Berichten

Paradoxale intentie

Hier een voorbeeld van paradoxale intentie:

Angst voor slapeloosheid resulteert in een hyperintentie tot slapen, voortvloeiend uit de anticiperende angst dat men hierin niet zal slagen. Het is ook bekend dat hyperintentie het gewenste afstoot en uitsluit, het dient vervangen te worden door de paradoxale intentie om wakker te willen blijven en dan zal er weldra de slaap volgen…

Zo is het ook met een te grote drang om gelukkig te worden, het is een hyperintentie die dus tot het tegengestelde namelijk ongeluk leidt. Ik ken een therapeut die zei: ‘Eis van jezelf dat je gelukkig bent’, ik wees hem op het gevaar van zo’n eis, zo’n hyperintentie, per mail, hij reageerde daar niet op, ook telefonisch bleek hij onbereikbaar. Ik kreeg steeds zijn partner aan de lijn die me nooit kon vertellen wanneer hij er weer zou zijn. De partner beloofde mij dat hij zou vragen of de man mij terug wilde bellen, ik ben nooit gebeld. De therapeut voelde nattigheid, ik legde een bom onder z’n filosofie…

Een therapievorm voor als je je ongelukkig voelt is ook om het erger te maken, steeds erger en dramatischer en tragischer, ook dan werkt de paradoxale intentie en lost je nare gevoel op.

De levenskunstenaar streeft niet naar geluk, hij weet namelijk dat het een automatische resultante is van bewustwording en zelfkennis en daar zet hij zich op een stressvrije en rustige manier voor in.

Als je de neiging hebt om je te veel zorgen te maken ga ook dat enorm overdrijven en maak de zorgen steeds groter en dan zie je op een gegeven moment de absurdheid ervan in en valt het van je af

Als we woede persé willen onderdrukken gaat het een nog grotere rol in ons leven spelen. Alles waar je je fel tegen verzet wordt sterker. Hyperintentie ten aanzien van je woede laat je erom lachen en dan is de paradoxale intentie aan het werk. Het is wel verstandig om de boodschap die de woede voor je heeft te begrijpen en achterhalen. Het kan een onvervulde behoefte zijn, of een afwijzing, of een nee op een vraag of verzoek, of een belediging, maar het kan ook oude pijn uit je onverwerkte verleden zijn of het schenden van je grenzen, zoek uit wat het is een leer ervan. De levenskunstenaar onderdrukt zijn woede niet maar gebruikt hem op een constructieve manier o.a. om zijn grenzen te eerbiedigen.

Bron: Boek ‘Geluk & Levenskunst’ – Henny Bos (verschijnt eind 2014)

Wees echt!

 

In het tijdschrift ‘Van hart tot hart van augustus 2012 staat het artikel ‘Wees gelukkig!’ van Ton Peters. Hij zegt: ‘Eis van jezelf om gelukkig te zijn’. Weer zo’n positivo coach die alleen wil dat het licht is en voor de dag kiest en het donker van de nacht afwijst. Hij verkiest gelukkig zijn boven echt zijn met je pieken en dalen die normaal zijn.

Hij heeft het over het innerlijk Zelf met een hoofdletter dat natuurlijk superieur is aan het zelf met een kleine letter dat dus weer afkeurd wordt. Ton pleit ervoor om als mantra ‘wees gelukkig’ te herhalen en geeft nog enkele andere tips waarmee je je geluk snel kunt realiseren(-). Hij zegt dat het gekunseld en onecht kan overkomen, maar alleen in de aanvang. Ton stelt het wel heel simpel, zo simpel dat je je kunt afvragen waarom niet iedereen al gelukkig is.

Ik ken een man die ook te pas en te onpas zegt dat hij zo gelukkig is, ik heb hem al eens gezegd waarom hij dat dan niet aan z’n gezicht vertelt. Ik verdenk hem van reactie-formatie ofwel in overdreven vorm het tegendeel laten zien van wat er is…

Ik denk dat Ton de waarde van ongelukkige gevoelens als boosheid, verdriet, depressie, angst, etc. niet wil zien en gooit daarmee het kind met het badwater weg. Als je depressief bent en je volgt Ton’s advies en ga je tegen jezelf zeggen ‘wees gelukkig’ dan haal je niet de waarde uit je depressie die je bij je Hogere Zelf kan brengen, dan ontken je wat er NU is en wil je wat anders..

