Berichten

Angst en EFT (Emotional Freedom Technique)

Angst en EFT

De angst-reactie wordt gecontroleerd door de amygdala en kan door middel van EFT geheeld worden. EFT is Emotional Freedom Technique.

Hoe werkt EFT

Je tapt met je wijsvinger eventueel plus je middelvinger op de volgende plekken:

-0- karatechop zijkant van je hand

-1- binnenkant wenkbrauw 

-2- buitenkant oog

-3- onder het oog

-4- tussen neus en bovenlip 

-5- op je kin

-6- op je sleutelbeen

-7- onder je arm een hand en een paar vingers onder je oksel

-8- op je hoofd

-9- op de rug van je hand tussen pink en ringvinger (optioneel) 

Terwijl je tapt spreek je uit: ‘Ik wil de angst vervangen door liefde’ of ‘Ook al heb ik angst ik hou van mezelf en accepteer mezelf’.

Als er een stemmetje in je komt die zegt dat het onmogelijk is, blijf dan net zolang tappen tot dat stemmetje zwijgt.

Ik affirmeer: “Dank voor uw liefde en compassie en hulp en zegen!”

Mijn stelling is: niet ergens vanaf willen, niet iets niet willen, want dan heb je het al. Ergens naar toe werken is beter en op voorhand danken voor liefde, compassie, hulp en zegen!

Succes! 

Volgen

Volgen

Most of us have been taught to follow the crowd.  We subscribe to “tribal” thinking, which is the thinking of the masses.  It is not easy to break from this type of thinking, or non-thinking.  A lot of people find this a huge stumbling block because they believe what social, political, religious and other authority figures have told them is “true”.  

There is a lot of fear tied up in leaving the tribe. However, you will never experience true freedom or riches unless you learn to think for yourself.  But to do this, you must be capable of critical thought – which is something the members of the tribe cannot do.

I’m convinced that true freedom and riches requires you to think contrary to what the tribe is thinking.  And it ALWAYS requires you to question the beliefs you hold.  On everything.  This is not easy because we are addicted to certainty.  

We would rather be certain about our beliefs than face the fact that what we believe may not be “true”.  But the more you question what the tribe believes the more you will realize that they are hypnotized

Dr. Robert Anthony

Mensen zijn inderdaad bang om anders te denken dan de massa. Terwijl de massa het vaak mis heeft en dwaalt. De leiders onder ons hebben die angst overwonnen en durven zelf te denken in plaats van de massa en de media te volgen.,Het onderwijs zou ons niet moeten leren wat we moeten denken, maar hoe we moeten denken!

Bang of depressief

Bang of depressief

Het innerlijke kind kan bang of depressief zijn, dan kan het volgende aan de hand zijn:

When I am anxious it is because I am living in the future. When I am depressed it is because I am living in the past.

Dat klopt. Als je in het hier en nu leeft voel jij je gelukkig en blij en is alles vredig, harmonieus en veilig. Beoefen dus mindfulness

The future is a mystery, the past is history, this moment is a gift, that’s why we call it present!

bron: mijn boek Ontdek en omarm je innerlijke kind zie webshop

Bang, gemotiveerd door angst

Veel mensen zijn bang en worden gemotiveerd door angst. Ze zijn bang om te verliezen, ziek te worden, alleen te zijn, niet te krijgen wat ze willen, afgewezen te worden, niet gerespecteerd te worden, etc.etc. Ze beseffen niet dat angst het gevreesde juist oproept!!
Erich Fromm schreef dat een van de grootste problemen van deze zijd is dat mensen bang zijn om met zichzelf alleen te zijn. Als je niet alleen kunt zijn en het in je eentje naar de zin kunt hebben kun je ook geen harmonische relatie met een ander aangaan dan ben je te behoeftig en te eisend dat de ander je gelukkig moet maken, dat de ander jouw ‘gaten’ moet vullen, dat de ander jouw compleet moet maken en daar is die ander dan mooi klaar mee.
De Bijbel stelt dat liefde alle angst uitdrijft, maar wie houdt zich daarmee bezig?. We houden liever vast aan dat wat we kennen en dat is de angst, we zijn bang voor het onbekende, waar alleen het bekende ons angstig kan maken.
Er is een grote angst voor verandering en die wordt door het ego ingegeven dat de heerschappij wil houden en zich van angst bedient, het ego wil je afhankelijk van hem houden dus codependent..
De angst zegt dat elke verandering nog geen verbetering is en vergeet dat elke verbetering wel een verandering is en dat leven per definitie verandering is. Er is dus ook angst voor de zelfgerealiseerden want die kunnen je ego vernietigen en dat wil het niet. Dan wijs je zo iemand af of maakt hem belachelijk of geeft hem de gifbeker zoals bij Socrates gebeurde of kruistigt hem zoals bij Jezus gebeurde.
Angst voedt zichzelf met angst en stoot liefde al en kiest voor hartstocht en lust in plaats van onvoorwaardelijke liefde. Dan ben je het slachtoffer van je eigen angst zonder dat te weten
‘Waar ben je bang voor’, vroeg een reikimaster me ooit, ik hoefde niet na te denken zei onmiddellijk:’Dat de mensen me niet meer nodig hebben’ ‘Wees dan maar blij’ zei hij droogjes en wist niks van codependentie anders had hij me daarop kunnen wijzen. Het nodig moeten zijn werd me met de paplepel ingegoten en bij velen van ons, ik moest het met veel moeite afleren, want afleren is moeilijker dan leren.
Zolang we bang zijn voor elkaar bewapenen we ons. Er wordt jaarlijks voor 900 miljard euro aan wapens uitgegeven door de regeringen en dat is dus angst, een deel van dat bedrag zou voldoende zijn om de armoede uit de wereld te helpen en dat zou liefde zijn, maar daar kiest men niet voor. Doorbreek die angstspiraal en zoek naar je essentie die liefde is en je angst verdwijnt, vechten tegen de angst helpt niet dat is hetzelfde als vechten tegen het donker het enige dat helpt is het licht aan doen ofwel bewustworden. Liefhebben is het antwoord. Gerald Jampolsky schreef het boek ‘Liefde is angst laten varen’ een aanrader.Rotterdammers zouden zeggen ‘Doet dat maar!’
Hier nog wat quotes over bang zijn en angst die me aanspreken:
Sommigen worden agressief uit vrees om bang te zijn. – Cherbulier
Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven. Krishnamuti
Het is uit angst dat de meesten ernaar verlangen gevreesd te zijn. Ben Cami
Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren. Shakespeare
Woede komt door angst en angst is verlies van realiteit. onbekend
Het geluk zou volkomen zijn als wij niet bang waren het te verliezen. – Pieter Geert Buckinx
Men is alleen bang wanneer men het niet met zichzelf eens is. – Hermann Hesse
De grootste fout die u in het leven kunt maken, is voortdurend bang zijn er een te maken. – Elbert Hubbard
Iemand voor wie mensen bang zijn, is bang voor mensen. – Lao-Tse
Hoe meer men bang geweest is voor iets, des te liever treedt men dat met voeten. – Lucretius
Wees niet bang dat het leven eens ophoudt; wees ervoor bang dat het nooit begint. – John Henry Newman
Het is beter eenmaal te lijden dan voortdurend bezorgd te moeten zijn, in angst te moeten zitten. – Julius Caesar
De hoeveelheid angst in je hart is juist zo groot als het gewicht van alles waar je nog aan gehecht bent. – Godfried Danneels
Angst is de vader van de wreedheid. – James Anthony Froude
De drang naar bezit is ook een vorm van angst. – Jan Greshoff

