Berichten

Niet vechten tegen het donker

Je moet niet vechten tegen het donker, maar het licht aandoen.
Door tegen het donker te vechten, geef je het aandacht, en daardoor groeit het juist. Het licht ofwel je liefde, waarheid, Zelf en bewustzijn lost het donker op, het kan niet bestaan in het licht. Het donker is gebaseerd op angst, leugens, ego, onwetendheid en onbewustheid.

Donker en licht

Je moet niet vechten tegen het donker, maar het licht aandoen.
Door tegen het donker te vechten, geef je het aandacht, en daardoor groeit het juist. Het licht ofwel je liefde, waarheid Zelf en bewustzijn lost het donker op, het kan niet bestaan in het licht. Het donker is gebaseerd op angst, leugens, ego, onwetendheid en onbewustheid.

Donker en licht

Ik kende een man die ik Karel zal noemen. Karel leefde in donkerland en dat fascineerde me. Hij had een negatief wereldbeeld en besefte niet dat z’n beeld van de wereld een spiegel was van hoe het met hemzelf was. Ik sprak een keer met hem en toen zei hij tegen me: ‘Je spreekt mooie en liefdevolle woorden maar het is teveel licht voor me het verblindt me’

Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen maar door ons bewust te worden van onze duistere kanten’…En dat is iets waar de meesten van ons niet aan willen en voor terugschrikken, ze vechten tegen het duister en beseffen niet dat het daardoor sterker wordt. Vechten tegen het donker werkt contraproductief en helpt dus niet, je moet het licht aan doen van je bewustzijn.

Een man zong net op de radio: ‘Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer licht’, ook opvallend is dat ik van Siem die me elke dag een tekst stuurt vandaag de tekst kreeg: ‘Om Mij te ontmoeten moet je door het donker..’

Gevangenen die tientallen jaren in het donker opgesloten zaten werden bevrijd en werden, net als Karel, door het licht verblind en wilden terug naar hun gevangenis, ze waren er aan gewend geraakt en dat geldt voor velen van ons, we zijn zo gewend geraakt aan het donker dat we bang zijn geworden van het licht.

Elk licht brengt z’n eigen donkere schaduw. Een man wilde z’n schaduw ontvluchten en liep steeds sneller, maar de schaduw hield hem gemakkelijk bij, hij rende nog harder en harder tot hij dood neerviel. Als hij ervoor had gekozen om in de schaduw te gaan staan was z’n probleem opgelost geweest

Een etmaal bestaat uit een dag en een nacht uit licht en donker het is niet of/of maar en/en dat is de realiteit. Iemand kan nog zo’n lichtend voorbeeld zijn of hij heeft ook een duistere kant en iemand kan nog zo slecht zijn of hij heeft wel een lichte, positieve kant. Inayat Khan wees daar ook om om in het goede en slechte te kunnen zien en in het slechte het goede. In het yin/yang symbool wordt dat duidelijk afgebeeld.

We kunnen  het licht pas waarderen als het donker is geworden. Als iemand blind wordt verlangt hij weer naar het licht in z’n ogen en heeft hij spijt dat hij dat niet eerder heeft gewaardeerd en er dankbaar voor is geweest.

Het donker is alleen maar de afwezigheid van het licht. Je kunt alleen het licht aandoen en uitdoen en velen vergeten dat in hun leven te doen, net als Karel leven ze dan in donkerland en klagen er wat af dat dat zo is in plaats van zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven en licht op zich te nemen.

Een man moest in het donker een afstand van 5 kilometer afleggen naar een dorp. Hij zag niets en vroeg een wijze om hulp., De wijze gaf hem een lamp die twee meter voor de man uitscheen. ‘Maar twee meter’ zei de man ‘Ik moet 5 kilometer lopen, dat is toch veel te weinig licht’. De wijze zei: ‘het licht zal steeds twee meter voor je uit zijn en met je meegaan en dat is genoeg’. Je hebt maar heel weinig licht nodig om door het duister te kunnen gaan. Donker en duister is het onbewuste en onwetende dat vele malen groter is dan het bewuste. Je hebt echt maar een beetje bewustzijn nodig om door het onbewuste te kunnen reizen net als de man met de lamp

Er zijn goedbedoelende mensen die zich lichtwerkers noemen en dus voor één pool van de dualiteit kiezen en het donker afwijzen en dus een essentieel deel van zichzelf en de ander afwijzen en willen veranderen, alsof de nacht en het donker niet deugen, ze aanvaarden de heelheid niet en verzoenen het donker niet met het licht…het zijn vaak wereldverbeteraars die denken dat ze niet aan zichzelf hoeven te werken…

Als je alleen je lichte kant laat zien en aandacht geeft zal je partner onbewust de donkere kant uitspelen en zul je hem willen veranderen en niet beseffen dat hij je verdrongen donkere kant in beeld brengt, je partner is de spiegel van jezelf, ja zelfs je hele omgeving is de spiegel van jezelf

Hier volgen nog wat quotes over donker en licht

Als het donker wordt doe je vaak het licht pas aan – Henny Bos

Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere kanten’

M’n toetsenbord is nu verlicht, nu ik nog..Henny Bos

Tegen het donker vechten helpt niet, je moet alleen het licht aandoen…Henny Bos

‘Ik snapte pas wat licht was, toen het door jou werd uitgedaan’ zingt Karin Boemen

Zij die de duisternis niet bemerken zullen het licht nooit zoeken. – H.Th. Buckle

De waarheid verblindt, evenals het licht. De leugen daarentegen is een fraaie avondschemer die elk voorwerp goed doet uitkomen. – Albert Camus

Waar veel licht is valt ook diepe schaduw. – Johann Wolfgang von Goethe

Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie. – Carl Gustav Jung

Duister is zwart en licht is full colour – Henny Bos

Het licht wijkt nooit voor het donker, maar het donker wijkt altijd voor het licht – Comenius