Berichten

Je hoeft geen slachtoffer te zijn!

Onderzocht is dat de meeste mensen 95% van hun tijd aan drama besteden en 5% aan essentie, dramaqueens en dramakings zijn we dus en onbewust slachtoffer van de vuilnis die we naar binnen halen en die er dus ook weer uitkomt.

Geïnspireerd door een Engelstalig artikel van Melody Beattie stel ik dat slachtoffer zijn of je slachtoffer voelen heel vaak een illusie is en niet je realiteit, het is een leugen die je aan jezelf vertelt, het is domheid waar Einstein het ook over heeft

einstein

Je zelfbeeld kan bestaan uit een gevoel het leven niet aan te kunnen, niet in de hand te hebben en er dus het slachtoffer van te zijn. Gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid die ons onderbewuste programmeren, dat ervoor zorgt dat je gedachten aan slachtofferschap een selffulfilling prophecy worden. Je gedachten zijn namelijk scheppende krachten en materialiseren zich

Het kan zo’n gewoonte zijn om je slachtoffer te voelen zelfs als jou goede dingen overkomen je negatief reageert, bijvoorbeeld:

-Een nieuwe auto en jij zegt dat hij wel te duur was en veel onderhoud vraagt en veel benzine verbruikt

-Je kunt en mag boodschappen doen en je zegt dat jij de klos bent dat je dat moet doen in plaats van de geluksvogel en gezegende

-Een vrouw had een mooi, royaal huis en klaagde erover dat het veel werk was om dat opgeruimd en schoon te houden

-Aandacht zien als een inbreuk in je privacy in plaats van als een vorm van liefde

-Het bouwen van schuilkelders bij veel wind, zie het tegeltje;

tegeltje wind

We kunnen in alle mogelijkheden de moeilijkheden blijven zien en in een negatieve energie blijven hangen

Je hebt dan het Popeye-moment nodig, dat is het moment waarop Popeye genoeg heeft van de ellende en zijn spinazie tot zich neemt en tot actie overgaat. Of het moet eerst nog erger worden, dan moeten we eerst de bodem raken om tot verandering te komen

pijn groter

We mogen leren om onze grenzen vast te stellen en te bewaken, nee te leren zeggen en boos durven worden om onze woorden kracht bij te zetten

We mogen leren assertiever te worden, het zijn aspecten die allemaal al in ons zitten, alleen voor ons verborgen zijn, vaak hebben we een therapeut of coach nodig om het naar boven te halen en ons bewust te maken van ons ware zelf, verandering zal noodzakelijk zijn, dat zegt Darwin ook:

darwin

Claim de verantwoordelijkheid voor je leven en geluk, claim je kracht, spreek je behoeften uit en vervul ze, weet wat je wilt en niet wilt, accepteer niet langer het onacceptabele, laat je door niemand domineren, want dat is geen liefde, maar een daad van geweld jegens jou

Zeg niet dat je het niet kunt, want daarmee programmeer je jezelf weer. Ford zei: ‘Zij die zeggen niet te kunnen en zij die zeggen wel te kunnen hebben allebei gelijk!’

Om zich geen slachtoffer te voelen gaan veel mensen overcompenseren en worde een ‘nobele’ helper (die voor zijn welzijn afhankelijk is van de slachtoffers) of een aanklager die zijn gedachten en gevoelens laat bepalen door degeen die hij aanklaagt of dat wat hij aanklaagt

Dus zowel de aanklager als de hellper zijn ook slachtoffer verdringen dat allleen. (zie mijn boek De Dramadriehoek, waarin de rollen uitgebreid worden beschreven).

Ga weg uit de dramadriehoek en ga naar de liefdesdriehoek en ontwikkel je meesterschap. De ware meester is de meesterlijke leerling. Ik coach je graag naar meesterschap en levenskunst

Om uit de slachtofferrol te stappen moet je bereid zijn te veranderen, Shakespeare zei: ‘De bereidheid is alles’

boeddha change

We zijn vaak bang voor verandering, voor het onbekende, waar alleen het bekende ons angstig zou kunnen maken. De weerstand is inderdaad het meest pijnlijk en ellendig omdat je daarmee de neurose in stand houdt en rigide, star wordt en dan meer dood dan levend bent, een zombie, levende dode

Waar kun je het slachtoffer van zijn:

-narcisten

-bedriegers en leugenaars

-oplichters

-indoctrinatie

-conditioneringen uit je jeugd

-dictatoriaal gedrag

-backstabbers

-neuroten

-stress

-obsessief-compulsief gedrag

-vastzitten in je hoofd, niet voelen (You have to feel to heal!)

-slachtoffers

-neurotische helpers, help-a-holics

-aanklagers

-fundamentalisten, fanatici

-bureaucraten

-etc.

Samenvattend: Hoe bevrijden we ons uit de slachtofferrol:

-door ons bewust te worden dat we spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring in plaats van mensen met een spirituele ervaring

-dat we naar het evenbeeld van God zijn geschapen en dus goden zijn

-door de verantwoordelijkheid te nemen over je leven en welzijn en geluk

-door assertief te zijn en grenzen te stellen en te bewaken

-door minder aandacht te geven aan drama en meer aan essentie

-loslaten van oude patronen om plaats te maken voor het gezonde nieuwe gedachyten en gevoelens

complaints

Bron: Boek Verrijkende Inzichten – Henny Bos, verschijnt juni 2016 bij Uitgeverij Boekenbent (voorintekenprijs is 20 euro in plaats van 25 euro, dus 20% korting!)

