Berichten

Veel mensen durven niet gelukkig te zijn….

Dat zei m’n vriend Arthur tegen me, die zelf uit een depressie is gekomen en ongelukkig was omdat hij niet zichzelf was, maar zich aanpaste aan anderen, dus codependent was. Een therapeut vroeg hem:’Wat zou je zijn zonder je problemen?’ Arthur wist daarop op dat moment geen antwoord en bedacht later dat hij niets zou zijn zonder z’n problemen, zou verdwijnen, het zou z’n dood zijn, hij was er zo mee vertrouwd, problemen waren z’n identiteit geworden. Daarna zag hij de belachelijkheid van e.e.a. in en kwam tot inzicht.

We klampen ons vast aan het bekende en vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt. Een mooi voorbeeld daarvan is van een kind dat werd weggehaald door de kinderbescherming bij haar moeder die haar sloeg en misbruikte, het kind verzette zich hevig en reikte uit naar de moeder. Velen van ons zijn als dat kind en zoeken de vertrouwde ellende weer op, het drama. Ik denk dat het een van de redenen is van het succes van GTST, dat is ook allemaal drama en dan denk je dat het met jou nog wel meevalt als je dat ziet.

M’n vriend Arhur is nu op z’n 25ste al tot inzicht gekomen dat hij er mag zijn om wie hij is en niet hoeft vast te klampen aan problemen. Een frater van de abdij de Slangenburg zei het heel mooi over het vastklampen, hij zei:’Kijk Henny de mensen doen dit’ en toen balde hij z’n vuisten daarma zei hij ‘maar dan kun je niet vangen, je moet dit doen’ en toen maakte hij van z’n handen een kommetje, een wijze les van deze man in loslaten en overgave in Uw wil geshiede, zonder fatalistisch te zijn.

Misschien ben je op de hoogte van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar geluk. Ik geloof dat 75% zei dat ze gelukkig waren en ik zeg dat ze liegen, het is hetzelfde als wanneer je vraagt hoe gaat het, de meesten zeggen dan goed en liegen en als je dan doorvraagt hoe gaat het nu echt met je hoor je het ware verhaal, in het onderzoek is niet doorgevraagd en de uitkomsten zijn dus niet valide.

Ik liep met Leon door de stad en toen zei hij tegen me:’Kijk eens naar de mensen Henny, ze hebben mooie gepoetste schoenen aan, mooie kleding en tassen vol met boodschappen en moet je nu eens kijken naar die gezichten’, daar klopte inderdaad niets van, hele ontevreden en getormenteerde gezichten zag ik, de misere straalde ervan af.

Er is lef voor nodig om je schaduwkanten bewust te maken zodat je ze meester wordt en ze geen macht meer over je uitoefenen, zolang ze onbewust blijven besturen ze je zonder dat je daar weet van hebt, je kunt geen meesterschap hebben over dingen die je niet kent en waar je je niet bewust van bent.

Rumi zei:’’Wie in zichzelf geen gebreken ontdekt is zijn eigen vijand’ en velen met hem zeiden soortgelijke dingen zie op m’n site onder het item codependentie het onderwerp ‘je eigen vijand zijn’

Bron: Boek: ‘Verrijkende inzichten’ – Henny Bos (verschijnt juni 2016 bij uitgeverij Boekenbent)

Tips voor geluk en levenskunst

-What you see is what you get…

-Wees dankbaar, als je dankbaar bent kun je niet ongelukkig zijn

-Wil wat je hebt en bent ipv wat je niet hebt en niet bent

-Don’t die with the music still in you!!

-Integreer je Innerlijke kind dat je nu boycot,saboteert, etc. omdat het niet mee mag doen en dan word je ziek of hebt tegenslag en weet niet waarom dat is, daarom dus!!

-Tel je zegeningen

-Kijk naar wat er wel is ipv wat er ontbreekt

-Afzien van expressie leidt tot depressie

-Lach wat vaker ook om jezelf(zie moppenboek in winkel), veel lachen zorgt voor: meer weerstand, meer geluksgevoel en meer creativiteit

-Zie elke ontmoeting en omstandigheid als iets om van te houden en als dat niet lukt om van te leren dan ben je altijd winnaar!

-Denk en werk aan je groei en ontwikkeling naar een leven van geluk en levenskunst(zie mijn  boek ‘Geluk & Levenskunst’ in de winkel

-Verheug je vaker op de dingen en dan rust er een zegen op!!

