Berichten

Baas versus Leider

Baas versus leider

De baas doet de dingen goed en de leider doet de goede dingen, de baas beveelt en de leider geeft het goede voorbeeld, zie het schema:

boss vs leader

De baas zit in de IK-fase en de leider gaat voor de WIJ-fase. Jung beveelt dat ook aan om van de ik-fase naar de wij-fase te gaan. De leider is een dienstverlener en mogelijkhedenschepper, de baas voelt zich superieur en verheven boven zijn medewerkers.

Een leider is tevens een coach en motivator en stimuleert zijn medewerkers om het optimale uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen en te groeien.

Ik kende een baas die zei: ‘Onder mijn bewind is de winst gestegen’, hij stak de credits in zijn eigen zak, een leider zou zijn medewerkers hebben geprezen.

leader great

Een baas is als een brandweerman en een leider als een tuinman..Een baas geeft zijn fouten niet toe en leert er dus niets van en een leider noemt zijn fouten leermomenten en trekt er lering uit.

Een baas drukt zijn methode van werken erdoor, de leider werkt volgens de formule E = K x A, waarbij E = Effect, K = Kennis van de leider en A = Acceptatie van zijn werknemers, de leider weet dat als de acceptatie 0 is het effect ook nul is.

Een baas stimuleert competitie en de leider stimuleert samenwerking

Een baas zegt: ‘Doe wat ik zeg niet wat ik doe’, een leider zegt: ‘Ik neem het voortouw en geef een voorbeeld van hoe je de verantwoordelijkheid voor je leven en werk neemt’.

Een baas deelt taken uit en zegt hoe het gedaan moet worden, een leider geeft de richting aan en biedt de werknemers de ruimte om  te vernieuwen en stimuleert dat.

leader credits

Een baas straft fouten af, waardoor werknemers hun fouten verbergen, een leider moedigt zijn werknemers aan fouten toe te geven en ervan te leren en complimenteert ze daarvoor…en daardoor ontstaat een lerende organisatie….

Een baas vindt het fijn als zijn werknemers bang voor hem zijn (en is dus zelf bang voor mensen!), een leider maakt zich geliefd bij zijn werknemers, die graag en met plezier voor hem werken.

Een baas is star en rigide en wil geen verjaardagspauzes, maar wil dat de mensen doorwerken, een leider weet dat door zo’n pauze de onderlinge band wordt versterkt en dat na zo’n pauze mensen met frisse moed aan de slag gaan…

Een baas hanteert strikt de regels, een leider weet dat als er stipt aan regels wordt gehouden het vaak fout gaat, dat inspelen op zich wijzigende situaties nodig is, flexibiliteit nodig is…

Een baas zegt: ‘Vertrouwen is goed maar controle is beter’, een leider bouwt een vertrouwensband met zijn werknemers op.

Als een werknemer schrikt als een baas komt zal de baas de werknemer verwijten dat hij een slecht geweten heeft, als de leider langskomt en de werknemer schrikt zal hij zeggen dat hij zeer geconcentreerd bezig was..

Een baas geeft de schuld, maakt verwijten en geeft negatieve kritiek, een leider zal vooral letten op wat er wel goed gaat dat aandacht geven waardoor het groeit, hij zal opbouwende kritiek leveren…

talk to leaders vs managers