Berichten

Je hoeft geen slachtoffer te zijn!

Onderzocht is dat de meeste mensen 95% van hun tijd aan drama besteden en 5% aan essentie, dramaqueens en dramakings zijn we dus en onbewust slachtoffer van de vuilnis die we naar binnen halen en die er dus ook weer uitkomt.

Geïnspireerd door een Engelstalig artikel van Melody Beattie stel ik dat slachtoffer zijn of je slachtoffer voelen heel vaak een illusie is en niet je realiteit, het is een leugen die je aan jezelf vertelt, het is domheid waar Einstein het ook over heeft

einstein

Je zelfbeeld kan bestaan uit een gevoel het leven niet aan te kunnen, niet in de hand te hebben en er dus het slachtoffer van te zijn. Gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid die ons onderbewuste programmeren, dat ervoor zorgt dat je gedachten aan slachtofferschap een selffulfilling prophecy worden. Je gedachten zijn namelijk scheppende krachten en materialiseren zich

Het kan zo’n gewoonte zijn om je slachtoffer te voelen zelfs als jou goede dingen overkomen je negatief reageert, bijvoorbeeld:

-Een nieuwe auto en jij zegt dat hij wel te duur was en veel onderhoud vraagt en veel benzine verbruikt

-Je kunt en mag boodschappen doen en je zegt dat jij de klos bent dat je dat moet doen in plaats van de geluksvogel en gezegende

-Een vrouw had een mooi, royaal huis en klaagde erover dat het veel werk was om dat opgeruimd en schoon te houden

-Aandacht zien als een inbreuk in je privacy in plaats van als een vorm van liefde

-Het bouwen van schuilkelders bij veel wind, zie het tegeltje;

tegeltje wind

We kunnen in alle mogelijkheden de moeilijkheden blijven zien en in een negatieve energie blijven hangen

Je hebt dan het Popeye-moment nodig, dat is het moment waarop Popeye genoeg heeft van de ellende en zijn spinazie tot zich neemt en tot actie overgaat. Of het moet eerst nog erger worden, dan moeten we eerst de bodem raken om tot verandering te komen

pijn groter

We mogen leren om onze grenzen vast te stellen en te bewaken, nee te leren zeggen en boos durven worden om onze woorden kracht bij te zetten

We mogen leren assertiever te worden, het zijn aspecten die allemaal al in ons zitten, alleen voor ons verborgen zijn, vaak hebben we een therapeut of coach nodig om het naar boven te halen en ons bewust te maken van ons ware zelf, verandering zal noodzakelijk zijn, dat zegt Darwin ook:

darwin

Claim de verantwoordelijkheid voor je leven en geluk, claim je kracht, spreek je behoeften uit en vervul ze, weet wat je wilt en niet wilt, accepteer niet langer het onacceptabele, laat je door niemand domineren, want dat is geen liefde, maar een daad van geweld jegens jou

Zeg niet dat je het niet kunt, want daarmee programmeer je jezelf weer. Ford zei: ‘Zij die zeggen niet te kunnen en zij die zeggen wel te kunnen hebben allebei gelijk!’

Om zich geen slachtoffer te voelen gaan veel mensen overcompenseren en worde een ‘nobele’ helper (die voor zijn welzijn afhankelijk is van de slachtoffers) of een aanklager die zijn gedachten en gevoelens laat bepalen door degeen die hij aanklaagt of dat wat hij aanklaagt

Dus zowel de aanklager als de hellper zijn ook slachtoffer verdringen dat allleen. (zie mijn boek De Dramadriehoek, waarin de rollen uitgebreid worden beschreven).

Ga weg uit de dramadriehoek en ga naar de liefdesdriehoek en ontwikkel je meesterschap. De ware meester is de meesterlijke leerling. Ik coach je graag naar meesterschap en levenskunst

Om uit de slachtofferrol te stappen moet je bereid zijn te veranderen, Shakespeare zei: ‘De bereidheid is alles’

boeddha change

We zijn vaak bang voor verandering, voor het onbekende, waar alleen het bekende ons angstig zou kunnen maken. De weerstand is inderdaad het meest pijnlijk en ellendig omdat je daarmee de neurose in stand houdt en rigide, star wordt en dan meer dood dan levend bent, een zombie, levende dode

Waar kun je het slachtoffer van zijn:

-narcisten

-bedriegers en leugenaars

-oplichters

-indoctrinatie

-conditioneringen uit je jeugd

-dictatoriaal gedrag

-backstabbers

-neuroten

-stress

-obsessief-compulsief gedrag

-vastzitten in je hoofd, niet voelen (You have to feel to heal!)

-slachtoffers

-neurotische helpers, help-a-holics

-aanklagers

-fundamentalisten, fanatici

-bureaucraten

-etc.

Samenvattend: Hoe bevrijden we ons uit de slachtofferrol:

-door ons bewust te worden dat we spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring in plaats van mensen met een spirituele ervaring

-dat we naar het evenbeeld van God zijn geschapen en dus goden zijn

-door de verantwoordelijkheid te nemen over je leven en welzijn en geluk

-door assertief te zijn en grenzen te stellen en te bewaken

-door minder aandacht te geven aan drama en meer aan essentie

-loslaten van oude patronen om plaats te maken voor het gezonde nieuwe gedachyten en gevoelens

complaints

Bron: Boek Verrijkende Inzichten – Henny Bos, verschijnt juni 2016 bij Uitgeverij Boekenbent (voorintekenprijs is 20 euro in plaats van 25 euro, dus 20% korting!)

Alles wat je wilt controleren, controleert jou!

Controle is een issue voor velen van ons, vaak zonder dat te beseffen willen we de controle over de omstandigheden, mensen en het leven en dan zijn we er juist de slaaf van en het slachtoffer van.

Als je bijvoorbeeld aardig gevonden wilt worden, probeer je het gedrag van de ander zo te controleren dat hij of zij jou aardig vindt en dus laat je je ook door hem of haar controleren en heb je meer anderenwaarde dan eigenwaarde en ben je codependent…

Ik bied je nu een pakket aan om je controleneigingen beter te leren doorzien en achterwege te laten, het is een brochure over controle en codependentie(mede-afhankelijkheid van de ander) van 46 pagina’s met veel zinnige informatie en een test of je een controlefreak bent

Daarnaast biedt ik een CD aan die is opgenomen n.a.v. een gespreksgroep over controle.

De brochure kost 10 euro en de CD 7 euro, ik bied ze nu samen aan voor 15 euro en dan betaal ik ook nog de verzendkosten, bestel dus gauw in de winkel dan heb je het voor de kerst nog in huis

Stop met alles onder controle te willen houden zelfs als we ons ellendig voelen willen we dat controleren door het weg te lachen, zie het bijgaande plaatje

weglachen van ellende

Typerende eigenschappen van het slachtoffer:

 

Als je 10x of vaker scoort op de onderstaande eigenschappen mag je jezelf al een slachtoffer noemen en mag je er wat aan doen om naar meesterschap te komen…ook en juist als je denkt dat dat voor jou niet is weggelegd…denk dan aan de eigenschap die als eerste is genoemd(-).

-Heeft meestal ongelijk

-Wil altijd zijn gelijk hebben/doordrukken

-Verdedigt uit, geeft fouten niet toe

-Voelt zich vaak gekwetst

-Is het met je onneens

-Denkt het beter te weten

-Heeft een slechte lerende capaciteit

-Zegt dat je hem ongelukkig maakt

-Geeft jou de schuld

-Is vaak verontwaardigd

-Zal vaak kritiek op je hebben

-Is ontevreden en ondankbaar

-Het overkomt hem

-Hij kan er niks aan doen

-Heeft angst voor verandering

-Manipuleert de helper

-Geeft vaak ongevraagd advies

-Projecteren hun eigen ellende en schaduwzijde op anderen

-Voelt zich onschuldig

-Externe locus van controle

-Kan zich niet voorstellen wat verkeerds te hebben gedaan

-Mist zelfreflectie

-Rechtvaardigt zijn gedrag

-Is afschermend en beschermend

-Staat niet open voor nieuwe inzichten en nieuwe ideeën

-Leren niet van hun fouten

-Zelfmedelijden

-Zeggen ‘Arme ik’

