Berichten

Gevoelens & keuze

Een Indiase goeroe beweerde ooit dat je niet voor liefde kunt kiezen, maar hij zei ook dat iedereen er een hekel aan heeft om op te staan. Hij slaapt dus liever dan dat ie leeft en dat zegt alles over deze charlatan. Ik kies bewust voor liefde in plaats van angst en dat gaat me prima af. Amerikanen zeggen:’Fake it till you make it!’ Eerst net doen alsof je liefdevol bent is al een goed begin en een goede keuze.

Robert F. Willard Ph.D. en Michael Gibertini Ph.D schreven in hun boek ‘The seven jewels of codependency’: ‘Je weet dat misschien niet, maar in zekere zin kies je je gevoelens. Je gevoelens zijn gebaseerd op wat je jezelf vertelt over een situatie, je begrip ervan en wat het voor je betekent. Als je je anders wilt voelen, moet je de manier waarop je over een situatie denkt veranderen. Bijvoorbeeld: Heb je ooit iemand horen praten over jou en gedacht dat ze kwaad op je waren om daarna te ontdekken dat het over een ander ging?. Ook al heb je je gekwetst gevoeld of boos, toen je je realiseerde dat het over een ander ging was er opluchting of zelfs een schuldgevoel over je kwaadheid’ Toen je gedachten over de situatie veranderden, veranderden ook je gevoelens. De realiteit van de gebeurtenis creëerde of veranderde je gevoelens niet, maar je interpretatie deed dat’

In de Rationeel-Emotieve-Therapie(RET) kennen ze de ABC-formule. A = het Activating event, de gebeurtenis, B = Belief, je geloof/overtuiging over iets en C = Consequences, de consequentie, de uitkomst. En dan stellen ze dat niet A bepaalt wat C is maar B. Het gaat altijd om je geloof/overtuiging of je je gekwetst gaat voelen of niet

Ik hoorde ooit een man tegen me zeggen dat ik precies op een minister van de VVD leek, dat gaf me geen aangenaam gevoel omdat ik niks met de VVD heb, maar ik koos ervoor om te vragen of het als een compliment was bedoeld en de man zei:’Jazeker ik waardeer die minister enorm!’ en dat voelde voor mij een stuk beter.

Ik kies ervoor om me meestal goed,vredig,harmonieus en liefdevol te voelen, zelfs als het een keer tegenzit. Ik zie nl. alles al zijnde ten goede voor m’n groei en ontwikkeling en dan wijs je geen enkel gevoel af en kies je ervoor alles te voelen en ervaren.

‘Geluk is een keuze’ is de titel van een boek van Mariska van der Werf dat ze in eigen beheer bij boekenbent.com uitgaf. Ik geef Mariska groot gelijk: geluk is inderdaad een keuze en wordt dan niet veroorzaakt door iets van buiten maar is er gewoon zoals je bent. Marci Shimoff schreef het boek ‘Happy for no reason’ en dat is het, er is geen reden om gelukkig te zijn het is een staat van zijn waar je voor gekozen hebt.

Als je bedenkt dat je dagelijks kunt kiezen uit vele opties en er een kosten/baten-analyse op loslaat en je intuïtie erbij gebruikt zul je wellicht minder TV kijken en meer kiezen voor groei en ontplooiing van je eigen wezen en zelf leven i.p.v passief de levens op TV van anderen te volgen.

Veel mensen beseffen niet dat ze de keuze hebben uit vele opties en handelen uit gewoonte, routine en klagen dan dat hun leven zo gezapig is en grijs en saai….

Breng je opties in kaart en durf daarbij te fantaseren en je creativiteit te benutten. Goede keuzes leveren een goed en gelukkig leven op en zorgen voor goede, fijne gevoelens van liefde, vrede, harmonie, vreugde, humor, speelsheid, sereniteit, etc.etc. en dat gun ik u ook.

Gevoelens & waarheid

Er zijn mensen die beweren dat gevoelens de waarheid vertellen, maar ik denk en voel daar toch wat genuanceerder over. Gevoelens kunnen de waarheid vertellen maar ook liegen.

