Berichten

Uitgangspunten ho’oponopono en meer

Uitgangspunten ho’oponopono en meer…

-1- I Don’t Know, So Let Go!
-2- I Can’t Control Reality
-3- Total Responsibility or 100% Responsibility
-4- Transmutation By Surrendering To Divinity
-5- I Remember My Authentic Loving Self
-6- Beoefen ho’oponopono en meditatie zonder verwachtingen
-7- Omarm en koester je innerlijke kind, die heeft de route naar het Goddelijke.
-8- Geheugen is vol foute data en trash dus delete!
-9- Pas Tonglen toe is het inhaleren van het negatieve, dat cleanen en transmuteren en het positieve naar buiten brengen. Daardoor maak je de ander en je omgeving positiever en liefdevoller…
-10- Blessing a go, denk en voel bij problemen met een ander aan diens positieve eigenschappen.
-11- Exploreer je schaduwzijden en transmuteer ze met ho’oponopono
-12- Stel de vraag: ‘Wat is er in mij, dat ik deze (nare) ervaring meemaak, wat leer ik hiervan over mijzelf.
-13- Heb empathie en begrip, verplaats je in de ander denk en voel en handel als de ander en kijk vandaar uit naar jezelf.
-14- Afleren is vaak moeilijker dan leren en ook belangrijker. Loslaten van oude conditioneringen en gewoonten, handelen op de automatische piloot en mechanisch handelen.
-15- Wees je bewust van Aka cords het is de verbinding die we met alles en iedereen hebben in plaats van de afscheiding, die we vaak voelen.
-16- Open je voor contact met de geestelijke en Goddelijke wereld, God, Jezus, de meesters, engelen, gidsen en spirits, die wachten op jouw uitnodiging om je te helpen.
-17- Maak sfeer met wierook of salie en meditatieve muziek en drink water uit een fles van blauw glas met water. De fles met water zet je in de zon of onder een lamp.

Ad -1- : Laat de controle van het denken los. Gedachten zijn als wolken aan de hemel, veranderlijk en ze drijven voorbij. Achter de wolken is de staalblauwe hemel van je waarden, die mogen de controle hebben, waarden als liefde, compassie, begrip, empathie, humor, etc.

Ad -2- Het deel kan het geheel niet controleren, hou daar dus mee op, het is grootheidswaan van het deel.

Ad -3- Jezelf niet de schuld geven of schuldig voelen, maar de verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt, voelt, doet en bent en ook beseffen dat je verantwoordelijkheid hebt richting de ander. Dat jouw houding voor een groot deel bepaalt hoe de ander, hoe je omgeving is, want dat is de spiegel van jezelf. Zie mijn boek Gespiegeld worden!

Ad -4- In de overgave ligt de grootste overwinning. Omarm je innerlijke kind, heb het lief en koester het en wees het toegewijd. Het is de route naar de Goddelijkheid en de zegen. De Bijbel zegt: ‘Word als de kinderen en je zult het Koninkrijk Gods binnengaan. Klopt!

Ad -5- Zelfrealisatie is ook een weg naar het Goddelijke en de hoogste behoefte in de piramide van Maslow. Als je sterft laat jij je lichaam achter en je familie en vrienden en je bezittingen, alleen je geestelijke- en spirituele ontwikkeling neem je met je mee, besteed daar dus de meeste aandacht aan!

Ad -6- Verwachtingen creëren kwetsingen en teleurstellingen, heb alleen verwachtingen van jezelf, en laat je gedachten en gevoelens niet door anderen bepalen en controleren.

Ad -7- De Bijbel stelt ook dat je mag worden als de kinderen en dan zul je het koninkrijk Gods binnengaan. Het innerlijke kind zorgt voor de liefde en verbinding in plaats van angst en afscheiding.

Ad -8- Geheugen is misvormd door foute info. Cleansen is dan de opdracht. Met de mantra: I love you, thank you, I’m sorry, please forgive me! En innerlijk kind werk! En je intuïtie raadplegen of je data leugens zijn of waarheid!

Ad -9- Tonglen is net het omgekeerde van veel meditaties. Bij tonglen begin je bij jezelf, dan je familie en vrienden, dan je straat en dan je stad, etc etc. Je invloed is groter dan je denkt!

Ad -10- De aartsengel Jophiel beveelt ook aan op het goede en mooie in de ander te denken en dat aandacht te geven en te bekrachtigen, dan zal het goede toenemen, en dat moet wel ten koste van het kwade en slechte gaan. We doen vaak het omgekeerde en letten op wat er mis is en fout is in de ander.
Ook indianen bevelen aan juist op het goede en mooie te letten.

