Berichten

Visie

We have only to raise Imagination to the state of Vision, and the thing is done – William Blake.

Mijn visie is, dat gedachten en woorden je leven kunnen veranderen in positieve of negatieve zin, geheel afhankelijk van je ‘selftalk’.

Ik leer heel veel van auteurs en meesters op hun vakgebied en vul dat aan met mijn eigen visie. En geef die kennis en inzichten weer aan de ander door.

Russische wetenschappers, hebben ontdekt, dat woorden je genen en dna kunnen veranderen. Vandaar mijn visie, dat je niet kunt zeggen: ‘Zo ben ik nu eenmaal’.

Mijn visie op het leven is, dat het dynamisch is, alles is in ontwikkeling. Als manager zei ik vaak: ‘alles wat niet groeit is dood’.

Mijn visie is, dat we spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring.

Zorg ervoor, dat je een visie hebt, die je vastlegt in een ‘mission statement’. Als je je doelen zwart op wit vastlegt, is de kans veel groter dat je jouw doelen ook realiseert.

Mijn visie is, dat de intenties van de meeste mensen goed zijn. Als je met deze visie de wereld tegemoet treedt, ervaar je meer vrede en harmonie.

Zonder visie, ben je als een schip op zee. Zonder koers bereik je nooit een haven.

Mijn visie is, dat ik mensen niet kan veranderen. Ik ze kan echter wel stimuleren, inspireren, enthousiasmeren, motiveren en bemoedigen, en daar span ik mij voor in.

Mijn visie is, beschreven in mijn ‘mission statement’, te weten:
Me dienstbaar opstellen en door middel van het gesproken en geschreven woord mijn medemens inspireren en wakker maken.

Mijn visie is dat, Liefde, de hoogste realisatie is en de sterkste helende kracht heeft. En ook, dat onze essentie Liefde is, naar het evenbeeld van God geschapen.

Wat betekent het om een echt mens te zijn

Een echt mens heeft zijn ego, zijn valse zelf doorzien en overwonnen. Hij is gestorven aan zijn oude zelf en leeft nu een tweede leven, is geestelijk opnieuw geboren. Hij is het Koninkrijk Gods binnengegaan. En leeft in verbondenheid met God, de kosmos, zijn medemens en zijn omstandigheden, die hij vaak Zelf creëert. Ik ken dit ook in mijn leven, mijn ego is nu dienaar.

Een echt mens heeft mededogen met zijn medemens en leeft volgens de vier verheven toestanden, de brahmaviharā uit het boeddhisme te weten: Metta(liefde voor iedereen), Mudita(vreugde daden van anderen), Karuna(compassie) en Upekkha(gelijkmoedigheid) zoek maar op op internet. Heel zinvol.

De echte mens herkent zich in het volgende gedichtje van Nietzsche:
Ik ben het zoeken meer dan zat,
sindsdien heb ik geleerd te vinden.
Sinds ik de wind eens tegen had,
zeil ik met alle winden.

De echte mens bestrijkt beide oevers uit het volgende gedicht van Nisargadatta:
Tussen de oevers van pijn en plezier
stroomt de rivier van het leven.
Alleen wanneer denken en voelen stranden op een van de oevers, en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende.
De echte mens zegt no pain no gain en werkt met de genade mee.

De echte mens disidentificeert zich en zegt:’Ik heb gedachten, maar ben niet mijn gedachten, ik heb gevoelens maar ben niet mijn gevoelens, ik heb een lichaam, maar ben niet mijn lichaam, ik heb werk en een baan maar ben dat niet’.

De echte mens volgt zijn passie, hij doet waar hij van houdt en houdt van wat hij doet. Hij kiest voor liefde in plaats van angst.

De echte mens noteert zijn doelen zwart op wit en realiseert ze ook meestal en zet door. Geeft niet op.

De echte mens heeft veel humor, is adrem en houdt van kwinkslagen, en lacht graag en veel, is goedlachs.

De echte mens doet aan zelfreflectie en zelfonderzoek en zelfexploratie
Socrates zei dat een ononderzocht leven niet waard is geleefd te worden en dat trekt de echte mens zich aan.

Diogenes liep overdag rond met een lamp op zoek naar een echt mens, zo zeldzaam zijn ze…

De maatschappij bestaat uit neuroten, mensen die mechanisch zijn en op de automatische piloot functioneren. Gurdjieff wees daar ook al op. Dus zijn het eerder robotjes dan echte mensen.

In lees in Erich Fromm: ‘Homo Sum humani nil a me alienun puto’, ofwel ik ben een mens en niets menselijks is me vreemd. In het oosten zeggen ze dat jij de wereld bent en de wereld jou is.

Je hebt het pief-paf-poef bewustzijn, het papagaai bewustzijn, dat geldt voor de meeste mensen en het creatief bewustzijn, wat een kenmerk is van de echte mens.

Een echt mens heeft zijn innerlijk kind geïntegreerd, evenals zijn subpersonen. Hij is de dirigent van zijn orkest van subpersoonlijkheden en de regisseur van zijn leven.