Neem bijvoorbeeld gevoelens van minderwaardigheid. Als je die gevoelens hebt wil dat dan ook zeggen dat je minderwaardig bent? Ik meen van niet. De waarheid is voor mij dat je een kind van God bent en naar Zijn evenbeeld geschapen bent en dat je dus spiritueel waardig bent en waardevol bent.

Onderzocht is dat 75% van de  ‘professionele’ hulpverleners zich superieur voelt en de grote vraag is of dat de waarheid is, zijn ze ook echt superieur of stellen ze zich alleen maar zo op uit angst en onzekerheid, is het arrogantie waar minderwaardigheid achter schuilt, is die arrogantie een overcompensatie van minderwaardigheid, bij mij was dat zeker het geval. Zowel arrogantie als minderwaardigheid zijn pathologisch. Als je een spirituele waardigheid voelt dan voel je je niet meer maar ook niet minder dan een ander, dan voel je je één en verbonden en dat komt meer overeen met waarheid.

80% van de mensen denkt dat ze een bovengemiddelde intelligentie hebben, dat zegt al genoeg! Het leidt vaak tot autoritair gedrag en gevoelens van het weten te hebben. Hoe minder mensen weten hoe meer ze denken te weten.

Charles L. Whitfield heeft het in z’n prachtige boek:’Co-dependence, healing the human condition’ over het feit dat 95%(!) van de mensen in meer of mindere mate codependent is. Codependent ben je als je in een disfunctioneel gezin ben grootgebracht met weinig of geen liefde, warmte en koestering en waar over (negatieve) gevoelens niet werd gesproken en die dus verdrongen moesten worden. Voor je gevoelens van eigenwaarde ben je dan afhankelijk van externe bronnen, van anderen het is dus meer anderenwaarde dan eigenwaarde en dan is je gevoel niet jou waarheid.

Whitfield heeft het over het 12 stappen programma en zegt dat ons ware Zelf in orde is en gezond, maar dat we zijn afgedwaald van ons ware Zelf door vervormde overtuigingen, gedachten, gevoelens en keuzes. Hij spreekt dus ook over vervormde gevoelens en die vertellen ons dus leugens in plaats van de waarheid.

Veel mensen hebben het gevoel dat hun perceptie de realitieit is, waar is, en dat is ook al niet juist. Goethe zag dat goed toen hij zei:’Als we geen voorstelling hebben van het geheel, beseffen we niet hoe fragmentarisch onze kennis en waarnemening is’

Gevoelens zijn in zoverre echt en waar dat je ze kunt voelen maar de oefening is om je af te vragen of die gevoelens een waarheid verkondigen en bijdragen aan je ontwaken of je in slaap houden..

Als je gelooft in een straffende God zul je je een zondaar voelen en schuldig en kun je schaamte voelen en de grote vraag is of dat terecht is en waarheid. Ik geloof in een liefdevolle God en voel veel liefde en dat is voor mij helemaal waar en komt mij en de ander alleen maar ten goede.

Velen van ons hebben het gevoel dat bepaalde emoties negatief zijn zoals: woede, haat, jaloezie, afgunst, irritatie, ergernis,etc. Door ze als negatief te ervaren onderdrukken we ze vaak en kunnen we ze zelfs verdringen, waardoor we de waardevolle boodschappen die ze kunnen geven volledig missen. Achter boosheid kan een behoefte schuilgaan waar je je van bewust kunt worden, het kan de behoefte aan erkenning, waardering zijn die je niet kreeg, waardoor je boos werd en dan mag je om die erkenning en waardering leren vragen in plaats van boos(manipulatief) te worden. Als je terugkeert naar de oorzaak: je onvervulde behoefte ofwel onverwerkte pijn uit het verleden kun je dat alsnog een plaats geven en helen en transformeren en dan ben je bevrijd.

Ik hoorde ooit een man zeggen: ‘Ik zet mijn woede op de plank’ Deze man ‘lachte’ alles weg en klaagde erover dat hij niet begrepen werd. Hij durfde z’n authentieke gevoelens niet te laten zien en onderdrukte alles en verweet anderen dat ze hem niet begrepen waar hij zichzelf niet begreep, het was weer projectie zoals zo vaak.

