Berichten

Meer liefde…

Van mijn goede blogvriend Peter de Kock(peterdekock.nl) kreeg ik de tip om het boek Rising strong van Brené Brown te kopen en lezen, ik ben er nu in begonnen en wil er meteen al wat over delen, ze schrijft:

I believe that vulnerability -the Willingness to show up and be seen with no guarantee of outcome- is the only path to more love, belonging and joy. And the downsite of it?: ‘You’re going to stumble, fall and get your ass kicked’

Ik ben het met Brené eens, zo is het ook, alles heeft zijn prijs, no pain, no gain…Als je je nek niet durft uit te steken en je je niet kwetsbaar durft op te stellen houd je de schone schijn op en ben je niet echt, niet authentiek

 

Hurt people hurt…

Hurt people hurt. Ofwel gekwetste mensen kwetsen en alle deelnemers aan de dramadriehoek zijn gekwetste mensen. Ze hebben de beste intenties in de meeste gevallen maar doen vaak het slechte. De Bijbel stelt dat ook en zegt: ‘We willen het goede maar doen het slechte..’. Slachtoffers worden vaak daders.

Als je pijn hebt denk je alleen aan jezelf en geef je je pijn door aan de ander. Als je vreugde en geluk kent dan wil je dat delen met anderen en is dat wat je te geven hebt.

De aanklager reageert onbewust zijn woede af op de ander. De redder wil zich niet niks voelen en probeert zich door zijn hulp nog een beetje goed te voelen en is dus egoïstisch zonder dat te beseffen. Het slachtoffer is in het verleden vaak gekwetst en blijft daarin hangen en dat geeft hij dus weer door.

Let maar eens op wat mensen zeggen en hoe ze het zeggen. De Fransen zeggen zo mooi: ‘C’est le ton qui fait la musique’. Een vrouw die over haar geluk en liefde sprak deed dat met een grafstem en treurige blik, er klopte niks van, ik vroeg door en toen bleek dat ze absoluut niet tegen fouten kon en ze ontkende en er dus niks van leerde en nog steeds een slachtoffer was. Ze zei ‘Zo kom ik de dag wel door’, alsof het een lastige opgave is. Ik werd moe van die vrouw, haar energie was heel negatief en zwaar het was van een lage frequentie en ze was een energievreter. Ik zal verder contact met zo iemand mijden, want een slachtoffer wil altijd gelijk hebben en staat niet open voor de mening en ideeën van anderen, contact heeft dan geen zin. Ze willen hun gelijk in plaats van hun geluk. Het zijn ook de mensen die beweren schuldloos gescheiden te zijn en dus niet erkennen dat ze zelf wellicht ook fouten hebben gemaakt en dus slachtoffer blijven, als beloning levert hen dat aandacht en hulp op.

Osho had het over bedelaars die niks hebben en bij elkaar bedelen om de liefde en aandacht die ze niet te geven hebben omdat ze het niet ontwikkeld hebben, niet de moeite hebben genomen om zichzelf te ontwikkelen en bewust te worden en een gever en deler te worden. Ze projecteren hun eigen ellende op de ander. Je bent wat je ziet en doet. Op school vroeger zeiden we al: ‘Wat je zegt ben je zelf!’, een grote wijsheid waarvan we de waarde toen nog niet beseften.

Soms is het zo dat iemand die zelf gekwetst werd niemand meer wil kwetsen en een people pleaser wordt en dus oneerlijk is en een ander niet durft te confronteren met zijn slechte gedrag en het onacceptabele accepteert en dat is codependent gedrag.

Het is ook: Hurt people get hurt’. Als je gekwetst bent word je sneller gekwetst, want dat is zo vertrouwd en bekend. De Bijbel zegt: ‘De waarheid zal je vrij maken’, dat is helemaal waar, maar voor gekwetste mensen is het zo dat de waarheid ze woedend maakt en hen kwetst, ze verzetten zich ertegen.

