Berichten

Hoe laat je los

Hoe laat je los?:

Veel problemen los je op door ze los te laten, ook een Chinese wijsheid is dat veel problemen zichzelf oplossen als jij je er niet meer mee identificeert.

Hier volgen wat tips en aanbevelingen over hoe je succesvol los kunt laten.

-door te beseffen dat wat je meemaakt op de eeuwigheid, die je bent, niks voorstelt
-door je controle los te laten, alles wat je probeert te controleren, controleert jou en de mens wikt en God beschikt
-door liefde en compassie toe te voegen aan je leven, als dat nog niet helpt verdubbel dan de dosis
-door mindfulness te beoefenen, dus volledig in het hier en nu te zijn: oplettend, aandachtig en bewust. Voor jou lezer een aanbod van Karma Kickstart, een goede en effectieve mindfulness cursus nu met 20 euro korting van 69 euro voor 49 euro geef bij aanmelding de volgende kortingscode door: Henny20Korting, succes ermee. Je kunt Karma Kickstart googelen.
-door je innerlijke kind te integreren
-door bewustwording toe te voegen
-door te beseffen dat wat je ergert en irriteert, aspecten zijn van jezelf die je nog niet wilt zien
-door niks van een ander te verwachten, alleen van jezelf. Met uitzondering van demand-love
-door jezelf volledig te aanvaarden met je ups en downs en met je schaduwkanten
-door een belediging of aanval niet persoonlijk te nemen, het zegt meer over de ander
-beseffen dat de grootste tegenslag, de grootste misère leiden tot de mooiste inzichten en ontdekkingen: als je ego huilt lacht je ziel
-laat je niet leiden/lijden door het verleden. Je kunt dat niet veranderen, wel de manier waarop je er naar kijkt. Geef toe: het heeft je beter, wijzer en sterker gemaakt, laat het negatieve beeld dus los en vervang het door een dankbare houding.
-door jezelf en daardoor ook de ander te respecteren
-besef dat het niet perfect hoeft te zijn: we zijn volmaakt onvolmaakt
-door meer te letten op je behoeften dan op je verlangens, de wijze Mencius wees me daar al op
-door geen grote stappen te nemen, maar elke dag een kleine stap te zetten, zoals ze in Kaizen doen, ook Goethe wees daar ook al op
-door te accepteren dat je een nee als antwoord op je vraag kan krijgen, als je dat niet accepteert eis je en dat is niet goed.
-go with the flow en werk met de genade mee
-wees dankbaar: elke ontmoeting en omstandigheid is om van te houden of van te leren, zo ben je altijd een winnaar!
-besef dat je omgeving de spiegel is van jezelf, dus als je de onvolkomenheid in de ander ziet, denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid. Zie mijn boek Het drama van gespiegeld worden.
-leun niet te zeer op prestaties en successen uit het verleden, sta open en wees als een beginneling.
-laat het goede, je comfortzone, los, het is de grootste vijand van het geweldige en magistrale
-vervang negatief- en positief denken door juist denken, dat je bijstaat in verdere groei en ontwikkeling
-omarm en aanvaard je zogenaamde negatieve emoties, het zijn waardevolle boodschappers en laat je afkeer van en gevecht tegen negatieve emoties los, dan transformeren ze in het goede. Nietzsche zei: ‘Alles wat mij niet doodt, maakt me sterker
-wees niet hebberig maar genereus, geef van je wezen en laat bezitsdrang los
-neem de dingen niet te persoonlijk.
-besef dat we human beings zijn en niet human doings, verlies jezelf niet in doen: leef niet om te werken, maar werk om te leven
-laat schuldgevoelens los door de Mantra van Ho’oponopono: I love you, Thank you, I’m sorry, Please forgive me..
-door los te laten wat anderen over je zeggen en denken, door het besef dat wat Peter zegt over Paul, meer zegt over Peter dan over Paul, wat je zegt ben je zelf!
-laat boosheid en haat los en vervang het door vergeven. Iemand haten is een dodelijke pil innemen, in de hoop dat de ander sterft
-Amerikanen zeggen: ‘Don’t become bitter, become better.
-door de container oefening te doen: je spreek het gevoel dat je los wilt laten hardop uit en klapt hard in je handen en smijt het met geweld in een denkbeeldige container en stuurt die naar Onze Lieve Heer. En je bent eraf!
-door je te verdiepen in het taoïsme
-door Kaizen te beoefenen, steeds kleine stappen te nemen.
-door je zegeningen te tellen
-door het besef dat een verlies, iets dat je los moest laten vaak een bevrijding is
-door zelfreflectie, zelf de verantwoordelijkheid te nemen en je negatieve kant te aanvaarden en niet op de ander te projecteren
-door contact te zoeken met een Acceptance and Commitment Therapy (ACT) coach/counselor, dat kan bij mij ik ben gecertificeerd ACT coach/counselor
-door toepassing van geestelijke judo, voorbeeld: als iemand je beledigt meebewegen en niet ertegenin gaan, het nog erger maken waardoor het absurd wordt en de belediger beschroomd achterblijft
-door de raad van wijze en liefdevolle mensen op te volgen en te komen tot Zelfrealisatie…..als je beste lezer Henny20Korting mailt aan hennybos@xs4all krijg je 20 euro korting op het eerste consult van een uur, dus in plaats van 60 betaal je 30 euro..op www.hennybos.com zie je bij Coaching+ mijn visie.

