Berichten

Bodhisattva

De bodhisattva Avalokitesvara, heer van liefde en mededogen

Een bodhisattva is een echt mens met een zekere realisatie, die z’n verlichting en boeddhaschap uitstelt om eerst anderen te kunnen ondersteunen en helpen op hun weg naar bevrijding en ontwaking. De geloften van de bodhisattva zijn voor mij richtlijnen voor m’n leven, ik probeer ze zo veel mogelijk na te leven, het zijn de volgende geloften:

-1-hoeveel mensen er ook zijn, ik neem mij voor hen te helpen en ondersteunen

-2-hoeveel dwalingen er in me mogen zijn, ik neem mij voor die uit te doven

-3-hoe ver de waarheid ook verwijderd mag zijn van me, ik neem me voor die te realiseren en te leven

-4-hoe ver het boeddhaschap ook verwijderd moge zijn, ik neem mij voor dat te realiseren

bodhisattva klankschaal

Ik heb een klankschaal die ik bodhisattva heb genoemd, het is een van de mooiste, die hier te zien is en te horen:bodhisattvaschaal

Hij heeft als hoofdtoon de B en dat staat voor het kruinchakra ofwel de verbinding met het Hogere Zelf, met de kosmos, met God. Ik voel me verwant met het leven van de bodhisattva, een van de bekendste bodhisattva’s is Avalokitesvara, de heer van liefde en mededogen, hij is een voorbeeld voor me. De grote schaal(zie en hoor bij grote schaal, bericht van 15-12-2011) heb ik naar Avalokitesvara genoemd.

M’n vriend Charles, die in 2006 is overgegaan naar de geestelijke wereld is ook een bodhisattva, ik zag dat als een van de weinigen(it takes one to know one!).

De afgebeelde Imari olielamp is naar hem genoemd ik brand die lamp als ik me openstel voor de inspiratie van Charles, hij wenste me elke dag veel inspiratie en ik voel het nu nog, de verbinding is er nog steeds. Hij zei dan met z’n bronzen stemgeluid:’Jonge vriend ik wens je veel inspiratie’.

Kamparipa klankschaal

De bodhisattva Kamparipa besloot om zich van de wereld terug te trekken. Ik heb een klankschaal(zie afbeelding en hoor het geluidsfragment: Kamparipa schaal) die ik Kamparipa heb genoemd, het is wat ik de gouden schaal noem, zo glanst hij. Ik heb me net als Kamparipa enkele jaren van de wereld teruggetrokken om me met contemplatie, meditatie en introspectie bezig te houden. Een vriend zei me na jaren van alleen zijn:’Henny het is nu tijd om uit te reiken naar de mensen’, ik voelde dat daar veel in zat. Ik was een dag later bij Elly toen haar zus Roos op bezoek kwam, Roos gunde me geen blik waardig en zei me niks en richtte het woord tot Elly met ‘r ellendeverhaal, ik besloot om een boek te gaan lezen en las:’De tijd van voorbereiding is voorbij, het is nu tijd om uit te reiken’. Ik dankte God voor deze synchroniciteit en duidelijke boodschap en ben gaan uitreiken en doe dat nu ook weer en ben benieuwd naar jouw verhaal.