Ik noemde een slachtoffer een slachtoffer en ze werd boos en zei dat ik haar daarmee kwetste in plaats van bewust te worden van haar slachtofferschap en er wat aan gaan doen, weerde ze alles af en dacht er zelfs niet eens over na. Vernon Howard zei: ‘Er is een nieuw leven maar het oude leven toont nog niet eens de interesse om het zelfs maar te onderzoeken’…Een Amerikaan zei: ‘Some people get better others get bitter’. Gekwetste mensen raken sneller verzuurd, verbitterd en gefrustreerd., ze kwetsen zo ook nog een keer zichzelf.

Gekwetste mensen zijn vaak heel bang om weer gekwetst te worden(en angst trekt het gevreesde aan!). Ze bouwen muren om zich heen ter bescherming en opvallend is dat als je een beschermende en afschermde houding hebt je niet kunt leren en niet openstaat, er kan niks binnenkomen, dus de ellende hou je zo in stand. Amerikanen noemen dat reenactment ofwel het herhalen en opnieuw uitspelen van je jeugtrauma’s, met alle ellende van dien voor jezelf en de ander.

Bovendien werkt de wet van de aantrekkingskracht. Gekwetste mensen trekken gekwetste mensen en kwetsingen aan!, zonder dat te beseffen. Het zal steeds meer worden tot de bodem wordt bereikt en degeen die het betreft inziet dat hij moet veranderen. Tot die tijd is er angst voor  verandering en weerstand.

De aanklager raakt snel gekwetst door anderen en heeft een kort lontje en gaat dan over tot de tegenaanval. De redder kwetst zichzelf door geen aandacht te besteden aan zijn eigen behoeften en helemaal op de ander gericht te zijn. Het slachtoffer is een en al kwetsing, waar hij zijn beklag over doet en veel zelfmedelijden heeft in plaats van er wat aan te doen.

Ze willen allemaal begrip zonder zelf begrip te hebben voor zichzelf en de ander. Gandhi zei heel mooi: ‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien!’, een wijs en goed advies.

Bron: ‘De Dramadriehoek’ – Henny Bos (verschijnt in 2013)

Gevoelens & keuze

Een Indiase goeroe beweerde ooit dat je niet voor liefde kunt kiezen, maar hij zei ook dat iedereen er een hekel aan heeft om op te staan. Hij slaapt dus liever dan dat ie leeft en dat zegt alles over deze charlatan. Ik kies bewust voor liefde in plaats van angst en dat gaat me prima af. Amerikanen zeggen:’Fake it till you make it!’ Eerst net doen alsof je liefdevol bent is al een goed begin en een goede keuze.

Robert F. Willard Ph.D. en Michael Gibertini Ph.D schreven in hun boek ‘The seven jewels of codependency’: ‘Je weet dat misschien niet, maar in zekere zin kies je je gevoelens. Je gevoelens zijn gebaseerd op wat je jezelf vertelt over een situatie, je begrip ervan en wat het voor je betekent. Als je je anders wilt voelen, moet je de manier waarop je over een situatie denkt veranderen. Bijvoorbeeld: Heb je ooit iemand horen praten over jou en gedacht dat ze kwaad op je waren om daarna te ontdekken dat het over een ander ging?. Ook al heb je je gekwetst gevoeld of boos, toen je je realiseerde dat het over een ander ging was er opluchting of zelfs een schuldgevoel over je kwaadheid’ Toen je gedachten over de situatie veranderden, veranderden ook je gevoelens. De realiteit van de gebeurtenis creëerde of veranderde je gevoelens niet, maar je interpretatie deed dat’

In de Rationeel-Emotieve-Therapie(RET) kennen ze de ABC-formule. A = het Activating event, de gebeurtenis, B = Belief, je geloof/overtuiging over iets en C = Consequences, de consequentie, de uitkomst. En dan stellen ze dat niet A bepaalt wat C is maar B. Het gaat altijd om je geloof/overtuiging of je je gekwetst gaat voelen of niet

Ik hoorde ooit een man tegen me zeggen dat ik precies op een minister van de VVD leek, dat gaf me geen aangenaam gevoel omdat ik niks met de VVD heb, maar ik koos ervoor om te vragen of het als een compliment was bedoeld en de man zei:’Jazeker ik waardeer die minister enorm!’ en dat voelde voor mij een stuk beter.

