Berichten

Innerlijke kind – introductie

Introductie

Toen ik ontdekte dat veel van de problemen, die ik als volwassene ervaar, hun oorsprong hebben in de kindertijd, was mijn belangstelling voor mijn innerlijk kind gewekt.
Het was een hele toer om weer een vertrouwensrelatie met mijn innerlijk kind aan te gaan. Het lukte me echter en dat bleek tevens, de oplossing van veel problemen.

Veel mensen veronachtzamen hun innerlijke kind, en zijn daardoor te serieus, ernstig, rationeel, etc. Ze missen de speelsheid, creativiteit, spontaniteit en het lerend vermogen van hun innerlijke kind.

Ik praat over innerlijk kind, maar besef dat het er meer kunnen zijn, ook daarvoor is aandacht in dit bijzondere boek. Je kunt afhankelijk zijn van je subpersoonlijkheden, ik noem dat Intradependentie.

Als je innerlijk kind niet mee mag doen in je leven, gaat het je boycotten en zorgen voor ellende. Zolang jij je niet bewust bent van je innerlijke kind, snap je niet waarom je problemen hebt.

Het innerlijk kind moet niet de baas gaan spelen, als dat gebeurt gaat het fout in je leven. Jeru Kabal beschreef in zijn ‘Clarity proces’, dat we nog als de vierjarige zijn.

Op de cover staat ook een slak afgebeeld en die is altijd thuis, zo mag jij ook thuiskomen bij jeZelf. Het anagram van slak is klas en dat is dit boek ook een interessante en inspirerende klas, waar je veel kunt leren, dat je leven kan verrijken.

Ik heb vele tientallen boeken over innerlijk kind, inner child en inneres Kind bestudeerd, om me in te lezen en te voorkomen, dat ik opnieuw het wiel uitvind.
Veel van het gelezene heb ik geïntegreerd in mijn leven en dat leidde tot bevrijding. Je ontdekt dan het magistrale en Goddelijke in je. Want jij bent de wereld en compleet, alles zit in je, niets menselijks is je vreemd.

‘You teach what you want to learn’ is een uitdrukking. Om echt iets te begrijpen van mijn innerlijk kind moest ik er een boek over schrijven en les in gaan geven. Daardoor krijg je vogelperspectief en sta je boven de stof.

Je kunt de artikelen in dit boek, in willekeurige volgorde lezen, wat je het beste uitkomt en waar je interesse naar uitgaat.

Dit boek geeft niet alleen ‘nice to know’ informatie, maar ook ‘need to know’ informatie. Het is een ‘must read’ voor iedereen die bij zijn Ware Zelf wil komen, die Liefde is, en je innerlijk kind weet dat!.

www.hennybos.com
hennybos@xs4all.nl

Gratis coaching Innerlijke kind

Ik bied je een halfuur gratis coaching/consult aan over je Innerlijke kind. Vaak is dat gekwetst geweest en vinden we dat zo’n traumatische ervaring dat we nooit meer gekwetst willen worden en het Innerlijke kind in een kelder hebben gestopt. Daar is het inderdaad veilig, maar ook kil en koud en zonder liefde en dan wreekt zich het kind. Het zal je gaan boycotten, dwarsbomen, saboteren als het niet deel mag hebben aan je leven. Dan worden we ziek en gaan dingen mis en loopt het tegen en we weten niet waarom, daarom dus.

Ga naar een vredig en harmonieus en gelukkig leven in samenwerking met je Innerlijke kind, waar je nu misschien niet eens het bestaan van weet, in het halve uur maak ik je bewust van je Innerlijke kind en dat is de eerste stap naar bevrijding, bel me voor een afspraak voor een persoonlijk of telefonisch consult 0314-343821. Als je mijn visie ten aanzien van coaching wilt weten kijk dan bij Coaching+

Veel mensen en wellicht jij ook leven alleen vanuit hun Ouder en Volwassene uit de Transactionele Analyse en hebben een afgescheiden kind, dat uit zich o.a. in serieusheid, ernst, weinig spontaniteit, niet veel humor, vaak tegenslag, een wat grijs en saai leven( Is that all there is?!!), middelmatigheid, het niet benutten van je potentieel, niet erg creatief zijn, etc. etc. Herkendbaar?. Neem dan NU aktie en bel 0314-343821 of 06-10421646, het is gratis dus je hebt niets te verliezen!

