Berichten

Aanbevelingen en tips

In mijn leven heb ik veel aanbevelingen en tips ontvangen van wijze mensen en uit boeken en n.a.v. trainingen en cursussen, ik wil die graag me je delen. Een leerling zei ooit tegen zijn meester: ‘Hoe kan ik u bedanken voor alles wat ik van u heb geleerd?’. De meester antwoordde: ‘Door het weer door te geven’, bij deze:

-geef geen reactie maar een respons vanuit je hart
-geef geen advies maar informatie
-vraag om eerlijke feed back en verdedig niet uit maar luister
-zie kritiek als een vorm van gratis advies
-niets menselijks is je vreemd dus projecteer je schaduw niet op anderen
-stimuleer, motiveer, enthousiasmeer, inspireer en bemoedig anderen, maar denk niet dat je de ander kun veranderen…
-heb vertrouwen in de goede afloop
-ga ervan uit dat niets voor niets is, alles heeft een betekenis
-als je niet van iets of iemand kunt houden leer er dan van dan ben je altijd winnaar
-de grootste winst ligt in de overgave
-vergeet niet te lachen ook om jezelf
-laat de ander je waarde niet bepalen, doe dat zelf
-besef dat je maar weinig weet en onderzoek alles en behoud het goede
-besef dat je bewustzijn oneindig is, je hebt geen bewustzijn, bewustzijn heeft jou
-je bent volmaakt onvolmaakt, wees dus geen perfectionist
-afzien van expressie leidt tot depressie
-vraag alleen experts om advies niet aan Jan met de pet die denkt het weten te hebben
-wees liever heel dan goed
-zie je crisis als een goede kans op een verandering ten goede
-vernieuw en innoveer en neem initiatief en laat het oude los om plaats te maken voor het nieuwe
-alles wat je in de ander irriteert of waar je je aan ergert is een aspect van jezelf dat je nog niet wilt zien.
-als iemand je beledigt weet dan dat hij of zij alleen het beeld dat hij of zij van jou heeft beledigd en dat ben jij niet voel je dus niet aangesproken
-laat je ego niet de baas over je spelen maar maak hem tot je dienaar
-alles wat je verdringt en wegduwt zal aan je gespiegeld worden door je omgeving of anderen en speelt de baas over je
-neem je projecties terug en oordeel niet
-als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid
-je kunt de ander niet veranderen alleen jezelf
-geef vaker een compliment en toon waardering
-denk aan de formule THINK dat een acroniem is van Is it True-Helpful-Inspiring-Necessary-Kind wat je zegt en doet
-luister meer en actief, je hebt 2 oren en één mond dus luister twee keer zoveel
-oordeel minder en aanvaard meer behalve het onacceptabele zeg daar wat van
-bewaak je grenzen en maak ze niet te laag en niet te hoog, bewandel de gulden middenweg
-als het informatie voor je is is het goed als je er door beroerd wordt en van je stuk raakt is er oude pijn die geraakt wordt en die geheeld mag worden
-meen wat je zegt en zeg wat je meent
-alles waar je je niet bewust van bent heerst over jou, je kunt geen meesterschap hebben over dingen die je niet kent en waar je je niet bewust van bent, werk dus aan bewustwording
-je omgeving is de spiegel van jezelf, houdt daar rekening mee als je weer eens oordeelt want je oordeelt over jezelf.
-leer je subpersonen kennen om de baas over ze te kunnen worden zolang je ze nog niet kent spelen ze de baas over jou zonder dat je je daarvan bewust bent ,dan mislukken dingen en je weet niet waarom, dan saboteerden subpersonen die niet mee mochten doen
-Integreer je innerlijke kind, dan ervaar je meer liefde, vrede en harmonie
-Als je snel te beledigen en te kwetsen bent zit je nog in je ego en ben j niet vrij maar een slachtoffer
-You have to feel to heal
-We are human beings not human doings, ook in mindfulness zeggen ze dat: ‘Ga van de Doe-modus naar de Zijn-modus

Bron: Boek Verrijkende inzichten 2016, uitgeverij Boekenbent
www.hennybos.com