Berichten

Abraxas

Ik las in Demian van Hermann Hesse op veertien jarige leeftijd over Abraxas, de God van goed en kwaad, dus de dualiteit overstegen. Ik confronteerde de dominee van de Gereformeerde kerk ermee. Hij wist er niks van. De Gereformeerden kwamen alleen in de hemel en waren dus de goeden en projecteerden het slechte op anderen, die in werkelijkheid de slechtheid van de Gereformeerden spiegelden. Ik nam dus op mijn 14de afscheid van die club met de uitspraak van Nietzsche in gedachten die zei: ‘Hoed u voor de goeden, want het zijn de giftigste vliegen die steken. Ik zag en zie mezelf zowel in positieve – als in negatieve zin gespiegeld worden, ook zie ik de verzoening tussen de duivel en God, een eenwording van goed en kwaad

9FC3C387-94FB-4012-82A8-C55000018B5C

De uitspraak van Hermann Hesse is heel mooi en heel en waar!.

We hebben vaak het slechte nodig om tot inzicht te komen, van het slechte en de mislukkingen leren we het meest en ontwikkelen we ons tot een empatisch en echt mens met een hart en een ziel. Door het tegendeel leren we de dingen kennen.

Nietzsche zette ook vraagtekens bij de zogenaamde goeden hij schreef het boek Voorbij goed en kwaad.

Ik kan ook een engel voor de een zijn en een duivel voor de ander. Ik heb alles in me, net als het deel van het hele hologram, waar het geheel in terug te vinden is.

Als we naar het evenbeeld van God zijn geschapen, zoals de Bijbel beweert, en wat ik zie als waarheid. Weet God ook heel goed wat kwaad is en verzoent dat met het goede.
Wat voor de ene mens goed is, is slecht voor de ander. Goedheid is een relatief begrip. In beginsel meende ik er goed aan te doen, om mijn vriendin financieel te steunen. Later zag ik in dat ik daardoor in, dat ik feitelijk haar enabler bleek te zijn. Toen ik dat begreep besloot ik haar slechte gewoonte niet meer te willen financieren. Een enabler is bijvoorbeeld een vrouw die alcohol koopt voor haar aan alcohol verslaafde partner. Ik financierde de rookverslaving van mijn partner, waar ik me eerder zag als een goede weldoener, bleek ik de slechte enabler te zijn.

Ik kreeg in mijn leven te maken met een depressie, ik voelde mezelf toen slecht en vond eerst ook dat iets slechts mij overkwam. Mijn vriend Leon wees me erop dat mijn depressie er niet voor niets was en iets van mijn Hogere Zelf was, om bij mijn Ware Zelf te komen, hij zei ook: ‘Henny het is de weg naar binnen’. Aan die woorden had ik genoeg om van mijn depressie iets goeds te maken het leverde me ontwaken op tot mijn Ware Zelf. Een groot cadeau!. Ik had het slechte nodig gehad om tot het goede te komen! Ik aanvaardde nu ook mijn schaduwkanten, die door mijn depressie gespiegeld werden. En werd een compleet mens, een heel mens. Jung zei al dat hij liever heel is dan goed.

Bron: Boek Gespiegeld worden, je omgeving is de spiegel van jezelf, verschijnt medio 2018 bij uitgeverij Boekenbent

 

Waarheid en liefde

Waarheid zegt me dat ik niets ben en Liefde zegt me dat ik alles ben en daartussen stroomt mijn leven – Nisargadatta

Waarheid, Liede en God zijn allemaal woorden voor hetzelfde vanuit een andere hoek gezien – Alexander Smit

Hoeveel waarheid kan een mens verdragen aan hoeveel waarheid waagt hij zich? – Nietzsche

Wat is jouw Waarheid en hoe voelt jouw Liefde, ik hoor en ervaar het graag!!

God

In de Bijbel staat dat God de mensen naar zijn evenbeeld heeft geschapen, maar het omgekeerde is ook waar: de mens schept een god naar zijn beeld en gelijkenis. Tegen m’n tante Riek zei ik, toen ze beweerde namens God te praten:’De mensen kunnen nog geen pier, geen wurm maken maar ze maken goden bij de vleet en dat doet u nu ook!’

Ik ken een christelijke vrouw die nogal dominant is(en dus onzeker) en beweert God goed te kennen en te doen wat Hij wil. Daarmee plaatst ze zichzelf op een voetstuk en denkt het beter te weten. Ze is helemaal niet liefdevol en van mededogen heeft ze zelfs nog nooit gehoord. Ze heeft humor ten koste van de ander en roddelt wat een hele negatieve energie is en ook laf omdat je degeen waarover je roddelt het niet eerlijk en recht in z’n gezicht durft te zeggen en dat is achterbaks en verwerpelijk gedrag

Toen ik in de psychiatrie kwam met een psychose dacht ik dat ik God was. Ik leek alles te doorzien en alles te weten en schreef als een razende alles op. Toen ik uit de psychose kwam was ik veranderd. Ik wist dat het gevoel God te zijn de waarheid heel dicht benadert. In het oosten zeggen ze: Tat vam asi: Dat zijt Gij’ Goddelijk dus maar wel een deel van dat goddelijke geheel, maar in dat deel zit ook weer het geheel net als bij een hologram.