Werkt de Law of attraction niet voor je, de kans is groot dat je Innerlijke kind je saboteert, of dat andere subpersonen in je dat doen, je bent dan niet ‘clear’, niet congruent, niet uit één stuk, maar verdeeld, word dus een eenheid, compleet en een levenskunstenaar, lees daarover mijn boek ‘Geluk & Levenskunst’ zie de winkel

Onbewustheid – Innerlijke Kind

 

Blind en doof zijn terwijl je denkt dat je het weten hebt

is een grote valkuil en sta in de weg

voor je ontwikkeling.

Geen weet hebben van het bestaan

van je innerlijke Kind

en het verontachtzamen en links laten liggen,

negeren en in de kou laten staan

omdat we bang zijn weer geketst te worden..

Als het innerlijke Kind niet mee mag doen

zal het ons saboteren en boycotten,

dan gaan dingen mis, zijn we moe,

is er tegenslag en we weten niet waarom

Daarom dus…

Meer weten bel: 0314- 34 38 21

Codependentieschema + mijn speerpunten

Codependentie:

-dependentie(verslavingen, gewoonten, ego, subpersonen, denken)

-codependentie(afhankelijkheid, verslavingen,anderenwaarde,controle)

-counterdependentie(subpersonen, rebel, non-conformist, solist)

-independentie(onafhankelijkheid, vrijheid, zelfstandigheid)

-intradependentie(subpersonen, dramadriehoek, Innerlijk kind)

-interdependentie(bewustwording, geluk & levenskunst, spiritualiteit)

Speerpunten:

-codependentie

-bewustwording

-subpersonen

-innerlijke kind

-geluk & levenskunst

-dramadriehoek

-verslavingen

-communicatie

-interdependentie

Contact:

0314 – 34 38 21

06- 10 42 16 46

hennybos@xs4all.nl

Het belang van je innerlijke kind

Het belang van het innerljke kind staat beschreven in de Bijbel er staat: ‘Word als de kinderen en ge zult het koninkrijk Gods binnengaan’, er staat ook waar dat konkinkrijk Gods is namelijk in je, het is de weg naar binnen.

Word niet kinderachtig maar eer wel de goede kinderlijke eigenschappen, ik noem:

-vergevingsgezindheid

-opgaan in het nu

-lerend vermogen

-speelsheid

-humor, veel lachen

-levendigheid

-enthousiasme(komt van en teos en dat betekent God in je!)

-creativiteit

-staat open voor het nieuwe

-vertrouwen

-energie

-magisch denken en voelen

-veel voelen, meer voelen dan denken en geluk is een gevoel

-geloof o.a. in sprookjes, engelen, kabouters

-etc.

Wat is het koninkrijk Gods?. Dat is mijns inziens, volledige zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef of wel Zelfrealisatie, interdependentie

Het orakel van Delphi vermelde al: ‘Ken Uzellve!’, maar de meeste mensen slaan dat advies in de wind en leven in angst, angst voor verlies, angst om alleen te zijn, om tekort te komen, om afgewezen te worden, gek gevonden te worden, er niet bij te horen, niet geliefd te worden, belachelijk gemaakt te worden, nier gewaardeerd en erkend te worden en angst voor de angst, etc.

Vechten tegen de angst werkt niet dat is vechten tegen het donker dat werkt niet je moet het licht aan doen, het licht van bewustzijn en liefde. Het koninkrijk Gods is ook liefde en daarmee drijf je alle angst uit…

In de transactionele analyse onderscheidt men Ouder-Volwassene en Kind, vaak zien we bij veel mensen alleen Ouder en Volwassene en is het Kind afgescheiden en in een kelder gestopt omdat het daar veilig is voor kwetsingen maar ook eenzaam en koud en kil, we moeten het weer in ons leven integreren om gelukkig te kunnen zijn

Als het Innerlijke kind niet in ons leven mee mag doen zal het ons saboteren en tegenwerken en dan vragen wij ons af waarom het ons tegenzit, waarom dingen niet lukken en beseffen niet dat dat komt vanwege het negeren en verontachtzamen van ons innerlijke kind

Het innerlijke kind vormt een groot deel van je esentie, van de kern van je wezen als je dat laat liggen ben je een vijand van jezelf en in oorlog met jezelf

Meer weten over je innerlijke kind en essentie bel 0314-343821 of mail: hennybos@xs4all.nl