Sereniteit


Sereniteit is voor mij een uitdaging, ik laat me vaak nog sterk beïnvloeden door anderen die me blij of verdrietig kunnen maken, ook ben ik nog gevoelig voor lof en blaam, wat bij sereniteit niet het geval is.

Als je sereen bent neem je in dank een compliment aan maar het doet niks met je gevoelens van eigenwaarde, die staan gewoon zijn een intrinsieke waarde

Hier volgt het sereniteitsgebed:

Ik vraag aan God:

de sereniteit te accepteren wat niet veranderd kan worden

de moed om te veranderen wat kan veranderd worden

en de wijsheid om het verschil op te merken tussen beiden.

Sereen wil niet zeggen dat je je nergens wat van aantrekt alleen vat je de dingen niet persoonlijk op en ziet dingen niet als een aanval op je persoon, maar als een uiting van een ander, waar hijzelf verantwoordelijk voor is en waar je je dus niet mee te bemoeien heb. Don’t interfere zeggen Amerikanen. Bemoei je er niet mee, het is hun karma.

Bij sereniteit ben je in een goede balans, bewandel je de gulden middenweg van de Boeddha, denk je niet negatief als these, niet positief als antithese maar juist als synthese, het juiste denken uit het achtvoudige pad van de Boeddha…voor mij is dat een denken dat zegt: ‘Wat zou liefde in dit geval doen?!’. Liefde is God in actie, dan doe je de wil van God. St.Augustinus zei: ‘Heb lief en doe wat ge wilt’.

Sereen wil zeggen dat je weet dat wat de ander over je zegt veelal een projectie is en geen zuivere en heldere waarneming. Wat Peter zegt over Paul zegt meer over Peter dan over Paul.

Als je de onvolkomenheid in de ander ziet, erger je je daar niet aan als je sereen bent maar denk je eerst aan je eigen onvolkomenheid en werk je daar aan of accepteer je dat.

Zelfacceptatie is een sleutelwoord bij serentiteit, en de paradox is dat hoe meer je jezelf accepteert hoe meer je openstaat voor verandering en verandert en dan merk je het wonderbaarlijke op dat je hele wereld om je heen ook verandert. Mensen die je slecht behandelden doen dat niet meer of verdwijnen uit je leven en nieuwe mensen verschijnen in je leven die je liefhebben om wie je bent/wordt. Zodra je jezelf accepteert lokt dat ook de acceptatie door anderen uit. Je wordt steeds gespiegeld. Je omgeving is de spiegel van jezelf. Als je dat eenmaal door hebt leidt dat tot sereniteit en bevrijding en veel inzicht in jezelf, bewustwording, en dat is een groot cadeau dat je jezelf dan geeft.

Je accepeert en ziet dan dat je volmaakt onvolmaakt bent en dat dat juist het fascinerende en interessante in het leven is…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter