Berichten

Wees echt!

 

In het tijdschrift ‘Van hart tot hart van augustus 2012 staat het artikel ‘Wees gelukkig!’ van Ton Peters. Hij zegt: ‘Eis van jezelf om gelukkig te zijn’. Weer zo’n positivo coach die alleen wil dat het licht is en voor de dag kiest en het donker van de nacht afwijst. Hij verkiest gelukkig zijn boven echt zijn met je pieken en dalen die normaal zijn.

Hij heeft het over het innerlijk Zelf met een hoofdletter dat natuurlijk superieur is aan het zelf met een kleine letter dat dus weer afkeurd wordt. Ton pleit ervoor om als mantra ‘wees gelukkig’ te herhalen en geeft nog enkele andere tips waarmee je je geluk snel kunt realiseren(-). Hij zegt dat het gekunseld en onecht kan overkomen, maar alleen in de aanvang. Ton stelt het wel heel simpel, zo simpel dat je je kunt afvragen waarom niet iedereen al gelukkig is.

Ik ken een man die ook te pas en te onpas zegt dat hij zo gelukkig is, ik heb hem al eens gezegd waarom hij dat dan niet aan z’n gezicht vertelt. Ik verdenk hem van reactie-formatie ofwel in overdreven vorm het tegendeel laten zien van wat er is…

Ik denk dat Ton de waarde van ongelukkige gevoelens als boosheid, verdriet, depressie, angst, etc. niet wil zien en gooit daarmee het kind met het badwater weg. Als je depressief bent en je volgt Ton’s advies en ga je tegen jezelf zeggen ‘wees gelukkig’ dan haal je niet de waarde uit je depressie die je bij je Hogere Zelf kan brengen, dan ontken je wat er NU is en wil je wat anders..

Bovendien heeft Ton het over eisen, ik meen dat het Hogere Zelf niet eist maar aanvaardt wat is en daaruit komen de grootste transformaties voort. Je kunt wel zeggen: ‘Ik ben depressief, maar ondanks dat hou ik van mezelf’ en ‘M’n depressie kan me verder helpen op m’n weg naar zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef’ Ik zeg dat omdat ik zelf een ernstige depressie heb gekend en dankbaar ben dat ik dat niet heb weggedrukt door vrolijk doen of gelukkig doen of afleiding, maar aangegaan ben en dat leverde veel op.

Ton lijkt een beetje op de twee mannen die zichzelf ‘No shade’ noemden, ze kenden geen schaduw en zagen het alleen maar positief zo zeiden ze, ze traden op voor een talentenjacht en de kritiek van de jury was niet best, hun ‘geluk’ en positiviteit was op slag verdwenen ze reageerden gefrustreerd en negatief en boos, een reporter vroeg nog waar hun positiviteit nu was, die reporter werd boos aan de kant gedrukt door ‘No shade’. Ze namen hun verlies heef onsportief en zagen het niet als een leermoment. Ik geloof niet zo in mensen als Ton Peters die altijd gelukkig willen zijn en dat zelfs eisen. Jung zei al: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen maar door ons bewust te worden van onze duistere zijden’.

Ton wil NU gelukkig zijn en eist dat, een dwingeland die adviezen geeft in plaats van informatie te verstrekken. De Boeddha zei: ‘Geluk komt tot je als je werk en woorden ten goede komen aan jezelf en aan anderen’. De woorden van Ton komen niet erg ten goede aan hemzelf als eisende en ik denk ook niet aan anderen. Lao tse zei: ‘Mooie woorden zijn vaak niet waar en ware woorden zijn vaak niet mooi’.

Geluk is naar mijn mening niet rechtstreeks bereikbaar maar een bijprodukt van bewustwording en zelfkennis en dat bereik je vaak door veel moeilijkheden en tegenslagen heen, er is geen quick fix. Johannes Tauler zei: ‘De pijnen van de crisis zijn de weeën van God’s geboorte in je’ en zo heb ik dat ook ervaren. ‘No pain, no  gain’.

De mooiste, meest aimabele mensen zijn niet degenen die altijd gelukkig zijn geweest, maar degenen  die moeilijkheden, tegenslagen en ongeluk hebben gekend en door die dingen empathie, dankbaarheid en liefde hebben geleerd. ‘Out of suffering have emerged the strongest souls’ zei Edwin Chapin. De meest succesvolle en echt gelukkige mensen zijn zij die de meeste tegenslagen en mislukkingen hebben overwonnen en dat nog steeds doen.