-Begeleiding nodig of gewenst bel 0314-343821 voor consult a 30 euro per uur, persoonlijk of telefonisch, resultaat gegarandeerd als je bereid bent om e.e.a. aan te gaan.

Paradoxale intentie

Hier een voorbeeld van paradoxale intentie:

Angst voor slapeloosheid resulteert in een hyperintentie tot slapen, voortvloeiend uit de anticiperende angst dat men hierin niet zal slagen. Het is ook bekend dat hyperintentie het gewenste afstoot en uitsluit, het dient vervangen te worden door de paradoxale intentie om wakker te willen blijven en dan zal er weldra de slaap volgen…

Zo is het ook met een te grote drang om gelukkig te worden, het is een hyperintentie die dus tot het tegengestelde namelijk ongeluk leidt. Ik ken een therapeut die zei: ‘Eis van jezelf dat je gelukkig bent’, ik wees hem op het gevaar van zo’n eis, zo’n hyperintentie, per mail, hij reageerde daar niet op, ook telefonisch bleek hij onbereikbaar. Ik kreeg steeds zijn partner aan de lijn die me nooit kon vertellen wanneer hij er weer zou zijn. De partner beloofde mij dat hij zou vragen of de man mij terug wilde bellen, ik ben nooit gebeld. De therapeut voelde nattigheid, ik legde een bom onder z’n filosofie…

Een therapievorm voor als je je ongelukkig voelt is ook om het erger te maken, steeds erger en dramatischer en tragischer, ook dan werkt de paradoxale intentie en lost je nare gevoel op.

De levenskunstenaar streeft niet naar geluk, hij weet namelijk dat het een automatische resultante is van bewustwording en zelfkennis en daar zet hij zich op een stressvrije en rustige manier voor in.

Als je de neiging hebt om je te veel zorgen te maken ga ook dat enorm overdrijven en maak de zorgen steeds groter en dan zie je op een gegeven moment de absurdheid ervan in en valt het van je af

Als we woede persé willen onderdrukken gaat het een nog grotere rol in ons leven spelen. Alles waar je je fel tegen verzet wordt sterker. Hyperintentie ten aanzien van je woede laat je erom lachen en dan is de paradoxale intentie aan het werk. Het is wel verstandig om de boodschap die de woede voor je heeft te begrijpen en achterhalen. Het kan een onvervulde behoefte zijn, of een afwijzing, of een nee op een vraag of verzoek, of een belediging, maar het kan ook oude pijn uit je onverwerkte verleden zijn of het schenden van je grenzen, zoek uit wat het is een leer ervan. De levenskunstenaar onderdrukt zijn woede niet maar gebruikt hem op een constructieve manier o.a. om zijn grenzen te eerbiedigen.

Bron: Boek ‘Geluk & Levenskunst’ – Henny Bos (verschijnt eind 2014)

Hoe kom je tot levenskunst en geluk?

Geluk komt naar de daarop voorbereide geest en dat is een uitspraak die volkomen waar is. Als je je open durft te stellen met de goede attitude komt het geluk naar je toe. Shakespeare zei: ‘De bereidheid is alles!’.

Mijns inziens zijn geluk en levenskunst een resultante van bewustwording en zelfkennis, als je daaraan werkt komt het geluk vanzelf op je weg.

Het fanatieke najagen van geluk leidt juist tot ongeluk en frustratie en teleurstelling. Hyperventilatie stoot het gewenste af zie het hoofdstuk over paradoxale intentie.

Begin met het tellen van en dankaar zijn voor je zegeningen. Dat je kunt zien en horen en je kunt bewegen. We nemen dat vaak als vanzelfsprekend aan totdat zo’n functie uitvalt dan hebben we er de wereld voor over om het weer terug te krijgen en dan pas zien we de waarde.

Let op wat goed gaat in je leven en geef dat aandacht. Alles wat je aandacht geeft groeit en dan groeit het goede en dat gaat dan automatisch ten koste van het slechte. Vaak hebben we de neiging om te vechten tegen het slechte ons ertegen te verzetten maar door dat verzet wordt het juist meer en sterker, doordat we het onze aandacht geven. We snappen dat vaak niet omdat we zo ons uiterste best doen om er van af te komen, wil niet ergens vanaf maar wil ergens naar toe en aanvaardt de situatie zoals hij is en trek er je lering uit en verleg dan je koers. Als je steeds hetzelfde blijft doen moet je niet verbaasd zijn dat je ook steeds dezelfde resultaten krijgt.

