Berichten

Gratis coaching Innerlijke kind

Ik bied je een halfuur gratis coaching/consult aan over je Innerlijke kind. Vaak is dat gekwetst geweest en vinden we dat zo’n traumatische ervaring dat we nooit meer gekwetst willen worden en het Innerlijke kind in een kelder hebben gestopt. Daar is het inderdaad veilig, maar ook kil en koud en zonder liefde en dan wreekt zich het kind. Het zal je gaan boycotten, dwarsbomen, saboteren als het niet deel mag hebben aan je leven. Dan worden we ziek en gaan dingen mis en loopt het tegen en we weten niet waarom, daarom dus.

Ga naar een vredig en harmonieus en gelukkig leven in samenwerking met je Innerlijke kind, waar je nu misschien niet eens het bestaan van weet, in het halve uur maak ik je bewust van je Innerlijke kind en dat is de eerste stap naar bevrijding, bel me voor een afspraak voor een persoonlijk of telefonisch consult 0314-343821. Als je mijn visie ten aanzien van coaching wilt weten kijk dan bij Coaching+

Veel mensen en wellicht jij ook leven alleen vanuit hun Ouder en Volwassene uit de Transactionele Analyse en hebben een afgescheiden kind, dat uit zich o.a. in serieusheid, ernst, weinig spontaniteit, niet veel humor, vaak tegenslag, een wat grijs en saai leven( Is that all there is?!!), middelmatigheid, het niet benutten van je potentieel, niet erg creatief zijn, etc. etc. Herkendbaar?. Neem dan NU aktie en bel 0314-343821 of 06-10421646, het is gratis dus je hebt niets te verliezen!

Werkt de Law of attraction niet voor je, de kans is groot dat je Innerlijke kind je saboteert, of dat andere subpersonen in je dat doen, je bent dan niet ‘clear’, niet congruent, niet uit één stuk, maar verdeeld, word dus een eenheid, compleet en een levenskunstenaar, lees daarover mijn boek ‘Geluk & Levenskunst’ zie de winkel

Onbewustheid – Innerlijke Kind

 

Blind en doof zijn terwijl je denkt dat je het weten hebt

is een grote valkuil en sta in de weg

voor je ontwikkeling.

Geen weet hebben van het bestaan

van je innerlijke Kind

en het verontachtzamen en links laten liggen,

negeren en in de kou laten staan

omdat we bang zijn weer geketst te worden..

Als het innerlijke Kind niet mee mag doen

zal het ons saboteren en boycotten,

dan gaan dingen mis, zijn we moe,

is er tegenslag en we weten niet waarom

Daarom dus…

Meer weten bel: 0314- 34 38 21

Codependentieschema + mijn speerpunten

Codependentie:

-dependentie(verslavingen, gewoonten, ego, subpersonen, denken)

-codependentie(afhankelijkheid, verslavingen,anderenwaarde,controle)

-counterdependentie(subpersonen, rebel, non-conformist, solist)

-independentie(onafhankelijkheid, vrijheid, zelfstandigheid)

-intradependentie(subpersonen, dramadriehoek, Innerlijk kind)

-interdependentie(bewustwording, geluk & levenskunst, spiritualiteit)

Speerpunten:

-codependentie

-bewustwording

-subpersonen

-innerlijke kind

-geluk & levenskunst

-dramadriehoek

-verslavingen

-communicatie

-interdependentie

Contact:

0314 – 34 38 21

06- 10 42 16 46

hennybos@xs4all.nl

Het belang van je innerlijke kind

Het belang van het innerljke kind staat beschreven in de Bijbel er staat: ‘Word als de kinderen en ge zult het koninkrijk Gods binnengaan’, er staat ook waar dat konkinkrijk Gods is namelijk in je, het is de weg naar binnen.

Word niet kinderachtig maar eer wel de goede kinderlijke eigenschappen, ik noem:

-vergevingsgezindheid

-opgaan in het nu

-lerend vermogen

-speelsheid

-humor, veel lachen

-levendigheid

-enthousiasme(komt van en teos en dat betekent God in je!)

-creativiteit

-staat open voor het nieuwe

-vertrouwen

-energie

-magisch denken en voelen

-veel voelen, meer voelen dan denken en geluk is een gevoel

-geloof o.a. in sprookjes, engelen, kabouters

-etc.

Wat is het koninkrijk Gods?. Dat is mijns inziens, volledige zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef of wel Zelfrealisatie, interdependentie

Het orakel van Delphi vermelde al: ‘Ken Uzellve!’, maar de meeste mensen slaan dat advies in de wind en leven in angst, angst voor verlies, angst om alleen te zijn, om tekort te komen, om afgewezen te worden, gek gevonden te worden, er niet bij te horen, niet geliefd te worden, belachelijk gemaakt te worden, nier gewaardeerd en erkend te worden en angst voor de angst, etc.