Tijdens een lezing die ik hield voor de Theosofische vereniging, waar zo’n 30 mensen bij aanwezig waren was er 1 vrouw die gelukkig was grootgebracht zei ze. Toen ik het onderwerp woede aansneed, bleek dat juist deze vrouw het meeste woede had(!). Ze was veeleisend geworden omdat ze altijd haar zijn had gekregen en het nooit een tegen had gezeten, ze had niet geleerd om te gaan met afwijzingen en tegenslagen, ze wilde altijd haar zijn doordrijven en dat lukte niet en dan werd ze boos(om te manipuleren).

We leren niet van onze successen maar van onze moeilijkheden en fouten en daarvoor gaan we vaak uit de weg en ontkennen dat we fouten maken.

Geluk

Vrijwel iedereen wil geluk in z’n leven, gelukkig zijn. Maar hoe meer we het nastreven hoe verder het geluk zich van ons verwijderd. We zullen tot een goede balans tussen verstand en gevoel moeten komen, tot zelfkennis en zelfinzicht om het geluk te vinden. Geluk kont naar de daarop voorbereide geest.

Er was eens een jong katje dat rondjes draaide in een verwoede poging z’n staart te grijpen. Een wijze kater komt naar het katje toe en vraagt wat hij aan het doen is. Het katje zegt hijgend: ‘Ik heb gehoord dat het geluk in je staart zit en nu wil ik het grijpen’ ‘Dat klopt helemaal’,zegt de wijze,oude kater maar ik heb gemerkt dat als ik rustig doorloop het geluk me vanzelf volgt.

En zo is het ook relaxed, ontspannen, sereen door het leven gaan en ervan uitgaan dat je het geluk waardig bent lost vele problemen op. Te zeer verlangen stoot het gewenste af en angst roept het gevreesde op. Liefde verdrijft angst en als je liefde in je leven wilt hebben dan moet je het geven en delen. Als je verandert in een liefdevol, mededogend mens dan verandert de hele wereld om je heen. Je ontmoet ineens de juiste mensen en stoot de verkeerde mensen af. Je ontmoet de bouwers en stoot de slopers af en er zal meer geluk in je leven zijn. Dankbaarheid leidt ook tot geluk. Tel je zegeningen en wees dankbaar voor wat de ander gewoon vindt. Zie het bijzondere in het gewone en laat je verwonderen over het wonder dat je zelf bent. Scott Peck zei: ‘Mensen die niet willen geloven in wonderen zijn  zelf een wonder’

Er was eens een koning die God wilde ontmoeten. Hij zette een advertentie in de krant maar kreeg geen reaktie want wie houdt zich daar nu mee bezig. Hij besloot om naar een Indiase wijze te gaan en die kon hem inderdaad helpen. De wijze zei:’Ik moet eerst weten wie u bent voordat u God kunt ontmoeten’ .‘Ik ben de koning’,zei de koning. ‘Ja dat is je maatschappelijke rol maar wie ben jij?’ ,sprak de wijze. ‘Ik ben vader van twee kinderen en getrouwd’, zei de koning. ‘Dat is je sociale rol maar wie ben je echt’,sprak de wijze. ‘Dat weet ik niet’ zei de koning, waarop de wijze zei:’Weet eerst wie je bent en dan zul je God ontmoeten’. Weet dat je een kind van God bent en dat je maar 5 tot 10% van je potentieel benut en dat je nog vele mogelijkheden hebt en sta open voor het onbekende.

Veel mensen houden vast aan het bekende dat hen kwelt uit angst voor het onbekende. Je hebt alle reden om bang te zijn voor het bekende en het onbekende met vertrouwen tegemoet te zien op weg naar geluk dat ook jouw erfdeel is en waar je recht op hebt. Mijn vriend Leon zei:’Henny het is de weg naar binnen’ en aan die opmerking had ik genoeg en vond mijn hart. Ik ging, zoals m’n vriendin Elly zei van hard naar hart…

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Spiegelbeeld en zal verschijnen in m’n boek ‘Levenskunst & geluk’ dat in 2013 zal verschijnen

 

Niets menselijks is je vreemd

Als je jezelf volledig accepteert, met al je schaduwkanten, je negatieve aspecten, ben je heel en compleet en ben je alles en ben je een levenskunstenaar. Weten dat niets menselijks je vreemd is werkt bevrijdend. Je zult niet meer zo snel beledigd zijn, want je weet dat alles bij je kan passen.

