Berichten

Integratieve- en eclectische coaching

Integratieve – en eclectische coaching
Deze benadering is heel kenmerkend voor me. De cliënt naar zijn Ware zelf brengen en daarbij rekening houdend met zijn gevoelens, emoties, denkwijzen, overtuigingen, gedragingen, ervaringen, handicaps, geloof, spiritualiteit, lerend vermogen, etc.
Eclectisch wil zeggen dat ik uit vele psychologische en spirituele richtingen het goud haal afgestemd op de uniekheid van de cliënt. De cliënt leert te komen tot geestelijke rijkdom, bewustzijnsverruiming, bewustwording en Zelfkennis/inzicht/besef. Het orakel van Delphi zei het al: ‘Ken uzelve’
Geluk is een bijprodukt van bewustwording en Zelfkennis. En is niet te vinden buiten jezelf, het is de weg naar binnen!….

Een ervaring over mijn eclectische instelling is heel grappig: Ik kreeg Jehova getuigen aan de deur, ze beelden zich in dat zij DE Waarheid kennen en hebben. Ik zei tegen hen: ‘Jullie zijn net een bloem!’. Ze begonnen te stralen naar aanleiding van dit compliment. Toen zei ik: ‘Ik ben een eclecticus, weten jullie wat dat is?’. Nee dat wisten ze niet, ze kennen alleen de Bijbel. Ik legde uit dat ik als eclecticus mijn bloemen pluk uit het christendom, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme, jainisme, de theosofie, de psychologie en filosofie, etc
Ik zei: ‘Ik doe dat waardoor ik een heel mooi boeket heb, dat nog steeds groter en mooier wordt en willen jullie nu dat ik dat prachtige boeket ruil voor die ene bloem van jullie?!’
Daar hadden ze niet van terug, ook dat stond niet in de Bijbel, ze dropen toen af.

Integrative and eclectic therapy van Windy Dryden is de moeite waard om inzicht te krijgen.
Het volgende model komt uit dat boek en is vertaald door Leontine van Mourik

Adviesvaardigheden: een integratief raamwerk
Een model voor integratieve counselingsvaardigheden
 
De beginfase
 
Doelstellingen
Een werkrelatie opbouwen
Problemen verduidelijken en definiëren
Een beoordeling maken
Een contract onderhandelen
 
Strategieën
Verkenning/Kennismaking
Prioriteiten stellen en focussen
Kernwaarden communiceren
 
Basisvaardigheden
Aanwezig zijn
Cliënten observeren
Luisteren
Reflectieve vaardigheden
Onderzoekende vaardigheden
Concreet zijn
 
De midden-fase
 
Doelstellingen
Problemen opnieuw beoordelen
Het onderhouden van de werkrelatie 
Aan het contract werken
 
Strategieën
Uitdagen door (het geven van):
Confrontatie
Feedback
Informatie
Richtlijnen
Zelfonthulling
Directheid
 
Vaardigheden
Luisteren, reflectieve en onderzoekende vaardigheden
 
De eindfase
 
Doelstellingen
Beslissingen/besluiten m.b.t. veranderingen
Veranderingen doorvoeren
Leren overdragen
De counselingsrelatie beëindigen

Strategieën
Doelen stellen
Plan van aanpak
Activiteiten evalueren en verandering ondersteunen
Afsluiting van de behandeling

Vaardigheden
Luisteren en uitdagen

 

 
 
 
 