Bovendien heeft Ton het over eisen, ik meen dat het Hogere Zelf niet eist maar aanvaardt wat is en daaruit komen de grootste transformaties voort. Je kunt wel zeggen: ‘Ik ben depressief, maar ondanks dat hou ik van mezelf’ en ‘M’n depressie kan me verder helpen op m’n weg naar zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef’ Ik zeg dat omdat ik zelf een ernstige depressie heb gekend en dankbaar ben dat ik dat niet heb weggedrukt door vrolijk doen of gelukkig doen of afleiding, maar aangegaan ben en dat leverde veel op.

Ton lijkt een beetje op de twee mannen die zichzelf ‘No shade’ noemden, ze kenden geen schaduw en zagen het alleen maar positief zo zeiden ze, ze traden op voor een talentenjacht en de kritiek van de jury was niet best, hun ‘geluk’ en positiviteit was op slag verdwenen ze reageerden gefrustreerd en negatief en boos, een reporter vroeg nog waar hun positiviteit nu was, die reporter werd boos aan de kant gedrukt door ‘No shade’. Ze namen hun verlies heef onsportief en zagen het niet als een leermoment. Ik geloof niet zo in mensen als Ton Peters die altijd gelukkig willen zijn en dat zelfs eisen. Jung zei al: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen maar door ons bewust te worden van onze duistere zijden’.

Ton wil NU gelukkig zijn en eist dat, een dwingeland die adviezen geeft in plaats van informatie te verstrekken. De Boeddha zei: ‘Geluk komt tot je als je werk en woorden ten goede komen aan jezelf en aan anderen’. De woorden van Ton komen niet erg ten goede aan hemzelf als eisende en ik denk ook niet aan anderen. Lao tse zei: ‘Mooie woorden zijn vaak niet waar en ware woorden zijn vaak niet mooi’.

Geluk is naar mijn mening niet rechtstreeks bereikbaar maar een bijprodukt van bewustwording en zelfkennis en dat bereik je vaak door veel moeilijkheden en tegenslagen heen, er is geen quick fix. Johannes Tauler zei: ‘De pijnen van de crisis zijn de weeën van God’s geboorte in je’ en zo heb ik dat ook ervaren. ‘No pain, no  gain’.

De mooiste, meest aimabele mensen zijn niet degenen die altijd gelukkig zijn geweest, maar degenen  die moeilijkheden, tegenslagen en ongeluk hebben gekend en door die dingen empathie, dankbaarheid en liefde hebben geleerd. ‘Out of suffering have emerged the strongest souls’ zei Edwin Chapin. De meest succesvolle en echt gelukkige mensen zijn zij die de meeste tegenslagen en mislukkingen hebben overwonnen en dat nog steeds doen.

Tijdens een lezing die ik hield voor de Theosofische vereniging, waar zo’n 30 mensen bij aanwezig waren was er 1 vrouw die gelukkig was grootgebracht zei ze. Toen ik het onderwerp woede aansneed, bleek dat juist deze vrouw het meeste woede had(!). Ze was veeleisend geworden omdat ze altijd haar zijn had gekregen en het nooit een tegen had gezeten, ze had niet geleerd om te gaan met afwijzingen en tegenslagen, ze wilde altijd haar zijn doordrijven en dat lukte niet en dan werd ze boos(om te manipuleren).

We leren niet van onze successen maar van onze moeilijkheden en fouten en daarvoor gaan we vaak uit de weg en ontkennen dat we fouten maken.

Je geliefd voelen

Als codependente people pleaser speelde ik rollen, was mezelf niet, m’n subpersoonlijkheden(intradependentie) waren de baas over me. Shakespeare zei al dat we allemaal een rol spelen op het levenstoneel. Het probleem daarvan is dat als de ander ons dan liefheeft, hij niet lief heeft wie we echt zijn, maar wat we spelen te zijn, hij heeft onze rol, ons masker lief, dus voelen we ons echte zelf niet geliefd en dat voelen we.