Als een ander je boos, verdrietig of ongelukkig kan maken dan stel je je op als slachtoffer en laat je je gevoel bepalen door een ander en ben je afhankelijk van de ander hoe jij je voelt. De ander is alleen maar een trigger naar jouw gevoel, jouw onverwerkte pijn, jouw behoeften, jouw wensen. De uitdaging is om dat alsnog te onderzoeken en te helen en transformeren. De ander drukt dan niet langer jouw ‘gevoelsknoppen’ in maar dat doe je dan zelf en je zult gevoelens van vrede en harmonie kennen en als je al een keer boos wordt dat is die boosheid een instrument om je grenzen aan te geven en is die boosheid niet de baas over jou maar ben jij de baas over je boosheid. Dan ontstaat meesterschap en dat gun ik iedereen al weet ik dat het voor de weinigen is weggelegd die bereid zijn om de weg naar binnen te gaan.

De grote Soefi meester Inayat Khan deed dat ook toen hij zei dat hij nu echt wilde zien, denken en voelen en dus merkte dat ie onecht was een vals zelf had en echt wilde worden. Hij zag in dat je denkbeelden en gevoelens vals kunnen zijn als je een vals zelf(ego) volgt en niet Zelf de baas bent en authentiek, uniek, vrij, bewust, ontwaakt en meesterlijk.

 

Idiosyncrasie

Idiosyncrasie is volgens de Van Dale: aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde prikkels.

Ik maakte dat pas echt mee tijdens m’n eerste psychose toen alle filters van de waarneming wegvielen en alle indrukken tegelijk binnenkwamen en me verwarden, zoveel informatie tegelijkertijd, zoveel prikkels kon ik niet aan. Ik werd in een isoleercel geplaatst om maar vooral geen prikkels te krijgen.

Ook als kind was ik al idiosyncratisch en voelde heel snel als ik werd afgewezen en niet mocht zijn wie ik was. Dat men me wilde veranderen en ik dus kennelijk niet deugde zoals ik was(-)

Ik vond dat heel pijnlijk en heb vele jaren grote problemen gehad met afwijzing, waardoor ik het juist aantrok(om ervan te kunnen leren, maar dat wist ik toen nog niet).

Ik ken enkele hoog sensitieve mensen en die zijn ook idiosyncratisch. Ze voelen de energieën van mensen hun hebzucht, woede, jaloezie, boosheid, prikkelbaarheid en deze prikkel introjecteren ze, internaliseren dat en ze voelen nog beter dan de ander wat de ander voelt en hebben daar vaak last van. Ze moeten leren zichzelf tegen die prikkels te beschermen.

Er wordt ook reclame gemaakt voor mensen die een kort lontje hebben en die zou je ook idiosyncratisch kunnen noemen.. Ze zijn overgevoelig voor beledigingen en nemen alles heel persoonlijk op en gaan gelijk in de tegenaanval. Ze beantwoorden haat met haat in plaats van met liefde wat intelligenter zou zijn.

Een kennis van me is ook idiosyncratisch, hij heeft de neiging zich uit zelfbescherming uit de wereld terug te trekken, het is een solist, een Einzelgänger, geworden. Dat doet me denken aan een boef die alleen werkt dat is een Einzelgängster. Die kennis is geen boef maar is z’n emoties niet de baas. Hij zei: ‘Als de wereld zo is dan heb ik er niks te zoeken’. Hij is nogal zwaarmoedig, als ik twee uur met de man praat moet ik echt weg want dan voel ik me helemaal zwaar worden, ook idiosyncratisch van mij.

Als je last hebt van idiosyncrasie is het verstandig om meer van je verstand van je denken gebruik te maken en te affirmeren dat je het goed is wat je ook voelt. Als gevoelens gaan overheersen loop je in de val van emotionele incontinentie en sentimentaliteit de uitdaging is dan om naar je denken en handelen te gaan om tot een goede balans tussen denken, voelen en handelen te komen.

