Berichten

Fijnbesnaardheid

Fijnbesnaardheid of fijngevoeligheid is iets dat niet zo veel voorkomt, terwijl het juist meer rijkdom en kleur aan het leven schenkt. Je voelt en ervaart dan meer en beter en afgestemder.

Dankbaarheid is iets voor fijnbesnaarde mensen en we kennen vrijwel allemaal de uitspraak dat dankbaarheid een bloem is die in weinig tuinen bloeit.

Ik voel energieën van mensen en dingen en weet dan meteen of ik afstand moet nemen dan wel toenadering kan zoeken. Ik richt me niet alleen op de gevoelens die aangenaam en prettig zijn maar juist ook op de gevoelens die op een weerstand stuiten, die maken me alert en geïntereseerd, Als er weerstand is dan zit er wat voor je in en is het een levensles, anders heb je geen weerstand.

Op de pasar malam kijk ik altijd graag naar de Balinese danseressen, die zo elegant en fijnbesnaard zijn, heel aantrekkelijk vind ik dat. Indonesische mensen zijn vaak fijnbesnaard en spiritueel en dat vind ik mooi.

Oprechte interesse en aandacht tonen voor de ander, willen luisteren zonder meteen in te komen met jouw verhaal duidt m.i. ook op fijnbesnaardheid. Iedereen wil gehoord worden maar bijna niemand wil luisteren. Samen kunnen zwijgen en voelen en ervaren vraagt ook om fijnbesnaardheid. Een uitspraak is:’Ik ken hem eigenlijk niet, want ik heb nog nooit met hem gezwegen’

Als er een stilte valt op een verjaardagsfeestje zegt al gauw iemand:’Daar komt de dominee voorbij’ en begint het gebabbel weer, zo bang zijn we voor de stilte. Stilte wordt dan een spanning die gevoeld wordt en waar men zo snel mogelijk vanaf wil.

Kunstenaars zijn vaak ook fijnbesnaard, een kunstschilder ziet honderden kleuren groen, waar wij er maar een paar zien. Een musicus hoort veel meer in de muziek dan de gemiddelde mens. Fijnbesnaardheid voegt enkele dimensies toe aan je voelen en ervaren en Zijn en geeft een meer intens leven. Op details kunnen letten die vaak bepalend zijn is fijnbesnaard.

HSP’s ofwel Hoog Sensitieve Personen zijn vaak ook fijnbesnaard maar vaak ook idiosyncratisch, ofwel overgevoelig voor prikkels en indrukken en moeten zichzelf daartegen leren beschermen.

Wees een levenskunstenaar en ontwikkel je fijnbesnaardheid, het zit volgens mij in ieder mens, maar vaak is het verdrongen en verstopt, je zult dan niet meer zeggen; “is that all there is?!’

Ik heb nog wat quotes bedacht die ik hier laar volgen:

De fijnbesnaarde geest staat meer open voor indrukken en voelt en ervaart veel meer van de realiteit en leeft intenser

De fijnbesnaarde geest kan tranen van ontroering krijgen bij iets waarvoor de gemiddelde mens z’n neus ophaalt of wat de ander niet eens opmerkt.

Ik vond maar één quote over fijnbesnaardheid van een ander die ik hier laat volgen:

Met fijngevoeligheid proberen de massa te bewerken is net zo iets als huizenblokken trachten te vellen met een scheermes. –Alexander Pope – Engels dichter 1688-1744

Tederheid

Pollyhertje,zoals Elly haar ziet en zoals ze is: teder met hartelijke liefde…

Zacht durven zijn zonder de zelfkritiek dat je slap bent of een watje. Lao tse zei heel mooi dat het zachte het harde overwint. Het zachte water holt inderdaad de harde rots uit.

De wind en de zon hielden een weddenschap wie als eerste een man uit z’n jas zou kunnen krijgen. De wind blies harder en krachtiger en hoe harder de wind blies hoe steviger de man de jas om zich heentrok. Toen was de zon aan de beurt en hij ging schijnen en het werd steeds warmer, de man ging zweten en kreeg het warm…en trok z’n jas uit. De warmte won het van de brute kracht.

Durven we teder te zijn, zacht te zijn in een macho-wereld?. M’n vriend Arthur is nog jong, 25 jaar, en zacht, gevoelig en heel puur. Bij z’n macho-vrienden durfde hij z’n kwetsbaarheid en gevoeligheid niet te tonen en deed macho mee om erbij te horen en dat vond hij eigenlijk helemaal niet fijn, hij ging tegen zichzelf in. Hij ziet nu in dat hij zichzelf mag zijn en als die ‘vrienden’ dat niet accepteren zijn het geen echte vrienden.

Z’n ‘vrienden’ noemden Arthur ‘te lief’, dat zijn dan ‘vrienden’ voor wie liefde pijn doet, die in plaats van voor liefde, voor angst en agressie kiezen en machogedrag in hun onbewustheid. Arthur is inderdaad aardig en lief en gevoelig, hij helpt me heel fijn met boodschappen doen en afwassen. Arthur is heel puur en voelt dus ook heel zuiver aan hoe de ander is, dat is me al vaak bij hem opgevallen, het is een enorme schat en talent heel waardevol. Een wijze indiaan zei tegen de westerlingen:’Waarom neemt u met geweld wat u met liefde kunt krijgen?’

