Berichten

Uw sterke zijde kennen

Uw sterke zijde kennen:
Ontwikkel uw voornaamste talent en kweek anderen aan. Iedereen zou iets groots hebben bereikt als hij zijn sterke zijde had gekend.
Denk daarom na over uw bijzondere eigenschappen en cultiveer ze.
Sommigen hebben een uitzonderlijk scherp verstand, anderen zijn weer ongewoon moedig. De meesten doen hun gaven geweld aan en blinken daarom nergens in uit. Aldus
Baltasar Garciàn in Handorakel
Garciàn had grote invloed op Voltaire, Schopenhauer en Nietzsche en terecht, hij raakt mij ook vooral deze passage. Het doet me denken aan Wayne Dyer die professor was aan een universiteit. De rector magnificus
wilde subsidie voor een nieuwe faculteit en vroeg aan zijn staf wie er expert was tav subsidies. Dyer meldde zich aan ook al wist hij er nog niks van. Hij dook de bibliotheek in en las alles over subsidies en sprak met experts en vroeg de subsidie aan en kreeg het ook en toen was hij dus echt de specialist en expert. En zo kunnen we ons allemaal tot expert maken op een bepaald terrein en een uitblinker worden waar Garciàn het over heeft.

Gaat het zijn gangetje

Is er niks bijzonders in je leven en gaat het zijn gangetje dan leef je een middelmatig leven. Socrates zei dat een ononderzocht leven niet waard is geleefd te worden

Geef je voor je levenskwaliteit een 6-je of 7 dan houdt het niet over

Als je je nu laat coachen door mij ontvang je na de derde sessie het boek Geluk & Levenskunst cadeau en kun je een levenskunstenaar worden en meester van je lot

Bel nu 06-10421646

 

De zelfgerealiseerde mens

De stadia van bewustzijn en denken van de gerealiseerde mens heb ik in kaart gebracht zonder te pretenderen dat het compleet is. Je kunt checken in welke mate je op de goede weg bent.

Wayne Dyer vroeg aan Maslow: ‘Wat onderscheidt de zelfgerealiseerde mens van de gemiddelde mens?!’

Maslow antwoordde dat het drie dingen zijn:

-1- onafhankelijk van de opinie/goedkeuring van anderen

-2- geen hechting aan de uitkomst

-3- geen investering in controle en macht over anderen

 

Met alle respect voor Maslow, meen ik dat het nog meer dingen zijn, ik noem er een paar:

-niet meer te beledigen

-niet meer geestelijk te kwetsen

-verbonden met alles en iedereen

-beseft dat hij/zij een spiritueel wezen is met een menselijke ervaring

-heeft zich gedisidentificeerd en is onthecht

-heeft zelfspot en veel humor

-is dankbaar als je hem/haar corrigeert ipv boos

-leeft de waarheid van zijn ware Zelf, voelt zich niet meer maar ook niet minder dan een ander

-weet dat elke ontmoeting en elke omstandigheid er een is om van te houden en als dat niet lukt om van te leren en is zo altijd winnaar..

-heeft zijn/haar anima/animus en innerlijke kind geintegreerd en is een compleet mens

-is ontwikkelingsgericht in plaats van oplossingsgericht

-laat zich leiden door liefde en wijsheid ipv door angst en dwaasheid

-heeft zelfreflectie, erkent zijn gebreken, is volmaakt onvolmaakt en neemt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn leven en geluk

-ziet in dat zijn omgeving de spiegel van hem/haarzelf is

-bepaalt in hoge mate zijn/haar omstandigheden is regisseur van zijn/haar leven en de dirigent van zijn/haar subpersonen die hem/haar eensgezind dienen

-is congruent en ‘clear’, denk,voelen,handelen,intuïtie en ervaren liggen op één lijn

-beleeft serendipiteiten en synchroniciteiten, is een vinder en accepteert en zegent wat er op zijn/haar weg komt.

-ziet de mogelijkheden in de moeilijkheden

-is realist en gelooft dus in wonderen, credo is: ‘Eerst geloven en dan zien!’

-is één met God, de kosmos, het universum, de Tao, Brahman, Allah of hoe je het ook noemen wilt.

-ziet ‘verlichting’ niet als eindresultaat maar als het begin van echt, uniek en authentiek leven.

