Berichten

Zelfzorg

Marc Buelens en Ann Vermeiren schreven een boek met de titel ‘Zelfzorg’ Op de achterflap schreven ze:’Hoeveel mensen zorgen niet voor anderen?.Maar zorgen ze ook voldoende voor zichzelf? Zelfzorg begint met zelfkennis. Daarvoor is stilstaan nodig. Waardeer jezelf en geef jezelf onvoorwaardelijk het recht te bestaan’

Zelfzorg wordt nogal eens verward met zelfzucht, wat egoïsme is. Als je goed voor jezelf zorgt dan pas kun je ook goed voor de ander zorgen en reageer je je ellende niet op de ander af.

In de Bijbel staat:’Heb de naaste lief als jezelf!’. Het begint dus bij jezelf!. Als je er -vaak onbewust- niet van jezelf mag zijn dan accepteer en waardeer je de ander ook niet en projecteer je je eigen tekortkomingen op de ander.

Toen ik een keer achter een tafeltje zat op een paranormale beurs in Groenlo kwam er een vrouw op me af die me vertelde dat ze voor iedereen klaarstond en iedereen hielp maar ontdekte dat als ze zelf eens aandacht nodig had er niemand voor haar was. Ik vroeg haar wat ze voor zichzelf deed en ze schrok daarvan om te ontdekken dat ze helemaal niks voor zichzelf deed!

Er is een test waar je meet hoe dominant, afstandelijk en sociaal je bent. Deze vrouw hoefde de test niet te doen ik zag zo wel dat ze op dominant en sociaal heel hoog scoorde en op afstandelijk heel laag. Haar opdracht was om haar animus te gaan ontdekken en integreren. Als je het in een grafiek brengt zie je dat er een put ontstaat

D = Dominant(linkerlijn), A = Afstandelijk(middelste lijn) en S = Sociaal(rechterlijn).

In de put gooien de mensen hun ellende en problemen en dan zijn ze van die problemen af en zit jij ermee. Dat is geen zelfzorg. Je laat dan toe dat je slecht wordt behandeld. Ik heb een pep talk voor deze vrouw gehouden en ze zei dat het precies was wat ze nodig had om tot meer zelfzorg te komen.

Buelens en Vermeiren maakten nog een rake opmerking ze schreven:’Als we onszelf niet waarderen los van onze prestaties, zullen we ook onze prestaties niet waarderen’ Dat klopt precies voor mij. Ik waardeerde mezelf niet en was ook nooit tevreden over m’n prestaties. Ik was een work-a-holic en dacht daardoor de waardering te krijgen waar ik zo naar hunkerde.

Lao-tse zei:’Ik heb geen waardering nodig omdat ik mezelf al waardeer’. Hij voorzag in z’n eigen behoeften en dat iz zelfzorg.

Buelens en Vermeiren schreven ook:’Wie slecht is voor zichzelf zal dit afreageren op anderen’

Een ex-vriend reageerde ook af met negatieve kritiek en kleinerende opmerkingen en belerend gedrag ook hij zorgde niet goed voor zichzelf. Z’n maaltijd bestond vaak uit een winterwortel en lezen mocht hij niet van zichzelf. Hij sprak kwaad over anderen en zag z’n eigen kwaad niet, hij projecteerde dat op de ander.

Ik laat Buelens en Vermeiren nog even aan het woord, het boek is zeer de moeite waard. Ze zeggen:’Wie spreken er kwaad over anderen? Wie moeten zichzelf opkrikken door anderen neer te halen? Meestal diegenen die zichzelf op een belangrijk gebied verwaarlozen, die hun zelfzorg niet serieus nemen’ en ook ‘Een goed gevoel van eigenwaarde opbouwen is het allerbelangrijkste wat we kunnen doen voor onze zelfzorg.

Ik heb nu een spiritueel gevoel van eigenwaarde en zorg goed voor mezelf, weet wat m’n behoeften zijn en kom daaraan tegemoet. Ik voel me niet meer maar zeker ook niet minder dan een ander, ik voel verbondenheid dat we allemaal een expressie zijn van God.

Ik besef dat de meeste mensen zich nog niet bewust zijn dat ze een expressie, een manifestatie van God zijn en onwetend zijn en wreed kunnen zijn omdat ze niet bewust zijn.

Als je bewust bent dan weet je dat je liefde en mededogen bent en dat is wat je geeft en deelt ook aan jezelf en dat is zelfzorg.

Buelens en Vermeiren schrijven:’Wie onvoldoende voor zichzelf zorgt is snel vijandig, boos, ongenietbaar en geen bron van vreugde voor anderen’ en ik voeg toe: voor zichzelf, je kunt het dan ook niet goed met jezelf vinden en niet alleen zijn.

 

 

 

 

Communicatie naar het hart

Als je bereid bent om te luisteren naar en te praten over wat de ander interesseert, steel je z’n hart. Je laat hem dan merken dat je echt belang in z’n leven en interesses stelt en dat streelt hem en doet hem goed.