Er is geen echte intimiteit die nodig is om je echt geliefd te voelen. Er is een openhartige, eerlijke communicatie nodig die gaat over hoe je echt bent, maar eerst moet je daar zelf achter zien te komen door bewustwording, zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef en dan kun je pas echt communiceren en je echt geliefd voelen.

Iemand die (onbewust) een afkeer van zichzelf heeft of een hele sterke innerlijke criticus in zich heeft gelooft je niet als je zegt dat je hem liefhebt. Want hij houdt niet eens van zichzelf dus hoe kan hij geloven dat jij van hem kunt houden, onmogelijk.

Melody Beattie had het over de HOW-formule ofwel Honesty-Openess-Willingness, ofwel eerlijkheid, openhartigheid en bereidheid. Het was weer Shakespeare zie zei: ‘De bereidheid is alles!’. Ben je bereid om jezelf te laten zien zoals je echt bent in al je kwetsbaarheid en met je schaduwzijden of speel je weer mooi weer en ben je bang voor intimiteit omdat de ander je dan zal kunnen ontmaskeren?.

Eric Berne schreef het boek ‘Games people play’ en dat is precies wat we met z’n allen doen, we spelen spelletjes met elkaar en zijn niet eerlijk. Gurdjieff beweerde dat ook dat mensen niet eerlijk zijn en ook naar zichzelf liegen en niet open zijn en dan kun je je nooit geliefd voelen om wie je bent.

Als je subpersoonlijkheden de baas over je spelen, zoals dat bij mij het geval was, ben je steeds een ander en nooit jezelf. Acda en de Munnick zingen ervover dat ze nooit zichzelf zijn geweest. Loesje zegt: ’Wees jezelf, want er zijn al genoeg anderen’.

Als je vriendjes bent met jezelf en een goede eigenwaarde hebt, realiseer je je dat aandacht van een ander al een vorm van liefde is en zul je dat binnen laten komen en er dankbaar voor zijn en zul je je sneller geliefd voelen

Pijn

Pijn is onvermijdelijk verbonden met het leven en we hebben het vaak nodig als leermeester. Christiane Beerlandt schreef de dikke pil ‘De sleutels tot zelfbevrijding’ en gaat in op de pijn en ziektes die je kunt hebben en de oorzaken daarvan die vaak geestelijk zijn, ze geeft ook tips wat je eraan kunt doen.

In mijn leven heb ik de pijn van een psychose, depersonalisatie en ernstige depressie gekend om er een paar te noemen. Het waren m’n grootste leermeesters. Ik had een harde kop en dacht het allemaal wel te weten en had deze pijn nodig om tot inzicht te komen en ben er achteraf dankbaar voor. Door het kennen van die pijn kom je diep te zitten en krijg je ook diepgang en weet ik nu wat echte vreugde is en dankbaarheid.

Amerikanen zeggen ‘no pain, no gain’. Johannes Tauler zei:’De pijnen van de crisis zijn de weeën van God’s geboorte in ons’ en zo heb ik het ook ervaren.

Op een dag stierf het zoontje van een vrouw, die naar de Boeddha ging met het verzoek het kind weer tot leven te wekken. De Boeddha zei; ‘Haal wat rijst uit een huis waar nooit pijn en ziekte is geweest’. Hoopvol ging de vrouw op pad, maar deur na deur kwam ze erachter dat er overal pijn en ziekte was geweest, ze leerde de les dat ieder huis z’n kruis heeft en dat zij dus ook pijn moest leren kennen en dat niet tot lijden hoefde te maken. Ze had haar levensgeluk bij haar zoontje gelegd, een externe bron en begreep in dat het van binnen moest komen en ze moest leren loslaten en onthechten om vrij te kunnen zijn.