Angst

Angst artikel

Het innerlijke kind is liefde maar leerde angst ofwel: liefde is nature and fear is nurture

Er zijn twee gevoelens: angst en liefde, waarbij liefde verder gaat en ook een staat van zijn is.

Liefde is Zelf is waarheid is kracht
Angst is ego is illusie is wil tot macht

Leerling: ‘Wat is liefde?’
Meester: ‘Liefde drijft alle angst uit!’
Leerling: ‘Waar zijn we dan het meest bang voor?’
Meester: ‘Voor de liefde!’

Angst vervormt je perceptie en maakt blind en doof, waar liefde juist ziet. Door angst raken we in verwarring ten aanzien van de realiteit die liefde is. Angst is beschermen en afschermen in plaats van open staan.

Angst is er naar aanleiding van een ellendig verleden of zorgen over de toekomst en houdt je uit het hier en nu.

Er is meer angst dan we willen weten, meestal verdringen we angst naar ons onderbewuste, dat 10x sterker is dan het bewuste en dus de controle over je heeft, zonder dat je het in de gaten hebt!

Angst zit verborgen achter andere gevoelens en eigenschappen, ik noem er een paar:

Defensief is angst dat we aangevallen worden
Kritisch is angst dat we bekritiseerd worden
Veel weglachen is angst om oude pijn te voelen
Aanval/beschuldiging is angst aangevallen te worden
Nemen is angst tekort te komen
Schaarste is angst niet genoeg te krijgen
Waarom ik is angst het leven niet in de hand te hebben
Controle/Dominantie is angst overheerst te worden
Veel praten is angst om gedomineerd te worden
Conflict is angst om ongelijk te hebben
Hulpeloos is angst voor je kracht en grootsheid
Opscheppen is angst voor je niet mogen zijn en minderwaardigheid
Hebzucht is angst tekort te komen
Eisen is angst dat jij je zin niet krijgt
Beschuldigen is angst voor de eigen onvolkomenheid
Macht is de angst voor onmacht
Agressie is angst gekwetst te worden
Verdriet is angst om los te laten
Boosheid is angst dat je grenzen worden overschreden en dat je niet krijgt wat je wilt
Wantrouwen is angst dat je wordt belazerd
Schaamte is angst voor je ware wezen dat liefde is
Schuld is angst om fouten te maken
Frustratie is angst dat je behoeften niet worden vervuld
Jaloezie is angst minder te hebben dan een ander
Zorgen is angst voor onzekerheid en het onbekende
Vasthouden aan de status quo is angst voor het onbekende en angst voor verandering
Behoeftig, people pleaser, de angst verlaten te worden
Oordelen is angst veroordeeld te worden en angst voor je schaduwkanten
Verslaving is angst om oude pijn te voelen en angst voor het Ware Zelf
Te serieus zijn is angst voor het innerlijke kind
Moed is de angst om voor lafaard versleten te worden.

Vergeven is liefde en mededogen
Geven en delen is liefde en bekommernis om de medemens
Overvloed is liefde, de ware rijkdom
Wat kan ik doen, is liefde om te dienen
Geduld is liefde
Blijdschap is liefde
Vrede is liefde
Harmonie is liefde
Sereniteit is liefde
Gelukkig zijn is liefde
Aandacht is liefde
Respect is liefde
Verdraagzaamheid is liefde
Enthousiasme is liefde
Vertrouwen is liefde
Kunnen ontvangen is liefde
Open staan is liefde
Samenwerking in harmonie is liefde
Aanvaarding van de mens is liefde

Je bent alleen bang voor wat je niet begrijpt. Hazrat Inayat Khan zei: ‘Alles begrijpen, doet alles liefhebben’. De liefde drijft alle angst uit, waar liefde is kan geen angst zijn en omgekeerd!.