Berichten

Stirb und werde

In het lied The Rose komt de volgende tekst voor: ‘The soul afraid of dying, never learns to live’
Om tot echt leven te komen moet je eerst sterven.

Nicodemus zegt dat we wedergeboren moeten worden, ditmaal niet uit de moederschoot, maar geestelijk.

Jezus zei: ‘zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan, gij lieden moet wederom geboren worden.

Toen ik in 1992 een psychose kreeg, stierf er ook iets in mij, namelijk, mijn oude leven en dat maakte de plaats vrij, voor een nieuw leven, een tweede leven.

Ik las boeken, over bijna doodervaring.
Na die crisis, begreep ik de woorden van Goethe: ‘und solang du dass nicht hast, dieses: stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.

Goethe zal dit zelf hebben meegemaakt. De Hindoes hebben het ook over de mensen, die voor de tweede maal geboren worden.

Het kan echter nog mooier. In 2016 kreeg ik het Guillain bare syndroom. Ik moest 10 maanden revalideren, om weer met een rollator te leren lopen. Ik voelde dat ik hierdoor terecht was gekomen in mijn derde leven.

Toen ik dat aan Hendrikje vertelde, zei ze, dat de Fransen,het over la troisième vie hebben en het dus ook kennen. Ikzelf mocht tijdens een regressie in contact komen met mijn vorige leven in Normandië, daarom spreekt me dit zeer aan.

Je mag steeds sterven aan je oude ik, om het nieuwe ik toe te kunnen laten.
Na mijn crisis, vroeg een collega of ik alweer de oude Henny was, waarop ik antwoordde, dat ik nu de nieuwe Henny was. Hij haalde niet begrijpend zijn schouders op.

Als je steeds vasthoudt aan het oude, zul je het fenomenale, goddelijke nieuwe leven, nooit leren kennen.

We zijn vaak bang voor het onbekend en van het nieuwe, en houden daarom vast aan het oude, zelfs, als dat ons kwelt.

Jezus zei: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’, maar we luisteren niet naar zo’n grote meester. Bruno Groening zei dat als we niet naar de wijzen luisteren, we niet meer te redden zijn.

Schopenhauer vertelt het volgende: ‘Eeuw na eeuw hebben de wijzen altijd hetzelfde gezegd, en eeuw na eeuw hebben de mensen altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde, gedaan…

Freud zei:’In het onderbewuste krijgt de dood geen kans. Een mens wil er simpelweg niet van weten. Hij verdringt zijn einde. waant zich ten diepste onsterfelijk.. Maar voor de dood van een ander geldt dat niet’.

Het is nu de angst voor de dood, die ons afhoudt van een goddelijk leven. Kies daarom voor liefde.
Weten hoe dat te doen, bel 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

Sterven om te leven.

Om te leven moet je weten wat sterven is. Gandhi zei: ‘Wanneer het ego sterft ontwaakt de ziel’

en Goethe zei ‘Stirb uns werde’. Waarheden die ik pas besefte na een ernstige crisis met een

BDE(Bijna Dood Ervaring), ik leerde het leven meer op waarde te schatten en werd een dankbaar mens die Onze Lieve Heer elke dag bedankt voor de nieuwe dag.

Je leert de dingen kennen door hun tegendeel. In de Bijbel staat dat de levenden God niet zullen zien, m.i. nogal verkeerd geïnterpreteerd door te denken dat je eerst fysiek moet sterven, nee het is sterven aan je ego, Gandhi heeft gelijk.

Bette Midler zingt in ‘The Rose’: ‘And the soul affraid of dying, that never learns to live’

Zolang het ego er is kan God er niet zijn, die twee sluiten elkaar uit. Hoe groter het ego, hoe kleiner je wereld en dan denk je ‘Is that all there is’, terwijl er zoveel te ontdekken valt als je wakker wordt.

Bron: Boek Levensinspiraties – Henny Bos (Verkrijgbaar in de winkel)