-denkt holistisch en tantrisch en heeft een verruimd bewustzijn.

Ben je door deze tekst geïnspireerd geraakt om je ware Zelf te gaan ontdekken neem dan contact met me op: 06 – 10421646

Henny Bos

Bron: Boek ‘Stadia van bewustzijn en denken’ -Henny Bos, verschijnt najaar 2016 bij uitgeverij Boekenbent

Baas versus Leider

Baas versus leider

De baas doet de dingen goed en de leider doet de goede dingen, de baas beveelt en de leider geeft het goede voorbeeld, zie het schema:

boss vs leader

De baas zit in de IK-fase en de leider gaat voor de WIJ-fase. Jung beveelt dat ook aan om van de ik-fase naar de wij-fase te gaan. De leider is een dienstverlener en mogelijkhedenschepper, de baas voelt zich superieur en verheven boven zijn medewerkers.

Een leider is tevens een coach en motivator en stimuleert zijn medewerkers om het optimale uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen en te groeien.

Ik kende een baas die zei: ‘Onder mijn bewind is de winst gestegen’, hij stak de credits in zijn eigen zak, een leider zou zijn medewerkers hebben geprezen.

leader great

Een baas is als een brandweerman en een leider als een tuinman..Een baas geeft zijn fouten niet toe en leert er dus niets van en een leider noemt zijn fouten leermomenten en trekt er lering uit.

Een baas drukt zijn methode van werken erdoor, de leider werkt volgens de formule E = K x A, waarbij E = Effect, K = Kennis van de leider en A = Acceptatie van zijn werknemers, de leider weet dat als de acceptatie 0 is het effect ook nul is.

Een baas stimuleert competitie en de leider stimuleert samenwerking

Een baas zegt: ‘Doe wat ik zeg niet wat ik doe’, een leider zegt: ‘Ik neem het voortouw en geef een voorbeeld van hoe je de verantwoordelijkheid voor je leven en werk neemt’.

Een baas deelt taken uit en zegt hoe het gedaan moet worden, een leider geeft de richting aan en biedt de werknemers de ruimte om  te vernieuwen en stimuleert dat.

leader credits

Een baas straft fouten af, waardoor werknemers hun fouten verbergen, een leider moedigt zijn werknemers aan fouten toe te geven en ervan te leren en complimenteert ze daarvoor…en daardoor ontstaat een lerende organisatie….

Een baas vindt het fijn als zijn werknemers bang voor hem zijn (en is dus zelf bang voor mensen!), een leider maakt zich geliefd bij zijn werknemers, die graag en met plezier voor hem werken.

Een baas is star en rigide en wil geen verjaardagspauzes, maar wil dat de mensen doorwerken, een leider weet dat door zo’n pauze de onderlinge band wordt versterkt en dat na zo’n pauze mensen met frisse moed aan de slag gaan…

Een baas hanteert strikt de regels, een leider weet dat als er stipt aan regels wordt gehouden het vaak fout gaat, dat inspelen op zich wijzigende situaties nodig is, flexibiliteit nodig is…

Een baas zegt: ‘Vertrouwen is goed maar controle is beter’, een leider bouwt een vertrouwensband met zijn werknemers op.

Als een werknemer schrikt als een baas komt zal de baas de werknemer verwijten dat hij een slecht geweten heeft, als de leider langskomt en de werknemer schrikt zal hij zeggen dat hij zeer geconcentreerd bezig was..

Een baas geeft de schuld, maakt verwijten en geeft negatieve kritiek, een leider zal vooral letten op wat er wel goed gaat dat aandacht geven waardoor het groeit, hij zal opbouwende kritiek leveren…

talk to leaders vs managers

Complimenten van Enoa

 

Geluk & Levenskunst

Dit mooie boek heb ik van collega auteur Henny Bos
en lieve vriend kado gekregen voor mijn verjaardag…..ben er blij mee…Henny is Auteur/coach in bewustwording en
Codependentie….bewustwording en zelfkennis zijn de middelen om tot
Interdependentie te komen…mijn leven is hierdoor compleet in positieve zin veranderd

..als je van jezelf houdt dan ga je het proces aan

Henny Bos www.hennybos.com

Enoa plaatste dit bericht op Facebook, ze zei ook nog dat het een schitterend boek is een aanrader