Maya Angelou zei: ‘Mensen kunnen vergeten wat je voor ze hebt gedaan, ze kunnen vergeten wat je hebt gezegd, maar ze vergeten nooit hoe je hen hebt laten voelen’

Amerikanen zeggen dat de meeste mensen een onzichtbaar bordje op hun voorhoofd hebben waarop staat: ‘Make me feel important!’. Als je houding en non-verbale communicatie er een is van gelijkwaardigheid, verbondenheid, waardering en respect zal de ander dat voelen en zul je z’n hart bereiken in plaats van alleen z’n hoofd.

Ook eerlijk en open zijn over jezelf kan de ander helpen om ook open te worden en zich (eindelijk) te uiten wat hem goed zal doen, hij zal dan voelen dat het veilig is.

Kahlil Gibran zei: ‘Waarom hebben we medelijden met de blinden van oog en niet met de blinden van hart’ Veel mensen communicaren van hoofd naar hoofd en bereiken zo nooit het hart van de ander, ze letten alleen op wat er wordt gezegd, waar de communicatie voor meer dan 80% non-verbaal is en gevoeld wordt.

Als uit je communicatie blijkt dat je de ander volledig accepteert en waardeert zal dat gevoeld worden. Daarvoor moet je wel eerst jezelf accepteren en waarderen en dat is nog wel eens een probleem.

Als we communiceren vanuit angst zal ook dat gevoeld worden, als er angst is om afgewezen te worden roept dat afwijzing op, angst trekt het gevreesde aan. Beter is het om vanuit liefde te communiceren en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van de ander, zonder hem te willen veranderen. Door de ander te willen veranderen maak je hem vrijwel zeker tot een vijand, dat werkt vrijwel nooit goed. In de aanvaarding ligt de sleutel tot de transformatie is een uitspraak van me. Opvallend is dat als je jezelf en de ander volledige accepteert juist de grootste veranderingen tot stand komen, als jij verandert, verandert je hele wereld om je heen

De Dalai Lama zei: ‘Mijn religie is liefdevolle vriendelijheid en z’n wezen straat dat ook uit, van zo’n man kunnen we leren wat liefdevolle communicatie is.

Bij een werkelijk groot mens zullen we ons nooit klein en onbeduidend voelen maar juist groots. Emerson zei: ‘Wat we het meest nodig hebben in ons leven is iemand die ons laat doen wat we kunnen doen’ Goede communicatie zorg daarvoor en is stimulerend, enthousiasmerend, motiverend, inspirerend en bemoedigend en bereikt het hart van de ander.

Bron: Boek: ‘Communicatie’-Henny Bos(verschijnt medio 2012)

Houden van wat je doet

Inayat Khan wees op het belang van liefde bij wat je doet en dat je kunt merken of iets met liefde is gedaan, hij zei ook dat liefde en wijsheid hand in hand gaan. God is Liefde en we zijn naar Zijn evenbeeld geschapen dus ook liefde. Als we onszelf kennen weten we dat niet alleen maar zijn we ons daar ook van bewust en realiseren we liefde in ons leven.

De uitspaak is: ‘Houden van wat je doet en doen waar je van houdt’ Als je niet kunt doen waar je van houdt, hou dan tenminste van wat je doet. Maar voor hoevelen gaat dat op?. Er is veel geklaag en onvrede.

Tijdens een socratisch gesprek van het Humanistisch Verbond was het thema: ‘Wat is ons antwoord op de onvrede in de samenleving?’. Ik hoorde veel onvrede van de deelnemers, die duidelijk niet met liefde aan het gesprek deelnamen, maar eerder om de tijd te doden en te socializen om maar niet alleen te zijn. Ik zei toen: ‘Moeten we niet beginnen met de vraag hoe we eerst een einde maken aan onze eigen onvrede?’ Daar schrok men van, want dat was te dichtbij. Je met anderen, de samenleving bezighouden is veiliger.

Als je met liefde en toewijding doet wat je graag doet is het resultaat ook heel goed en kun je zelfs excelleren.

Er waren eens drie steenhouwers die werd gevraagd wat ze deden. De eerste zei: ‘Ik hou steen want ik kan niks anders, het moet maar’, de tweede antwoordde: ‘Ik verdien zo de kost voor m’n gezin’ en de derde zei: ‘Ik bouw een schitterende cathedraal’ De laatste deed het met visie en liefde.

Toen ik vroeger op donderdagavond op m’n kamertje zat met m’n vrienden, maakte m’n vader altijd de leverworst. In de loop van de avond kwam hij ons dan met gepaste trots wat brengen en was altijd heel benieuwd wat we er weer van vonden. Zelfs uit Zutphen kwamen mensen naar de slagerij van m’n vader in Lochem om de leverworst te halen. M’n vader maakte kwaliteit en dat is een vorm van liefde voor je vak. Ik heb die liefde voor kwaliteit van hem.