Ad -11- Vaak projecteren onze schaduwzijden op anderen. We ontdekken onze schaduwzijden, door vast te stellen wat ons irriteert, waar we ons aan ergeren en waar we een hekel aan hebben in de ander, dat zijn onze schaduwzijden, de bewustwording daarvan is al meer dan de helft van de oplossing. Als we de onvolkomenheden in de ander zien, mogen weer eerst denken aan onze eigen onvolkomenheden en daaraan werken!

Ad -12- Je omgeving is de spiegel van jezelf, dus alles wat je meemaakt draagt bij aan je ziele-ontwikkeling en zegen het dus en pas Upekkha toe de gelijkmoedigheid van de Taoïstische boer!

Ad -13- Mijn leermeester Hazrat Inayat Khan, de Soefi meester zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben’.

Ad -14- Ook Hazrat Inayat Khan heeft het over ontleren. Daarvoor is zelfreflectie en zelfinzicht, zelfbesef en zelfkennis nodig. Ook onderscheidend vermogen.
Gurdjieff wees erop dat de meeste mensen mechanisch handelen, dat mogen we afleren!

Ad -15- Wij zijn geen afzonderlijke wezens met af en toe een spirituele ervaring. Het is omgekeerd: we zijn spirituele wezens, in verbinding met elkaar, met een menselijke ervaring.

Ad -16- Een eenvoudige methode om in contact te komen met de geestelijke- en Goddelijke wereld is via je dromen. We dromen ca 3 keer per nacht, maar vergeten het weet omdat we er niet op letten. Leg dus pen en papier op je nachtkastje en ga op de rand van je bed zitten en stel je vraag. Ga dan slapen met de intentie om wakker te worden als je de droom hebt gehad, om die dan meteen op te schrijven. Als duiden een probleem is in verband met de symbolen taal van de droom, kun je me bellen voor een duiding, ik ben expert in Droomduiding.

Ad -17- Hazrat Inayat Khan noemde muziek de Goddelijke wetenschap. Aromatherapie is zeer aan te bevelen vooral smudgen met salie en het branden van lavendel wierook, dat is goed voor al je chakra’s. Ook edelstenen kunnen helpen, je kunt er ook elixers mee maken.

Mijn ervaringen met ho’oponopono en meer zijn wonderbaarlijk, alles gaat nog beter. Ik was al een geluksbaasje, zoals mijn moeder zei. Maar nu gaat het supergoed! Ik kan het van harte aanbevelen, de kans is groot dat het bij jou ook zijn onverwachte vruchten afwerpt!

Ho’oponopono

Februari 2020 heb ik een uitgebreide cursus Ho’oponopono afgerond en 5 boeken over ho’oponopono bestudeerd. Het komt heel erg overeen met mijn denkbeelden, die ik verwoord in het boek Gespiegeld worden, dat eind 2020 uitkomt. De ondertitel van dat boek is: Je omgeving is de spiegel van jezelf! Ik schrijf dat als jij verandert, je hele wereld om je heen verandert. Dat stelt men in ho’oponopono ook. Dr Joe Vitale en Dr Hew Len gaven de cursus. Stel de vraag: ‘Wat is er in mij, dat ik deze ervaring nodig heb’. Zo leer je 100% verantwoordelijkheid voor je leven te nemen in liefde en compassie en vergevingsgezindheid ik kan je daarbij helpen. De ho’oponopono Mantra is: I love you, thank you, I’m sorry, please forgive me. Daarmee programmeer jij je onderbewuste in plaats van negatieve gedachten! Confucius wist dat maar weinig mensen de moed hebben om de fouten en misvattingen bij zichzelf te zoeken. In ho’oponopono delete je de trash in je geheugen, die je voor waarheid houdt!

Klootzak

Ik kan het nog niet laten om af en toe te oordelen en iemand een klootzak te vinden. Ik was bij een kennis die ik Karel zal noemen. Hij kreeg telefoon en ik hoorde hem zeggen:’Ja dan wil ze graag dat ik haar bel en dan doe ik dat natuurlijk niet, ha ha ha..’. Ik dacht toen meteen ‘wat een sadist en wat een klootzak is dat’.

Een vrouw zei over een man die zich had opgehangen: ’Den het zichzelf ‘n striksken umgedoan, ha ha ha’ Ik moest toen denken ‘wat een demoon, lachen om de ellende van de ander, wat een klootzak’, ik ben er toen snel vandoor gegaan. Klootzakken hebben lol en plezier om de ellende van anderen in plaats van een liefdevol mededogen aan de dag te leggen.

