Berichten

Je gelijk willen en resultaat willen

Veel mensen willen liever hun gelijk dan hun geluk. Als je met ze praat willen ze het liefst bevestigd worden, zo onzeker zijn ze van zichzelf! Ze laten zich controleren door hun drang naar bevestiging!

Een vriend maakte daar een grapje over en zei: “Je mag alles tegen me zeggen, maar met gevlei kom je het verst”.

Er was een loket met vleiende leugens en een loket met confronterende waarheid. Alle mensen stonden voor het loket van de leugens. Gurdjieff wees daar ook al op.

Ik las het boek Caring enough to confront, daar staat in dat je pas echt liefhebt als je de ander durft te confronteren met waarheid en met zijn of haar dwalingen en illusies. Ben je bereid om een eventueel conflict aan te gaan en de controle te verliezen? Dan pas heb je compassie en liefde!

Als we in gesprek gaan willen we als resultaat ons gelijk, ons voordeel of bevestiging. En zo kunnen we nooit open een contact aangaan en komen er problemen. 

“Tussen de oevers van pijn en plezier,

stroomt de rivier van het leven.

Alleen wanneer denken en voelen stranden op een van de oevers, en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende. – Nisargadatta 

We jagen als resultaat ons plezier na en ons denken en voelen en stranden dus op de oevers van de rivier van het leven en dus komt er ellende.

Amerikanen zeggen: “No pain, no gain”.

De succesvolste mensen op zowel geestelijk als materieel gebied, hebben de meeste tegenslagen en mislukkingen gekend. Ze werden niet bitter maar beter!

Ik ben totaal niet geïnteresseerd in mijn gelijk, maar wel in mijn geluk. Het geluk komt naar de daarop voorbereide geest!

Ik heb gemerkt dat als je houdt van wat je doet, en doet waar je van houdt, de resultaten zichzelf aandienen. Je zit dan in de “flow”. Wat Lao tse “woe wei” noemde ofwel

doen door niet doen….

Wees als de roos, die zich ook niet om een resultaat bekommert, maar wel schoonheid biedt en lekker ruikt, niet om iets te bereiken, maar omdat het zijn aard is.

Jouw aard is Liefde, ook al weet je dat niet meer en ben je ervan vervreemd en leef je nu onder de controle van angst. Volg je ware aard en geef en deel liefde zonder je te bekommeren om het resultaat, de kosmos zal goed voor je zijn. Als je resultaat wilt van je liefde is het zakendoen in plaats van liefde!

Wat je geeft en deelt komt weer bij je terug, je omgeving is de spiegel van jezelf! 

Als je de controle wilt en dus veel praat en weinig of niet luistert, kom je nooit tot een diepgaande communicatie. Iedereen wil gehoord worden, maar bijna niemand wil luisteren.

Een cliënt praatte aan een stuk door,  ik kreeg er bijna geen woord tussen, ze “wist” alles zo goed en was zeker van haar zaak. Haar zoon wilde niet meer met haar praten en dat moest dus aan hem liggen, want zij had immers gelijk (-). Ik adviseerde haar om naast haar zoon te gaan zitten te zeggen dat ze van hem houdt en verder te zwijgen en luisteren wat haar zoon haar zou zeggen. Ook geen bedenkelijk gezicht trekken, waardoor ze haar zoon zou afwijzen. Ze wou het proberen.

De wijze Lao tse zei: “Misschien bent ik wel het enige warhoofd, want iedereen is zo zeker van zijn zaak!”

Lao tse zei: “Wees als water zo zacht, maar ook zo sterk dat het de hardste rots uitholt”. 

De controle willen, je gelijk willen en resultaat willen, is wat Nietzsche de wil tot macht noemt. En als je streeft naar macht, ben je nu dus machteloos!!

Bron: boek Maakt controleren gelukkig? Verschijnt in het najaar 2020 bij uitgeverij Boekenbent

Co-Creatie

Co-creatie

Als jij je controle loslaat en ook je verzet tegen de dingen en mensen, kun je komen tot dankbaarheid en waardering en dat is respect en acceptatie en voel je ook de verbinding met alles en iedereen. Dan gaat het Universum je zegenen, helpen en steunen. Dan kunnen er wonderen gebeuren en kom je tot co-creatie. Je komt dan ook in de FLOW, en lijken de dingen vanzelf te gaan, wat Lao tse doen door niet doen noemde: wu wei!

In onze drang naar controle maken we overal een beeld van hoe het naar onze mening zou moeten zijn, en aan dat rigide beeld houden we vast.

Nietzsche zei: ‘Niets wordt je zo zeer kwalijk genomen, dan dat men zijn beeld ten aanzien van jou moet veranderen. De Bijbel waarschuwt er al voor: ‘Maak van Mij geen beeld!’ En we doen niet anders!

