Berichten

Alleen zijn

-1282- Het vermogen om alleen te zijn is ook het vermogen om echt lief te hebben:
Het komt je wellicht paradoxaal voor, maar dat is het niet. Het is een essentiële waarheid.
Alleen de mensen die in staat zijn om alleen te zijn, zijn in staat om echt lief te hebben, te delen en tot de diepste kern van de ander door te dringen.
Zonder de ander te bezitten
Zonder afhankelijk van de ander te worden
Zonder de ander tot een ding te reduceren
Zonder verslaafd aan de ander te raken
Ze staan de ander volledige vrijheid toe, omdat ze weten dat wanneer de ander weggaat ze net zo gelukkig zullen zijn als ze nu zijn. Hun geluk kan niet door een ander worden weggenomen, omdat het ook niet door een ander gegeven kon worden. Osho (door mij vertaald uit het Engels met aanvullingen van mij)
Bron mijn boek: De ware meester is de meesterlijke leerling met als ondertitel: leer van deze to-the-point levenswijsheden die er toe doen

Angst

Angst artikel

Het innerlijke kind is liefde maar leerde angst ofwel: liefde is nature and fear is nurture

Er zijn twee gevoelens: angst en liefde, waarbij liefde verder gaat en ook een staat van zijn is.

Liefde is Zelf is waarheid is kracht
Angst is ego is illusie is wil tot macht

Leerling: ‘Wat is liefde?’
Meester: ‘Liefde drijft alle angst uit!’
Leerling: ‘Waar zijn we dan het meest bang voor?’
Meester: ‘Voor de liefde!’

Angst vervormt je perceptie en maakt blind en doof, waar liefde juist ziet. Door angst raken we in verwarring ten aanzien van de realiteit die liefde is. Angst is beschermen en afschermen in plaats van open staan.

Angst is er naar aanleiding van een ellendig verleden of zorgen over de toekomst en houdt je uit het hier en nu.

Er is meer angst dan we willen weten, meestal verdringen we angst naar ons onderbewuste, dat 10x sterker is dan het bewuste en dus de controle over je heeft, zonder dat je het in de gaten hebt!

Angst zit verborgen achter andere gevoelens en eigenschappen, ik noem er een paar:

Defensief is angst dat we aangevallen worden
Kritisch is angst dat we bekritiseerd worden
Veel weglachen is angst om oude pijn te voelen
Aanval/beschuldiging is angst aangevallen te worden
Nemen is angst tekort te komen
Schaarste is angst niet genoeg te krijgen
Waarom ik is angst het leven niet in de hand te hebben
Controle/Dominantie is angst overheerst te worden
Veel praten is angst om gedomineerd te worden
Conflict is angst om ongelijk te hebben
Hulpeloos is angst voor je kracht en grootsheid
Opscheppen is angst voor je niet mogen zijn en minderwaardigheid
Hebzucht is angst tekort te komen
Eisen is angst dat jij je zin niet krijgt
Beschuldigen is angst voor de eigen onvolkomenheid
Macht is de angst voor onmacht
Agressie is angst gekwetst te worden
Verdriet is angst om los te laten
Boosheid is angst dat je grenzen worden overschreden en dat je niet krijgt wat je wilt
Wantrouwen is angst dat je wordt belazerd
Schaamte is angst voor je ware wezen dat liefde is
Schuld is angst om fouten te maken
Frustratie is angst dat je behoeften niet worden vervuld
Jaloezie is angst minder te hebben dan een ander
Zorgen is angst voor onzekerheid en het onbekende
Vasthouden aan de status quo is angst voor het onbekende en angst voor verandering
Behoeftig, people pleaser, de angst verlaten te worden
Oordelen is angst veroordeeld te worden en angst voor je schaduwkanten
Verslaving is angst om oude pijn te voelen en angst voor het Ware Zelf
Te serieus zijn is angst voor het innerlijke kind
Moed is de angst om voor lafaard versleten te worden.

