Berichten

7 fasen om het Innerlijke kind te bereiken

Fase 1:

Het begint met de bewustwording dat er een Innerlijk kind in je is en dat je dat in een kelder hebt gestopt om niet meer gekwetst te worden en dat het dus aandacht en liefde tekort komt en je dus saboteert. In deze fase gaat het om je bereidheid om het Innerlijke kind te ontdekken en willen leren kennen

Fase 2:

Je kunt het kind lokken met een gerichte vraag bijvoorbeeld of het een ijsje wil, of een gebakje of chocolade en dat dan halen en als kind opsmikkelen en zo begin je contact te maken met je innerlijke kind dat in het begin wantrouwend zal zijn en afwachtend, je moet het in deze fase uit de tent lokken

Fase 3:

Schrijf een korte brief aan je innerlijke kind met je dominante hand en antwoord dan namens het innerlijke kind door te schrijven met je niet-dominante hand, dit vormt de eerste gedachtenuitwisseling, overwin eventuele angst of schroom die je ervaart, wees eerlijk naar jezelf.

Fase 4:

Dit is de voice dialogue fase waarin je de dialoog met je innerlijke kind aangaat op basis van de fasen 1 t/m 3. Je kunt het kind vragen stellen door weer te schrijven met je dominante hand, vragen kunnen zijn:

-ben je bang?

-wat zou je graag van me willen?

-wat wilde je niet zien en horen?

-hoe oud ben je?

-kan ik je vertrouwen weer winnen?

-zo ja, wat moet ik daarvoor doen?

-wat kun je voor me betekenen?

-etc.

Je antwoord dan weer als het innerlijke kind door te schrijven met je niet-dominante hand. Je kunt ook twee stoelen tegenover elkaar zetten een stoel voor de grote jij en een voor je innerlijke kind en steeds van plaats wisselen en de dialoog opnemen op een voice recorder, praat als je antwoord als het innerlijke kind ook met een kind-stem, leef je in, heb empathie.

Fase 5:

Dit is het volledig toelaten en integreren van je innerlijke kind, je erkent het en hebt het lief en bent een liefdevolle, verzorgende ouder voor je innerlijke kind, je ben er zowel een vader als moeder voor en stelt dus ook grenzen als het kind teveel eist en onredelijk is

Fase 6:

De volwassene in je laten zorgen voor vaders en moeders die liefdevol zijn en zorgzaam, waarderend, accepterend, corrigerend, inspirerend, etc. In mijn geval: Riemke, Elly, Ingeborg Bosch, Melody Beattie, John, Gerrit, Geert

De vaders en moeders moeten niet door het Innerlijke kind worden aangewezen het zal namelijk weer in dezelfde traumatische valkuil vallen van reenactment, ofwel het opnieuw in scene zetten van de oude, traumatische ervaringen

Fase 7:

De volwassene in je laten zorgen voor opa’s en oma’s en/of meesters die begripvol zijn, liefdevol, wijs en storytellers zijn. Inayat Khan is daar voor mij een voorbeeld van die zei: ‘Liefde en wijsheid gaan hand in hand: waar liefde is daar is ook wijsheid en omgekeerd’..Hij zei ook: ‘Alles begrijpen doet alles liefhebben, een ander voorbeeld voor mij is Goethe die zei: ‘Al naar gelang ik ouder word word ik milder, want alle fouten die ik om me heen zie herken ik van mezelf, verder was Charles een opa voor me die me altijd veel inspiratie wenste en jonge vriend noemde, Lao tse, Boeddha, Jezus, Osho, Avalokitesvara zijn nog wat andere opa’s en meesters, Maya Angelou is voor mij een liefdevolle en wijze oma.

Conclusie:

Door je innerlijke kind te integreren en je er volledig bewust van te worden en het lief te hebben zal het je niet langer saboteren en je zul op vleugels gaan, alles zal goed gaan tenzij je andere subpersonen veronachtzaamd en links laat liggen ook die kunnen je nog saboteren….daar kun je hetzelfde werk mee doen als met je innerlijke kind….

Bron: Boek: ‘Het Innerlijke Kind’ – Henny Bos (verschijnt medio 2016 bij uitgeverij Boekenbent)

Hoe win je het vertrouwen van je innerlijke kind?

-1-a- Allereerst is het belangrijk dat je je excuses aanbiedt voor het feit dat je je innerlijke kind zo lang hebt verwaarloosd en genegeerd, schrijf dat op met je dominante hand aan je innerlijke kind en vertel het dat je voor hem/haar zult zorgen en het lief zult hebben. Antwoordt dan namens het innerlijke kind door met je niet dominante hand te schrijven wat het kind wil zeggen..

-1-b- Zeg dat je begrip hebt voor het wantrouwen van je innerlijke kind en dat het kopschuw is en op zijn hoede, zeg dat je dat gevoel in zijn/haar geval ook zou hebben en dat het vanaf nu anders en beter wordt dat je zijn vertrouwen wilt winnen, schrijf dat met je dominante hand en ga net zolang door tot je innerlijke kind schrijft dat het je nu weer vertrouwt, en leef je steeds in in de belevingswereld van je innerlijke kind

-2- Maak duidelijk dat je innerlijke kind de schadelijke en belastende regels van zijn/haar ouders naast zich neer mag leggen en dat jij ervoor zult zorgen dat het kind daarvoor niet gestraft wordt of verlaten wordt waar het kind bang voor is, zeg dat je sterker bent dan zijn/haar ouders en voor hem/haar zult zorgen en niet in de steek zult laten..

-3- Noem op wat je allemaal hebt en dat je nu zelfstandig bent, noem je huis, je auto, bankrekening met pinpas, credit card, geld om snoep en speelgoed te kopen, dat je zelf de TV mag bedienen en een radio hebt en een computer, laptop, ipad, iphone, etc., dat je eventueel een huisdier kunt nemen, dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven neemt, dat je kunt doen wat je wilt. Dit zal indruk maken op je innerlijke kind en het vertrouwen doen toenemen.

-4- Geef aan dat je verbonden bent met de Hogere Macht, je Hogere Zelf, dat je veilig bent en kunt rekenen op goddelijke zegen, hulp en steun en dat je je innerlijke kind in die zegen etc. mee laat delen

-5- Meld je innerlijke kind dat je nu als verzorgende en liefhebbende ouder met hem naar de geschiedenis wilt kijken met aanvaardende en liefhebbende ogen, dat je inziet dat alles ertoe diende om je te brengen waar je nu bent en dat je juist door de moeilijkheden veerkracht hebt ontwikkeld en dat je dus niet omziet in wrok, maar in dankbaarheid, dat je de geschiedenis niet kunt veranderen, maar wel de manier waarop je er naar kijkt…

-6- Zeg je innerlijke kind dat je tegemoet zult komen aan zijn behoeften en wensen als dat tenminste goed is voor de groei en ontwikkeling, dat je het ook leert dat niet alles mag en grenzen stelt. Als je innerlijke kind wil spelen geef je het de ruimte daarvoor en speel je. Ik speel op klankschalen, indianentrommels, de kalimba, etc. en dat vindt het kind fijn. Laatst weer eens geschilderd ook dat is iets van het innerlijke kind, luister dus naar wat het kind je vraagt en zegt

Bron: Boek: ‘Het Innerlijke kind’ – Henny Bos (verschijnt medio 2016 bij uitgeverij Boekenbent)