God kennen is Hem van z’n troon stoten en er zelf op gaan zitten. Toen ik bij een vriend de woorden van Gerrit Jansen aanhaalde was hij het daar niet mee eens en riep fel:’Is Gerrit soms God!!’. Ik zeg net zoveel God als jij bent, hij doet niet voor je onder ook al denk je nu van wel.

Ik maak me geen beeld van God. Hoe kun je de oneindigheid voorstellen en begrijpen laat staan kennen?. Ik ga ervan uit dat God liefde is en daar heb ik genoeg aan en probeer dat te manifesteren. Ik zie God in alles en iedereen, hij is voor mij overal. M’n kinderliedje waar ik zoveel van hield was:’Op bergen en in dalen ja overal is God’.

Een vriendin zei:’Waar ego is daar kan God niet zijn’ en daar zit veel in want het ego wil de absolute macht, de alleenheerschappij en dult niemand boven zich.

Als je God wilt leren zien moet je naar de mensen kijken die naar z’n evenbeeld zijn geschapen en om de mensen te kunnen zien moet je eerst jezelf zien en daar ontbreekt het de meeste mensen aan.

Ze doen zichzelf vreselijk tekort en zijn vaak hun eigen vijand en niet geheeld, laat staan één met God, met Liefde. Aan de vruchten kent men de boom dus kijk naar je gedachten, gevoelens en handelingen of ze op één lijn liggen en het lied van de Liefde zingen

Een kind zei tegen z’n moeder:’Ik ga een tekening van God maken’. ‘Dat kan toch helemaal niet’ zei de moeder, waarop het kind zei:’Wacht maar tot de tekening af is’

 

 

 

God werkt met je, niet voor je

Veel mensen bidden tot God om gunsten af te smeken en doen dan zelf niets om hun toestand te verbeteren en blijven hun onderbewuste programmeren met negatieve informatie en verwachten dan ook nog dat het goed zal uitpakken en dat God hen zal redden.

Ik hoorde ooit een verhaal van Jules Deelder. Het ging over de watersnoodramp in Zeeland. Het water stond 1 meter hoog en er kwam een bootje langs en ze vroegen aan de man om in te stappen. Tot hun stomme verbazing zei de man ‘Nee, ik heb m’n vertrouwen in God gesteld, de Heer zal me redden’. Even later is het water 2,5 meter hoog en is de man al op de eerste verdieping en er komt weer een bootje langs opnieuw zegt de man dat God hem zal redden en stapt niet in. Dan is het water al zo hoog dat de man op z’n dak zit en er komt weer een bootje langs, hij stapt weer niet in en zegt:’Ik heb m’n vertrouwen in God gesteld Hij zal me redden’ en hij verdrinkt. In de hemel doet hij zijn beklag tegenover God en God zegt:’Ik zal eens kijken in m’n grote boek, Ah ik zie het al ik heb drie bootjes langsgestuurd om je te redden’

God werkt door de mensen heen en we moeten dat ook willen zien en er oog voor hebben, wie is voor wie een bootje dat redding brengt?

Ik zeg vaak:’Vertrouw op God maar doe je deur op slot’. Wat je zelf kunt doen moet je niet nalaten.

Een ander schitterend verhaal las ik ooit in een boek van een dominee en het ging over een boer die z’n prachtige korenveld aan een pastoor liet zien en tegen de pastoor zei:’U ziet toch zeker wel wat een prachtig werk ik hier heb gedaan!’, waarop de pastoor zei:’Het is allemaal God’s werk’. Toen liepen ze door naar het aardappelveld en zei de boer:’Nu moet u toch zeker zeggen dat dit er prachtig bijligt’, waarop de pastoor opnieuw zei:’Ook dat is God’s werk. Toen liepen ze naar een braak stuk land met distels en brandnetels en veel onkruid en toen zei de boer tegen de pastoor:’En hier heeft God het werk alleen gedaan!!’

Als je God buiten je plaatst dan zit je in je ego en voel je je afgescheiden. Jezus zei:’God en ik zijn één’ en dat is meesterschap van het Ware Zelf en dan werkt God met je.

M’n moeder zag God als een straffende, oordelende, jaloerse God en dat had een hele negatieve invloed op haar en haar omgeving. In de Bijbel staat:’U geschiede naar uw geloof’ en m’n moeder was dan ook heel getormenteerd en ernstig, ze lachte bijna nooit en maakte nooit een grapje. Ze strafte ook zichzelf.

