Berichten

Donker en licht

Je moet niet vechten tegen het donker, maar het licht aandoen.
Door tegen het donker te vechten, geef je het aandacht, en daardoor groeit het juist. Het licht ofwel je liefde, waarheid Zelf en bewustzijn lost het donker op, het kan niet bestaan in het licht. Het donker is gebaseerd op angst, leugens, ego, onwetendheid en onbewustheid.

Hoe zijn schaduwkant gespiegeld werd, zonder dat hij er zich bewust van werd….

Een man vertelde me dat hij zich altijd zo ergerde aan het feit dat vroeger thuis een goed gesprek moest worden afgebroken omdat moeder met het eten kwam, hij vond dat vreselijk en ik zei tegen hem dat alles waar we ons aan ergeren of wat ons irriteert een aspekt is van onszelf, hij wou me niet geloven zo was hij niet, nee hij was zoals zijn schoonvader

Hij vertelde dat als hij in gesprek was met zijn schoonvader, deze man tegen zijn vrouw zei dat het eten wel even kon wachten want hij vond het gesprek belangrijker en wilde dat voortzetten, geweldig vond de man dat, dat was zijn stijl maakte zijn ego hem wijs

En toen gebeurde het: De man met wie ik in gesprek was zei dat hij het gesprek nu moest afbreken want zijn vrouw kwam met het eten binnen(!!!)

Wat hij zo gruwelijk vond vroeger thuis deed hij nu (onbewust) zelf! Zijn onbewuste schduwkant die hij niet wilde erkennen heerste over hem. Zijn ouders hadden hem vroeger thuis alleen maar gespiegeld, maar daar wilde hij niks van weten, hij verweet ze liever een en ander.

Toen ik de man later op zijn gedrag wees, was hij verbaasd en vol ongeloof, had hij zo onbewust gehandeld?. Hij kon zich dat niet voorstellen, zijn ego bleef hem parten spelen en voorkwam dat hij zou ontwaken….en tot inzicht zou komen…Hij werd zelfs wat boos op me en ik dacht: ‘Corrigeer een ego of een dwaas en hij zal kwaad op je worden, corrigeer een ontwaakte en hij zal je dankbaar zijn en het waarderen’.