Uitgangspunten ho’oponopono en meer

Uitgangspunten ho’oponopono en meer…

-1- I Don’t Know, So Let Go!
-2- I Can’t Control Reality
-3- Total Responsibility or 100% Responsibility
-4- Transmutation By Surrendering To Divinity
-5- I Remember My Authentic Loving Self
-6- Beoefen ho’oponopono en meditatie zonder verwachtingen
-7- Omarm en koester je innerlijke kind, die heeft de route naar het Goddelijke.
-8- Geheugen is vol foute data en trash dus delete!
-9- Pas Tonglen toe is het inhaleren van het negatieve, dat cleanen en transmuteren en het positieve naar buiten brengen. Daardoor maak je de ander en je omgeving positiever en liefdevoller…
-10- Blessing a go, denk en voel bij problemen met een ander aan diens positieve eigenschappen.
-11- Exploreer je schaduwzijden en transmuteer ze met ho’oponopono
-12- Stel de vraag: ‘Wat is er in mij, dat ik deze (nare) ervaring meemaak, wat leer ik hiervan over mijzelf.
-13- Heb empathie en begrip, verplaats je in de ander denk en voel en handel als de ander en kijk vandaar uit naar jezelf.
-14- Afleren is vaak moeilijker dan leren en ook belangrijker. Loslaten van oude conditioneringen en gewoonten, handelen op de automatische piloot en mechanisch handelen.
-15- Wees je bewust van Aka cords het is de verbinding die we met alles en iedereen hebben in plaats van de afscheiding, die we vaak voelen.
-16- Open je voor contact met de geestelijke en Goddelijke wereld, God, Jezus, de meesters, engelen, gidsen en spirits, die wachten op jouw uitnodiging om je te helpen.
-17- Maak sfeer met wierook of salie en meditatieve muziek en drink water uit een fles van blauw glas met water. De fles met water zet je in de zon of onder een lamp.

Ad -1- : Laat de controle van het denken los. Gedachten zijn als wolken aan de hemel, veranderlijk en ze drijven voorbij. Achter de wolken is de staalblauwe hemel van je waarden, die mogen de controle hebben, waarden als liefde, compassie, begrip, empathie, humor, etc.

Ad -2- Het deel kan het geheel niet controleren, hou daar dus mee op, het is grootheidswaan van het deel.

Ad -3- Jezelf niet de schuld geven of schuldig voelen, maar de verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt, voelt, doet en bent en ook beseffen dat je verantwoordelijkheid hebt richting de ander. Dat jouw houding voor een groot deel bepaalt hoe de ander, hoe je omgeving is, want dat is de spiegel van jezelf. Zie mijn boek Gespiegeld worden!

Ad -4- In de overgave ligt de grootste overwinning. Omarm je innerlijke kind, heb het lief en koester het en wees het toegewijd. Het is de route naar de Goddelijkheid en de zegen. De Bijbel zegt: ‘Word als de kinderen en je zult het Koninkrijk Gods binnengaan. Klopt!

Ad -5- Zelfrealisatie is ook een weg naar het Goddelijke en de hoogste behoefte in de piramide van Maslow. Als je sterft laat jij je lichaam achter en je familie en vrienden en je bezittingen, alleen je geestelijke- en spirituele ontwikkeling neem je met je mee, besteed daar dus de meeste aandacht aan!

Ad -6- Verwachtingen creëren kwetsingen en teleurstellingen, heb alleen verwachtingen van jezelf, en laat je gedachten en gevoelens niet door anderen bepalen en controleren.

Ad -7- De Bijbel stelt ook dat je mag worden als de kinderen en dan zul je het koninkrijk Gods binnengaan. Het innerlijke kind zorgt voor de liefde en verbinding in plaats van angst en afscheiding.

Ad -8- Geheugen is misvormd door foute info. Cleansen is dan de opdracht. Met de mantra: I love you, thank you, I’m sorry, please forgive me! En innerlijk kind werk! En je intuïtie raadplegen of je data leugens zijn of waarheid!

Ad -9- Tonglen is net het omgekeerde van veel meditaties. Bij tonglen begin je bij jezelf, dan je familie en vrienden, dan je straat en dan je stad, etc etc. Je invloed is groter dan je denkt!

Ad -10- De aartsengel Jophiel beveelt ook aan op het goede en mooie in de ander te denken en dat aandacht te geven en te bekrachtigen, dan zal het goede toenemen, en dat moet wel ten koste van het kwade en slechte gaan. We doen vaak het omgekeerde en letten op wat er mis is en fout is in de ander.
Ook indianen bevelen aan juist op het goede en mooie te letten.