Vechten tegen de angst werkt niet dat is vechten tegen het donker dat werkt niet je moet het licht aan doen, het licht van bewustzijn en liefde. Het koninkrijk Gods is ook liefde en daarmee drijf je alle angst uit…

In de transactionele analyse onderscheidt men Ouder-Volwassene en Kind, vaak zien we bij veel mensen alleen Ouder en Volwassene en is het Kind afgescheiden en in een kelder gestopt omdat het daar veilig is voor kwetsingen maar ook eenzaam en koud en kil, we moeten het weer in ons leven integreren om gelukkig te kunnen zijn

Als het Innerlijke kind niet in ons leven mee mag doen zal het ons saboteren en tegenwerken en dan vragen wij ons af waarom het ons tegenzit, waarom dingen niet lukken en beseffen niet dat dat komt vanwege het negeren en verontachtzamen van ons innerlijke kind

Het innerlijke kind vormt een groot deel van je esentie, van de kern van je wezen als je dat laat liggen ben je een vijand van jezelf en in oorlog met jezelf

Meer weten over je innerlijke kind en essentie bel 0314-343821 of mail: hennybos@xs4all.nl

7 fasen om het Innerlijke kind te bereiken

Fase 1:

Het begint met de bewustwording dat er een Innerlijk kind in je is en dat je dat in een kelder hebt gestopt om niet meer gekwetst te worden en dat het dus aandacht en liefde tekort komt en je dus saboteert. In deze fase gaat het om je bereidheid om het Innerlijke kind te ontdekken en willen leren kennen

Fase 2:

Je kunt het kind lokken met een gerichte vraag bijvoorbeeld of het een ijsje wil, of een gebakje of chocolade en dat dan halen en als kind opsmikkelen en zo begin je contact te maken met je innerlijke kind dat in het begin wantrouwend zal zijn en afwachtend, je moet het in deze fase uit de tent lokken

Fase 3:

Schrijf een korte brief aan je innerlijke kind met je dominante hand en antwoord dan namens het innerlijke kind door te schrijven met je niet-dominante hand, dit vormt de eerste gedachtenuitwisseling, overwin eventuele angst of schroom die je ervaart, wees eerlijk naar jezelf.

Fase 4:

Dit is de voice dialogue fase waarin je de dialoog met je innerlijke kind aangaat op basis van de fasen 1 t/m 3. Je kunt het kind vragen stellen door weer te schrijven met je dominante hand, vragen kunnen zijn:

-ben je bang?

-wat zou je graag van me willen?

-wat wilde je niet zien en horen?

-hoe oud ben je?

-kan ik je vertrouwen weer winnen?

-zo ja, wat moet ik daarvoor doen?

-wat kun je voor me betekenen?

-etc.

Je antwoord dan weer als het innerlijke kind door te schrijven met je niet-dominante hand. Je kunt ook twee stoelen tegenover elkaar zetten een stoel voor de grote jij en een voor je innerlijke kind en steeds van plaats wisselen en de dialoog opnemen op een voice recorder, praat als je antwoord als het innerlijke kind ook met een kind-stem, leef je in, heb empathie.

Fase 5:

Dit is het volledig toelaten en integreren van je innerlijke kind, je erkent het en hebt het lief en bent een liefdevolle, verzorgende ouder voor je innerlijke kind, je ben er zowel een vader als moeder voor en stelt dus ook grenzen als het kind teveel eist en onredelijk is

Fase 6:

De volwassene in je laten zorgen voor vaders en moeders die liefdevol zijn en zorgzaam, waarderend, accepterend, corrigerend, inspirerend, etc. In mijn geval: Riemke, Elly, Ingeborg Bosch, Melody Beattie, John, Gerrit, Geert

De vaders en moeders moeten niet door het Innerlijke kind worden aangewezen het zal namelijk weer in dezelfde traumatische valkuil vallen van reenactment, ofwel het opnieuw in scene zetten van de oude, traumatische ervaringen

Fase 7:

De volwassene in je laten zorgen voor opa’s en oma’s en/of meesters die begripvol zijn, liefdevol, wijs en storytellers zijn. Inayat Khan is daar voor mij een voorbeeld van die zei: ‘Liefde en wijsheid gaan hand in hand: waar liefde is daar is ook wijsheid en omgekeerd’..Hij zei ook: ‘Alles begrijpen doet alles liefhebben, een ander voorbeeld voor mij is Goethe die zei: ‘Al naar gelang ik ouder word word ik milder, want alle fouten die ik om me heen zie herken ik van mezelf, verder was Charles een opa voor me die me altijd veel inspiratie wenste en jonge vriend noemde, Lao tse, Boeddha, Jezus, Osho, Avalokitesvara zijn nog wat andere opa’s en meesters, Maya Angelou is voor mij een liefdevolle en wijze oma.

Conclusie:

Door je innerlijke kind te integreren en je er volledig bewust van te worden en het lief te hebben zal het je niet langer saboteren en je zul op vleugels gaan, alles zal goed gaan tenzij je andere subpersonen veronachtzaamd en links laat liggen ook die kunnen je nog saboteren….daar kun je hetzelfde werk mee doen als met je innerlijke kind….

Bron: Boek: ‘Het Innerlijke Kind’ – Henny Bos (verschijnt medio 2016 bij uitgeverij Boekenbent)