Bron: Boek: De uitdaging van het loslaten- Henny Bos

Focus

 

Als je 10 dingen hebt, waarvan er 1 goed is en 9 slecht zijn en je focus is gericht op die ene goede zal dat groeien en ten koste gaan van de 9 slechte die dan gaan verdwijnen!

Als je 10 dingen hebt waarvan er 1slecht is en er 9 goed zijn en je focus is gericht op die ene slechte zullen die andere 9 ook slecht worden, zo sterk werkt het slechte en negatieve door

Als je 10 complimenten krijgt en 1 x negatieve kritiek zal daarmee het effect van de 10 complimenten teniet zijn gedaan.

Toen ik voor het eerst een Ford sierra kocht viel het me pas op hoeveel er daarvan reden!!

Toen ik voor het eerst mijn best deed om in contact te komen met engelen, viel het me pas op hoeveel boodschappen ze sturen!!

pastedGraphic.pdf

De pessimist heeft zijn focus op het zien van de moeilijkheden in de mogelijkheden en zal dus ook veel moeilijkheden vinden en ondervinden

De optimist heeft zijn focus op het zien van de mogelijkheden in de moeilijkheden en zal dus veel mogelijkheden ontdekken.

Een briefje van 50 euro werd op de vloer gelegd van een café, eerst werden pessimisten uitgenodigd om naar het café te komen, geen van hen zag het briefje van 50 liggen, toen werden optimisten een voor een binnengelaten en ze zagen allemaal het briefje van 50 en pakten het op.

Als je focus is gericht op het vinden van stenen zul je de diamanten niet zien!!

Als je focus er een is dat je eerst moet zien en dan zult geloven, zul je nooit manifesteren waar je in gelooft, het is namelijk eerst geloven en dan zien…

Je hoeft geen slachtoffer te zijn!

Onderzocht is dat de meeste mensen 95% van hun tijd aan drama besteden en 5% aan essentie, dramaqueens en dramakings zijn we dus en onbewust slachtoffer van de vuilnis die we naar binnen halen en die er dus ook weer uitkomt.

Geïnspireerd door een Engelstalig artikel van Melody Beattie stel ik dat slachtoffer zijn of je slachtoffer voelen heel vaak een illusie is en niet je realiteit, het is een leugen die je aan jezelf vertelt, het is domheid waar Einstein het ook over heeft

einstein

Je zelfbeeld kan bestaan uit een gevoel het leven niet aan te kunnen, niet in de hand te hebben en er dus het slachtoffer van te zijn. Gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid die ons onderbewuste programmeren, dat ervoor zorgt dat je gedachten aan slachtofferschap een selffulfilling prophecy worden. Je gedachten zijn namelijk scheppende krachten en materialiseren zich

Het kan zo’n gewoonte zijn om je slachtoffer te voelen zelfs als jou goede dingen overkomen je negatief reageert, bijvoorbeeld:

-Een nieuwe auto en jij zegt dat hij wel te duur was en veel onderhoud vraagt en veel benzine verbruikt

-Je kunt en mag boodschappen doen en je zegt dat jij de klos bent dat je dat moet doen in plaats van de geluksvogel en gezegende

-Een vrouw had een mooi, royaal huis en klaagde erover dat het veel werk was om dat opgeruimd en schoon te houden

-Aandacht zien als een inbreuk in je privacy in plaats van als een vorm van liefde

-Het bouwen van schuilkelders bij veel wind, zie het tegeltje;

tegeltje wind

We kunnen in alle mogelijkheden de moeilijkheden blijven zien en in een negatieve energie blijven hangen

Je hebt dan het Popeye-moment nodig, dat is het moment waarop Popeye genoeg heeft van de ellende en zijn spinazie tot zich neemt en tot actie overgaat. Of het moet eerst nog erger worden, dan moeten we eerst de bodem raken om tot verandering te komen

pijn groter

We mogen leren om onze grenzen vast te stellen en te bewaken, nee te leren zeggen en boos durven worden om onze woorden kracht bij te zetten