Ad -11- Vaak projecteren onze schaduwzijden op anderen. We ontdekken onze schaduwzijden, door vast te stellen wat ons irriteert, waar we ons aan ergeren en waar we een hekel aan hebben in de ander, dat zijn onze schaduwzijden, de bewustwording daarvan is al meer dan de helft van de oplossing. Als we de onvolkomenheden in de ander zien, mogen weer eerst denken aan onze eigen onvolkomenheden en daaraan werken!

Ad -12- Je omgeving is de spiegel van jezelf, dus alles wat je meemaakt draagt bij aan je ziele-ontwikkeling en zegen het dus en pas Upekkha toe de gelijkmoedigheid van de Taoïstische boer!

Ad -13- Mijn leermeester Hazrat Inayat Khan, de Soefi meester zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben’.

Ad -14- Ook Hazrat Inayat Khan heeft het over ontleren. Daarvoor is zelfreflectie en zelfinzicht, zelfbesef en zelfkennis nodig. Ook onderscheidend vermogen.
Gurdjieff wees erop dat de meeste mensen mechanisch handelen, dat mogen we afleren!

Ad -15- Wij zijn geen afzonderlijke wezens met af en toe een spirituele ervaring. Het is omgekeerd: we zijn spirituele wezens, in verbinding met elkaar, met een menselijke ervaring.

Ad -16- Een eenvoudige methode om in contact te komen met de geestelijke- en Goddelijke wereld is via je dromen. We dromen ca 3 keer per nacht, maar vergeten het weet omdat we er niet op letten. Leg dus pen en papier op je nachtkastje en ga op de rand van je bed zitten en stel je vraag. Ga dan slapen met de intentie om wakker te worden als je de droom hebt gehad, om die dan meteen op te schrijven. Als duiden een probleem is in verband met de symbolen taal van de droom, kun je me bellen voor een duiding, ik ben expert in Droomduiding.

Ad -17- Hazrat Inayat Khan noemde muziek de Goddelijke wetenschap. Aromatherapie is zeer aan te bevelen vooral smudgen met salie en het branden van lavendel wierook, dat is goed voor al je chakra’s. Ook edelstenen kunnen helpen, je kunt er ook elixers mee maken.

Mijn ervaringen met ho’oponopono en meer zijn wonderbaarlijk, alles gaat nog beter. Ik was al een geluksbaasje, zoals mijn moeder zei. Maar nu gaat het supergoed! Ik kan het van harte aanbevelen, de kans is groot dat het bij jou ook zijn onverwachte vruchten afwerpt!

Yin en Yang

Yin en Yang

Welke aspect controleert jouw leven Yin of Yang, het vrouwelijke of het mannelijke, respectievelijk de intuïtie of de actie, de anima of de animus, het voelen of het denken?

Carl Gustav Jung bedacht de anima, ofwel de vrouwelijke kwaliteiten in de man, en de animus ofwel de mannelijke kwaliteiten in de vrouw.

De westerse wereld is nog steeds een door mannen gecontroleerde wereld. Vrouwen krijgen voor hetzelfde werk veel minder betaald. Bovendien is men geneigd het voelen, dat vrouwelijk is, te verontachtzamen, men laat zich controleren door het mannelijke denken!

Yin is het zwarte deel in het YinYang symbool met een witte stip. Een etmaal bestaat ook uit een nacht, het zwarte deel en de dag. Het zwarte deel, onze schaduwkant verdringen we het liefst naar ons onderbewuste, waar het ons juist controleert. Bovendien projecteren we onze schaduwzijden op de ander!

De kunst is nu om beide aspecten te integreren en omarmen! Welke aspecten dat zijn volgt hierna:

Mannelijke kwaliteiten / animus:

Voor zowel man als vrouw geldt dat de volgende kwaliteiten je spiegelen. Jung noemde de mannelijke kwaliteiten in de vrouw de animus. Tegenwoordig zijn echter veel mannen zo vrouwelijk geworden dat ze mogen terugkeren naar hun mannelijke kwaliteiten.