Een koerier die ik kende kwam eens thee bij me drinken. Hij toonde geen enkele belangstelling voor de vele dingen in m’n kamer waar ik hem op wees, zelfs niet voor m’n klokken, waar ik weet dat hij klokken verzamelt, in die van mij was hij niet geïnteresseerd. Hij leek me afgunstig en zei toen treffend:’Alle mensen zijn egoïsten’ met minachting in z’n stem, wat een egoïstische klootzak dacht ik toen. Ik had twee dagen nodig om met smudge en wierook de negatieve energie van deze man weer weg te krijgen.

Ik vertelde een vrouw dat ik schreef aan een boek over woedemotivatie: ‘O daar weet jij alles van!’ zei dat lekkere ding, alsof ik altijd woedend ben, wat een klootzak dacht ik toen, maar vroeg door dat het niet zo leuk in m’n oren klonk, ze lachte en vond het wel leuk dat ik het niet zo fijn vond en zei met tegenzin ‘je zult er wel een studie van gemaakt hebben’, waarop ik zei: ‘dat klinkt al veel beter’. Deze vrouw vindt het leuk om me kwaad te maken om haar eigen woede niet te hoeven voelen laat ze het door mij uitspelen, een demoon is dat, een klootzak, ik wil geen contact met zo iemand..Ik sluit m’n ogen niet voor ellende, maar vind ook niet dat ik het moet opzoeken..

Een man zei tegen Arthur, een jonge en arme vriend van me: ‘wil je werken’. Dat wilde Arthur wel en graag wat bijverdienen. Hij werkte 5 uur keihard voor de man en kreeg toen een tientje in z’n handen gedrukt als beloning. Wat een klootzak en uitbuiter dacht ik toen en werd heel kwaad op de man, ik begreep later pas dat het een probleem van Arthur was en dat hij vooraf had moeten vragen wat hij ermee verdiende…

Ik hoorde van een vrouw die sexuele problemen met mannen had dat een ‘therapeut’ haar had gezegd dat alleen hij haar kon helpen, dat ze hem 100 euro moest geven en dan moest aftrekken en dan zou haar probleem opgelost zijn. Ze deed dat ook nog zo naïef was ze, en ik dacht toen wat een charlatan die therapeut, wat een klootzak om zo’n misbruik van vertrouwen te maken..,achteraf kon ik er ook wel om lachen..

Op een beurs in België trof ik een neo-nazi die me een foto liet zien van een dode neger op z’n jeep. ‘Die moest ik doden want die wilde me niet betalen’. Wat een racistische klootzak dacht ik toen en liep snel weer door.

Ik ken ook de klootzak in mezelf, hoewel die niet dominant aanwezig is komt hij af en toe wel voor en kan ik bot en beledigend zijn en dan pas ik weer ho’oponopono toe om mezelf te zuiveren en te helen..het is levenswerk….

Bedenk dat zelfs een klootzak vrienden heeft…

 

Mijn gedachten over ho’oponopono

Jij bent je wereld

Het basisprincipe van ho’oponopono is zoals ik het begrijp: verbeter de wereld en begin bij jezelf’ Of zoals Gandhi zei:’Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’.

Een van de meest wonderbaarlijke ervaringen die met ho’oponopono te maken hebben is wel naar aanleiding van m’n crisis in 1992. Dat leverde een enorme transformatie op. Johannes Tauler zei:’De pijnen van de crisis zijn de weeën van Gods geboorte in je’. En Steven Harrison zei:’Het inzicht in de ware aard van de werkelijkheid die zich vaak aandient na een crisis, wordt over het algemeen waanzin genoemd’. Tragikomisch is dat.

Wat mij opviel is dat door mijn verandering m’n hele wereld om me heen veranderde, heel wonderbaarlijk!!. Mensen die slecht voor me waren verdwenen uit m’n leven of werden inneens goed voor me en nieuwe vrienden dienden zich aan en oude verdwenen. Alles werd nieuw en ik begreep de woorden van Jezus beter die zei: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’. Om het nieuwe toe te kunnen laten moet het oude eerst verdwijnen.

Ik leerde meer dan ooit de waarheid inzien van de uitspraak dat je omgeving de spiegel van jezelf is en schreef daar zelfs een boek over, zo had me dat onderwerp geraakt, het boek heet: ‘Gespiegeld worden’ en komt in de loop van 2012 uit.

Tijdens een socratisch gesprek van het Humanistisch verbond werd de vraag gesteld:’Wat is ons antwoord op de onvrede in de samenleving’. Ik stelde toen dat die vraag voorbij ging aan de vraag:’Hoe maken we eerst een einde aan onze eigen onvrede, voor we ons met onze eigen onvrede op de wereld storten!’. Je kunt alleen geven van wat je in je hebt, kijk maar wat dat is…

Op m’n WC hangt de uitspraak: ‘Als je de onvolkomenheid in de ander ziet, denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid’. Ook dat is m.i. ho’oponopono

Zuiver eerst jezelf in plaats van kritiek en commentaar op de ander te leveren. ‘Cleansen’ noemen ze dat zuiveren in ho’oponopono

The work van Byton Katie is ook een mooi voorbeeld hoe je het bij jezelf houdt en niet de ander de schuld geeft maar zelf de verantwoordelijkheid voor je leven op je neemt.

