Schaduw werk

Schaduw werk
We leren de dingen kennen door hun tegendeel. Dus als we het licht willen kennen moeten we naar het duister kijken naar de schaduw. Karin Bloemen zei: ‘Ik wist pas wat licht was, toen het door jou werd uitgedaan’. Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere zijde’. Ofwel de schaduwzijde.
Schaduwzijden zijn vaak in onze jeugd ontstaan, toen 9 van de 10 boodschappen negatief waren, dat verdringen we naar ons onderbewuste, dat 10x sterker is dan ons bewuste.
Zonder ons ervan bewust te zijn laten wij ons dus leiden en lijden door angst, woede, hebzucht, wil tot macht, vijandschap met jezelf, codependentie, egoïsme en andere negatieve en schadelijke gemoedstoestanden.
Weet dat wat je irriteert en ergert en waar je een hekel aan hebt in de ander veel zegt over jouw onbewuste schaduwzijde!
Ik ben gecertificeerd in Shadow work en kan je helpen van het onderbewuste het bewuste te maken en angst, woede, etc te vervangen door Liefde!
In anderhalf jaar tijd zo’n 2.000 mensen telefonisch gecoacht en ontdekt dat de meesten zich onbewust door angst en andere negatieve gemoedstoestanden lieten leiden en lijden, dus…..
Elk deel dat we in onszelf ontkennen, keert zich tegen ons. Ook hebben we de neiging onze schaduwzijde in anderen te zien, projectie dus.
Het boek Owning your own self van Robert Johnson is aan te bevelen.
Het boek Bringing your shadow out of the dark van Robert A Masters is ook heel goed.
Udemy heeft goede video cursussen over Shadow work.
Jung zei: ‘Ik ben liever heel dan goed’. Heel wil zeggen zowel de dag als de nacht omarmen, zowel het licht als het donker. In plaats van schijnheilig ‘goed’ willen zijn. Nietzsche zei: ‘Hoed u voor de ‘goeden’ want het zijn de giftigste vliegen die steken’. En daar heeft hij een punt. Als je zo’n ‘goede’ confronteert met zijn schaduwzijde, dus met waarheid, zal hij furieus worden en in een tegenaanval gaan! Want je verstoordt zijn illusie van alleen maar goed te zijn!
Wees de noodzakelijke duivel voor de een, en een liefdevolle engel voor de ander, dan ben je heel en volmaakt onvolmaakt.

Wat de mensen normaal noemen is het resultaat van projectie, introjectie, gespletenheid, ontkenning, angst, wil tot macht, verdringing en andere destructieve acties.
Dat komt mijns inziens, omdat we onze schaduwzijde niet willen zien en verdringen naar ons onderbewuste dat 10x sterker is dan ons bewuste. We weten dus niet wat we doen, zoals Jezus aan het kruis al zei: “Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen!

Zodra je de aanwezigheid van je schaduw aanvaardt, ontstaat er ruimte voor innerlijke vrede – Tsultrim Allione in Bevrijd je demonen / Feeding your demons