Berichten

Corrigeren

Corrigeer een ego en hij zal zich aangevallen voelen en uitverdedigen en je niet aardig vinden. 

Hij zal jouw correctie niet aannemen en denken het zelf beter te weten. 

Hij ziet de moeilijkheden in de mogelijkheden.

Hij spiegelt jouw ego en eigenwijsheid, van nu of ik het verleden…

Het zijn vaak betweters en fundamentalisten. Ze denken de waarheid te weten en voelen….

Corrigeer een ontwaakte en hij zal je dankbaar zijn vanwege je liefde voor hem. 

Hij zal de correctie van harte aannemen, vanwege zijn open opstelling en lerende capaciteit. Hij ziet de mogelijkheden in de moeilijkheden. 

Hij spiegelt jouw openheid, lerende capaciteit, wijsheid en liefde. Van nu en in de toekomst….

Het zijn vaak mensen die het leven aanvaarden met zijn ups en downs en eclectici. Troubadours dat komt van trouver d’or ofwel de vinders van het goud…

Ze weten dat waarheid dynamisch is en vaak paradoxaal en een land zonder paden, zoals Krishnamurti mijns inziens terecht opmerkt, dat je zelf je pad mag maken.

‘To be or not to be that is the question!’

The answer: ‘To be without to be?’.

Wantrouw mensen die denken, weten en voelen wat DE waarheid is en je die opdringen.

Volg de mensen die zoeken naar waarheid en er af en toe iets van ontdekken en het met je delen.

Welke mensen spiegelen jou het meest?

Een narcist zei ooit over zichzelf: ‘Ik ben zuiver en puur en alleen maar liefde!’. Dat bleek reactieformatie te zijn, ofwel het tegendeel laten zien en spiegelen van wat er werkelijk is, dat was dominantie, hebzucht, egocentrisme en zelfhaat. Deze narcist verdient mededogen, maar zal dat niet aannemen en afwijzen en jou een narcist noemen(-).

Op TV was een commercial met een kantoorscene. Collega’s waren gebak van Annie aan het eten. Een collega zei: ‘Sorry Annie maar dat gebak van jou is niet te hachelen!’. De andere collega’s knikten instemmend. In plaats van de kritiek te spiegelen en terug te geven zei Annie: ‘Dank voor de feedback!’ Een geweldig antwoord vind ik dat.