie en inzichten op…

Het gezegde: ‘De appel valt niet ver van de boom’ klopt, we imiteren namelijk precies het gedrag van onze ouders en blijven dat voor de rest van ons leven herhalen, Amerikanen noemen dat reenactment. De jongens trouwen met een meisje dat op hun moeder lijkt ook al had hij een hekel aan zijn moeder dat is vertrouwd, en het meisje trouwt met een jongen die op haar vader lijkt.

Er was eens een kind dat werd misbruikt en mishandeld door haar moeder, de kinderbescherming haalde het meisje daar weg en het meisje stak huilend de handen uit naar haar moeder daar wilde ze blijven bij het oude vertrouwde ook al was dat een hel.

Shopenhauer zei: ‘De wijzen hebben eeuw na eeuw altijd hetzelfde gezegd en de mensen hebben eeuw na eeuw altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde gedaan’ en zo is het. De wijzen wezen op zelfkennis, creatief zijn, vernieuwen, etc en men doet het tegendeel.

Ik hoorde ooit de uitspraak dat oude mensen met hun rug naar de toekomst staan en met hun gezicht naar het verleden.

Van Peter Jan hoorde ik dat je waarheid alleen kunt vinden en zien als je vrij bent en niet gebonden bent aan het oude. Nietzsche zei: ‘Hoeveel waarheid kan een mens verdragen, aan hoeveel waarheid waagt hij zich?!’ We leven liever in de oude illusie dan de zich steeds vernieuwende waarheid en realiteit, die onzekerheid kunnen we niet aan denken we tenminste.

Het je ooit een moment meegemaakt dat niet voorbij ging?!. Laat het verleden los en verwerk het en laat het niet je leven bepalen, het verleden, het oude is de slipstream en heeft geen aandrijvingskracht.

Vaak is er een crisis nodig om de mensen wakker te schudden en tot inkeer en verandering te brengen, het Chinese teken voor crisis is het zelfde als het teken voor verandering en kans. Ik had ook een harde kop en deed veel van hetzelfde net als vrijwel iedereen om me heen dus viel het mij niet op, het was normaal. Toen wist ik nog niet dat wie helemaal normaal is niet helemaal normaal is. Maslow noemde normaal de psychopathologie van de gemiddelde mens. Stel je niet langer tevreden met je 6-je of 7 voor je levenskwaliteit maak er een 9 of 10 van en durf te veranderen en verbeteren.

Ik had een telefoongesprek met een man die me vertelde dat hij het zo vreselijk vond dat vroeger bij hem thuis een goed gesprek werd afgebroken omdat moeder met het eten kwam en er gegeten moest worden, hij prees zijn schoonvader die als hij in gesprek was met deze man het gesprek doorzette en afrondde en tegen zijn vrouw zei dat het eten wel kon wachten, en nu komt het: Toen zei hij tegen mij dat hij ons gesprek moest afbreken want zijn vrouw kwam met het eten!!, hij was weer bij het oude vertrouwde van vroeger thuis waar hij zo’n hehel aan had(-)

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself – Rumi

Ook bereid om jezelf te veranderen en jeZelf te worden met meer levenskwaliteit bel: 0314-343821 of mail: hennybos@xs4all.nl

 

Veel mensen durven niet gelukkig te zijn..

Arthur

Dat zei m’n vriend Arthur tegen me, die zelf uit een depressie is gekomen en ongelukkig was omdat hij niet zichzelf was, maar zich aanpaste aan anderen, dus codependent was. Een therapeut vroeg hem:’Wat zou je zijn zonder je problemen?’ Arthur wist daarop op dat moment geen antwoord en bedacht later dat hij niets zou zijn zonder z’n problemen, zou verdwijnen, het zou z’n dood zijn, hij was er zo mee vertrouwd, problemen waren z’n identiteit geworden. Daarna zag hij de belachelijkheid van e.e.a. in en kwam tot inzicht.

We klampen ons vast aan het bekende en vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt. Een mooi voorbeeld daarvan is van een kind dat werd weggehaald door de kinderbescherming bij haar moeder die haar sloeg en misbruikte, het kind verzette zich hevig en reikte uit naar de moeder. Velen van ons zijn als dat kind en zoeken de vertrouwde ellende weer op, het drama. Ik denk dat het een van de redenen is van het succes van GTST, dat is ook allemaal drama en dan denk je dat het met jou nog wel meevalt als je dat ziet.

M’n vriend Arthur is nu op z’n 25ste al tot inzicht gekomen dat hij er mag zijn om wie hij is en niet hoeft vast te klampen aan problemen. Een frater van de abdij de Slangenburg zei het heel mooi over het vastklampen, hij zei:’Kijk Henny de mensen doen dit’ en toen balde hij z’n vuisten daarna zei hij ‘maar dan kun je niet vangen, je moet dit doen’ en toen maakte hij van z’n handen een kommetje(zie afbeelding), een wijze les van deze man in loslaten en overgave in Uw wil geschiede, zonder fatalistisch te zijn.

zo kun je wel vangen

Misschien ben je op de hoogte van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar geluk. Ik geloof dat 75% zei dat ze gelukkig waren en ik zeg dat ze liegen, het is hetzelfde als wanneer je vraagt hoe gaat het, de meesten zeggen dan goed en liegen en als je dan doorvraagt hoe gaat het nu echt met je hoor je het ware verhaal, in het onderzoek is niet doorgevraagd en de uitkomsten zijn dus niet valide.

Ik liep met Leon door de stad en toen zei hij tegen me:

”  Kijk eens naar de mensen Henny, ze hebben mooie gepoetste schoenen aan, mooie kleding en tassen vol met boodschappen en moet je nu eens kijken naar die gezichten!
 daar klopte inderdaad niets van, hele ontevreden en getormenteerde gezichten zag ik, de misere straalde ervan af.

Er is lef voor nodig om je schaduwkanten bewust te maken zodat je ze meester wordt en ze geen macht meer over je uitoefenen, zolang ze onbewust blijven besturen ze je zonder dat je daar weet van hebt, je kunt geen meesterschap hebben over dingen die je niet kent en waar je je niet bewust van bent.

Rumi zei:’’Wie in zichzelf geen gebreken ontdekt is zijn eigen vijand’ en velen met hem zeiden soortgelijke dingen zie op m’n site onder het item codependentie het onderwerp ‘je eigen vijand zijn’