Als de ander zich niet zo gedraagt zoals jij dat graag zou willen en je stoort je daaraan, dring je de ander jou wil en controle op en neem je niet zelf de verantwoordelijkheid voor je welzijn. Een schrijver zei:’Het bewustzijn van velen gaat niet verder dan dat de ander de schuld heeft’. Hoe lang geeft je de schuld aan de regering, de credietcrisis, omstandigheden en anderen en weiger je zelf het heft in eigen handen te nemen. Wayne Dyer schreeft het boek ‘Het heft in eigen handen’ een aanrader.

Ik zag ooit een rapper die op een agressieve manier tegen de agressie ageerde, hij zag veel agressie, omdat je bent wat je ziet en deed niks aan z’n eigen agressie maar projecteerde dat op de slechte wereld. M’n schoonmoeder was 50 toen ik 25 was en zei me toen:’Als je zo oud bent als ik zul je wel inzien hoe slecht de wereld is’ Ik dacht toen:’Dan doe je toch iets niet helemaal goed’ en ging op onderzoek uit. Ik stelde vast dat ze gelijk had in haar geval, ze was er zelf ellendig aan  toe en zag dus ook ellende om zich heen en nam niet zelf de verantwoordelijkheid om zichzelf te zuiveren…

Als je ergens tegen bent ben je tegen je zelf, de Roos van Leary zegt dat tegen ook tegenstand oproept. Moeder Theresa werd gevraagd om tegen de oorlog te demonstreren en dat weigerde ze, ze zei:’Als jullie een mars voor de vrede houden loop ik voorop’.

Excuses

De Fransen zeggen:’Qui s’excuse, s’accuse’, ofwel wie zich excuseert, beschuldigt zichzelf’. En daar is volgens mij niks op tegen als je tenminste het verschil weet tussen schuld en schaamte. Codependenten kennen het verschil tussen schuld en schaamte niet en voelen zich slecht en niet oké als ze een fout hebben gemaakt.

Schuld is:’Ik heb een fout gemaakt en dat kan ik corrigeren of er m’n excuses voor aanbieden’. Schaamte is:’Ik ben fout, niet goed, niet oké’.

Sorry seems to be the hardest word is een songtekst. Ik heb heel wat mensen ontmoet die dingen deden waarvoor excuses op z’n plaats waren die alleen maar uitverdedigden waarom zij gelijk hadden. Een kennis van me die ook als therapeut actief is had bij een vriendin van hem veel losgemaakt met z’n woorden en de volgende dag belt die vriendin of ze er met hem nog even over kan praten. Hij zei toen:’Dan moet je maar 3 maanden wachten en ervoor betalen’. De vriendin schreef hem toen een brief dat dat geen vriendschap was, maar zakendoen, hij bood z’n excuses niet aan en vertelde mij dat hij gelijk had, dat ik hem niet gaf

Vele mensen denken dat een verklaring hetzelfde is als een excuus.Vogelzang

M’n hulp, waar ik afscheid van ga nemen, geeft ook nooit een fout toe. Ze gooide een keer een verwijsbrief van m’n huisarts weg en ontkende dat ze dat had gedaan, een paar weken later heeft ze dezelfde fout weer gemaakt door een brief/factuur weg te gooien die bij een pakje lag dat ze op m’n kookplaat of all places legde. Ze zei:’Als ik dat pakje al heb verlegd zal ik de brief er wel bij hebben gelegd’ en verdedigde weer uit.

Op m’n werk bood ik een keer m’n excuses aan voor een fout aan de magazijnchef. Hij zei:Je bent de eerste en enige manager die een fout toegeeft en er dus van leert, wanneer wordt je algemeen direkteur’

Ik vind het aanbieden van excuses geen zwaktebod maar een teken van kracht en zelfbewustzijn. Wanneer heb je voor het laatst je excuses aangeboden?. Als je dat nooit of bijna nooit hebt gedaan leef je wellicht te ingehouden en voorzichtig of geef je je fouten niet toe.

In de mantra van ho’oponopono zitten ook excuses, de mantra is:

I love you

Thank you

I’m sorry

Please forgive me

Ik zeg deze mantra elke dag een paar keer op met een laspis lazulibol in m’n handen.

Goethe excuseerde zich bij een vriend voor een lange brief zie hij hem had geschreven hij zei:’Ik had geen tijd voor een korte brief’ (In de beperking toont zich de meester zei hij ook)