Als jouw God een God van liefde is zul je dat ook uitstralen en geven aan en delen met je omgeving. Pallas een vriendin van me noemt dat God in aktie, dan ben je een manifestatie van God en dus goddelijk

 

 

God ontmoeten

M’n vriend Peter Jan zei dat als God bestond hij heel kwaad op God zou zijn(hij bedoelt op het beeld dat hij van God heeft gemaakt) ‘Maar ja’ zei Peter Jan ‘God bestaat niet dat is wel zeker’. Ik zei toen:’M’n conclusie is dan dat jij jezelf niet kent en boos bent op jezelf’ ‘Hoezo’ zei hij niet begrijpend. Ik zei:’Je hebt me zelf het verhaal verteld van de koning die God wilde ontmoeten, ik zal je dat verhaal terugvertellen, want je hebt het vergeten en zeker niet goed begrepen, anders zou je anders praten’.

De koning wilde God ontmoeten en plaatste een advertentie in de krant wie hem daarbij kon helpen. Hij kreeg daar geen enkele reactie op, want wie houdt zich daar nu mee bezig. Na lang zoeken vond hij een meester in India die hem kon helpen. Hij reisde af naar India en ontmoette de meester die hem vroeg: ‘Wie bent U?’ ‘Ik ben de koning’, zei de koning’. ‘Ja, dat is uw maatschappelijke rol, maar wie bent u?’ zei de meester. ‘Ik ben getrouwd en heb twee kinderen’ zei de koning. ‘Dat is uw sociale rol, maar wie bent u?’ sprak de wijze. ‘Ik ben gefortuneerd en rijk’ sprak de koning. ‘Ja dat is je financiële situatie, maar u bent uw geld niet, wie bent u’ zei de wijze. ‘Ik weet het niet’ zei de koning, waarop de meester antwoordde:’Weet eerst wie u bent  en dan zult u God ontmoeten’ Ik voegde er aan toe dat om te weten wie je bent je eerst moet sterven, sterven aan je ego. De Bijbel zegt:’De levenden zullen God niet zien’. Goethe zei: ‘Stirb und werde’. Na m’n crisis in 1992 begreep ik die woorden van Goethe pas, want ik was in 1992 zelf ook gestorven en opnieuw geboren. Johannes Tauler zei: ‘De pijnen van de crisis zijn de weeën van God’s geboorte in je’ en zo heb ik het ervaren vertelde ik Peter Jan. Toen ik dit allemaal vertelde zei Peter Jan niets meer, hij wist niet hoe hij hierop moest antwoorden

Een ander verhaal is dat van een geleerde die niet in God geloofde en daarover in discussie wilde met een wijze. De wijze zei echter alleen maar:’Kijk in m’n ogen’, verder geen enkel argument, de geleerde wist niet zo goed wat hij hiermee aan moest en was gewend om te debatteren en nu overkwam hem dit, hij keek maar hem viel niks op, waarop de wijze zei:’Als je God niet in m’n ogen ziet zul je Hem nergens vinden en niet ontmoeten. Vernon Howard werd gevraagd wat het verschil is tussen een verlichte en een gemiddelde mens, hij zei: ‘De verlichte ziet en de gemiddelde mens denkt’…

Om God te kunnen ontmoeten, moet jij eerst verdwijnen. Vernon Howard was het weer die zei dat jij het grootste probleem bent dat je in je leven tegenkomt. Je ego belemmert de ontmoeting met God, omdat hij het beter denkt te weten en maakt zelf goden naar zijn beeld, zoals Peter Jan deed die kwaad was op zijn beeld van God en dus op zichzelf.

Een ander verhaal is van een koning die een narrenstaf gaf aan z’n nar omdat z’n nar altijd de waarheid sprak en dat vond de koning heel dwaas. De koning zei:’Je mag deze narrenstaf doorgeven aan iemand die nog dwazer is dan jij bent’. Toen de koning op sterven lag riep hij de nar bij zich omdat hij behoefte had aan eerlijke antwoorden. De koning zei:’Ik vertrek binnenkort naar een ander land’ ‘Heeft u daar al informatie over ingewonnen’ zei de nar. ‘Nee’ zei de koning.’heeft u zich op e.e.a. voorbereid o.a op een mogelijke ontmoeting met God’ vroeg de nar. ‘Nee’ zei de koning. ‘In dat geval geef ik u de narrenstaf, want dan bent u nog dwazer dan ik.

Een monnik zei tegen een andere monnik;’Je krijg van mij 1 sinaasappel als je me vertelt waar God is’. De ander antwoordde:’Je krijgt van mij 2 sinaasappels als je me kunt vertellen waar God niet is’…..

Jezus zei: ‘De Vader en ik zijn één’, dan is er geen dualiteit en ben je verbonden met het grote geheel, één met de kosmos, het universum, is er geen kwaadheid of conflict, maar liefde, vrede en harmonie…