Als tederheid, lief zijn, aardig zijn, weerstand oproept zegt dat veel over de disharmonie van degeen die die weerstand voelt, de oorlog die zo iemand met zichzelf en dus ook anderen heeft.

De van Dale zegt over tederheid: ‘zachte, hartelijke liefde’ De Dalai Lama zegt dat z’n religie liefdevolle vriendelijkheid is en straalt dat ook uit, hij is teder net als Thich Nhat Hanh van de mindfulness. Hoe hij loopt en een blaadje van de grond opraapt dat is pure tederheid en oplettendheid, kijk maar eens naar z’n dvd’s

M’n vriendin Elly is ook heel teder, ik noem haar vaak pollyhertje, naar polly, m’n zachte en lieve konijn uit m’n jeugd, waar ik zo van hield en hertje staat voor de rankheid en tederheid, ze vindt het een mooie troetelnaam

Als je de films op TV ziet is dat meestal grof geweld met veel doden, of ellende en drama, er is weinig tot geen aandacht voor tederheid, dat wordt al gauw als soft watjesgedrag gezien. Ik wil een lans breken voor meer tederheid, hartelijke liefde, want dat is waar we als mens het meeste behoefte aan hebben, al zoeken we het vaak in andere dingen in onze onbewustheid.

Ik vond nog enkele aforismen over tederheid, die ik hier laat volgen:

Een druppel tederheid is meer dan geld en macht. Boeddha

De enige mooie ogen zijn die, welke je vol tederheid aankijken. – Coco Chanel

Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden. – Marlene Dietrich

Spreek slechts van liefde als je weet wat tederheid is. – L. Vandepitte

Er is niets zo krachtig als tederheid en niets zo teder als ware kracht – Sint Francis van Sales

 

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid betekent voor mij dat je je bloot durft te geven. Je zwakke plekken durft te laten zien, je schaduwkanten durft te openbaren. Rumi zei:’Wie in zichzelf geen gebreken ontdekt is z’n eigen ergste vijand’.

Die gebreken, die afwijkingen maken je juist mooi, we zijn volmaakt onvolmaakt. Dat is ook de gedachte achter het Japanse wabi sabi dat ik nu tot me neem.

Ik weet van mezelf dat ik nog snel oordeel over mensen en dus ook over mezelf, ondanks het feit dat de Bijbel zegt:’Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld zult worden’. Ik leerde als manager te oordelen in functionerings-gesprekken en bij het afnemen van sollicitatiegesprekken, ik moest dan oordelen oké of niet oké en dat ben ik blijven doen, het gaat heel snel. Als ik iemand ontmoet voel ik meteen de energie en oordeel of hij of zij oké is of niet in plaats van te accepteren wat er is. De ander hoeft niet perfect te zijn en heeft ook z’n karma uit te werken.

Ik leerde tijdens en na m’n crisis in 1992 me wat meer kwetsbaar op te stellen. Ik was in het psychiatrisch ziekenhuis van Warnsveld opgenomen en m’n medepatiënten zeiden:’Henny, je zit hier niet voor je zweetvoeten dus vertel maar wat er aan de hand is’ Dat was even slikken voor mij. Ik had geleerd om de vuile was niet buiten te hangen en altijd prima te zeggen op de vraag hoe het met me ging. Ik hield de boot af als het om kwetsbaarheid ging. Nu moest ik m’n geestelijke ellende naar buiten brengen en deed dat ook en tot m’n verbazing werkte dat bevrijdend. Ik merkte dat ik er niet door werd afgekeurd, maar juist door werd gewaardeerd. Cindy Lauper zingt heel mooi: ‘You show your true colours and that’s why I love you’. Bij je ware kleuren horen ook de duistere tinten die je mag laten zien en delen en dan stel je je kwetsbaar op en dan kom je pas echt in je kracht te staan als je dat durft.

”  Steven Harrison zei: ‘De spirituele crisis, die zich vaak tegelijk aandient met het inzicht in de ware aard van de werkelijkheid, wordt over het algemeen waanzin genoemd.”

Jung zei:’Je wordt niet verlicht door je lichtgestalten voor te stellen maar door je bewust te worden van het duister in je’

Ik dacht dat het een teken van zwakte was om je kwetsbaar op te stellen en het tegendeel bleek waar te zijn, zoals zo vaak. Nietzsche wees daar al op. Ik kan nu beter omgaan met kritiek, omdat ik m’n geïdealiseerde zelf heb afgebroken en de voorkeur geef aan m’n reële zelf van goed en kwaad en weet dat niets menselijks me vreemd is.

Mooi kwetsbaar zijn noemt Peter de Kock z’n nieuwe site en sociaal netwerk en zo is het: kwetsbaar zijn is mooi en maakt je echt en authentiek.