Schopenhauer zei tragikomisch: ‘Eeuw na eeuw hebben de wijzen altijd hetzelfde gezegd, en eeuw na eeuw hebben de mensen altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde gedaan. Niet voor niets zei Jezus aan het kruis: ‘Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen’.

Het probleem is dat hoe minder mensen weten hoe meer ze denken te weten en stelliger hun mening en standpunt is, waar de meer ontwikkelde mens veel terughoudender is in het geven van zijn mening. 

De meeste mensen co-creëren onbewust gecontroleerd door hun schaduwkant, met alle ellende van dien. De intenties zijn meestal wel goed, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

In mijn boek Hoe gaat het lees je wat mensen over hun leven zeggen: ‘Niks bijzonders’, ‘Ik mag niet klagen’. ‘Zijn gangetje’. Al met al geen reden om de vlag uit te hangen, vandaar de drang naar afleiding en vertier om te kunnen vluchten uit hun ellende!

Ze co-creëren met de pharmaceutische industrie een slaven bestaan: 11 miljoen Nederlanders neemt pillen! 80% van de Twentse studenten heeft wel eens last van depressie of angstklachten. Het aantal mensen dat troost zoek met alcohol is ook heel groot, gezien het aanbod van bier en wijnen in de supermarkten. 

Als je ontwaakt en gaat co-creëren met de geestelijke wereld heb je al die afleidingen en verslavingen niet meer nodig, dan voel je dankbaarheid, voldoening, liefde, vreugde, verbinding in plaats van afscheiding, harmonie, vrede, respect, etc. Dan laat je de controle los en werk je met de genade mee en word je gezegend. Dan verheug jij je op elke dag en dan rust er een zegen op!

Dan zeg je over het leven dat het magistraal en fenomenaal is en fascinerend! Dat gun ik jou ook, vandaar dit verhaal!

Bron: Boek ‘Maakt controleren gelukkig’ – Henny Bos, verschijnt in de loop van 2020, bij voorintekening 15% korting

Zelf en attentie

Attention shapes the self and is, in turn shaped by it.

Bron: Flow by Mihaly Csikszentmihaly

Attentie in de zin van opmerkzaamheid en aandacht creëert het zelf en het zelf creërt op zijn beurt de attentie: dat waar je op let, wat je focus is.

Als je aandacht uitgaat naar liefde, zul je veel liefde opmerken en dat vormt je tot een liefdevol wezen/zelf.

Je bent en wordt wat je waarneemt, waar je op let, wat je aandacht en interesse heeft!

Een rationele mens heeft vooral aandacht voor zijn denken, feiten, cijfers en statistieken en dat vormt en versterkt zijn rationaliteit!

Een mens wordt dus gecontroleerd door zijn aandachtspunten en ook door zijn zelf, de twee vormen een symbiotische relatie en zijn dus wederkerig afhankelijk van elkaar.

De zelfgerealiseerde mens

 

Wayne Dyer vroeg aan Maslow: ‘Wat onderscheidt de zelfgerealiseerde mens van de gemiddelde mens?!’

Maslow antwoordde dat het drie dingen zijn:

 

-1- onafhankelijk van de opinie/goedkeuring van anderen

-2- geen hechting aan de uitkomst

-3- geen investering in controle en macht over anderen

Alles wat je wilt controleren, controleert jou!

Controle is een issue voor velen van ons, vaak zonder dat te beseffen willen we de controle over de omstandigheden, mensen en het leven en dan zijn we er juist de slaaf van en het slachtoffer van.

Als je bijvoorbeeld aardig gevonden wilt worden, probeer je het gedrag van de ander zo te controleren dat hij of zij jou aardig vindt en dus laat je je ook door hem of haar controleren en heb je meer anderenwaarde dan eigenwaarde en ben je codependent…

Ik bied je nu een pakket aan om je controleneigingen beter te leren doorzien en achterwege te laten, het is een brochure over controle en codependentie(mede-afhankelijkheid van de ander) van 46 pagina’s met veel zinnige informatie en een test of je een controlefreak bent

Daarnaast biedt ik een CD aan die is opgenomen n.a.v. een gespreksgroep over controle.

De brochure kost 10 euro en de CD 7 euro, ik bied ze nu samen aan voor 15 euro en dan betaal ik ook nog de verzendkosten, bestel dus gauw in de winkel dan heb je het voor de kerst nog in huis

Stop met alles onder controle te willen houden zelfs als we ons ellendig voelen willen we dat controleren door het weg te lachen, zie het bijgaande plaatje

weglachen van ellende