Dan heb je nog het tegendeel van idiosyncrasie dat zijn de mensen die gespeend zijn van gevoel en alleen maar in hun hoofd zitten en soms zelf een plaat voor hun kop hebben,geen enkele prikkel komt dan binnen. De uitdaging is dan om meer te voelen en te handelen.

 

 

Geraakt worden

Ans vertelde me dat zo door muziek en/of films zo geraakt kan worden dat tranen gaan stromen, ik herkende dat heb dat ook en dan stroomt je gevoel en sta je open om je te laten raken en beroeren en ontroeren.

Door opvoeding en ervaring zijn veel mensen nogal geremd en bang om zich te laten raken. Ze zijn bang om weer gekwetst te worden en trekken muren om zich heen. Jan Foudraine schreef daar een boek over ‘de bunkerbouwers’. Deze mensen hebben een beschermende en afwerende houding en dan kun je niet openstaan en leren en dingen binnen laten komen. Het is zelfs zo dat als je geen open en lerende houding hebt je per definitie een beschermende en afwerende houding hebt. De bescherming was vroeger nodig om te overleven maar zit nu echt leven in de weg en vormt een blokkade op het gevoelsleven. Dan is angst de motiverende factor in plaats van liefde. In liefde wil je geraakt worden en durf je je kwetsbaar op te stellen en ga je voor intimiteit. Op z’n Engels is het Intimacy ofwel into-me-see.

Wat je het meest raakt zegt veel over je. Ik heb dat bij muziek, boeken en films, o.a. de film Spartacus en While you were sleeping om er een paar te noemen. Bij muziek van Crosby Stills & Nash voel ik ook veel en bij Johnny Cash, toen ik z’n nummer ‘hurt’ voor het eerst hoorde kwamen er tranen bij me, ook bij de muziek van Hildegard von Bingen, die puurheid en schoonheid, wat geweldig!. Dat wil ik dan ook zien te bereiken.

Ook ik ben vervormd door opleiding, opvoeding, conditioneringen en ervaring en mag terug naar de pure staat van zijn en e.e.a. transformeren naar een staat van onvoorwaardelijke liefde. Muziek, film, boeken, kunst, etc, helpen me daarbij. Als ik lees is dat niet alleen een mentale activiteit zoals iemand ooit beweerde, nee ik voel er ook heel veel bij en ervaar veel, leef me in.

Omdat ik opensta laat ik me heel soms ook op een onaangename manier raken, door demonen, energievampiers en monsters die de weg volkomen kwijt zijn en negatieve energie uitstralen en je proberen naar beneden te halen en af te kraken, heel destructief en niet fijn om te ervaren, maar leert me wel dat ik af en toe zelf ook niet zo’n lievertje ben en denk dan aan m’n uitspraak: ‘Als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid en werk daaraan’. Gandhi zei:’Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’ en dat is een ho’oponopono gedachte.

Het meest geraakt werd ik door m’n crisis in 1992, ik kreeg een psychose, depersonalisatie en ernstige depressie te verwerken, het zorgde ook voor een wedergeboorte. Johannes Tauler zei:’De pijnen van de crisis zijn de weeën van God’s geboorte in je’ en zo heb ik het ervaren. Ik dank God voor deze crisis die me veel bracht en gevoeliger maakte en weer tot leven wekte, er volgden vele transformaties. Het Chinese teken voor crisis is hetzelfde als dat voor veranderinfg en veranderingen heb ik sindsdien veel ondergaan met veel plezier. Leven is verandering.

Bang, gemotiveerd door angst

Veel mensen zijn bang en worden gemotiveerd door angst. Ze zijn bang om te verliezen, ziek te worden, alleen te zijn, niet te krijgen wat ze willen, afgewezen te worden, niet gerespecteerd te worden, etc.etc. Ze beseffen niet dat angst het gevreesde juist oproept!!

