Berichten

Stilte

William Butler Yeats:

‘We can make our minds so like still water that beings gather about us, that they may see their own images, and so live for a moment with a clearer, perhaps even with fiercer, life because of our quiet’.

Goethe:

‘Ik ken hem eigenlijk niet, want ik heb nog nooit met hem gezwegen’.

Holistisch denken

Als we zover zijn dat we gespiegeld worden door het Universum, de Kosmos, God, Tao, Krishna, etc. Zullen we holistisch gaan denken.

We zullen beseffen dat we als een hologram zijn. In een deel van het gehele hologram zit ook weer het geheel.

De Hindoes zeggen: ‘De wereld dat ben jij’.

Je gaat beseffen dat alles in je zit, niks menselijks is je vreemd.

Je bent een afspiegeling van Abraxas, de God van goed en kwaad, die de duivel en God verzoent.

Goethe zei: ‘Als we geen besef hebben van het geheel, beseffen we niet hoe fragmentarisch onze kennis en waarneming is’.

Als we het geheel in beschouwing nemen denken we holistisch. En dan zijn we een geheel, compleet.

De man heeft dan zijn anima, ofwel zijn vrouwelijke kant geïntegreerd, de vrouw heeft haar animus, ofwel haar mannelijke kant geïntegreerd.

We denken niet in 1 oplossing maar aan vele oplossingen.

We denken in termen van en/en in plaats van of/of.

We ontwikkelen een helicopter view ofwel een vogelperspectief

We overzien het gehele plaatje.

We werken dan met de genade mee en aanvaarden wat er op onze weg komt. We omarmen het goede maar ook het slechte als leerervaring!.

We zien zowel onze vrienden als onze vijanden als leermeesters voor ons en beseffen dat de ware meester, de meesterlijke leerling is.

In Attitudinal healing zien ze de rollen van leerling en leraar ook in iedereen. Het ene moment ben je de leraar het volgende moment de leerling, die twee vormen ook een geheel!.

Je bekijkt en ziet het geheel vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven.

Goethe deed dat ook als hij een probleem moest oplossen. Hij zette heel wat stoelen in een cirkel en zag in elke stoel een ander: zijn kok, zijn advocaat, zijn boekhouder, zijn tuinman, zijn vriend, een vijand, etc en kreeg zo een holistisch beeld.

Een man zei dat hij altijd op de verdiensten van zijn vijanden had gelet en dat hem dat veel had opgeleverd. Onze vijanden vallen ons aan op onze zwakke plekken, die we voor onszelf verborgen houden, en zo zorgen onze vijanden ervoor dat we meer bewust worden van het geheel: het sterke en het zwakke, het goede en het slechte in ons!.

We beseffen dat we volmaakt onvolmaakt zijn en dat dat prima is en ons juist mooi en aimabel maakt. 

Als we holistisch denken, zal iedereen ons spiegelen. Onze omgeving is dan de spiegel van onszelf. Omgekeerd is het zo dat als wij veranderen en onszelf transformeren naar ons enige, unieke en authentieke Zelf, onze wereld om ons heen ook zal veranderen. Mensen die je dwars zaten en moeilijk deden, doen dat niet meer of verdwijnen uit je leven. In jouw leven verschijnen mensen, die goed voor je zijn en een stimulans en inspiratiebron voor je geestelijke – en spirituele groei en ontwikkeling zijn.

Bron: boek Gespiegeld worden. Verschijnt eind 2018 bij uitgeverij Boekenbent en zal bij bol.com te verkrijgen zijn

Stirb und werde

In het lied The Rose komt de volgende tekst voor: ‘The soul afraid of dying, never learns to live’
Om tot echt leven te komen moet je eerst sterven.

Nicodemus zegt dat we wedergeboren moeten worden, ditmaal niet uit de moederschoot, maar geestelijk.

Jezus zei: ‘zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan, gij lieden moet wederom geboren worden.

Toen ik in 1992 een psychose kreeg, stierf er ook iets in mij, namelijk, mijn oude leven en dat maakte de plaats vrij, voor een nieuw leven, een tweede leven.

Ik las boeken, over bijna doodervaring.
Na die crisis, begreep ik de woorden van Goethe: ‘und solang du dass nicht hast, dieses: stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.

Goethe zal dit zelf hebben meegemaakt. De Hindoes hebben het ook over de mensen, die voor de tweede maal geboren worden.

Het kan echter nog mooier. In 2016 kreeg ik het Guillain bare syndroom. Ik moest 10 maanden revalideren, om weer met een rollator te leren lopen. Ik voelde dat ik hierdoor terecht was gekomen in mijn derde leven.

Toen ik dat aan Hendrikje vertelde, zei ze, dat de Fransen,het over la troisième vie hebben en het dus ook kennen. Ikzelf mocht tijdens een regressie in contact komen met mijn vorige leven in Normandië, daarom spreekt me dit zeer aan.

Je mag steeds sterven aan je oude ik, om het nieuwe ik toe te kunnen laten.
Na mijn crisis, vroeg een collega of ik alweer de oude Henny was, waarop ik antwoordde, dat ik nu de nieuwe Henny was. Hij haalde niet begrijpend zijn schouders op.

Als je steeds vasthoudt aan het oude, zul je het fenomenale, goddelijke nieuwe leven, nooit leren kennen.

We zijn vaak bang voor het onbekend en van het nieuwe, en houden daarom vast aan het oude, zelfs, als dat ons kwelt.

Jezus zei: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’, maar we luisteren niet naar zo’n grote meester. Bruno Groening zei dat als we niet naar de wijzen luisteren, we niet meer te redden zijn.

Schopenhauer vertelt het volgende: ‘Eeuw na eeuw hebben de wijzen altijd hetzelfde gezegd, en eeuw na eeuw hebben de mensen altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde, gedaan…

Freud zei:’In het onderbewuste krijgt de dood geen kans. Een mens wil er simpelweg niet van weten. Hij verdringt zijn einde. waant zich ten diepste onsterfelijk.. Maar voor de dood van een ander geldt dat niet’.

Het is nu de angst voor de dood, die ons afhoudt van een goddelijk leven. Kies daarom voor liefde.
Weten hoe dat te doen, bel 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

Goethe

Hoe ouder ik word,

hoe milder ik word,

want alle fouten die

ik om me heen zie,

herken ik van mezelf

Goethe