Berichten

Tantrisch denken

Wat is tantrisch denken? Tantrisch denken is een manier van denken die alles accepteert en goedkeurt zoals in het nu wordt ervaren, precies zoals het is, zonder oordeel of mening. Tantrisch denken staat boven ‘goed’ of ‘slecht’, ‘mag en mag niet’, ‘positief’ of ‘negatief’. Het ziet en erkent de nuttigheid juistheid van alles en kan profiteren en leren van alles. Het ziet alles zoals het is, oordeelloos.

Als ik me verdrietig voel accepteer ik de boodschap: ‘Het is oké om me verdrietig te voelen’, ik keur het goed: En als mijn verdriet wordt geaccepteerd door mijn manier van denken, word ik gelukkig. Mijn verdriet mag er zijn! Ein­delijk hoeven mijn gedachten over mijn verdriet zich niet schuldig te voelen voor wat ze zijn.

Dit is een groot tantrisch geheim. Alles dat mag zijn, en dus volledig wordt geaccepteerd, wordt bijna automatisch ervaren als gelukkig. Als ik me verdrietig voel laat ik mezelf toe dit volledig te voelen. Door volledig mijn verdriet te mogen ervaren word ik gelukkig. Ik forceer me niet om me gelukkig te voelen. Ik geef mezelf de toestemming om me ook ongelukkig te voelen. Beide accepteer ik als juist: gelukkig of niet gelukkig.

Goedkeuren betekent dat je ego zichzelf terugvindt in iets of iemand buiten jezelf. Een ge­dachte, een gevoel, daad of woord: je ego identificeert zichzelf hiermee. Ze worden geaccepteerd door ons ego. Ze worden Eén met ons ego.

Wanneer wij onze gedachten, emoties; gevoelens en daden accepteren, dan leven wij in eenheid met ons­zelf en tonen wij geen weerstand tegen hoe wij zijn. Wij stoppen agressief te zijn tegen onszelf, wij stop­pen te vechten tegen onszelf.

De uitgangspunten van de tantrische manier van denken:

Já zeggen tegen alle gebeurtenissen in het leven en alle verschijningen van het leven.
Gedachten, emoties, woorden en daden zijn neutraal. Wij oordelen ze tot ‘goed’, ‘slecht’, ‘aangenaam’ of’ ‘vervelend’.
Alles en iedereen in ons leven is bedoeld om van te leren en te ontwikkelen. Daarom is alles en ieder­een welkom in ons leven.
Het maakt niet uit wat wij denken of voelen. Wij hebben sowieso gelijk.
Ik heb deze manier van denken toegepast zonder te weten dat het om tantrisch denken ging. Ik had het aforisme bedacht: ‘In de aanvaarding ligt de sleutel tot transformatie’ en verzette mij toen niet langer tegen mijn depressie maar aanvaardde die als een boodschap van mijn hogere Zelf, ik zei tegen mezelf: ‘Ik heb nu een depressie, aanvaard dat en hou toch van me, alles is goed, het is om van te houden en als dat niet lukt om van te leren en dat deed ik en doe ik nog steeds.

Ten aanzien van uitgangspunt 4 van het tantrische denken maak ik bezwaar omdat we ongelijk kunnen hebben en onjuist, onzuiver kunnen denken en dan moeten we de moed hebben om onszelf te corrigeren. Ik moet daarbij aan een uitspraak van Nietzsche denken die zei: ‘Van de wijzen verwacht men dat ze geen dwaasheden begaan, wat een schending van de mensen rechten!’

Rumi zei: ‘Hij die zijn zwakheden, beperkingen en tekortkomingen niet erkent is zijn eigen vijand’

Bron: Boek: Verrijkende Inzichten – Henny Bos, nu te koop voor 30 euro, maar liefst 502 pagina’s met waardevolle informatie, mail naar hennybos@xs4all en bestel je exemplaar of bestel via mijn webshop