We mogen leren assertiever te worden, het zijn aspecten die allemaal al in ons zitten, alleen voor ons verborgen zijn, vaak hebben we een therapeut of coach nodig om het naar boven te halen en ons bewust te maken van ons ware zelf, verandering zal noodzakelijk zijn, dat zegt Darwin ook:

darwin

Claim de verantwoordelijkheid voor je leven en geluk, claim je kracht, spreek je behoeften uit en vervul ze, weet wat je wilt en niet wilt, accepteer niet langer het onacceptabele, laat je door niemand domineren, want dat is geen liefde, maar een daad van geweld jegens jou

Zeg niet dat je het niet kunt, want daarmee programmeer je jezelf weer. Ford zei: ‘Zij die zeggen niet te kunnen en zij die zeggen wel te kunnen hebben allebei gelijk!’

Om zich geen slachtoffer te voelen gaan veel mensen overcompenseren en worde een ‘nobele’ helper (die voor zijn welzijn afhankelijk is van de slachtoffers) of een aanklager die zijn gedachten en gevoelens laat bepalen door degeen die hij aanklaagt of dat wat hij aanklaagt

Dus zowel de aanklager als de hellper zijn ook slachtoffer verdringen dat allleen. (zie mijn boek De Dramadriehoek, waarin de rollen uitgebreid worden beschreven).

Ga weg uit de dramadriehoek en ga naar de liefdesdriehoek en ontwikkel je meesterschap. De ware meester is de meesterlijke leerling. Ik coach je graag naar meesterschap en levenskunst

Om uit de slachtofferrol te stappen moet je bereid zijn te veranderen, Shakespeare zei: ‘De bereidheid is alles’

boeddha change

We zijn vaak bang voor verandering, voor het onbekende, waar alleen het bekende ons angstig zou kunnen maken. De weerstand is inderdaad het meest pijnlijk en ellendig omdat je daarmee de neurose in stand houdt en rigide, star wordt en dan meer dood dan levend bent, een zombie, levende dode

Waar kun je het slachtoffer van zijn:

-narcisten

-bedriegers en leugenaars

-oplichters

-indoctrinatie

-conditioneringen uit je jeugd

-dictatoriaal gedrag

-backstabbers

-neuroten

-stress

-obsessief-compulsief gedrag

-vastzitten in je hoofd, niet voelen (You have to feel to heal!)

-slachtoffers

-neurotische helpers, help-a-holics

-aanklagers

-fundamentalisten, fanatici

-bureaucraten

-etc.

Samenvattend: Hoe bevrijden we ons uit de slachtofferrol:

-door ons bewust te worden dat we spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring in plaats van mensen met een spirituele ervaring

-dat we naar het evenbeeld van God zijn geschapen en dus goden zijn

-door de verantwoordelijkheid te nemen over je leven en welzijn en geluk

-door assertief te zijn en grenzen te stellen en te bewaken

-door minder aandacht te geven aan drama en meer aan essentie

-loslaten van oude patronen om plaats te maken voor het gezonde nieuwe gedachyten en gevoelens

complaints

Bron: Boek Verrijkende Inzichten – Henny Bos, verschijnt juni 2016 bij Uitgeverij Boekenbent (voorintekenprijs is 20 euro in plaats van 25 euro, dus 20% korting!)

Problemen?

Er zijn twee soorten problemen: De oplosbare en de onoplosbare. De oplosbare los ik op en bij de onoplosbare leg ik mij neer als een levensles die voor me is bestemd.

Mijn motto is: ‘Elke omstandigheid en elke ontmoeting is er om van te houden en als dat niet lukt om van te leren. Als je zo in het leven kunt staan zijn er nooit problemen.

Een cliënt werd gevraagd: ‘Wat zou je zijn zonder je problemen?’, het antwoord was: ‘Niets’, hij was zijn problemen, identificeerde zich er volledig mee.

Een cliënt van me zei heel leuk dat ze haar naam niet noemden als ze ergens binnenkwam maar men zei: ‘Daar komt het probleem weer binnen!’, Van dat imago wou ze wel eens af en werken naar meesterschap waarin je volledig de baas bent over je problemen

Ook naar meesterschap?. Bel 0314 – 34 38 21 voor een gratis consult van 30 minuten om de smaak te pakken te krijgen!

Probleem-Doel-Middel-analyse

Ik heb altijd veel baat gehad bij de Probleem-Doel-Middel-analyse, als het ging om zakelijke dingen, hieronder een voorbeeldformulier dat je kunt overnemen op een groot vel papier om goed inzicht te krijgen in je problemen en een overzicht te krijgen en een samenvatting te kunnen maken en conclusies te kunnen trekken..