Erich Fromm schreef dat een van de grootste problemen van deze zijd is dat mensen bang zijn om met zichzelf alleen te zijn. Als je niet alleen kunt zijn en het in je eentje naar de zin kunt hebben kun je ook geen harmonische relatie met een ander aangaan dan ben je te behoeftig en te eisend dat de ander je gelukkig moet maken, dat de ander jouw ‘gaten’ moet vullen, dat de ander jouw compleet moet maken en daar is die ander dan mooi klaar mee.

De Bijbel stelt dat liefde alle angst uitdrijft, maar wie houdt zich daarmee bezig?. We houden liever vast aan dat wat we kennen en dat is de angst, we zijn bang voor het onbekende, waar alleen het bekende ons angstig kan maken.

Er is een grote angst voor verandering en die wordt door het ego ingegeven dat de heerschappij wil houden en zich van angst bedient, het ego wil je afhankelijk van hem houden dus codependent..

De angst zegt dat elke verandering nog geen verbetering is en vergeet dat elke verbetering wel een verandering is en dat leven per definitie verandering is. Er is dus ook angst voor de zelfgerealiseerden want die kunnen je ego vernietigen en dat wil het niet. Dan wijs je zo iemand af of maakt hem belachelijk of geeft hem de gifbeker zoals bij Socrates gebeurde of kruistigt hem zoals bij Jezus gebeurde.

Angst voedt zichzelf met angst en stoot liefde al en kiest voor hartstocht en lust in plaats van onvoorwaardelijke liefde. Dan ben je het slachtoffer van je eigen angst zonder dat te weten

‘Waar ben je bang voor’, vroeg een reikimaster me ooit, ik hoefde niet na te denken zei onmiddellijk:’Dat de mensen me niet meer nodig hebben’ ‘Wees dan maar blij’ zei hij droogjes en wist niks van codependentie anders had hij me daarop kunnen wijzen. Het nodig moeten zijn werd me met de paplepel ingegoten en bij velen van ons, ik moest het met veel moeite afleren, want afleren is moeilijker dan leren.

Zolang we bang zijn voor elkaar bewapenen we ons. Er wordt jaarlijks voor 900 miljard euro aan wapens uitgegeven door de regeringen en dat is dus angst, een deel van dat bedrag zou voldoende zijn om de armoede uit de wereld te helpen en dat zou liefde zijn, maar daar kiest men niet voor. Doorbreek die angstspiraal en zoek naar je essentie die liefde is en je angst verdwijnt, vechten tegen de angst helpt niet dat is hetzelfde als vechten tegen het donker het enige dat helpt is het licht aan doen ofwel bewustworden. Liefhebben is het antwoord. Gerald Jampolsky schreef het boek ‘Liefde is angst laten varen’ een aanrader.Rotterdammers zouden zeggen ‘Doet dat maar!’

Hier nog wat quotes over bang zijn en angst die me aanspreken:

Sommigen worden agressief uit vrees om bang te zijn. – Cherbulier

Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven. Krishnamuti

Het is uit angst dat de meesten ernaar verlangen gevreesd te zijn. Ben Cami

Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren. Shakespeare

Woede komt door angst en angst is verlies van realiteit. onbekend

Het geluk zou volkomen zijn als wij niet bang waren het te verliezen. – Pieter Geert Buckinx

Men is alleen bang wanneer men het niet met zichzelf eens is. – Hermann Hesse

De grootste fout die u in het leven kunt maken, is voortdurend bang zijn er een te maken. – Elbert Hubbard

Iemand voor wie mensen bang zijn, is bang voor mensen. – Lao-Tse

Hoe meer men bang geweest is voor iets, des te liever treedt men dat met voeten. – Lucretius

Wees niet bang dat het leven eens ophoudt; wees ervoor bang dat het nooit begint. – John Henry Newman

Het is beter eenmaal te lijden dan voortdurend bezorgd te moeten zijn, in angst te moeten zitten. – Julius Caesar

De hoeveelheid angst in je hart is juist zo groot als het gewicht van alles waar je nog aan gehecht bent. – Godfried Danneels

Angst is de vader van de wreedheid. – James Anthony Froude

De drang naar bezit is ook een vorm van angst. – Jan Greshoff