We willen vaak geen pijn en weten dus niet wat goed voor ons is. Nietzsche zei dat als onze wensen uitkomen we al spoedig in een hel leven en daar zit wat in. Nisargadatta zei:’Tussen de oevers van pijn en plezier stroomt de rivier, alleen wanneer denken en voelen stranden op een van de oevers, en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende’ Pijn is onvermijdbaar maar dat geldt niet voor lijden. De Boeddha zei dat het leven lijden was maar wees ook op de 4 edele waarheden en het achtvoudige pad om eruit te komen.

Hier volgen nog wat quotes over pijn:

Pijn doet een mens nadenken, gedachten maken een mens wijs, wijsheid maakt het leven draaglijk. – John Patrick

Pijn: de gist die het geluk doet rijzen. – Jan Deloof

Wanneer wij door iemand bedrogen worden, kan het verdriet ons in hem vergist te hebben meer pijn doen dan het nadeel dat ons zijn bedrog berokkent. -C. J. Wijnaendts Francken

Ze ademen waarheid die hun woorden ademen in pijn – Shakespeare

Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel – onbekend

Beschouw niet als pijnlijk wat goed voor je is – Euripides

Een woord bevrijd ons van alle zwaarte en pijn van het leven , dat woord is liefde – Sophocles

Geen pijn gevoeld te hebben is niet menselijk geweest te zijn – Joods gezegde

Pijnlijke citaten by Peter de Kock: Ervaringsdeskundige Henry Rollins over pijn: ‘I used to fight the pain, but recently this became clear to me: pain is not my enemy; it is my call to greatness.’

‘I think about the meaning of pain. Pain is personal. It really belongs to the one feeling it. Probably the only thing that is your own. I like mine.’

‘Some of your best moments come when you’re the king or queen of pain. That’s when you lock yourself in your room, paint your fingernails black, turn out the lights, listen to a Cure record and write poetry.’

‘Scar tissue is stronger than regular tissue. Realize the strength, move on.’

 

 

 

 

Hoe zal ik mij vandaag voelen?

Een codependent grapje is dat van een codependente vrouw die ‘s ochtends naast haar man wakker wordt en hem vraagt: ‘Hoe zal ik mij vandaag voelen?’…

Een voorbeeld van interdependentie en vrijheid is dat van een man die met een vriend een krant ging kopen bij een kiosk. De man van de kiosk deed heel nors en chagrijnig en de man zegt hem vriendelijke goeiendag en wenst hem een fijne dag. De vriend vraagt:’ Doet die man van de kiosk altijd zo naar tegen je?’ ‘Meestal wel’ antwoordt de man. ‘Waarom ben je dan zo vriendelijk tegen hem?’ vraagt de vriend. De interdependente man zegt: ‘Omdat ik m’n stemming en attitude niet door die man of wie dan ook laat bepalen’

Hoevelen van ons laten hun gevoel en stemming wel niet bepalen door anderen?. Pas als de ander vriendelijk en aardig is zijn wij het ook. Onderzocht is dat als er geschreeuwd wordt tegen mensen de meeste mensen dan terugschreeuwen en als iemand kwaad is op een ander die ander kwaad terug doet, dus codependent..

Gurdjieff begreep dat principe heel goed. In de trainingsgroep van Gurdjieff zat een man die iedereen schoffeerde en beledigde en negatief was. Op een dag besloot die man de groep te verlaten tot grote opluchting van iedereen behalve Gurdjieff, die deed z’n best om hem terug te halen, de man wilde dat niet en toen bood Gurdjieff hem zelfs geld en toen kwam hij terug tot ontzetting van de andere studenten, die daar niets van snapten. Gurdjieff zei:’ Als jullie van iemand kunnen leren om onder alle omstandigheden vriendelijk en liefdevol te zijn is het juist van deze man’

De Dalai Lama weet dat ook en noemde de Chinese leider Mao, die Tibet binnenviel, z’n grootste leraar, de Dalai Lama liet zich door het gedrag van Mao niet verbitteren en niet woedend maken maar bleef vriendelijk en liefdevol omdat dat z’n aard is. Hij zegt ook dat z’n religie liefdevolle vriendelijkheid is. And he walks his talk.

Bron: Boek ‘Levensinspiraties’ – Henny Bos (verschijnt najaar 2012)