Vergeven is liefde en mededogen
Geven en delen is liefde en bekommernis om de medemens
Overvloed is liefde, de ware rijkdom
Wat kan ik doen, is liefde om te dienen
Geduld is liefde
Blijdschap is liefde
Vrede is liefde
Harmonie is liefde
Sereniteit is liefde
Gelukkig zijn is liefde
Aandacht is liefde
Respect is liefde
Verdraagzaamheid is liefde
Enthousiasme is liefde
Vertrouwen is liefde
Kunnen ontvangen is liefde
Open staan is liefde
Samenwerking in harmonie is liefde
Aanvaarding van de mens is liefde

Je bent alleen bang voor wat je niet begrijpt. Hazrat Inayat Khan zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben’. De liefde drijft alle angst uit, waar liefde is kan geen angst zijn en omgekeerd!.

Hoe geef je liefde aan jezelf?

Hoe geef je liefde aan jezelf?

Deze vraag wordt me steeds vaker gesteld door mensen waarvan ik het idee heb dat ze angst- en/of woedemotivatie hebben. Mensen die bang zijn geen respect, erkenning, waardering, aandacht en liefde van anderen te krijgen en zich daarvan dus afhankelijk maken en het van buiten willen halen en dus codependent denken, voelen en handelen.

Frank de Ouden schrijft: ‘Als je als kind niet voldoende liefde en verbondenheid tussen je vader en moeder hebt ervaren is de kans groot dat je als volwassene niet van jezelf houdt

Het erkennen en loslaten van jezelf en je codependentie is een eerste stap in de goede richting. Het lezen van mijn boek ‘Anderenwaarde, over codependentie’ en het beluisteren van de CD met een interview met mij over codependentie, door Yvonne Polman van Paravisie kan ook helpen. Daarnaast heb ik nog meer CD’s met lezingen over codependentie, levenskunst en bewustwording en een DVD met 6 korte filmpjes met lezingen over codependentie

Tegen je angst en woede vechten, of het krampachtig onder controle willen houden, helpt niet en werkt averechts en versterkt de angst en woede alleen maar. Je moet dus niet tegen het donker vechten, maar het licht aandoen. De Bijbel stelt ook dat liefde angst (en daarmee ook woede) uitdrijft.

Let ook eens op je innerlijke dialoog, je ‘selftalk’. Wat zeg je tegen jezelf?. Als dat niet liefdevol is corrigeer het dan en breekt jezelf niet af. Ingeborg Bosch noemt dat ‘primaire afweer’ dat je jezelf te dom, te lui, niet goed genoeg, niet oké, etc. vindt.
Dat is de innerlijke criticus die we in onze jeugd opbouwen omdat van de 10 boodschappen die me kregen als kind er 9 negatief waren en dat slepen we met ons mee.

Zien dat er meer liefde is voor je is dan je nu ziet draagt ook bij tot een oplossing. Inzien dat elke aandacht die je krijgt vaak een vorm van liefde is en dat wakkert de liefde in jezelf aan. Louis Armstrong zingt het mooi in zijn lied ‘Wonderful world’. Dat als mensen tegen je zeggen:’Hoe gaat het’, ze feitelijk bedoelen:’Ik hou van jou’, en dat voelen en binnen laten komen.

Zelfkennis en zelfinzicht vormen de sleutels naar je essentie, je wezenlijke kern die liefde is. Je hebt daar vaak wat hulp bij nodig, omdat we wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in ons eigen oog, zoals de Bijbel terecht zegt.

Lief zijn voor jezelf kan op vele manieren. Je behoeften erkennen en vervullen kun je voor een groot deel zelf doen. Echter velen van ons zitten in een afweer van oude pijn die Ingeborg Bosch ‘Ontkenning van behoeften’ noemt. We zijn dan zo teleurgesteld dat we ervan uitgaan dat onze behoeften niet belangrijk zijn en niet vervuld kunnen en hoeven te worden. Een onjuiste gedachte en een liefdeloze visie, waar je je van moet ontdoen.

Verwen jezelf met een gebakje, een visje van de markt, een kopje thee of koffie en geniet daarvan op de mindfulnessmanier, dus met oplettendheid, extra aandacht en waardering en bewustheid en liefde en dan zal het steeds meer worden.