-rationeel/verstandelijk

-effectiviteit

-oplossingsgericht

-competitiedrang

-zeker van zijn zaak

-beschermer

-doelgericht

-neemt risico’s

-daadkracht

-sterk

-neiging tot opscheppen

-focus

-kan maar 1 ding tegelijk

-autonomie

-stelt en bewaakt zijn grenzen

-gaat confrontatie aan 

-vrijheid

-planner, een man zonder plan is geen man

-tactisch/strategisch

-stelt de rendementseis

-verborgen agenda

-hiërarchisch

-autoritair

-vaderlijk

-actie

-wil zelf beslissen zonder overleg

-anima geïntegreerd

-kan als een kind zijn, speels

-patriarchaal

-kan omgaan met afwijzing 

Vrouwelijke kwaliteiten / anima:

Voor mannen geldt dat ze ook vrouwelijke kwaliteiten in zich mogen integreren, die hen dan spiegelen. Jung noemde dat de anima. Als je de anima geïntegreerd hebt ben je compleet.

Veel vrouwen zijn zo mannelijk geworden, dat ze weer terug mogen keren naar hun vrouwelijke kwaliteiten, die hen gaan spiegelen……

-inlevingsvermogen

-emoties/voelen

-veel praten over

-samen delen

-verbindingen maken

-kan meer dan 1 ding tegelijk

-onzekerheid

-harmonie en vrede

-duurzaamheid

-verdeelde aandacht

-dramaqueen

-zorgen voor/om

-liefdevol

-bekoorlijk zijn

-verleidelijk zijn

-animus geïntegreerd

-gevaren signaleren

-aanpassen

-doet ondergeschikt maar controleert vaak

-wil dat er geluisterd wordt in plaats van oplossingen te horen

-neiging tot roddel/praten over de ander in plaats van met de ander

-harmonie

-liefde voor jezelf en anderen

-moederinstinct

-intuïtie

-bemoederen

-moeite met afwijzing 

Als we de vrouwelijke intuïtie en de mannelijke actie combineren, ontstaat de creativiteit en innovatie, dat wat ons onderscheidt van de computer en de robot.

Als extensie van het mannelijke en vrouwelijke is er ook nog je innerlijke kind. Dit aspect wordt vaak vergeten en is essentieel in je leven. Hierbij de eigenschappen van het innerlijke kind:

De eigenschappen van het Innerlijke kind:

Het Innerlijke kind wordt door sommigen onder ons nogal geïdealiseerd, maar het zijn niet alleen positieve eigenschappen die het kind heeft, het kind kan ook agressief zijn en woedend en eisend etc.

Allereerst de eigenschappen van het Innerlijke kind, die positief zijn en die je je weer eigen mag maken en levend mag houden. Dit zijn de eigenschappen van het gezonde en creatieve kind:

-leergierig, lerende capaciteit

-enthousiast(en teos betekent God in je, dat heeft het kind)

-vergevingsgezind

-lacht veel, vreugde, blijdschap

-spontaan

-creatief

-avontuurlijk

-kwetsbaar

-gevoelig

-beïnvloedbaar

-vergevingsgezind

-vertrouwen

-sociaal

-liefdevol

-eerlijk

-energiek

-speels

-energiek

-toekomstgericht

-vraagt veel, onderzoekt

-imiterend

-verbeelding, fantasie

-verwondering

-verwachtingsvol

-flexibel

-niet bang voor verandering

-ondernemend

-ontvankelijk

-open en openhartig

-vertrouwen

-naïef

-ondeugend

-schuld en schaamte

-in het hier en nu, gaat op in zijn spel

Eigenschappen van het Innerlijke kind die je moet erkennen en daardoor beheersen en matigen in hun uitoefening, wees je ervan bewust anders heersen ze over jou. Dit zijn de eigenschappen van het gewonde kind, dat onder de controle staat van de innerlijke criticus:

-egocentrisch

-ongeduldig

-eisend

-te veel willen

-ontevreden, ondankbaar

-rebels of te volgzaam

-geen verantwoordelijkheid

-manipulatief

-codependent

-afhankelijk

-behoeftig

-liegen

-onwetend

-agressief

-angstig

-lage eigenwaarde of juist opschepper

-neurotisch

-narcistisch

-huilt om zijn zin te krijgen

-getraumatiseerd

-driftbuien 

-manipuleren door woede etc.

