Berichten

Tranen

Tranen hebben iets heiligs.

Ze zijn geen teken van zwakte

maar van kracht.

Ze zijn boodschappers van

groot verdriet en

van onuitsprekelijke liefde

Washington Irving