De echte mens heeft veel invloed op zijn medemensen en op zijn omstandigheden. Je kunt o.a.je invloed meten met de DISC test

De echte mens scoort op de DAS test die staat voor Dominant, Afstandelijk en Sociaal op alle aspecten hoog ca 75%

De echte mens is congruent dwz dat zijn denken, voelen, handelen en Zijn op één lijn liggen en dat voor hem de wet van de aantrekkingskracht dus werkt zie mijn artikel daarover.

De echte mens vernieuwt en innoveert en luistert naar Jezus die zei: ‘zie ik maak alle dingen nieuw’.
Hij laat zich leiden door liefde in plaats van angst, en is niet bang voor het onbekende, maar omarmt dat.

De echte mens heeft elke ontwikkeling en ontmoeting lief of leert daarvan en is dus altijd winnaar.

De echte mens besteedt vooral aandacht aan ideeën, inzichten, visies, essentie in plaats van drama, waar de massa zich mee ophoudt.

Ik werd pas een echt mens, na een crisis en een leven van materialisme en denken het weten te hebben. Ik werd spiritueel en kwam bij mij essentie. Ik ben gestorven aan mijn oude leven en na nog een crisis leef ik nu een derde leven van interdependentie, zelfrealisatie en vrijheid,

Los van alle aangehaalde voorbeelden van een echt mens is een echt mens hij of zij die helemaal zichZelf is.

Ook zin om een echt mens te worden bel dan 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

Stirb und werde

In het lied The Rose komt de volgende tekst voor: ‘The soul afraid of dying, never learns to live’
Om tot echt leven te komen moet je eerst sterven.

Nicodemus zegt dat we wedergeboren moeten worden, ditmaal niet uit de moederschoot, maar geestelijk.

Jezus zei: ‘zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan, gij lieden moet wederom geboren worden.

Toen ik in 1992 een psychose kreeg, stierf er ook iets in mij, namelijk, mijn oude leven en dat maakte de plaats vrij, voor een nieuw leven, een tweede leven.

Ik las boeken, over bijna doodervaring.
Na die crisis, begreep ik de woorden van Goethe: ‘und solang du dass nicht hast, dieses: stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.

Goethe zal dit zelf hebben meegemaakt. De Hindoes hebben het ook over de mensen, die voor de tweede maal geboren worden.

Het kan echter nog mooier. In 2016 kreeg ik het Guillain bare syndroom. Ik moest 10 maanden revalideren, om weer met een rollator te leren lopen. Ik voelde dat ik hierdoor terecht was gekomen in mijn derde leven.

Toen ik dat aan Hendrikje vertelde, zei ze, dat de Fransen,het over la troisième vie hebben en het dus ook kennen. Ikzelf mocht tijdens een regressie in contact komen met mijn vorige leven in Normandië, daarom spreekt me dit zeer aan.

Je mag steeds sterven aan je oude ik, om het nieuwe ik toe te kunnen laten.
Na mijn crisis, vroeg een collega of ik alweer de oude Henny was, waarop ik antwoordde, dat ik nu de nieuwe Henny was. Hij haalde niet begrijpend zijn schouders op.

Als je steeds vasthoudt aan het oude, zul je het fenomenale, goddelijke nieuwe leven, nooit leren kennen.

We zijn vaak bang voor het onbekend en van het nieuwe, en houden daarom vast aan het oude, zelfs, als dat ons kwelt.

Jezus zei: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’, maar we luisteren niet naar zo’n grote meester. Bruno Groening zei dat als we niet naar de wijzen luisteren, we niet meer te redden zijn.

Schopenhauer vertelt het volgende: ‘Eeuw na eeuw hebben de wijzen altijd hetzelfde gezegd, en eeuw na eeuw hebben de mensen altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde, gedaan…

Freud zei:’In het onderbewuste krijgt de dood geen kans. Een mens wil er simpelweg niet van weten. Hij verdringt zijn einde. waant zich ten diepste onsterfelijk.. Maar voor de dood van een ander geldt dat niet’.

Het is nu de angst voor de dood, die ons afhoudt van een goddelijk leven. Kies daarom voor liefde.
Weten hoe dat te doen, bel 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

Scherp opmerken en oordelen

 1. Daardoor beheerst u de dingen en niet de dingen u. Een man met een scherpe blik peilt de diepste bodem, hij bezit het vermogen nauwkeurig de waarde van iets te schatten.
  Als hij naar iemand kijkt begrijpt en doorgrondt hij hem al. Uit enkele kleine aanwijzingen kan hij de diepste roerselen ontcijferen. Hij heeft een scherp oog, een fijn begrip, en een juist oordeel. Hij doorziet en neemt waar, hij overziet en begrijpt. Aldus
  Baltasar Garciàn in Handorakel
  Mijn grote soefi leermeester Inayat Khan zei ook dat alles begrijpen alles liefhebben is. Hij zei ook dat astrologie, handlijnkunde, en dergelijke goed zijn, maar dat er niets gaat boven de heldere blik, en dat is ook mijn ervaring
  Ik studeerde tarot en ontdekte later dat ik uit mezelf veel meer waarnam en geef dus zowel Garciàn als Khan gelijk en volg hun waardevolle raad op.
  De these is een positief oordeel, de antithese is een negatief oordeel en de synthese is een juist oordeel.
  Altijd open blijven staan voor nieuwe informatie, waardoor je je oordeel kunt bijstellen. Wees niet rigide

Think

IMG_0776