Berichten

Reageren

Veel mensen schieten in een reactie als ze benaderd worden, in plaats van een respons te geven uit hun hart.

We kennen als reactiepatronen: fight, flight, freeze en fawn(pleasen), daartegenover staat de respons.

Ikzelf ken al die reactiepatronen; als rebel koos ik voor fight, ik was namelijk overal tegen. Ook kende ik flight; als er vroeger ruzie was thuis, kroop ik onder tafel en vluchtte. Freeze ken ik ook op zo’n moment wist ik niet meer wat te doen.Fawn ken ik als codependent, ik vertoonde pleasegedrag.

Tegenwoordig geef ik steeds vaker een respons uit het hart. Als ze me beledigen, dank ik daarvoor en vraag ik, wat ze nog meer over me te zeggen hebben. Daarmee haal ik de angel uit de woorden van de ander.

Ook pas ik geestelijke judo toe, als reactie ik trek dan als de ander me duwt. Als de ander een belediging uit, zeg ik dat het nog veel erger is en trek het in het belachelijke, daarmee zet ik de belediger buiten spel en raak ik niet gekwetst.

Actie reactie is de standaardmanier van reageren van mensen, elke actie roept een reactie op.

Als iemand veel klaagt, is een neutraliserende reactie nog erger gaan klagen of hetzelfde doen wat John Cleese deed bij zijn klagende moeder. Hij zei dat hij een oplossing had in de vorm van een mannetje die het graag wilde doen. Toen zijn moeder vroeg wat dat mannetje wilde doen, antwoordde John dat dat mannetje een eind aan haar leven zou maken, daarna voelde zijn moeder zich al een stuk beter.

Mensen met problemen vragen om de volgende reactie, je zegt dan dat je een plek weet waar alle mensen zonder problemen zijn, als het probleemgeval dan vraagt waar dat is, dan zeg je op de gemeentelijke begraafplaats.

In café de Waagschaal in Deventer ontmoette ik ooit een cv monteur die vaak bij de mensen thuiskwam en dan al dat geklaag aan moest horen, hij schoot dan in de Freeze reactie. Ik vroeg hem of hij ze wel eens een vraag had gesteld. ‘Nee’ zei hij. Ik zei hem, dat hij dan eens moest vragen, wat ze hadden gedaan om hun problemen op te lossen, om ze zo met de neus op de feiten te drukken.

Tijdens de watersnood in Zeeland, was het water een meter hoog en er kwam een bootje langs bij een man, hij stapte echter niet in. Hij zei dat hij zijn vertrouwen in de Heer had gesteld, dat God hem zou redden.
Even later is de man al op de eerste etage, zo hoog is het water, er komt weer een bootje langs, en hij stapt weer niet in, zijn reactie was dat God hem zou redden. Tenslotte zit hij op dak van zijn huis en opnieuw komt er een bootje langs hij stapt weer niet in en verdrinkt. Bij God gekomen beklaagt hij zich. God zegt: ‘ik heb toch drie bootjes langsgestuurd om je te redden’.

Bron: Boek ‘Betekenisvol leven’