-Afhankelijk

-Laat zich leiden door angst in plaats van liefde

-Is behoeftig

-Is bezitterig

-Houden een boekhouding bij wat ze voor je gedaan hebben

-Investeren in plaats van geven

-Sommen hun ‘goede’ eigenschappen op

-Zijn onbewust en onwetend

-Slaaf van de omstandigheden

-Creëert zijn eigen ellende en problemen

-Denkt negatief

-Noemt zichzelf een pechvogel

-Identificeert zich met zijn problemen, zou zonder die problemen niks zijn

-In plaats van de lekken in zijn levensboot te dichten schept hij steeds water uit de boot en is daar dan heel druk mee en heeft geen tijd voor iets anders en klaagt dat het probleem niet weggaat…

-Wil de controle over de ander

-Heeft geen zelfcontrole

-Stelt de waaromvraag, waarom moet mij dit overkomen

-Verwarren medelijden met liefde

-Willen even vangen, willen liefde krijgen ipv geven

-Is een dramaqueen/king

-Is altijd gestresst

-Zegt: ‘Ik doe het toch goed?!’

-Willen bevestiging

-Speelt altijd een rol, heeft een masker

-Heeft uitvluchten waarom iets niet kan, ja maar

-Heeft geen begrip

-Wil wel zelf begrepen worden

-Slaat wijze raad in de wind

-Er mislukt veel bij hem

-Voor hem is liefde ‘love hurts’

-Verwacht veel van de ander en weinig tot niets van zichzelf

-Laten een ander hun vuile werk opknappen

-Denkt dat een ander hen kan helen en genezen

-Kan niet tegen gecorrigeerd worden, haalt dan fel naar je uit

-Wordt boos als hem waarheid wordt verteld

-Egocentrisch, alles draait om hem

-Toont zijn gevoelens niet

-Kan zijn gevoelens niet benoemen, kent ze niet

-Is vaak zwaar op de hand en te serieus

-Klagen veel over hun leven en lot, zonder er wat aan te doen

-Hebben zelfmedelijden

-Doen aardig om iets te bereiken, maar zijn vaak niet zo aardig, zeker niet voor zichzelf

-Berekenend gedrag, sluw

-Hun gevlei en mooie ogen komen je duur te staan(De Bijbel)

-Stellen dingen uit

-Komen te laat, zijn nooit stipt

-Zijn slordig en chaotisch

-Laten dingen op hun beloop

-Is geblokkeerd, chakra’s zijn niet open

-Perfectionistisch

-Leggen zout op elke slak

-Zijn kniesoren, zuurpruimen, azijnpissers, mopperaars

-Kunnen drammen, zeuren, vitten, zeiken

-Hebben vaak fatische communicatie, het gaat nergens over

-Doen zonder te denken en voelen, als een kip zonder kop

-Voelen zich heel snel beledigd

-Snel op hun teentjes getrapt

-Zeggen niet wat ze menen en menen niet wat ze zeggen

-Ontkennen dat er wat met ze mis is of aan de hand is

-Hebben een papagaaibewustzijn

-Zitten op de kar of houden hem tegen en hebben kritiek op de 2% ‘achievers’ die de kar trekken

-Zijn gauw jaloers en afgunstig

-Hebben geen contact met hun essentie

-Zijn ego-mensen

-Leven in een illusie die ze voor de werkelijkheid houden

-Hebben ‘valse hoop’ die uitgaat van als…dan, bijvoorbeeld: ‘Als ik eenmaal die partner heb zal ik gelukkig zijn’

-Hebben een sterke innerlijke criticus

-Tonen weinig respect voor zichzelf en anderen

-Zoeken aandacht en zorg door ziek te worden of hulpbehoevens, incasseren zo de ‘ziektewinst’

-Hebben weinig weerstand

-Zijn vaak moe, hebben weinig energie

-Komen niet toe aan de belangrijke dingen

-Op voet van oorlog met hun subpersonen, die zich wreken door het slachtoffer te boycotten en saboteren

-Passen graag de ‘silent treatment’ toe, zwijgen je dood

-Zeggen snel ja tegen je en komen daarna met bezwaren

-Kunnen moeilijk nee zeggen of zeggen altijd nee

-Zien in een tegenwerping een aaval op hun persoon

-Oneens zijn met ze is ruzie

-Omringen zichzelf met mooipraters, jaknikkers en mensen die hen gelijk geven en bevestigen