Vaak hebben we de neiging om de aspecten die we voor onszelf niet erkennen en niet accepteren te projecteren op anderen. Als we codependent zijn is het zelfs zo dat we een partner aantrekken die niet in staat is of niet bereid is om liefde en aandacht te geven en daarmee spiegelt zo iemand de liefdeloosheid die we naar onszelf hebben en dat willen we niet zien dus geven we de partner de schuld.

Ook zullen bepaalde opmerkingen een trigger zijn naar oude, onverwerkte pijn, die nog geheeld en getransformeerd moet worden. Het is heel goed om je eens af te vragen wat het meest vreselijke is dat mensen over je kunnen zeggen, je kunt er donder op zeggen dat dat een verdrongen schaduwkant van je is die je niet wilt erkennen en accepteren….

De echte wijze en levenskunstenaar weet dat hij ook dwaas kan zijn. Waarheid is meestal paradoxaal. Nietzsche zei dat heel mooi toen hij zei: ‘Van de wijzen verwacht men niet dat ze dwaasheden mogen begaan, wat een schending van de mensenrechten!’. Heel mooi vind ik dat en herkenbaar.

Je hebt een duivel in je, een vijand, waar je je vaak niet van bewust bent en dan oefent hij macht over je uit, je mag die vijand in je opnemen en voor je laten werken in plaats van tegen je. Rumi zei: ‘Hij die in zichzelf geen gebreken erkent is zijn eigen vijand’. Mary J. Blige zong: ‘The enemy is me!’.

Robert Burney schrijft over de hele mens. Hij schrijft: ‘Dit werk handelt over het worden van een geïntegreerd, heel, volwassen persoon in actie in de zin van het leren van het leven en responderen(i.t.t. reageren) op levensomstandigheden en andere mensen. De enige weg waarop we heel kunnen worden is het in bezit nemen van alle delen van onszelf, door al onze delen te erkennen kunnen we kiezen hoe we responderen op het leven. Door ontkenning, verbergen, verdringen van delen van onszelf zijn we gedoemd een leven te leven in reactie’.

Velen reageren op omstandigheden en anderen en laten zich daar dus door bepalen en zijn er dan een willoos slachtoffer van in plaats van te responderen vanuit de kern van je wezen die liefde is.

Als we reageren is dat vaak op basis van oude ervaringen of verwachtingen over de toekomst en dan zijn we niet in het NU, het enige moment dat echt bestaat en leven we dus niet ten volle, zijn we geen levenskunstenaar.

Een respons geven is in het Nu zijn, ook Osho wees daar al heel terecht op en ook Eckhart Tolle.

Zolang delen van ons, onze subpersoonlijkheden en ego de baas spelen zijn we niet heel en geen levenskunstenaar, zijn we niet congruent, is de baas zelf nog niet thuisgekomen….

Bron: Boek ‘Levenskunst & geluk’ van Henny Bos,  dat eind 2012 begin 2013 uitkomt

Uit je comfortzone komen

De grootste vijand van je menselijke potentieel is je comfortzone…

Levenskunst en geluk bereik je alleen als je bereid bent uit je comfortzone te stappen, waar je aan verknocht bent omdat het zo vertrouwd is, je houdt er vaak aan vast ook al is het niet zo geweldig. Je denkt dan: ‘Ik weet wat ik nu heb en niet wat ik krijg..’. Je bent dus bang voor het onbekende, waar alleen het bekende je bang zou kunnen maken. Angst is bovendien een slechte raadgever.

Ik heb een brochure uitgegeven die heet: ‘Hoe gaat het?’, met een kwalitatief onderzoek naar wat mensen antwoorden op de vraag hoe het met ze gaat. In eerste instantie zeggen de meeste mensen ‘goed’, als je dan doorvraagt komen er antwoorden als: ‘Ik mag niet klagen’(geen feest dus), ‘Het gaat wel’(ook niet erg geweldig) en ‘Niks bijzonders’(alsof het leven niet bijzonder is!). Ze zitten in de comfortzone van niet heel goed en niet heel slecht.

Vaak moet het eerst heel slecht gaan in de vorm van een ziekte of crisis om mensen tot inkeer te laten komen, zoals bij mij gebeurde..