Ik kies ervoor om me meestal goed,vredig,harmonieus en liefdevol te voelen, zelfs als het een keer tegenzit. Ik zie nl. alles al zijnde ten goede voor m’n groei en ontwikkeling en dan wijs je geen enkel gevoel af en kies je ervoor alles te voelen en ervaren.

‘Geluk is een keuze’ is de titel van een boek van Mariska van der Werf dat ze in eigen beheer bij boekenbent.com uitgaf. Ik geef Mariska groot gelijk: geluk is inderdaad een keuze en wordt dan niet veroorzaakt door iets van buiten maar is er gewoon zoals je bent. Marci Shimoff schreef het boek ‘Happy for no reason’ en dat is het, er is geen reden om gelukkig te zijn het is een staat van zijn waar je voor gekozen hebt.

Als je bedenkt dat je dagelijks kunt kiezen uit vele opties en er een kosten/baten-analyse op loslaat en je intuïtie erbij gebruikt zul je wellicht minder TV kijken en meer kiezen voor groei en ontplooiing van je eigen wezen en zelf leven i.p.v passief de levens op TV van anderen te volgen.

Veel mensen beseffen niet dat ze de keuze hebben uit vele opties en handelen uit gewoonte, routine en klagen dan dat hun leven zo gezapig is en grijs en saai….

Breng je opties in kaart en durf daarbij te fantaseren en je creativiteit te benutten. Goede keuzes leveren een goed en gelukkig leven op en zorgen voor goede, fijne gevoelens van liefde, vrede, harmonie, vreugde, humor, speelsheid, sereniteit, etc.etc. en dat gun ik u ook.

Idiosyncrasie

Idiosyncrasie is volgens de Van Dale: aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde prikkels.

Ik maakte dat pas echt mee tijdens m’n eerste psychose toen alle filters van de waarneming wegvielen en alle indrukken tegelijk binnenkwamen en me verwarden, zoveel informatie tegelijkertijd, zoveel prikkels kon ik niet aan. Ik werd in een isoleercel geplaatst om maar vooral geen prikkels te krijgen.

Ook als kind was ik al idiosyncratisch en voelde heel snel als ik werd afgewezen en niet mocht zijn wie ik was. Dat men me wilde veranderen en ik dus kennelijk niet deugde zoals ik was(-)

Ik vond dat heel pijnlijk en heb vele jaren grote problemen gehad met afwijzing, waardoor ik het juist aantrok(om ervan te kunnen leren, maar dat wist ik toen nog niet).

Ik ken enkele hoog sensitieve mensen en die zijn ook idiosyncratisch. Ze voelen de energieën van mensen hun hebzucht, woede, jaloezie, boosheid, prikkelbaarheid en deze prikkel introjecteren ze, internaliseren dat en ze voelen nog beter dan de ander wat de ander voelt en hebben daar vaak last van. Ze moeten leren zichzelf tegen die prikkels te beschermen.

Er wordt ook reclame gemaakt voor mensen die een kort lontje hebben en die zou je ook idiosyncratisch kunnen noemen.. Ze zijn overgevoelig voor beledigingen en nemen alles heel persoonlijk op en gaan gelijk in de tegenaanval. Ze beantwoorden haat met haat in plaats van met liefde wat intelligenter zou zijn.

Een kennis van me is ook idiosyncratisch, hij heeft de neiging zich uit zelfbescherming uit de wereld terug te trekken, het is een solist, een Einzelgänger, geworden. Dat doet me denken aan een boef die alleen werkt dat is een Einzelgängster. Die kennis is geen boef maar is z’n emoties niet de baas. Hij zei: ‘Als de wereld zo is dan heb ik er niks te zoeken’. Hij is nogal zwaarmoedig, als ik twee uur met de man praat moet ik echt weg want dan voel ik me helemaal zwaar worden, ook idiosyncratisch van mij.