-Hebben humor ten koste van, galgenhumor

-Zijn vaak eisend in plaats van vriendelijk te vragen

-Kunnen niet tegen een nee op hun voorstellen

-Ergeren zich vaak aan anderen en hebben niet in de gaten dat ze gespiegeld worden

-Geven geleende dingen of geld niet terug

-Vergeten belangrijke afspraken of toezeggingen die ze doen

-Bieden geen excuses aan, zien dat als een teken van zwakte

-Nemen kritiek persoonlijk en worden dan fel

-Worden snel woedend om zo te manipuleren

-Zijn kinderachtig en kleinzielig

-Is rancuneus, zit vol wrok

-Is gefrustreerd en vaak ook verbitterd

-Kan heel onredelijk worden als hij zijn zin niet krijgt

-Is overdreven vriendelijk om in de pot te vallen en de ander zo gunstig te stemmen, onder dat gedrag zit verdrongen woede, het is reactieformatie, ofwel in overdreven vorm het tegendeel laten zien van wat er is.

-Ze verwachten altijd meer terug dan dat ze gegeven hebben

-Laten hun gevoelens voor een groot deel bepalen door anderen en omstandigheden

-Kijkt graag naar soaps en drama, houdt zich vooral bezig met futiliteiten

-Is altijd druk met niks, komt nergens aan toe

-Kan niet organiseren en plannen

-Roddelt graag en veel

-Kickt op slecht nieuws dat geeft hen het gevoel dat het met hen nog wel meevalt

-Zijn nooit op hun gemak, er is vaak onrust en ze zijn op hun quivive

-Zien de wereld als vijandig

-Kijken alleen naar de korte termijn

-Hebben een armoedebewustzijn, zien geld als het slijk der aarde en zeggen ‘dat rotgeld ook altijd’

-Komen altijd tekort, deficiency-motivated

-Claimen successen die niet de hunne zijn, pronken met de veren van anderen

-Ze zien de moeilijkheden in de mogelijkheden in plaats van de mogelijkheden in de moeilijkheden

-Het zijn vaak opgeblazen kikkers met een geïdealiseerd zelfbeeld

-Willen speciaal en bijzonder gevonden worden en geëerd worden

-Willen alles snel, haasten en maken dan fouten

-Geniet van de fouten en mislukkingen van anderen, leedvermaak

-Voelen zich snel voor de gek gehouden

-Kijken om als iemand ‘Lul’ roept

-Als je niet doet wat het slachtoffer wil, geeft hij jou een schuldgevoel, accepteert nl. geen nee

-Hebben een slecht financieel beheer

-Geen zelfmanagement

Scoor je 10x of vaker en wil je daar wat aan doen?, Bel 0314 – 34 38 21 of mail: hennybos@xs4all.nl

We zijn slachtoffers van slachtoffers van slachtoffers..

In de dramadriehoek zijn alle spelers ook slachtoffer er zijn geen winnaars in de dramadriehoek, die ook wel slachtofferdriehoek wordt genoemd.

Diane Zimberoff schrijft in haar boek ‘Breaking free from the victim trap’ over de slachtoffers, ik heb het vertaald: ‘De belangrijkste hint die we ons moeten realiseren is dat onder de stoerheid van de aanklager een slachtoffer zit en onder de ‘we hebben het voor elkaar’-opstelling van de redder, die daardoor kracht veinst zit, ook een slachtoffer.

Deze acties zijn pogingen om een gevoel van kracht te krijgen uit de zwakheid van de ander. Dit is de essentie om het syndroom te kunnen begrijpen. Elke persoon is symbiotisch gebonden en voedt zich met de zwakheid van anderen.

In de dramadriehoek voel je je pas sterk als je ziet dat de ander zwak of zwakker is. Dat gedrag is ons aangeleerd door onze opvoeders die op hun beurt weer slachtoffer werden van hun opvoeders en zo wordt het steeds overgedragen.

Wij mogen de negatieve spiraal doorbreken door uit de dramadriehoek te stappen en vrij te worden. Zie het artikel : ‘Hoe stap je uit de dramadriehoek’ voor aanbevelingen en tips.

