Berichten

U bent machtiger dan u denkt

Uw gedachten en woorden creëren namelijk uw werkelijkheid. U bent de creator van uw leven.

Heel vaak kiezen we onbewust voor een leven, waar we bewust iets anders zouden willen, maar ja het onderbewuste is nu eenmaal 10x sterker dan uw bewuste.

Een man had een slecht leven en gaf de schuld daarvan aan omstandigheden en anderen. Hij kwam in een winkel waar ze tapijten verkochten, die levens voorstelden.
De verkoper zei dat de man een nieuw leven mocht uitzoeken. Dat deed de man, toen hij een kleed had uitgezocht zei de verkoper: ‘Maar dat is precies hetzelfde leven dat u nu heeft!!.

Nietzsche zei dat als onze wensen zouden uitkomen we al spoedig in een hel zouden leven. En dat komt omdat de meeste mensen neurotisch denken, voelen en handelen

U zult uw manier van denken en voelen en handelen moeten veranderen. Bijvoorbeeld door in te zien dat u geen mens bent met een spirituele ervaring, nee het is omgekeerd: u bent een spiritueel wezen met een menselijke ervaring.

Als u zo naar de wereld gaat kijken ziet u een andere wereld. Change your thoughts and You change your world zeggen Amerikanen van de positieve psychologie.

Het is een kwestie van loslaten van uw oude waarden en overtuigingen en openstaan voor nieuwe inzichten. Nietzsche had het terecht over umwertung aller Werte, de herwaardering
van alle waarden,

Volg het advies van Socrates op die zei: ‘Verbeter uzelf door de geschriften van anderen te lezen en u krijgt gemakkelijk waar die anderen veel moeite voor hebben moeten doen’.

Een vriendin van me zei dat ik wakkermaakboeken schrijf en zo is het. Het gaat om het ontwaken uit uw geestelijke slaap. Kijk op www.hennybos.com naar mijn boekenaanbod en geef uw leven meer betekenis. Einstein zei dat succes niet het hoogste doel is maar betekenis hebben.

Nu zin in een gesprek over betekenis en ontwaken, bel 06-1041646 of kijk op www.hennybos.com bij coaching+

De zelfgerealiseerde mens

 

Wayne Dyer vroeg aan Maslow: ‘Wat onderscheidt de zelfgerealiseerde mens van de gemiddelde mens?!’

Maslow antwoordde dat het drie dingen zijn:

 

-1- onafhankelijk van de opinie/goedkeuring van anderen

-2- geen hechting aan de uitkomst

-3- geen investering in controle en macht over anderen

Macht en manipulatie

In de dramadriehoek spelen macht en manipulatie een grote rol. Nietzsche had het al over ‘Der Wille zur Macht’ dat het ego kenmerkt. Het ego dat de hoofdrol wil spelen en speelt in de dramadriehoek. Het ego manipuleert om zijn zin door te drijven en gelijk te willen hebben. Machiavelli zei: ‘Het doel heiligt de middelen’ en dat credo wordt gehanteerd in de driehoek.

George Simon Jr. -Ph.D. schreef het mooie boek ‘In sheep’s clothing – understanding en dealing with manipulative people’ George scoort punten als hij zegt dat de wolven zich hullen in schaapskleren en zich onschuldig voordoen. Ze zijn vaak welbespraakt, charmant en kunnen met vleiende woorden je precies daar krijgen waar ze je hebben willen. Ze kunnen je zonder dat je dat in de gaten hebt naar beneden halen en dwarsbomen. Als je dat niet weet kan je dat kwetsen en beschadigen. Alles waarvan je niet bewust bent kan je kwetsen en daar kun je de slaaf en het slachtoffer van worden.

De aanklager manipuleert door zijn gedrag en woorden om zelf de macht te hebben. De redder voelt zich diep van binnen niks waard en wil graag de macht over het slachtoffer om zich toch nog wat waard te voelen. Het slachtoffer manipuleert door zielig te doen, te huilen en zijn hulpeloosheid waarmee hij de redder opzadelt met schuldgevoelens om toch maar te helpen. Hij zorgt ervoor dat de redder zich schuldig voelt als hij het slachtoffer niet helpt en zo grijpt het slachtoffer naar de macht.

Als het even kan zorgt het slachtoffer er ook nog voor dat de redder zich een slecht mens gaat voelen als hij het slachtoffer niet helpt met zijn ellende, die hij zelf steeds veroorzaakt en die hij een ander laat opruimen. Goethe zei: ‘Het ergste dat een mens kan overkomen is dat hij zich slecht over zichzelf gaat voelen’

Als de redder merkt dat de aanklager het slachtoffer op zijn nummer zet zal de redder de aanklager aanklagen en zo zelf ook een aanklager worden en als dat niet helpt vervolgens een slachtoffer. En zo gaat de cirkel eindeloos door.

Alleen hij die zich machteloos voelt wil de macht, we willen vaak dat wat we niet hebben in plaats van blij te zijn en dankbaar met/voor wat we hebben.

In de dramadriehoek gaat het over macht over de ander in plaats van de macht tot iets en over jezelf.

We spelen in de dramadriehoek spelletjes met elkaar. De aanklager speelt graag het spel ‘Nu-Heb-Ik-Je-Ellendeling’, de redder het spel ‘Kijk-Eens-Hoe-Goed.Ik-Ben’ en het slachtoffer het spel ‘Arme-Ik’ en ‘Kijk-Eens-Wat-Je-Mij-Hebt-Laten-Doen’., dit zijn enkele van de vele spelletjes die we spelen.

Eric Berne schreef het boek ‘Games people play’ slecht vertaald in het Nederlands met ‘Mens erger je niet’, het is een aan te bevelen boek om je bewust te worden van de spelletjes die je speelt en je daarvan los te maken en echt en authentiek te worden.

Bron: Boek ‘De Dramadriehoek’ – Henny Bos, op 5-2-2014 zal Henny Bos een lezing houden over macht en manipulatie in Groningen, nadere informatie volgt nog

Macht

Nietzsche had het terecht over de wil tot macht en zag dat het ego de macht wil, niet de macht tot maar de macht over, het ego wil de baas spelen.

Kennis is macht zegt men en ook daarmee proberen veel mensen te imponeren en macht uit te oefenen en vergeten de formule E = K x A ofwel de E van Effect is gelijk aan de K van Kennis maal de A van Acceptatie, als de acceptatie 0 is kan de kennis 100% zijn, maar is het effect toch 0. Dan is je kennis geen macht maar onmacht.

Kennissen maakt noch machtiger, netwerken noemen ze dat met als credo:’What is in it for me?!’, in plaats van te delen en geven vanuit de rijkdom van je wezen(kracht).

”  Ik geloof in de macht van het zwijgen, daar kan ik uren over spreken – George Bernard Shaw

Ik tipte een vrouw een boek van Wayne Dyer, tot m’n ontsteltenis zei ze dat ze de tips goed kon gebruiken om de controle(macht) over haar man te houden, macht in plaats van liefde dus.

We staan niet altijd stil bij de macht van het woord. Woorden kunnen afscheiding teweeg brengen of verbinding creëren. Woorden kunnen verdrietig, woedend en blij maken. In de Bijbel staat:’In den beginne was er het woord, en het woord was bij God en het woord was God’, over macht gesproken. Nu ik dit lees zal ik nog meer op mijn woorden letten

Als je het hele artikel wilt lezen incl.vele interessante quotes klik dan hier…