Ik dank Onze Lieve Heer voor elke dag die ik mag ontvangen, ik zie zo’n dag als een cadeau, dat ik wel zelf moet uitpakken om mijn kansen en mogelijkheden te kunnen benutten.

Zie de mogelijkheden in de moeilijkheden in plats van de moeilijkheden in de mogelijkheden. Verdring je negatieve emoties niet maar luister naar de waardevolle boodschappen die ze voor je hebben en doe daar wat mee. Ik heb een compleet boek over negatieve emoties geschreven dat wellicht in 2014 uit gaat komen.

In de aanvaarding ligt de sleutel tot transformatie naar geluk en levenskunst. Aanvaard het leven zoals het komt en stuur bij daar waar het nodig is en kan en stel je doelen vast en zet ze zwart op wit en dan realiseer je ze eenvoudiger zeker als je geloof hebt in jezelf, in je mogelijkheden, talenten, capaciteiten en doorzettingsvermogen.

Veel mensen hebben de neiging om te klagen en versterken daarmee hun ellende in plaats van ervan te leren en het anders te gaan doen. Klagen leidt tot ongeluk, frustratie en meer ellende. Klagen is slachtoffergedrag, de schuld buiten jezelf zoeken in plaatsvan zelf de verantwoordelijkheden voor je leven en geluk te nemen. Neem dus nu je verantwoordelijkheid en wordt meester van je lot, dat is geluk en levenskunst.

Denken het weten te hebben en het idee hebben dat je het nu wel goed doet ook al ervaar je niet zoveel geluk zijn gevaren voor je geluk en levenskunst. Daarom moet je een open geest hebben die de dingen wil onderzoeken. Socrates zei: ‘Nu weet ik dat ik niks weet!’ en zo kon hij tot onderzoek van de dingen komen en tot echte wijsheid. Als je denkt het weten te hebben of een vast geloof hebt sta je niet meer open voor nieuwe ideeën en nieuwe inzichten en ben je rigide en dat maakt niet gelukkig. Op mijn WC hangt de uitspraak: ‘Hoe minder mensen weten hoe meer ze denken te weten’ Een andere uitspraak is: ‘Hoe groter het eiland van kennis hoe langer de kustlijn van verwondering’. Verwonder je, wees een realist en geloof in wonderen. ‘U geschiede naar uw geloof’ zegt de Bijbel.

Alleen kunnen zijn en je fijn en gelukkig voelen leidt ook tot geluk en levenskunst. Erich Fromm schreef dat een van de grootste problemen van deze tijd is het onvermogen van de mensen om met zichzelf alleen te kunnen zijn. Na mijn scheiding ben ik 4 jaar alleen geweest en dat viel niet altijd mee, die zelfconfrontatie, ik kwam ook minder leuke dingen tegen die ik moest leren aanvaarden, maar ik ging dwars door de moeilijkheden heen in het vertrouwen dat het goed zou komen en ik werd nu een vriend van mezelf in plaats van de vijand van mezelf die ik geweest was zonder dat te beseffen. Mijn ego maakte ik tot gewillige dienaar in plaats van hem de baas over mij te laten spelen.

Bij je gevoel zijn , je gevoelens kunnen benoemen en noteren in een dagboek leidt tot geluk. Je gevoelens ook weer niet laten domineren maar in een goede balans laten samenwerken met je verstand en intuïtie. Vedel mensen zitten vast in hun denken en geluk is een gevoel.

Houd van wat je doet en doe waar je van houdt is een weg naar geluk en levenskunst. Voeg liefde toe aan je woorden en handelingen, hoe meer je er van geeft en deelt hoe meer het op je weg zal komen. De Boeddha zei: ‘Geluk komt tot je als je woorden en handelingen ten goede komen aan jezelf en anderen’ Wees een dienstverlenende help de ander om zichzelf te kunnen helpen zonder dat dat ten koste gaat van jezelf.

Stil kunnen zijn zonder iets te denken of te doen is een kunst waardoor je de stem van God zult kunnen horen of zo je wilt de stem van Brahman, Tao en het universum. Dan krijg je goede ingevingen die je op het juiste spoor zetten waardoor je oog krijgt voor je talenten en capaciteiten en die inzet voor het welzijn van jezelf en de ander en dat maakt gelukkig.

