Berichten

Uw sterke zijde kennen

Uw sterke zijde kennen:
Ontwikkel uw voornaamste talent en kweek anderen aan. Iedereen zou iets groots hebben bereikt als hij zijn sterke zijde had gekend.
Denk daarom na over uw bijzondere eigenschappen en cultiveer ze.
Sommigen hebben een uitzonderlijk scherp verstand, anderen zijn weer ongewoon moedig. De meesten doen hun gaven geweld aan en blinken daarom nergens in uit. Aldus
Baltasar Garciàn in Handorakel
Garciàn had grote invloed op Voltaire, Schopenhauer en Nietzsche en terecht, hij raakt mij ook vooral deze passage. Het doet me denken aan Wayne Dyer die professor was aan een universiteit. De rector magnificus
wilde subsidie voor een nieuwe faculteit en vroeg aan zijn staf wie er expert was tav subsidies. Dyer meldde zich aan ook al wist hij er nog niks van. Hij dook de bibliotheek in en las alles over subsidies en sprak met experts en vroeg de subsidie aan en kreeg het ook en toen was hij dus echt de specialist en expert. En zo kunnen we ons allemaal tot expert maken op een bepaald terrein en een uitblinker worden waar Garciàn het over heeft.