Berichten

Wijze en domme mensen

Wijze mensen leren veel van domme mensen (vooral hoe het niet moet) en de domme leert niets van de wijze, want hij projecteert zijn eigen domheid op de wijze. Schopenhauer zei: ‘Je toont je intelligentie door met dwazen, idioten en domkoppen niks te maken te willen hebben’. Mij gaat dat wat te ver je kunt met de categorie mensen die hij noemt namelijk wel lachen en plezier beleven en dat is ook wat waard

Nietzsche zei: ‘Van wijze mensen verwacht men niet dat ze domheden begaan, wat een schending van de mensenrechten!!’

Wijzen en dwazen

De grote grap is dat vrijwel iedereen zichzelf wijs vindt, 80% van de Nederlanders zegt over een bovengemiddelde intelligentie te beschikken. Veel new agers hebben het over een Hoger bewustzijn in plaats van een verruimd bewijszijn, ze denken in termen van hoger en lager, beter en slechter en dat is egodenken en beperkt bewustzijn

De verschillende stadia van bewustzijn verhouden zich tot elkaar als de  spaken van een wiel niks is hoger of lager, je kunt alleen meer spaken bestrijken met je bewustzijn dan verruim je het. Inayat Khan schreef daar mooi over.

De wijze leert van alles en iedereen, de gemiddelde mens leert door schade en schande en de domme mens hoeft niks meer te leren want die ‘weet’ alles al.