Er is een verhaal van een vrouw, waarmee het niet zo goed ging ze ging voor raad naar een wijze en die zei haar:’Laat het slechte in je los en vervang dat voor het goede’. De vrouw deed dat en kwam na een tijdje terug bij de wijze om hem te bedanken, tot haar verbazing zei de wijze toen: ‘Laat nu ook het goede los en vervang dat voor het geweldige’. Ook dat deed ze en het ging na een tijdje geweldig met haar en ze ging weer naar de wijze om hem te bedanken. Tot haar verbijstering zei de wijze nu:’Laat ook het geweldige los en vervang dat voor het magistrale, goddelijke’. In de Bijbel staat niet voor niets: ‘Weet ge niet dat ge goden zijt?’, nee dus, anders waren we allemaal levenskunstenaars en gelukkig.

We blijven vaak hangen bij redelijk tot wel goed. Op een cursus die ik volgde werd de deelnemers gevraagd een schoolcijfer voor hun levenskwaliteit te geven de meesten kwamen niet verder dan een zesje een enkeling kwam met een 7 en ze dachten dat er niet meer in zat. We gebruiken maar 5% van ons potentieel, dus er zit nog veel meer in. Wayne Dyer zei heel mooi: ‘Sterf niet met je muziek nog in je….’.

 

Bron: Boek ‘Levenskunst & geluk’ – Henny Bos (verschijnt eind 2012)

Wetten van levenskunst

Kennis nemen van de levenswetten en kosmische wetten en daarna leven en met de genade meewerken leidt tot levenskunst en geluk, ik heb de volgende wetten voor levenskunst in m’n leven ontdekt

-1-Allereerst is het een wet dat je ontwaakt moet zijn of aan het ontwaken bent, dat je bewust bent, dat je je realiseert dat je al die tijd geslapen hebt er niet bij was. Vernon Howard zei: ‘Ondanks het feit dat het nobel lijkt zal elke actie gedaan door een niet-ontwaakte de menselijke ziekte en ‘t verdriet, de smart, verdiepen’ Het grootste obstakel, de grootste belemmering voor het werkelijke ontwaken ligt in het feit dat mensen denken dat ze al wakker zijn(!). Het is een illusie waarin ze leven die ze voor de werkelijkheid aanzien. Shakespeare zei:’De bereidheid is alles’, je moet bereid zijn door de hel te gaan om in de hemel te komen. Uit deze eerste wetten vloeien alle andere voort

-2- Loslaten en vergeven. Je niet hechten aan en je niet identificeren met het valse beeld dat je van jezelf, anderen en de wereld hebt.

-3- Je verbonden voelen met de Universele Intelligentie en met alles

-4- Kunnen genieten, zelfs en juist van de kleinste dingen. Wie niet kan genieten wordt al gauw ongenietbaar

-5- Humor en relativeringsvermogen hebben en het spel dat het leven vaak is doorzien

-6- De baas zijn over je denken en je voelen i.p.v. dat je gedachten en gevoelens jou de baas zijn en bombarderen met hun indrukken.

-7- Het bijzondere, goddelijke in het gewone zien, sowieso zien i.p.v alleen maar kijken zonder echt te zien.

-8- Een blije en dankbare houding hebben en daardoor nog meer geluk aantrekken.

-9- Wijs nooit af wat je moet accepteren en accepteer niet wat je moet afwijzen.

-10- Durf enthousiast te zijn, het komt van ‘en theos’ en dat betekent God in je. Dan ben je één.

-11- Sereen zijn, je eigenwaarde niet laten bepalen door de lof of de blaam die je van anderen krijgt, dat is nl. anderenwaarde en geen eigenwaarde

-12- Respect voor jezelf en je medemens

-13- Liefde en mededogen voor jezelf en de ander

-14- De lerende capaciteit hebben en met plezier nieuwe dingen leren die leiden tot veranderingen en die veranderingen welkom heten, elke verbetering is een verandering

-15- Groei en ontwikkel je, dat gaat tot in het oneindige door en geniet van je weg. Hoe groter het eiland van kennis hoe langer de kustlijn van verwondering. Hoe meer je weet, hoe meer je ontdekt dat er nog veel meer te weten en te onderzoeken valt.

-16- Wees niet perfectionistisch en leg de lat niet te hoog. Als je de lat te hoog legt kun je eronderdoor gaan

-17- Voel dat je uniek en authentiek bent en onvergelijkbaar en vergelijk je dus niet met anderen, ga in je eigen kracht staan.