-anderen de schuld geven

-wil geen verandering

-voelt zich inadequaat

Al met al zijn het meer positieve dan negatieve eigenschappen en dat is ook nodig, omdat het negatieve langer blijft hangen, er wordt gesteld dat we voor elke negatieve boodschap die we ontvangen 20 positieve boodschappen nodig hebben om het effect te neutraliseren

Als we volwassen worden, vergeten we vaak het innerlijke kind en worden we serieus. Het kind lacht veel meer en is vrolijker en spontaner, integreer vooral die eigenschappen..

In de Transactionele Analyse kent men Ouder-Volwassene en Kind. Tijdens het coachen van ca 1.500 mensen, viel me op dat het kind vaak afgescheiden is. Het is dus zaak om je innerlijke kind weer uit de kelder te halen, waar we het hebben opgesloten om niet meer gekwetst te worden, en het kind lief te hebben als liefhebbende ouder.

Al deze aspecten maken van jou pas een compleet mens. Dan ben je als vrouw niet langer afhankelijk van de man en omgekeerd. Als de ander jou gelukkig moet maken, stel jij je afhankelijk op en zadel jij je partner op met een onmogelijke opgave. 

Je kunt een ander namelijk niet gelukkig maken. Geluk is een bijprodukt van bewustwording, dat je alles in je hebt, zelfs God en het universum. Word je ervan bewust dat je een stuk van het hologram bent, waarin zich een afspiegeling van het geheel bevindt.

The Law of attraction

 

Als je onderbewuste en je subpersoonlijkheden niet meewerken om jouw wensen te verwezenlijken, dan gebeurt er niks hoe graag je ook wilt. Je wilt vaak dat wat je niet hebt en attendeert je onderbewuste daarop, die ervoor zorgt dat je het niet zult hebben.

 Je zult ervoor moeten zorgen dat je ‘clear’ bent ofwel congruent uit een stuk. Je denken, voelen, handelen, Zijn, onderbewuste en subpersoonlijkheden moeten het eens zijn dan gaat the law of attraction pas werken.

En pas op met wat je wilt, want het kan werkelijkheid worden en Nietzsche zei dat we, als onze wensen uitkomen, al spoedig in een hel leven(-). Niet voor niets zei de wijze Mencius dat hij in een volgend leven minder aandacht zal geven aan zijn wensen en verlangens en vooral aandacht zal besteden aan zijn behoeften!

Je onderbewuste spiegelt de waarheid achter je wensen, wens je rijk te zijn, dan is de waarheid daarachter dat je arm bent en daar zal je onderbewuste dan voor zorgen. Hou dat in de gaten!

Veel mensen hebben Anderenwaarde, ze laten hun eigenwaarde bepalen door complimenten en negatieve kritiek, die zorgen voor respectievelijk een stijgende eigenwaarde of een dalende.

Zolang je Anderenwaarde hebt vind jij jezelf bewust of onbewust niks waard en dat wordt gespiegeld door de Law of attraction.

ACT

ACT:

Acceptance and Commitment Therapy

FEAR: Fusion, Evaluation, Avoidance, Reason-giving.

Antidote is:

DARE: Defusion(you are not your thoughts), Acceptance(willingness to accept the good and the bad that life brings), Reconnecting with your values, Engage and take action.(commitment doing things)

Effectieve Action thru SMART goals: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time framed.

 

MEER WETEN? Bel: 06-10421646