Ook doen alsof helpt, net doen alsof je al veel liefde in je voelt en daarvan geven aan anderen zorgt voor meer liefde in jezelf. Bel die vriend die je verwaarloosd hebt, mail of schrijf een kaart aan degeen die je graag mag en laat dat merken. Hoe kan een ander jouw liefde voelen als je er geen uiting aan geeft?. Geef en geef dan zul je veel ontvangen, maar geef niet, zoals de codependent doet, ten kostte van jezelf.

Laat de controle los, in de overgave en het meestromen, het met de genade meewerken, ligt de grootste overwinning. Codependentie en controle houden je van ware, onvoorwaardelijke liefde af, het is dan meer investeren, namelijk geven om te krijgen en dat is geen geven dat is zakendoen.

Wees geen ‘people pleaser’ om de mensen te controleren. Doe niet alleen aardig maar wees aardig, wees echt en authentiek en interdependent.
Als kind leerde je te liegen en aardig te doen omdat dat gedrag beloond werd en je werd gestraft als je boos werd of op een andere manier jezelf was.

Een dankbare houding voor alles wat er wel is, leidt naar meer geluk en liefde. Laat je gebed een dankgebed zijn voor alle zegeningen die je ontvangt, maar ook als het tegenzit, want dat kon je dan net wel eens nodig hebben voor je ontwikkeling, no pain no gain, zeggen de Amerikanen.

Er is een Cherokeeverhaal waarbij een indiaan tegen z’n opperhoofd zegt:’In mij heb ik een wolf van het kwade en een wolf van het goede, welke wolf zal er winnen?!’ Het opperhoofd antwoordt:’De wolf die je voeding geeft!’
Geef dus voeding aan alles wat liefde in je is, aan alle daden, gedachten en gevoelens van vriendelijkheid, vrede, harmonie, sereniteit, humor, etc.

Word wijzer en je wordt liefdevoller. Wijsheid en liefde gaan hand in hand. Met elke dag aandacht aan je groei en ontwikkeling word je wijzer en liefdevoller en interdependenter. Socrates zei:’Verbeter jezelf door de geschriften van anderen te lezen en je krijgt gemakkelijk waar die anderen veel moeite voor hebben moeten doen, m.i. een wijs advies. Hij die de raad van wijzen in de wind slaat is niet meer te helpen(-)

Als je liever in een groep werkt is een Spiegelogie fanclub aan te bevelen en ook een gespreksgroep Attitudinal healing of een andere zelfhulpgroep, waar mensen elkaar respecteren en ondersteunen en bemoedigen.

Als je je weer eens afvraagt wat je nu weer moet doen, vraag je dan af wat liefde zou doen of , zo je wilt, wat Jezus zou doen.

Emotional Guidance Scale

The Emotional guidance scale

Abraham Hicks

-1- Joy/Appreciation/Empowered/Freedom/Love

-2- Passion

-3- Enthusiasm/Eagerness/Happiness

-4- Positive expectations/Belief

-5- Optimism

-6- Hopefulness/Confidence/Faith

-7- Contentment

-8- Boredom

-9- Pessimism

-10- Frustration/Irritation/Impatience

-11- Overwhelment

-12- Disappointment

-13- Doubt

-14- Worry

-15- Blame

-16- Discouragement

-17- Anger

-18- Revenge/ Retaliation

-19- Hatred/Rage

-20- Jealousy

-21- Insecurity/Guilt/Unworthiness

-22- Fear/Grief/Desperation/Despair/Powerlessness

Aanvullingen van mij

Opvallend is dat er van de 22 benoemde emoties er maar 7 positief zijn. De negatieve emoties moeten we niet afwijzen, het zijn boodschappers

Opvallend is dat Fear ofwel angst het laagst scoort en liefde het hoogst. Geen wonder dat liefde alle angst uitdrijft.

Wijsheid en liefde

Van Hazrat Inayat Khan, de grote en wijze soefi meester leerde ik dat waar liefde is ook wijsheid is en waar wijsheid is daar is ook liefde. Ik doe mijn best om daarnaar te leven. Ik kan mezelf wel willen zien als een wijze, maar dan denk ik aan Nietzsche die zei: ‘Van wijzen verwacht met niet dat ze dwaasheden begaan, wat een schending van de mensenrechten!’.