-18- Als je oplettend bent van je eigen onoplettendheid ben je oplettend en is dat een begin van bewustwording

-19- Vrede in je hart hebben en delen en geven. Thich Nhat Hanh pleit daar heel terecht voor met z’n mindfulness

-20- Je hebt de dualiteit van enerzijds negatief denken en anderzijds positief denken, de synthese, de non-dualiteit zit in juist denken, nl. dat je geen mens bent met een spirituele ervaring maar een spiritueel wezen met een menselijke ervaring

-21- Verander nooit om een ander een plezier te doen, dan is het een afweer van oude pijn die Valse hoop wordt genoemd, die zegt:’Als ik verander dan zal die ander me wel liefhebben en aardig vinden’ Het werkt niet zo, het is nl.berekenend gedrag dat doorzien wordt en je bereik het tegendeel.

-22- Heb je vijanden lief, ze wijzen je op je zwakke plekken, vallen je daarop aan waardoor je je er bewust van kunt worden en ze kunt versterken, alleen door bewustwording kun je er wat aan gaan doen, anders blijft het rotten en ellende veroorzaken

-23- Heb geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen dan keert alles zich ten goede. Je omstandigheden bepalen niet de consequenties maar je reactie op die omstandigheden

-24- Voor iets of iemand zorgen, zonder dat dat ten koste van jezelf gaat is ook heeel goed voor je levensgeluk. Van vrijwilligers is bekend dat ze zich beter voelen. Kweek altruïsme waar de Dalai Lama ook terecht op wijst.

-25- Wees niet ergens tegen, wees ergens voor. Waar je je tegen verzet dat versterkt zich alleen maar en werkt dus averechts

-26- Erger je niet en irriteer je niet maar verwonder je. Alles wat je irriteert in de ander zijn aspecten van jezelf die je nog niet wilt zien. Doe The Work van Byron Katie en je komt daarachter. Niks menselijks is je vreemd!

-27- Wees speels,levendig, leef vrij net als de kinderen maar wees niet kinderachtig. In de Bijbel staat dat je moet worden als de kinderen om het Koninkrijk Gods binnen te gaan

-28- Wees niet te serieus. Voltaire zei:’Ik beschouw ernst als een ziekte’ Van de 30 psychiaters die werd gevraagd om iets grappigs uit hun leven te vertellen slaagden er maar twee in, wie is er hier ernstig ziek

-29- Bekijk de dingen eens van meer kanten, vanuit een verschillende optiek, zoals o.a. Goethe steeds deed. Bedenk meer dan één oplossing voor een probleem dan kun je de beste kiezen

-30- Lach vaak en oprecht, lachen maakt endorfine vrij en dat verhoogt je weerstand en je geluksgevoel en het werkt aanstekelijk

-31- Oefen veel in wat je wilt leren en waar je meesterschap in wilt bereiken. Zoals de golfspeler die weer wereldkampioen werd en door een bijdehandte sportjournalist werd ondervraagd, die zei:’Er komt toch ook heel veel geluk bij kijken zeker’ ‘Ja’ zei de golfspeler, ‘maar hoe meer ik oefen hoe meer geluk ik heb!’

-32- Transformeer je angsten naar liefde. Waar liefde is kan geen angst zijn en waar angst is kan geen liefde zijn of slechts een kwijnend bestaan leiden.

-33- Zoek en vind je missie, je roeping en je werk wordt pure vreugde en draagt bij aan je ontwikkeling en aan die van anderen. De Boeddha zei:’Geluk komt tot je als je werk en woorden ten goede komen aan jezelf en anderen’

-34- Weten dat je niets weet is de opmaat voor waarachtig weten. Socrates zei:’Nu weet ik dat ik niks weet’. We denken vaak het weten al te hebben en dat is een illusie, de valkuil en de gevangenis

-35-Kies voor vrijheid door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en een interne locus van controle te hebben.

-36- Veelal bestaan we uit verschillende sub-persoonlijkheden die allemaal hun eigen gang gaan net als orkestleden die ieder hun eigen lied spelen. De dirigent moet dan komen een aangeven welk lied er nu gespeeld wordt en dat dat in harmonie gebeurt als een eenheid. De dirigent is het Zelf.

-37-Volgens Ken Wilber ontwikkelt het bewustzijn zich als het kinderspel met de kubussen die over elkaar heen passen. We beginnen allemaal met de kleinste kubus en kunnen, door ervoor open te staan een grotere kubus eroverheen zetten en zo bewuster worden. De kleine kubus kent alleen z’n eigen begrensde ruimte net als de poelkikker die geen weet heeft van de grootsheid van de oceaan. De grotere kubus heeft wel weet van de kleine want dat is ie geweest. Als je zo doorgroeit zul je tot levenskunst en ontwaken komen. Jij was het grootste probleem dat je ooit had. Goethe zei:’Stirb und werde’