Codependentieschema + mijn speerpunten

Codependentie:

-dependentie(verslavingen, gewoonten, ego, subpersonen, denken)

-codependentie(afhankelijkheid, verslavingen,anderenwaarde,controle)

-counterdependentie(subpersonen, rebel, non-conformist, solist)

-independentie(onafhankelijkheid, vrijheid, zelfstandigheid)

-intradependentie(subpersonen, dramadriehoek, Innerlijk kind)

-interdependentie(bewustwording, geluk & levenskunst, spiritualiteit)

Speerpunten:

-codependentie

-bewustwording

-subpersonen

-innerlijke kind

-geluk & levenskunst

-dramadriehoek

-verslavingen

-communicatie

-interdependentie

Contact:

0314 – 34 38 21

06- 10 42 16 46

hennybos@xs4all.nl

Boek ‘Dramadriehoek’

In april 2015 zal bij uitgeverij Akasha de herziene versie van mijn boek ‘De Dramadriehoek’ uitkomen en in boekhandels te verkrijgen zijn, het boek zal 22,50 gaan kosten en ook bij het centraal boekhuis te krijgen zijn, hierbij de nieuwe cover:

Nieuw boek ‘De Dramadriehoek’

De dramadriehoek
[Bos]
25.00EUR

Grotere afbeelding
(opent in nieuw venster)

De dramadriehoek / Henny Bos

Henny Bos, kwam in 2007 tijdens een studie counseling specialisatie in aanraking met codependentie en hij herkende daar heel veel in. In 2012 richtte hij het codependentie-netwerk op, inmiddels zijn er al 80 leden. Sinds 1 januari 2013 is Henny’s codependentie-academie ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Een van de aspecten van codependentie is deelname aan de drama driehoek van Karpman. Er is niets over geschreven in het Nederlands en dat is onvoorstelbaar omdat we allemaal wel eens rollen uit de dramadriehoek spelen, we zijn allemaal wel eens aanklager, redder of slachtoffer, maar vaak is dat onbewust en dat werkt dan heel negatief door. Dit boek leidt naar bewustwording en je vrij maken van de driehoek.

Henny heeft op het internet circa 350 pagina’s met tekst gevonden over de dramadriehoek en deze bestudeerd. Verder heeft hij veel Engelstalige boeken over het onderwerp gelezen en deskundigen geraadpleegd, bij elkaar 2 jaren van studie, een investering van 10.000-den euro’s die u nu krijgt voor slechts 25 euro. Henny heeft het een en ander aan zijn eigen bevindingen en ervaringen toegevoegd. Dit boek is een resultaat van Henny’s onderzoek. Het is met zorg en liefde geschreven en hij hoopt dat het zo ook ontvangen wordt.

2013 / 9789462033597 / Paperback / 276 pagina’s

Grenzen stellen

Als je besluit om uit de dramadriehoek te stappen zul je enkele persoonlijke grenzen gaan stellen en het onacceptabele niet langer accepteren. Gezonde mensen zullen je daarmee complimenteren, maar bij de deelnemers aan de dramadriehoek zult je op veel verzet stuiten, ze zullen negatief reageren want ze profiteerden zo fijn van je, ze zullen zich aangevallen voelen en zeggen : ‘Wat heb ik toch fout gedaan?’ of ‘Wat ben je toch veranderd ik ken je niet meer terug’ of zielig gaan doen en op je gemoed werken om je op andere gedachten te brengen of ze zullen in de aanval gaan.

Laat je niet van de wijs brengen en respecteer en bewaak je grenzen, ze garanderen je vrijheid en welzijn.

Nietzsche zei: ‘Niets wordt je zozeer kwalijk genomen dan dat de mensen hun beeld ten aanzien van jou moeten veranderen!’….

Veel mensen zullen niet blij zijn met je verandering en je proberen te manipuleren om he grenzen weer te laten vallen. Je grenzen zijn er voor je eigen welzijn en veiligheid en dus van groot belang!

De aanklager heeft vaak te hoge en ondoordringbare grenzen en overschrijdt en schendt de grenzen van anderen. De redder heeft vaak te lage grenzen en laat zich gemakkelijk manipuleren en controleren door het slachtoffer. Het slachtoffer heeft zelfs geen benul van grenzen en staat daar niet bij stil en laat ze dus schenden en schendt ze.

Als we in contact met de ander gedachten en gevoelens krijgen in de zin van: schuld, schaamte, angst, pijn, vermoeidheid, minderwaardigheid, kleinheid, etc, waar we die gevoelens normaal niet hebben, kunnen we ervan uitgaan dart de ander onze grenzen overschrijdt en schendt en ons in de dramadriehoek wil trekken, dus naar beneden wil halen op zijn niveau, bewust of onbewust dat doet er niet toe.

Laat dat niet toe schiet niet in de reactie maar geef een respons vanuit een vredig, assertief hart. Accepteer nooit het onacceptabele en wijs de ander op zijn verantwoordelijkheden en stel hem aansprakelijk voor zijn daden en woorden.

Als je met een dramadriehoekspeler te maken krijgt kun je er zeker van zijn dat hij je grenzen niet respecteert en zal proberen te schenden, wees dus op je hoede en alert in zo’n geval en ga niet in op beschuldigingen en verwijten van de aanklager, belerend gedrag van de redder en geklaag en zielig doen van het slachtoffer.

Sta stevig in je eigen essentie en pas psychische hygiène toe. Durf nee te zeggen zonder je schuldig te voelen en pas ‘The Broken Record’ methode toe, herhaal steeds je mededeling zonder je te laten verleiden tot verklaringen of verantwoording, waar de ander op kan inspelen om je om te krijgen.

Bron: Boek ‘De Dramadriehoek’ Henny Bos (mei 2013)