Berichten

Hart en spiegeling

Hart en spiegeling

Thomas a Kempis: ‘Als uw hart zuiver was, zou ieder schepsel een spiegel van het leven, en een boek van heilige onderrichting voor u zijn’.

Ieder schepsel dus ook degenen aan wie jij je ergert en degenen die je irriteren en waar je een hekel aan hebt, dus ook je vijanden, mag je een plaats geven in je hart. Ze spiegelen vaak je verdrongen schaduwkanten en eigenschappen die zo negatief zijn dat je ze bij jezelf niet wilt zien. Je mag ze dus dankbaar zijn. De Bijbel zegt terecht: ‘Heb uw vijanden lief!’.

We zijn volmaakt onvolmaakt. Dat maakt ons zo mooi. Je bent pas heel als je zowel het goede als het slechte kunt gebruiken om verder te komen. Ik had het slechte nodig om mezelf wat beter te leren kennen.

In mijn kennissenkring heb ik mensen, die totaal anders denken en voelen dan ik denk en voel, ook zij spiegelen mij. Hoe meer mensen er in je leven zijn, hoe veelzijdiger en boeiender de reflectie en spiegeling.

Bron: Boek Gespiegeld worden – Henny Bos, verschijnt medio 2018