Als je last hebt van idiosyncrasie is het verstandig om meer van je verstand van je denken gebruik te maken en te affirmeren dat je het goed is wat je ook voelt. Als gevoelens gaan overheersen loop je in de val van emotionele incontinentie en sentimentaliteit de uitdaging is dan om naar je denken en handelen te gaan om tot een goede balans tussen denken, voelen en handelen te komen.

Dan heb je nog het tegendeel van idiosyncrasie dat zijn de mensen die gespeend zijn van gevoel en alleen maar in hun hoofd zitten en soms zelf een plaat voor hun kop hebben,geen enkele prikkel komt dan binnen. De uitdaging is dan om meer te voelen en te handelen.

 

 

Geraakt worden

Ans vertelde me dat zo door muziek en/of films zo geraakt kan worden dat tranen gaan stromen, ik herkende dat heb dat ook en dan stroomt je gevoel en sta je open om je te laten raken en beroeren en ontroeren.

Door opvoeding en ervaring zijn veel mensen nogal geremd en bang om zich te laten raken. Ze zijn bang om weer gekwetst te worden en trekken muren om zich heen. Jan Foudraine schreef daar een boek over ‘de bunkerbouwers’. Deze mensen hebben een beschermende en afwerende houding en dan kun je niet openstaan en leren en dingen binnen laten komen. Het is zelfs zo dat als je geen open en lerende houding hebt je per definitie een beschermende en afwerende houding hebt. De bescherming was vroeger nodig om te overleven maar zit nu echt leven in de weg en vormt een blokkade op het gevoelsleven. Dan is angst de motiverende factor in plaats van liefde. In liefde wil je geraakt worden en durf je je kwetsbaar op te stellen en ga je voor intimiteit. Op z’n Engels is het Intimacy ofwel into-me-see.

Wat je het meest raakt zegt veel over je. Ik heb dat bij muziek, boeken en films, o.a. de film Spartacus en While you were sleeping om er een paar te noemen. Bij muziek van Crosby Stills & Nash voel ik ook veel en bij Johnny Cash, toen ik z’n nummer ‘hurt’ voor het eerst hoorde kwamen er tranen bij me, ook bij de muziek van Hildegard von Bingen, die puurheid en schoonheid, wat geweldig!. Dat wil ik dan ook zien te bereiken.

Ook ik ben vervormd door opleiding, opvoeding, conditioneringen en ervaring en mag terug naar de pure staat van zijn en e.e.a. transformeren naar een staat van onvoorwaardelijke liefde. Muziek, film, boeken, kunst, etc, helpen me daarbij. Als ik lees is dat niet alleen een mentale activiteit zoals iemand ooit beweerde, nee ik voel er ook heel veel bij en ervaar veel, leef me in.

Omdat ik opensta laat ik me heel soms ook op een onaangename manier raken, door demonen, energievampiers en monsters die de weg volkomen kwijt zijn en negatieve energie uitstralen en je proberen naar beneden te halen en af te kraken, heel destructief en niet fijn om te ervaren, maar leert me wel dat ik af en toe zelf ook niet zo’n lievertje ben en denk dan aan m’n uitspraak: ‘Als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid en werk daaraan’. Gandhi zei:’Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’ en dat is een ho’oponopono gedachte.

Het meest geraakt werd ik door m’n crisis in 1992, ik kreeg een psychose, depersonalisatie en ernstige depressie te verwerken, het zorgde ook voor een wedergeboorte. Johannes Tauler zei:’De pijnen van de crisis zijn de weeën van God’s geboorte in je’ en zo heb ik het ervaren. Ik dank God voor deze crisis die me veel bracht en gevoeliger maakte en weer tot leven wekte, er volgden vele transformaties. Het Chinese teken voor crisis is hetzelfde als dat voor veranderinfg en veranderingen heb ik sindsdien veel ondergaan met veel plezier. Leven is verandering.