Een straatveger deed dus heel eenvoudig werk, maar hield ervan om de straten schoon te houden en deed het met liefde en aandacht en genoot ervan als alles weer mooi schoon werd, hij wilde de beste straatveger worden en deed daar z’n best voor.

Op school haalden we de beste cijfers voor de vakken waar we van hielden. Iets wordt gekend in de mate het wordt geliefd.

Bij liefde werkt het zo dat hoe meer je geeft en deelt, hoe meer het wordt. Een persoon die liefheeft zal je zijn aandacht en liefde niet onthouden omdat hij weet dat het meer wordt als hij geeft en deelt. De persoon die je wel zijn aandacht en liefde onthoudt heeft vaak niets te bieden en wil alleen nemen, effe vangen. Dat zijn de mensen die hebzuchtig zijn en nooit tevreden en nooit dankbaar zijn en parasiteren op de ander, ze zullen ook niet houden van wat ze doen.

Een vrouw van de Norwood groepen raadde mij aan het boek ‘Getting the love you want’ te gaan lezen, die vrouw was ook zo’n nemer die van mij ook een nemer wilde maken, ik lees liever een boek dat heet:’ Giving and sharing the love you have’.

Ik hou van wat ik doe en doe waar ik van houd en dat werpt dagelijks zijn rijke vruchten af, de resultaten worden met de dag beter en beter. Ik hoef niet beter te zijn dan een ander maar vind het wel fijn om beter te zijn dan de man die ik gisteren was, dat is groei en ontwikkeling in liefde.

Gedichtje van Nisargadatta

Wijsheid vertelt me dat ik niets ben.

Liefde vertelt me dat ik alles ben.

Tussen die twee stroomt m’n leven

 

Nisargadatta

Aardig doen als alternatief voor eerlijk zijn..

Mijn ervaring is dat de meeste mensen aardig doen om aardig gevonden te willen worden, je zou dat een codependente trek kunnen noemen. Ze zijn aardig in plaats van eerlijk.

Ik las het goede boek ‘Caring enough to confront’. Geven we genoeg om de ander om hem te confronteren met z’n destructieve gedrag met het risico op een conflict?. Hebben we dat ervoor over?. Hebben we zoveel liefde dat we die ander willen behoeden voor z’n eigen vijandschap?. De meesten doen dat niet.

Ik stond met buurman Piet te praten die een hekel had aan buurvrouw Jenny, die op enkele tientallen meters van hem door de straat liep, hij lachte vriendelijk naar haar en zwaaide naar haar en tussen z’n lippen, onhoorbaar voor haar, zei hij ‘Dag kut-wijf’.Dat is aardig doen als alternatief voor eerlijk zijn ten voeten uit en het komt meer voor dan je zou denken.

Hoe eerlijk durven we te zijn?. Ik ken mensen die tegen me zeiden dat ik een zeer hoog bewustzijn heb en hoogbegaafd en wijs ben, het was vleierij, want ze stelden geen enkel belang in mijn ‘wijsheid’, stelden me geen enkele vraag, waarmee ze blijk gaven niet te menen wat ze zeiden. Dat is ook codependent dan meen je niet wat je zegt en zeg je niet wat je meent.

Veel mensen die op de automatisch piloot aan je vragen hoe het met je gaat, interesseert dat geen fuck, ze zijn veel te druk met zichzelf.

Vaak doen we ons best om een goede indruk te maken op de ander zelfs als we daarvoor oneerlijk moeten zijn. Ga dan van impressiemanagement naar expressiemanagement(zie m’n artikel daarover).

De codependent speelt de mister nice guy, maar zo’n nice is hij niet, hij maakt zichzelf wijs dat hij gelukkig is om aan z’n ongelukkig zijn te ontsnappen en liegt zichzelf en de ander dus voor met z’n aardige gedrag dat berekenend is. Hij doet aardig maar is het niet. Doe je alleen maar aardig of ben je het ook dat is de vraag.

M’n zus zei: ‘Ik hou van jou’ met een intonatie die nogal dreigend klonk. Toen ik haar eens belde dat ik was opgenomen nam ze me kwalijk dat ik met dat slechte nieuws haar een slechte dag bezorgde en ze voegde er aan toen dat ik alleen maar een schop onder m’n kont nodig had. Een vriend zei toen tegen me” ‘Je zus is alleen maar pijn, je bent een masochist als je ermee door gaat bel haar nu eens niet dan zul je zien dat ze jou ook nooit meer belt’ Ik heb regelmatig met de telefoon in m’n handen gezeten maar belde niet, ik wachtte af, ik wacht nu al meer dan 10 jaar ze nam nooit de moeite om mij te bellen, geen enkele interesse, ik hou van je zei ze, een vreemde vorm van liefde is dat. Lao tse zei al dat mooie woorden vaak niet waar zijn.