We leren ons slachtoffergedrag in het disfunctionele gezin, waar geen of te weinig liefde, erkenning, waardering, warmte en koestering voor je was. Daar reageerde je op en werd een aanklager, redder of slachtoffer. Je voelt je niet oké, niet goed genoeg en overcompenseert dat vaak naar het tegendeel, namelijk dat jij oké bent en de rest niet, we projecteren dan onze eigen negatieve gevoelens op de ander en geven anderen de schuld van onze ellende,

In de psychologie hebben ze het over ‘learned helplessnes; ofwel aangeleerde hulpeloosheid van het slachtoffer dat je was en niet wilde zijn.

Een vriend had tijdens zijn opvoeding veel te maken met de pijn van slecht behandeld te worden en zei me dat hij had geleerd van de pijn te gaan houden om het te overleven, dat noemen ze secundaire winst uit het disfunctionele gezin. Hij zei me: ‘Mijn leven is een groot drama en wat geniet ik daar toch van’, hij lacht als er pijn is en nare dingen gebeuren, hij lacht het weg weet zich geen houding te geven en is nu wat masochistisch.

Omdat onze ouders of opvoeders ons nooit onvoorwaardelijk liefhebben en accepteren hebben we delen van onszelf verdrongen, namelijk die delen die niet geaccepteerd werden en zo vervreemden we van onszelf en werden niet heel. Slechts de delen die wel geaccepteerd werden werden ontwikkeld.

Bij velen is het innerlijke kind volkomen verdrongen en naar een koude kelder verdreven. Ik mis bij die mensen de speelsheid, humor, creativiteit en lerend vermogen die zo eigen zijn aan het kind

Door hun opvoeding werden we de ouder(aanklager of redder) of een hulpeloos kind(slachtoffer) of een gekwetst kind(aanklager) of een hulpvaardig kind(redder) en geven dat weer aan onze kinderen door, door ze niet onvoorwaardelijk lief te hebben en volledig te accepteren en fouten in ze te zoeken en ze daarop te wijzen in plaats van hun verdiensten te prijzen.

Niveaus van heling

Om uit je slachtofferschap te komen zijn er niveaus van heling die Lori Rekowski beschrijft in haar boek: ‘A victim no more – how to stop being taken advantage of’. We mogen bedenken dat de aanklager en redder in feite ook slachtoffers zijn, mensen die zich door angst laten leiden(lijden).

Lori zegt:

Idee + emoties = slechte beslissing

Idee + emoties + logica = gezonde beslissing

 

Hier volgt haar schema dat ik vertaald heb:

-1- gewaar zijn, je identificeren met het slachtoffergedrag

 

-2- committent om de oude patronen te veranderen en te beginnen met het in de praktijk brengen van helende methoden

 

-3- stap voor stap beginnen om de vruchten te zien van het gebruik van de methoden.

 

-4- je bent nu aan het ‘processen’ en integreren van je nieuwe inzichten en het loslaten van oude patronen

 

-5- de wil wordt sterker om meer balans in je leven te creëren

 

-6- verhoogd gewaarzijn van je mogelijkheden om het leven dat je wilt te manifesteren.

 

-7- je eigenwaarde groeit significant

 

-8- je bent gestopt met het creëren van drama’s en je trekt mentoren aan in je leven.

 

-9- zelfvertrouwen om je leven te ‘handelen’ en aan te kunnen

 

-10- ervaringen van meer plezier, geluk, helderheid en vrede in je dagelijkse leven.

 

In de eindfase is er een overgang. Als slachtoffer weet je heel weinig en denk je het weten te hebben en in de eindfase weet je dat je niet weet en dus mag onderzoeken. Socrates zei dat ook: ‘Nu weet ik dat ik niks weet’ en Einstein zei: ‘Hoe meer ik weet hoe meer ik ontdek dat ik niet weet’. Je werkt dan met de genade mee en ziet alles als een liefdevol geschenk of iets om van te leren, niets is zonder waarde en betekenis voor je.

Op m’n WC hang mijn uitspraak: ‘Hoe minder mensen weten, hoe meer ze denken te weten’ en dat is de valkuil en opstap naar ellende in de dramadriehoek, waar we ons dan niet bewust van zijn

Het gaat dus om afleren van alle destructieve en negatieve patronen. Inayat Khan de grote soefimeester had het ook al over ontleren en dat is moeilijker dan leren. Het is lastig om ons te disidentificeren van ons oude gedrag want we zijn er zo aan gewend dat het vertrouwd is. Het gaat erom van angstmotivatie naar liefdemotivatie te gaan.