Zie elke omstandigheid en ontmoeting als iets om lief te hebben en als dat niet kan of lukt of van te leren en je bent altijd winnaar, dat is de weg van de levenskunstenaar.

Luister niet naar de mensen (en ook je eigen innerlijke criticus en saboteur) die zeggen dat je het niet zult kunnen of niet goed genoeg bent. Van Oprah Winfrey werd gezegd dat ze geen TV-persoonlijkheid had en werd geweigerd. De Beatles werden geweigerd door een muziek uitgever, die ze niet goed vond . Micheal Jorden de beroemde basketballer werd op de middelbare school uit het basketbal team gezet de coach vond dat hij het niet kon. Ze hebben niet geluisterd naar die negatievelingen en ze geloofden in zichzelf en gingen door. Zet daarom door geef niet op, ga voor je levensmissie. Succes wens ik je!. Bedenk dat de meeste succesvolle en gelukkige mensen de meeste tegenslagen en mislukkingen kenden en daarvan leerden hoe het niet moest doen, ze zetten door en werden wijzer.

Bron: Boek ‘Geluk & Levenskunst’ – Henny Bos (verschijnt in het najaar van 2013)

Veel mensen durven niet gelukkig te zijn..

Arthur

Dat zei m’n vriend Arthur tegen me, die zelf uit een depressie is gekomen en ongelukkig was omdat hij niet zichzelf was, maar zich aanpaste aan anderen, dus codependent was. Een therapeut vroeg hem:’Wat zou je zijn zonder je problemen?’ Arthur wist daarop op dat moment geen antwoord en bedacht later dat hij niets zou zijn zonder z’n problemen, zou verdwijnen, het zou z’n dood zijn, hij was er zo mee vertrouwd, problemen waren z’n identiteit geworden. Daarna zag hij de belachelijkheid van e.e.a. in en kwam tot inzicht.

We klampen ons vast aan het bekende en vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt. Een mooi voorbeeld daarvan is van een kind dat werd weggehaald door de kinderbescherming bij haar moeder die haar sloeg en misbruikte, het kind verzette zich hevig en reikte uit naar de moeder. Velen van ons zijn als dat kind en zoeken de vertrouwde ellende weer op, het drama. Ik denk dat het een van de redenen is van het succes van GTST, dat is ook allemaal drama en dan denk je dat het met jou nog wel meevalt als je dat ziet.

M’n vriend Arthur is nu op z’n 25ste al tot inzicht gekomen dat hij er mag zijn om wie hij is en niet hoeft vast te klampen aan problemen. Een frater van de abdij de Slangenburg zei het heel mooi over het vastklampen, hij zei:’Kijk Henny de mensen doen dit’ en toen balde hij z’n vuisten daarna zei hij ‘maar dan kun je niet vangen, je moet dit doen’ en toen maakte hij van z’n handen een kommetje(zie afbeelding), een wijze les van deze man in loslaten en overgave in Uw wil geschiede, zonder fatalistisch te zijn.

zo kun je wel vangen

Misschien ben je op de hoogte van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar geluk. Ik geloof dat 75% zei dat ze gelukkig waren en ik zeg dat ze liegen, het is hetzelfde als wanneer je vraagt hoe gaat het, de meesten zeggen dan goed en liegen en als je dan doorvraagt hoe gaat het nu echt met je hoor je het ware verhaal, in het onderzoek is niet doorgevraagd en de uitkomsten zijn dus niet valide.

Ik liep met Leon door de stad en toen zei hij tegen me:

”  Kijk eens naar de mensen Henny, ze hebben mooie gepoetste schoenen aan, mooie kleding en tassen vol met boodschappen en moet je nu eens kijken naar die gezichten!
 daar klopte inderdaad niets van, hele ontevreden en getormenteerde gezichten zag ik, de misere straalde ervan af.

Er is lef voor nodig om je schaduwkanten bewust te maken zodat je ze meester wordt en ze geen macht meer over je uitoefenen, zolang ze onbewust blijven besturen ze je zonder dat je daar weet van hebt, je kunt geen meesterschap hebben over dingen die je niet kent en waar je je niet bewust van bent.

Rumi zei:’’Wie in zichzelf geen gebreken ontdekt is zijn eigen vijand’ en velen met hem zeiden soortgelijke dingen zie op m’n site onder het item codependentie het onderwerp ‘je eigen vijand zijn’