Over de waarde van onze fouten – deel 3

Als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid en ga voort op je weg van transformatie naar de zelfverwerkelijking en doe daarmee jezelf en je omgeving een plezier.

Von Dürckheim schrijft: ‘De drie grondfouten van de mens waar het boeddhisme altijd weer de nadruk op legt: onwetendheid, begeerte en haat zijn dan ook alleen gevolgen van het hechten.

Ik heb nog een aantal uitspraken over fouten voor je opgezocht onder andere: ‘Een fout die een mens deemoedig maakt is beter voor hem dan een goede daad die hem ijdel maakt’ en ‘ De grootste fout is zich van geen enkele fout bewust zijn’ en ‘In de verhouding van mens tot mens is het bekennen van een fout altijd iets dat nader brengt’ en ‘Wie een fout erkent bewijst dat hij vandaag iets verstandiger is geworden dan hij gisteren was’ en ‘Wie zich op zijn teentjes getrapt voelt als hem een fout onder het oog wordt gebracht mist de eigenschappen om vooruit te komen’ en ‘Er is hoop voor wie zijn fouten kent, geen hoop voor wie ze niet wil toegeven’. Confucius zei: ‘Ziet ge een goed mens tracht hem te evenaren, ziet ge een slecht mens zoek bij uzelf naar zijn fouten’.

Leren van je eigen fouten is slim maar leren van de fouten van anderen is nog slimmer. Je hoeft dan het leergeld niet te betalen. Door de fouten van de ander, waar we meestal een goed zicht op hebben, komen we tot het bewustzijn van onze eigen fouten, waar we meestal niet zo’n goed zicht op hebben. We zien wel de splinter in het oog van de ander en niet de balk in ons eigen oog zegt de Bijbel.

De omgeving kan dienen als spiegel voor onszelf. Verwijt de ander zijn fouten niet, maar dank hem eerder dat je door zijn fouten op je eigen fouten wordt geattendeerd, waardoor je verder kunt komen.

Thomas à Kempis schrijft: ‘Want omdat gij minachting vreest wilt gij om fouten niet terecht gewezen worden en zoekt gij een schaduw van verontschuldiging’. We nemen het de ander vaak kwalijk dat hij ons op onze fouten wijst, terwijl we er dankbaar voor zouden moeten zijn. De ander die ons op onze fouten wijst durft het risico van een conflict met je aan en zal dus zeker om je geven en heeft het beste met je voor.

Een klacht is een gratis advies dat we ter harte zouden moeten nemen. Ik vind het een grote fout om alleen maar uit te zijn op bevestiging, erkenning, waardering en complimenten. Al die dingen zetten je alleen maar vast zodat je blijft wie je bent en niet groeit, je niet ontwikkelt. En alles was niet groeit is dood.

Een echte vriend is bereid je op je fouten te wijzen, waarmee je je voordeel kunt doen. Een echte vriend is bereid om een eventueel conflict met je aan te gaan omdat je hem niet onverschillig laat. Een vreemde wijs je niet ze gemakkelijk op zijn fouten, je loopt dan gewoon door. De meeste klanten klagen niet maar lopen gewoon weg…Cayce schrijft: ‘Haal je winst uit je fouten: ongeduld kan wijzen op idealisme, tobberige aard op hartstocht, desorganisatie kan wijzen op spontaniteit’. Ik ken iemand die heel chaotisch is maar het voordeel daarvan is dat ze ook heel creatief en vindingrijk is..

Ik was ook heel ongeduldig, alles moest snel gebeuren en daardoor kon zich geen bewustheid hechten aan de ervaring. Ik ergerde me aan mensen die langzaam waren en probeerde ze op te jutten in plaats van ze in hun waarde te laten…Ik was de norm, de wereld draaide om mij, zo egocentrisch was ik en ervan overtuigd dat ik het goed deed, dus geen reden tot zelfobservatie en verandering om te kunnen ontdekken hoe het werkelijk zat. Ik hield me niet zo bezig met waarheid en leefde in een illusie met het beeld dat het leven eindig was en er dus snel veel moest gebeuren.

Er zat een moeten achter het was onvrij, ik was opgefokt en gespannen en overschreeuwde mezelf. Na de crisis had ik veel belangstelling voor boeken over BDE Bijna-Dood-Ervaringen, omdat ik het gevoel had zelf ook dood te zijn geweest. Goethe zei: ‘Stirb und werde’ en dat begreep ik nu. Ik kreeg ook grote belangstelling voor filosofie, psychologie en esoterie en las vele honderden boeken en had er gesprekken over met Loes, Gerrit, Jos, Johan, Elly en Leon.

———————-

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter